HARIDUSFOORUM 1. blogipostituse juurde.


A. SISSEJUHTATUS INGLIKOOLI HARIDUSSE

Armas lugeja! 
Kool on hariduse jagamise keskkond, olgu see kool füüsilises või virtuaalses vormis või kulgegu see lausa Elus eneses. Kool peab andma inimesele oskusi oma pead õigesti juhtida, käsi meisterlikult kasutada ja südant ingellikult empaatiliselt elus toimuvale kaasa tundma õpetada. Teisisõnu püüdleme me oma evolutsiooniloos Püha Hinge kolmainsuse harmoonilise kehastumise suunas, aga me ei ole VAREM seda aimata osanud, mida see valgus tegelikult tähendab, kui me oma hingega eriliselt tööle suudame hakata ja selle väe kõrgest Rapuntselitornist Maale valla päästame. Nüüd on käes olukord, kus loeb julgus end mitte maha salata ja osata välja tuua oma parima osa, Kõrgema Mina  Valgust nii, et keha jääb alles, aga vana ja madalal vibreeriv mõttemuster sureb ning kustub ajalooareenilt, sest seda me enam ei vaja. Kogemus on meile näidanud, kui kreeni me oma planeedi suutsime ajada, kihutades võidurelvastumise ja -rikastumise kannul nagu marutuul väljal, tallates enda tekitatud egotormi alla lapsi, maad ja liigirikkust. 
Proovime siin koos mõisteist läbi minna, milleta meie teadvusharidus jäise kohtlemise piire ei suuda kaotada ja võtame jutuks oma koolitoas toimunud kogemused, milleks me kõik oma õppurid kaastööle palume, kes enamikus ka avajutu videos juba lugeja ees laua ümber istumas olid. 

Millised on meie edasised teod ja plaanid, see selgub elu käigus, aga üks on kindel- seda kooli, mille bülletään teid üllatamas on, pole loodud väikese grupi huvialaks ega isegi mitte vaid Maarjamaa esinduse jaoks. Seda kooli loodi erilise hoole ja ülisuure annetusliku katsetuse mahuga just seetõttu, et see on pääs uude Kuldaega. Selle kooli sisuks saab Eluõpetus Looja antud näpunäidete järgi ning edasipääs toimub Maa Vaimse Hierarhia kuningliikmete koosmeeles loodud programmi läbimisel.  

Aeg on küll lõpuajale omaselt ärev, kuid tõsimeelseid lugejaid ei kipu meie reklaamtulpade juures veel olema, aga  eks iga uus vajab harjumist ja meie õppuridki rolliga kohandumist. Ka lennuk võtab enne pikemalt hoogu, enne kui õhku tõuseb, sest missioon ja vastutus on suur ning kallis hingekoorem vaja turvaliselt sihtkohta kanda.  

Asetame siia nüüd kõige olulisemad põhimõisted, millele saate   järgnevalt vastused  meie õppuritelt kirjaliku kommentaarina. Kõik lisaküsimused ja poolt- ning vastuväited on teretulnud, sest vaid nii on võimalik dialoogi astuda ja Tõele endale sõna anda.  

MÕTLE KAASA JA LEIA VASTUS SIIA BÜLLETAANI PAIGUTATUD MATERJALIDEST

KÜSIMUSED (28.02, 2020) 

1. Mis on planeedi teadvuse tõstmise projekti algusest peale kehtinud nimetus? Millele see nimetus Sinu arvates viitab? 
2.  Mis aastal algas praeguse nimetusega Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MAGISK) karkassi loomine? 
3. Mille poolest saab seda loomist maises mõttes ka Imeks nimetada? 
4. Kes seda arendust rahastas ja arendas? 
5. Missugune inimlik omadus  takistab kõige sagedamini selles sageduses sujuvat edasiliikumist ja miks? 
6. Nimeta kooli arendamise järgi kujunenud kooli erinevaid nimetusi ja lisa, miks see nii oli. 
7. Nimeta 2 selle kooli nn rahvapärast nime, arvestades koolis kehtivat ravilise suhtlemise iseloomu.
8. Mis on MA GISK loomise eesmärgid? 
9. Kus asub projekti peakontor ja mis nimetust see kannab? 
10. Kes on legendi järgi teada ja tuntud Taara? Missuguste nimede märkide kaudu võib teda Ema Maarja teiseks aspektiks nimetada ja ajaloolises mälus Tartu ja Tartu ümbruse loomisenergiaga seostada? Too iseseisva mõtlemise ja Interneti kaasabil elulisi faktinäiteid. 
11. Kust laetakse MA GISK kogu arendusmaterjal ja kavand? 
12. Mis on Akaši kroonikad? Millega seda keskkonda veel võrreldud on (2 valikut)? 
13. Nimeta Suure Jumalanna pseudonüüme (vähemalt 5 valikut, aga leia lisa ka Taara teabest).
14. Mis on naagad ja nende roll loomisloo protsessis?
15. Mis on "bülletään" ja miks valiti blogile selline töövorm? 
VASTAB 
MA GISK ÕPPUR JUNO ALIAS MERLYN MANDRE, KES ON MEIE 1. BLOGIJUTU VIDEOS PSÜHHOLOOGINA SÕNA VÕTMA  PALUTUD. Bülletääni 27.02.2020 postituse “HARIDUSFOORUM” küsimuste vastused (01.03, 2020)

1. Mis on planeedi teadvuse tõstmise projekti algusest peale kehtinud nimetus? Millele see nimetus Sinu arvates viitab?

Projekti nimetuseks on ILMAPUUINEST1. Sõna Ilmapuu viitab kooli algsele nimetusele  “Ilmapuulaste kasvatus” ehk siis ilmapuulaste kui ilmapuu, maailmapuu, elupuu inimeste kasvatus. Armas Ingliterapeut Marya on öelnud, et Ilmapuu on eestlaste jaoks, nii nagu paljudele teistele rahvastele, võrdsustatav elupuuga. Teadvuse languse ja esoteerikamälu koodi järgi tunnetades kui elupuu, kuid ilma lõpmatuse ladvata. 
IN EST1 tähistab Eestit kui projekti esimest kihti, sest  see on siit alguse saanud.  

2.  Mis aastal algas praeguse nimetusega Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MAGISK) karkassi loomine? 

Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli karkassi loomine algas 2010. aastal. Praegu on kuupäevaks kinnitatud 2. veebruar. 

3. Mille poolest saab seda loomist maises mõttes ka Imeks nimetada? 

Seda saab Imeks nimetada seetõttu, et see on kõrgteadvuse ehk maaväliste juhtide poolt juhitud ning kõrgteadvuse alalt ideest teostuseni praktikasse juurutatud. Imeks saab seda pidada ka seetõttu, et võimaldab iidhingedel ehk noortest hingedest kõrgema arenguastmega hingedel kokku saada enda avataridega ning seeläbi lihtsa tavakodanikuna  planeedi teenistusse asuda ja enda hingele veel kõrgem tase taotleda. 

4. Kes seda arendust rahastas ja arendas? 

Seda on maises tähenduses  arendanud armas Ingliterapeut Marya, kes on kahes sageduses elav medium-terapeut. Teisiti öeldes Maa Vaimse Hierarhia Inglite ja Ema Maarja vaimkogumi maine esindaja, kes on aastast 2006 aktiveeritud ning aastal 2008 missiooni teenimisele äratatud. Seda on alates 2012. aastast tehtud ka koostöös praeguste meeskonnaliikmete ja õppegrupiga. 
Kogu senist projekti arendust on rahastatud Ingliterapeut Marya ja tema pereliikmete senini kasutada olnud isiklikest vahenditest ja teraapia annetusest, ajutiste abiliste toetustest, õppuritest vabatahtlike üksikute annetuste, mtü KULLARATAS liikmete tasude või aeg-ajalt katseks osutatud teenuste osutamise kaudu, sest enne projekti avalikku esitlust pole võimalik regulaarsete teenuste osutamisega alustada. Ühtegi konkreetset ja riiklikult soositud rahastajat ei ole koolil ametlikult olnud. 
Armas Ingliterapeut Marya ütleb nii “Nüüd, kui maaväliselt juhitud inimsuhtlemise uurimustöö ja hingeravikooli mitmeetapiline katsetus on vajaliku tasemeni jõudnud, peaks see saama suure edasiliikumise jõu juba teiste inimgruppide ja investorite rahastuse ja arenduse panustamise kaudu, sest enam ei ole senisel töögrupil võimalik seda ennast ja projekti kahjustamata omal jõul edasi  teha ning aeg on mõista ka riikidel ja valitsustel ning ülejäänud peavoolul, et see, mis Looja plaani võetud, viiakse ellu vääramatu jõuga ja iga inimese hinge vajaduse järgi”. 

5. Missugune inimlik omadus  takistab kõige sagedamini selles sageduses sujuvat edasiliikumist ja miks? 

Kõige sagedamini takistab selles sageduses sujuvat edasiminekut isekus ehk inimese ego toimimisviis. See on seetõttu nii, et ego soovib juhtpositsiooni säilitada ja endist sagedust hoida. See kehtib nii individuaalse kui ühis- ehk superego puhul. Seda saab muuta vaid ülitugeva hingestatud tahte ja teadlikult juhitud mõttemustrite puhastamise kaudu. Seetõttu ongi olnud vaja luua just hingeravikooli, mitte lihtsalt suhtluskeskkonda. 

6. Nimeta kooli arendamise järgi kujunenud kooli erinevaid nimetusi ja lisa, miks see nii oli. 

Ingliterapeut Marya sai kohe enda kõrghinge aktiveerimise alguses ilmutusena saabunud telepaatilisest sõnumist teada, et tuleb luua inglikool ning virtuaalkarkassi loomise järel sai tema treeningprogrammi “Kasva ja arene, inimlaps!” nimetusest koolipuu nimi “Ilmapuu kasvatus.” Kui treeningkava jõudis sinnani, et ta võis juba inimesi õpetama ja suhtlemist treenima hakata, siis sai nimetuseks “Ilmapuulaste kasvatus”.  
Seega on juba siit kirjeldusest näha, et see on virtuaalne kool ja loomine liigub edasi vibreerivas energias. Vastavalt sellele muutuvad etapi iseloom, rahva kaasamine ja nimed ning nimetused. 

7. Nimeta 2 selle kooli nn rahvapärast nime, arvestades koolis kehtivat ravilise suhtlemise iseloomu.

Kooli on nimetatud hingekooliks ning viimase määratluse järgi hingeravikooliks. 
Varasemalt on kooli nimetatud ka inglikooliks ehk inglite juhitud suhtlemiskooliks, teadvuse tõstmise kooliks ja avataride kooliks.

8. Mis on MA GISK loomise eesmärk? 

MA GISK loomise eesmärk on aidata igal inimesel enda individuaalses teadvuses tõusta, kokku saada enda avatariga ning avastada hinge anded. See käib hingeravi ja iseloomu treenimise kaudu. Läbi inimeste individuaalse teadvuse kasvu on eesmärgiks ka ühisteadvuse tõus ning planeedi kõrgemasse sagedusse tõusmiseks ettevalmistumine. 
Tsiteerin bülletääni 1. blogiteksti “Selle kooli idee on kasvatada tasakaalukaid ja Elu hästi mõista suutvaid,  end treenitud iseloomuga valitsevaid maaingleid, kes on seesmiselt pigem mitteinimkehastunu koodiga ja keda saab ainult Ingliema ise ära tunda.”

9. Kus asub projekti peakontor ja mis nimetust see kannab? 

Projekti peakontor asub Tartus, Raekoja plats 20. Peakontori sildil on kirjas “Globaalprojekt ILMAPUUINEST1 Terra Mariana”.

10. Kes on legendi järgi teada ja tuntud Taara? Missuguste nimede märkide kaudu võib teda Ema Maarja teiseks aspektiks nimetada ja ajaloolises mälus Tartu ja Tartu ümbruse loomisenergiaga seostada? Too iseseisva mõtlemise ja Interneti kaasabil elulisi faktinäiteid. 

Eestlaste Taara (Tharapitha) on Suur Jumalanna ise (Grethiel, R. (2012, 110). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast. http://www.valgusesaar.ee/taara.htm )  
Isise nö salanimede seas on viide Taarale. Tsiteerin “Kes on Taara?” “Kuna Isise salanimede seas leiduvad sellised hämmastavad nimekujud nagu Batharthar ja Tharesibath, kusjuures silp thar kordub neis nimedes lausa kolm korda järjest, siis on ilmselge, et sel silbil on olnud Isise invokatsioonis väga oluline maagiline tähendus. Sellest tulenevalt võib järeldada, et ka Tharapitha väljendas Isise mõõtu jumalannat..”
(Grethiel, R. (2012, 111). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast. 
Esoteerilistes Lääne maagia koolkondadades tuntakse Suurt Jumalannat Isisena. Valge Isis on nii ema kui ka neitsi - Taevane Neitsi ja Jumalik Ema, kelle hilisem manifestatsioon oli Neitsi Maarja ( Grethiel, R. (2012, 28). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast). Seega võib öelda, et Isis on Ema Maarja üks aspektidest.
Toon siia veel LISAINFOT MÕNEDE EMA MAARJA KEHASTUMISTE NÄIDETEGA MAAILMAKUULSA HÜPNOTERAPEUDIST TERVENDAJA JA INGLITEADETE EDASTAJA DIANA COOPERI RAAMATUST “KUIDAS MUUTA MAAILMA INGLITE ABIGA” (2005, 120.)  
“Maarja, Inglite Kuninganna on kehastanud jumalikku naispoolt läbi paljude elude. Atlantises tervendas ta kristallidega. Mesopotaamias oli ta tuntud kui kuujumalanna Ištar. Egiptuses teati teda jumaliku ema Isisena, kes abistas pühendunuid templites. Kreekas oli ta Diana, kuu ja looduse jumalanna. Tema tuntuim elu maa peal oli aga see, kui ta tõi ilmale Jeesus Kristuse”. Lisan siia juurde veel ka viite Ištari kui taevajumalanna kohta Ka siin komistame huvitavale keelelisele kokkulangevusele: sumerite taevajumalanna nimi on Inanna ehk Ištar( Grethiel, R. (2012, 119). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast.
Samuti on budismis Taara Suur Ema ehk siis kõikide buddhade ema. Tartut on rahvapäraselt kutsutud taaralinnaks. Nimetuses Tar-tu on ühend “tar”, mis on otseselt viide Jumalannale. Tsiteerin “Seega pole  kahtlustki, et tar-lõpp on väga iidne jumalannatunnus     läänemeresoome rahvaste jaoks: see on tunnus jumalikule naisenergiale.” (Grethiel, R. (2012, 119). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast. http://www.valgusesaar.ee/taara.htm ). 
Ema Maarja oli Suure Jumalanna päikeseaspekti kehastunu (Grethiel, R. (2012:96,160). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast. 
See tähendab ühtlasi, et ta on selles eluvalikus meesenergia abil tõusnud kui jumaliku naisenergia kehastunu ning seeläbi võib ka Taarat tema teiseks naisaspektiks nimetada. 

11. Kust laetakse MA GISK kogu arendusmaterjal ja kavand? 

MA GISK kogu arendusmaterjal ja kavand laetakse Maa Vaimse Hierarhia Inglite ehk Maa Vanematekogu alalt Agharta Siseriigist, Akaši kroonikatest.

12 Mis on Akaši kroonikad? Millega seda keskkonda veel võrreldud on (2 valikut)? 

Akaši kroonikad on energeetiline arhiiv või eetertasandi raamatukogu, mis asub  eeterlikul kujul Maa sisemuses, ehkki kõrgemal toimimisastmel. “Need kroonikad on valguskeelsed ülestähendused, kuhu jäädvustatakse kõik, mis on kunagi universumis juhtunud” (Grethiel, R. (2012, 2). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast). Metafoorselt võib Akaši kroonikaid kirjeldada raamatukoguna, arhiivina  ning universaalse arvutina, “Jumala mõistusega”.

13. Nimeta Suure Jumalanna pseudonüüme (vähemalt 5 valikut).

Suur Ema, Jumal-Ema, Kuldne Emand, Ilmamamma, Kuldnaine, Algallikas.

14. Mis on naagad ja nende roll loomisloo protsessis?

Naagadeks nimetatakse Suure Jumalanna tarkuse jagajaid, Suure Jumalanna Ingleid. Nende ülesandeks on Suure Jumalanna tarkuste jagamine ja hoidmine. Nad vahendavad Maale Kuldse Emanda tervendavat südamevalgust (Grethiel, R. (2012, 213). Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast). 

Bülletääni esimeses blogipostituses on kirjas, et “ Samas on see toimumas ikkagi Looja ja Ema Maarja inglite, mõnel juhul ka naagadeks kutsututest Tarkuse Inglite kui Maa eest hoolt kandvate vaimsete nõuandjate selgelt väljendatud algatusel mulle kui elukutselisele medium-terapeudile nende poolt teada antud loomisvõtete kaudu.” 
15. Mis on "bülletään" ja miks valiti blogile selline töövorm? 
Tsiteerin “Bülletään (prantsuse sõnast bulletin) on väljaanne, mis ilmub kindlate küsimuste või teemade kohta mingi inimeste sihtrühma (asjatundjate, teiste kasutajate) informeerimiseks. Bülletään hõlmab tavaliselt aktuaalse temaatilise informatsiooni valimikku” 
(Wikipedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Bülletään). 
Selline töövorm valiti seetõttu, et kõrgteadvuselt laetud ja kanaldusena kirja pandud teksti on ilma eriettevalmistuseta inimesel väga raske esialgu isegi läbi lugeda. Seda mõjutab veel ka sinine, teadvust mõjutav  kirjavärv. Veelgi raskem on kõrgteadvuse tekstist kui kindla rütmi ja õhuvahega lainevoost peamist informatsiooni leida. Spetsiaalselt treenitud hingeravikooli õppuritele on see igapäevane tegevus, seega saab seeläbi kõiki lugejaid alguses aidata, ehkki igale õppurilegi on see teenimisroll ja ülesanne algsel kujul raske ja ilma õpetajast treeneri, Ingliterapeut Marya poleks seegi vastusepakk saanud ilmuda.

~Armastusega, Juno alias Merlyn Mandre, Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli Algõppe Liidergrupi õppur ( MA GISK AL), noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator,  treeningus olnud 7 aastat ja 6  kuud~

Kommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! Kui kirjutate hinge tegelikust väest ja selle Rapuntseli tornist vallapäästmisest, püüdlemisest Püha Hinge kolmainsuse harmoonilise kehastumise suunas, siis hakkasin mõtlema, et kui palju me nüüd aastatepikkuse treeningu järel seda hinge väe suurenemist mõistame ehk endis kogetavat muutust tunnetame. Huvitav, kus maal oleme võrreldes tegeliku potentsiaaliga. Eks igaühel toimub see ka isemoodi ja sõltub ego vastupanu allutamisest. See muutus toimub pikkamööda ja ongi minule ehk just viimasel ajal enam äratuntav. Hinge suurenenud väe tunnetamiseks on teinekord ka lihtsalt olemise aega vaja. Meie oleme teerajajate ja Uue Elu hariduse esimese vabatahtliku testgrupina rohkem pingutama pidanud, aga tunnen, et sellistel vabamatel hetkedel on hingeväes toimuv muudatus ka omal viisil tuntav, olgu see siis looduses viibides või midagi rahulikult luues. Loovust olete meis suurendanud, mis ongi selle hariduse üks olulisi suundi, ja tunnistan küll praegusegi videoloomisega seoses, et olen nautima hakanud loomisprotsessi, kui lisandub teie suunamistele, millega oleme harjunud looma, juba ka üsna äratuntav avatari juhatus. Väga suur rõõm on õnnetumiste ja teiega ühel lainel olemise näidete üle. Värske kogemus on seegi, kuidas loodus mängib loomisel kaasa. Hakkan tasapisi mõistma seda kõrgemale sagedusele iseloomulikku loomise ilu, mis on kogu Universumi osadus.

  Tänan armsat Junot küsimustele põhjaliku vastamise eest! Toon lisa punktile nr. 13, kus on palutud nimetada Suure Jumalanna pseudonüüme. Selleks on ka “Inglite Kuninganna”. Mind on meile õppetöös juhatatud materjalidest väga puudutanud armsa lapsest saadik inglitega koos elanud Lorna Byrne'i kogemusraamatud ja tema on kirjutanud enda kohtumisest Inglite Kuninganna kui Jumalaemaga oma raamatus “Inglid minu juustes” (kirjastus Varrak, 2012). Juuresolev siin on katkendi link: https://app.box.com/s/0xxgl1r9ihwwsjbt3zvxouh21h48w5xp Tänan sedagi autorit!

  Armastusega, MA GISK AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh ka selle postituse loomise eest! Mäletan hästi nendele küsimustele vastamist, mida esialgu tegin olemasolevatest teadmistest lähtuvalt, hiljem veidi täpsustusi juurde otsides. Hea oli testida seda, kui palju oli minusse nende aastate jooksul kinnistunud ning tõdeda, et midagi olulist on juba ka selgeks saanud, aga pürgimus paremuse suunas on endiselt olemas. Kui õppetööle tagasi vaadata, siis ongi see kulgenud sünkroonis uute teadmistega, mis annavad mõistmiseks vajaliku aluse ja konteksti, aga samas ka erinevate kogemustega. Olen mõistnud, et faktidel põhinev teadmine ja teadlikkus on väga erinevad kvaliteedid, aga samas ei ole võimalik ka seesmiselt sügavuti midagi teadvustada ilma vajaliku info ning mõisteteta. Olete öelnud, et kuna tegemist on uut laadi ravi ja haridusega, siis nende aastate jooksul olete pidanud lausa uusi mõisteid ja tähendusi looma, millest paljud on meie jaokski nüüd arusaadavamad. Teekond on olnud huvitav nii sellest vaatepunktist vaadatuna, aga kindlasti ka seetõttu, et tõesti on meil olnud võimalik kogeda enda hingeväe järk-järgulist suurenemist. Minu teekonna omapära on olnud see, et olen kogenud ühest küljest suurt avanemist ning enda avatari tunnetust, aga teiselt ka nö tagasitõmbumist, mille järgselt olen pidanud endaga tööd tegema, et hingevägi saaks jälle esile tulla. Hinge vägi ja avatari suunamine on tõesti tunnetatav läbi erinevate igapäevaelutegevuste, kõrgemate mõtete, seoste märkamise ning enesetunde kaudu. Seda ei olegi võimalik lõpuni kirjeldada vaid seda peab ise kogema. Tänapäeval ei ole aga teadvuse kasv ja iseloomuravi enam pelgalt enda individuaalse arengu lähtepunktist oluline vaid seetõttu, et planeedil oleks võimalik kõrgemale sagedusele tõusta, mis on äärmiselt vajalik ning juba ka paratamatu. Armas Hypatia toob välja, et Suure Jumalnna pseudonüümiks on ka Inglite Kuninganna. Nii see tõesti on ning sellega seoses meenus mulle ka ühe kunagise teelise sõnum armsale Ingliterapeut Maryale, kus ta tõi välja, kuidas tema tunnetab seda hingeenergia taset, kellega kooli luues kontaktis ollakse. Selle tsitaadi oleme lisanud ka 2017. aasta lõpus jõulusõnumina loodud videosse, mis avaneb näiteks siin: https://www.ev100.ee/et/eesti-voimalus-uueks-suureks-imeks Tänan nii sõnumi edastajat kui ka EV 100 lehe loojaid ning aktsiooni korraldajaid! Samuti armsat Hypatiat ende kogemuste jagamise eest!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
 3. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! Tänan siinjuures ka armsat Junot juba eespool põhjalikult vastamast etteantud küsimustele, millele minul midagi juurde lisada ei olegi. Meie kool on huvihariduslikku laadi eksperimentaalkool, mille üheks peasuundadest on hinge kasv ja avanemine loovtegevuse kaudu. Samas on üheks oluliseks õppemeetodiks ka kogemusõpe, kus elu poolt ette antud katsumusi teadlikult ja treeninguna läbitakse ja kust väljutakse igast olukorrast kogemuse võrra rikkamana ning kasvatakse nii hingelt kui ka vaimult rikkamaks. Oleme igaüks saanud selles koolis õppides treenerite poolt juhatusi või suunamisi enda elukäigu ja tööalase karjääri osas. Nii olen ka mina enda elus mitmel moel erinevaid nõuandeid saanud ja mis tuli lausa üllatusena, et sain suunamise veel küpses pensionärieas ametikooli astuda. Võtsin selle soovituse vastu, õnnestus ka kooli sisse saada ning nüüdseks on lõpueksamini jäänud vaid kuu, kui saan kätte tegevusjuhendaja eriala tunnistuse. See on eriala, millega saan edaspidi paljudele oma andega ja oskustega abiks olla. Siia juurde saab öelda, et eks taevased teavad, mis meile hea on ja milleks me võimelised oleme. Nüüd on seegi paremini arusaadav, et edasiliikumisel ja probleemide lahendamisel ning takistuste ületamisel tuleb hoida igas hetkes KULDSET KESKTEED ning õppima nägema elu märke ja Looja poolt antud suuniseid ja alluma jäägitult treeneritele. Meile antakse treenerite poolt juhised, õppekava ja seda testitakse elus eneses.
  Lugedes "ILMAPUULASTE KASVATUSE" kooli tsitaate ja Marija&Angelsite õpetusi, jäi seekord silma niisugune tsitaat: " KEL VÄGI, SEE ARENEB KASVÕI VÄGISI, S.T, OLUDE KIUSTE JA MUUST MAAILMAST VÄLJA TEGEMATA" (eesmärgi saavutamise, mitte isekuse mõttes) (Marija&Angels).
  Suur tänu armsatele treeneritele, armsale Ingliterapeut Maryale!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 4. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh selle postituse loomise eest! Kui ma nüüd uuesti läbi lugesin, siis puudutas mind see lõik: "Nüüd on käes olukord, kus loeb julgus end mitte maha salata ja osata välja tuua oma parima osa, Kõrgema Mina Valgust nii, et keha jääb alles, aga vana ja madalal vibreeriv mõttemuster sureb ning kustub ajalooareenilt, sest seda me enam ei vaja."
  Püha Hinge kolmainsuse harmoonilise kehastumise suunas kasvamist oleme saanud kogeda ja treenida hingeravikoolis. Sellist ainulaadset võimalust inimkonnale pakub INGLIKOOL. Inimkonnale on annetatud võimalus liikuda sellesama kehaga vibratsiooni tõstes edasi uuele sagedusele. Kõrgema Valguse abil on olnud võimalik saada aimu enda sügavamast olemusest ja hingeväest ning avada oma anded. Hingeravi koolist saadud faktilised ja üldhariduslikud teadmised loomisloost, planeedil juhtunust ja inimkonda ees ootavast on iseloomutreeningus minulegi andnud usu endasse, et minustki kui üksikisiku arengust sõltub tõepoolest kõik. Minu arvamus endast ei olnud kunagi kõrge, kuid ajapikku olen seda muutnud ning ennast väärtuseks pidama hakanud, mitte enam maha salanud. Eks ma olen pidanud ületama ka häbelikkust ja avalikkuse ees olemist õppinud, sest kui ma tahan oma kõrgema potentsiaalini jõuda, on hädavajalik endaga sõbraks saada ning treenida iseloomu, et uude Kuldaega edasi liikuda.
  Ma tänan armsat Junot põhjalikult küsimustele vastamise eest ja armsat Hypatiat enda kommentaari ning Inglite Kuninganna kohta lisainformatsiooni toomise eest!
  Mina toon lisa veel puntkile number 7. Nimeta 2 selle kooli nn rahvapärast nime, arvestades koolis kehtivat ravilise suhtlemise iseloomu.
  Rahvapärane nimi on ka egoravikool, kuna just meie ego on see, kellele on vaja ravi anda, aga ka teadmisi, et me saaks mõista, kuidas me oma ego parimal moel kaasata saame ilma talle võimu andmata.
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 5. Armas Ingliterapeut Marya! Tänan teid kõige esimese sissekande loomise eest!

  Mind puudutas selles kõige enam järgmine tsitaat:

  “...seda kooli, mille bülletään teid üllatamas on, pole loodud väikese grupi huvialaks ega isegi mitte vaid Maarjamaa esinduse jaoks. Seda kooli loodi erilise hoole ja ülisuure annetusliku katsetuse mahuga just seetõttu, et see on pääs uude Kuldaega. Selle kooli sisuks saab Eluõpetus Looja antud näpunäidete järgi ning edasipääs toimub Maa Vaimse Hierarhia kuningliikmete koosmeeles loodud programmi läbimisel. ...“ Tänan!

  See on olnud alati see mõte, mida on Hingeravikoolis alatasa rõhutatakse, et meie tegevus pole ühe väikese grupi isiklik tegevus vaid see puudutab-mõjutab paljusid inimesi lähedal või kaugel. Siin Eestis kui ka mujal maailmas.

  Ka minul väga palju armsa Juno vastustele ja armsate kaaslaste täiendamisele lisada pole. Kuid 7.punktile lisan ainult niipalju, et varasemalt kandis Hingeravikool ka Hingekooli nimetust, sest meie koolis treenitakse inimestes hingelist poolt. Samuti on meie kooli nimetatud ka Avataride kooliks, sest kogu treeningu käigus saadakse avatarkehastunuteks, mis tähendab Avatari otseseks käepikenduseks olijat, kelle läbi saab Avatar ehk Kõrgem Mina selles kehastuses teenimistööle asuda. 13.punktile lisaksin juba lisatud nimede juurde ka Looja.

  Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta
 6. Armas lugeja! Tänan Sind, et oled veel kommentaaridest lisa lugema tulnud. Kui see on nii, siis oled järelikult siit midagi olulist enda jaoks ära tundnud? Meil on õppetöö mitmekihilisuse tõttu tihtipeale olnud vaja ühte ja sama lugemiseks kanaldatud kirjatööd uuesti läbi töötada. Iga kord avaneb see meile mõneti uuena, eriti kui vahepeal on õppetöö protsessis jõudsamalt edasi liigutud. Nii on minu jaoks praegu ka selle postitusega. Esimest korda lugesin seda enne oma avatariga koostöösse tõusmist, aga nüüd olen juba kaks kuud toimetanud enda avatarnime all. Muutub see, kuidas me kõrgteadvuslikku teksti loeme, seda vastu võtame ning millist tähendust see meie jaoks omab. Mõnesid mõtteid loen täna juskui esmakordselt, sest esimesel lugemisel ei ulatunud ma nende mõtete sügavama tähenduseni, kuna ei suutnud endas neid seoseid ära tunda. Lugedes võib tunduda kõik arusaadav, aga sügavam tarkus jõuab kohale siis, kui on piltlikult öeldes peast (mõttest) käte (tahte) kaudu südamesse (tundesse) jõudnud. Selleks on kindlasti vajalik ka südamest tuleva tahte rakendamine, mis omakorda kõrgmõttega kohtuda saab. Just sellist lähenemisviisi haridusele on võimalik igal hingeravikooli õppetöösse süvenejal kogeda.
  Tänan armsat Junot küsimustele vastamise eest! Lisan omalt poolt tema vastustele täienduseks mõned mõtted. Esimeses küsimuses on küsitud, et millele projekti nimi minu arvates viitab. Ilmapuu tähendus selle projekti nimetuses ILMAPUUINEST1 viitab minu jaoks sellele, et ilmapuulane on enda kõrgeimale hinge väele avanenud inimene, kes on sillaks Maa ja Taeva vahel- ehk teisisõnu maaingel, kes on oma tegevuse kaudu taeva Maa peale tooja.
  Kolmas küsimus küsib, mille poolest saab seda loomist maises mõttes ka Imeks nimetada. Imeks saab seda loomist maises mõttes sel moel nimetada, nagu ütleb äsja armsa Ingliterapeut Marya poolt nende Facebooki kanalis ilmutatud postervideos kirjas olev hiina vanasõna: "Ime pole mitte õhus hõljumine, vaid maa peal kõndimine." https://www.facebook.com/ingliterapeut.maria/videos/3106828686049428/?notif_id=1590864598307324&notif_t=close_friend_activity. See tähendab, et kuigi meie kool on otse kõrgteadvuse juhitud, toimub õppeprotsess inimese elus endas. Õpitu ei jää kooliruumi mõttena hõljuma, vaid meie ülesanne on seda kõigis oma elu valdkondades rakendada. Nii, nagu omakorda elus kogetu on tihtipeale õppejuhtumiks, mille kooli kaasa toome, et enda mõttemustreid läbi vaadata ja muuta. Praegusel ajal, kui inimesed on oma elud egode juhtimisel väga keeruliseks elanud, tuleb see tõsiasi hästi esile, et maa peal kõndimine on suur võimalus igale inimesele aina uusi imesid korda saata. Selleks aga tuleb meil inimestena end hingeliselt harida, et valitseda endas targalt seda, mille poolest me loomadega sarnaneme.
  10. Küsimuses on armas Juno toonud välja Suure Jumalanna nimetused, nagu teda erinevates kultuurides on tuntud. Sealhulgas Vanas Kreekas on jumalikku naisaspekti tuntud Diana kui looduse jumalannana. 1. aprilliks 2020 saabus meie avatarkooli ridadesse minu Kõrgeima Mina väljendusena just jumalanna Diana, mille järel on ka meie hingeravikoolis tema energia, kui Suure Jumalanna ühe aspekti abiga saanud võtta suuna loodusega süvendatud koostööle, mille otsese väljendusega saab tutvuda ka meie uues blogis nimega TAARA TARKUSTE KASVULAVA, https://taaratarkused.blogspot.com/. See on taaskord ilmne näide sellest, kuidas iga avatariga koostööle kasvav inimhing on abiks Suure Jumalanna väe elustamisel ja ankurdamisel inimelule tuttavas maises plaanis. Selle pärast on iga inimhinge asumine koostööle Valgusega kui Ema Maarja kosmilisele Tarkusega, mõõtmatult suure tähendusega.
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.