Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2020 postitused

HARIDUSFOORUM 1. blogipostituse juurde.

Kujutis
A. SISSEJUHTATUS INGLIKOOLI HARIDUSSE Armas lugeja!  Kool on hariduse jagamise keskkond, olgu see kool füüsilises või virtuaalses vormis või kulgegu see lausa Elus eneses. Kool peab andma inimesele oskusi oma pead õigesti juhtida, käsi meisterlikult kasutada ja südant ingellikult empaatiliselt elus toimuvale kaasa tundma õpetada. Teisisõnu püüdleme me oma evolutsiooniloos Püha Hinge kolmainsuse harmoonilise kehastumise suunas, aga me ei ole VAREM seda aimata osanud, mida see valgus tegelikult tähendab, kui me oma hingega eriliselt tööle suudame hakata ja selle väe kõrgest Rapuntselitornist Maale valla päästame. Nüüd on käes olukord, kus loeb julgus end mitte maha salata ja osata välja tuua oma parima osa, Kõrgema Mina  Valgust nii, et keha jääb alles, aga vana ja madalal vibreeriv mõttemuster sureb ning kustub ajalooareenilt, sest seda me enam ei vaja. Kogemus on meile näidanud, kui kreeni me oma planeedi suutsime ajada, kihutades võidurelvastumise ja -rikastumise kannul nagu ma

Salaja & nurga taga sosinate asemel

Kujutis
Armas maarjamaalasest eestlane üle ilmamaa! See väike Ema Maarja peopesal hoitud ja Looja poolt kalliks peetud Maarjamaa Imeloo katselapp, nimetusega Eesti Vabariik on nüüdseks oma arengus 103. eluaasta lävele astunud ja võib uhkusega nentida, et nii mõndagi on just Eesti eeskujul, Eesti eesistumisel või Eesti inimeste algatusel ja osalusel maailmas paremaks muudetud.  Näited:  IME laulev revolutsioon Skype  loodushoid ja TEEME ÄRA! oma riigis  TEEME ÄRA! üleilmses katsetuses vabatahtlik tegevus maailma liikide säilimiseks ja inimväärsuse alleshoidmiseks mujalgi e-residentsus ja muud poliitiliselt vajalikud ning edasiviivad ettevõtmised Maailma rahu ja heanaaberliku suhtluse nimel Eesti koolilaste kõrged tulemusnäitajad ainetundmises, muusikas, koorilaulus, spordis jm IT-valdkonna head ja innovatiivsed ideelahendused ning rakendamine üldise heaolu nimel ressursside säästmine üksikisikute ja riigivalitsuse tasandil, mis juba ka r