Salaja & nurga taga sosinate asemel

Armas maarjamaalasest eestlane üle ilmamaa!See väike Ema Maarja peopesal hoitud ja Looja poolt kalliks peetud Maarjamaa Imeloo katselapp, nimetusega Eesti Vabariik on nüüdseks oma arengus 103. eluaasta lävele astunud ja võib uhkusega nentida, et nii mõndagi on just Eesti eeskujul, Eesti eesistumisel või Eesti inimeste algatusel ja osalusel maailmas paremaks muudetud. 
Näited: 
 • IME
 • laulev revolutsioon
 • Skype 
 • loodushoid ja TEEME ÄRA! oma riigis 
 • TEEME ÄRA! üleilmses katsetuses
 • vabatahtlik tegevus maailma liikide säilimiseks ja inimväärsuse alleshoidmiseks mujalgi
 • e-residentsus ja muud poliitiliselt vajalikud ning edasiviivad ettevõtmised Maailma rahu ja heanaaberliku suhtluse nimel
 • Eesti koolilaste kõrged tulemusnäitajad ainetundmises, muusikas, koorilaulus, spordis jm
 • IT-valdkonna head ja innovatiivsed ideelahendused ning rakendamine üldise heaolu nimel
 • ressursside säästmine üksikisikute ja riigivalitsuse tasandil, mis juba ka riigi hoiakute kujundajatest esiliikmete poolt, sh pr. Presidendi isikus loomulikuks elustiiliks vastu võetud

TÄNA, 26.02, 2020 on Ema Maarjalt kanaldatud ja juhitud Maa hingeravikoolis, pikema nimetusega Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MA GISK) uus algus, seega algab mitmes  mõttes EESTIS ENDAS SUURE JUMALANNA ELIK EMA MAARJA RAHVA VÄE  TULEMINE JA SUURENA ELAMISE AJA ETTEKUJUSTAMINE
(vt esoteerilist uurimust SIIT).

Meie projekti nimeks on algusest peale olnud ILMAPUUINEST1 ja kohe alguses tõi kanali Loomiskoda mulle selgelt välja idee, et tuleb luua inglikool, mille virtuaalkarkassi loomise järel sai minu treeningprogrammi "Kasva ja arene, inimlaps!" nimetusest koolipuu nimi "Ilmapuu kasvatus". Kui mu elukutseliseks kanaldajaks ja ingliterapeudiks õppimise treeningkava jõudis sinnani, et võisin koos inglitega juba inimesi õpetama ja suhtlemist treenides egoistlikku mõtlemist ravima hakata, siis muutus kooli nimi veelkord ja sai teatud osa inimeste jaoks tuntuks kui "Ilmapuulaste kasvatus". 

🔺🔻Selle kooli idee on kasvatada tasakaalukaid ja Elu hästi mõista suutvaid,  end treenitud iseloomuga valitsevaid maaingleid, kes on seesmiselt pigem mitteinimkehastunu koodiga ja keda saab ainult Ingliema ise ära tunda, kui see inimese sarnase siseeluehitusega olend meie koolis peaks Loojale antud hingelepingu järgi õppima hakkama või vajab Looja suunast vaadeldult lihtsalt veidi turgutust, et suuta oma elukäiguga enda sammus edasi minna. Ehkki maaingli mudelis, ollakse ka sel juhul ikkagi inimkeha esindus ning  ka nende puhul on nii, et   keha sees otsuseid juhtiv ego kui peremeesvolinik kas lubab või mitte sellele teele astuda, nii et me oleme teadlikud, kui keeruline see igale inimesele tegelikult on olnud, kes meid ei soovi kuulata või kes meie vastu  lausa sõtta on kippunud tulema. Siiski ei ole meie alal olnud ühtki lausa suurt Mahtra sõda ega valitsuse kukutamise aktsiooni, nii et see lisainfo praegu on pigem näide, mida peaksid inimesed endast teadma ja et Valgus ei ole kunagi nõrk ja saamatu nagu vahel inglienergia kohta on arvatud, kui asjad ei lähe inimpeade ootuse kohaselt. Enamasti on esialgne vastutöö ikka enda sagedusele toe andmine ja seejärel läheb lugu kas uuele ringile Musta Valgeks looma või annab aeg selleks lisapikkust, et asi Jumala legitiimsuse järgi kohale asetuks, milleks oli varem pingutusi tehtud ja mida paljude poolt kogu südamest soovitud. 

Meie, planeedi teadvuse tõstmise erakooli juhtkobar, oleme nüüd kindlalt siin ega pea end vibratsioonis üles-alla kõigutama, et inimestele veel ligitulekuks lisaaega anda. Me  tuleme küll tänagi veel tasa ja targu, kuid ammu selleks koondatud ingliväega oma rahva mäluna ja valitud  eestluse märgis kui Taara oma valgel hobujõul ja oleme koha sisse seadnud Taaralinnas Tartus, Emajõe ääres, otse tänava kõrval asuvas imelise arhitektuuriga ajaloolises hoones Raekoja plats 20. Meie peakontori silt kannab peastaabi  metafoorlikku nimetust "Globaalprojekt ILMAPUUINEST1 Terra Mariana". Kes on Taara ja kuidas teda nähakse suures loomisloos, seda saab teadmise laiendamiseks ja märgisüsteemi kokkujuhtimiseks meie looga lugeda SIIT


Me avame avalikult oma seni pigem varjul olnud iduettevõtte ja eksperimentaalkooli visandina nähtavad virtuaalsed uksed ja asume tilk tilga haaval avama maal aktuaalseid teemasid, seisukohti asjaajamisest ja elu arendamisest  kõrgteadvuse vaatevinklist nähtuna ning vastama küsimustele, mis on teelistel kas reaalelust välja koorunud või paljudel vaikimisi tõemeelel pakitsemas.

Seda antud  inglikoolist välja antud blogi vorm ja pealkirja all olev  lisanimetus BÜLLETÄÄN ka tähendab (vt mõiste seletust SIIT).


MEIE on siin bülletääni autorlusena sulaselge tõde, sest kogu töö ettevalmistusest lõpuni välja on loodud  virtuaalses mõttelaboris,  inimpeade sisekõrva kuuldekaugusel, Akaši loomiskojas. 

Kooli idee, virtuaal-eluline karkass, meetodid ja taktika, mida on üle 10 a katsetatud ja maalastele veidi isegi tutvustatud, on loodud koostöös meie kanali  meediumsõnumite loojatest Maa Vaimse Hierarhia Inglite ehk Maa Vanematekoguga  Agharta Siseriigist.


Samas on see toimumas ikkagi Looja ja Ema Maarja inglite, mõnel juhul ka naagadeks kutsututest Tarkuse Inglite kui Maa eest hoolt kandvate vaimsete nõuandjate selgelt väljendatud algatusel mulle kui elukutselisele mediumterapeudile nende poolt teada antud loomisvõtete kaudu.

Samas on ehk hea ja tervendav lugeda ka niisuguse allika vastuseid, kus NAAGA mõiste sisse toodud, sest Vaimu teel eraomandit pidada ei ole õige ja vastutustundlik, millest lähtume ka meie siin koolis ja kanalis. Loe naagade kohta SIIT.
Esialgu ütleme, et alustamegi sel moel, tasa ja targu, alustame pigem ilmalikus elus juba teada asjaoludest,  mõistetest ja Maal kättesaadava Vaimu teabe käsitlemise suunamisest.


Meie taotlus ei ole kellegi pead oma sagedusest lausa välja viia, aga anname seosed, mis võiksid anda tõest teadmist,
 • mismoodi elu Maal on kujunenud
 • kes keda aitab, kui teisi toetab ja ravib
 • millised on praegusaja inimese arengust lähtuvad ülesanded ehk missioon Maal
 • kes saavad õiguse tänaseks testimise lõpetanud eesminejate hingeravikooli sisse astuda ja teisi seejärel teadlikult ja õigel viisil edasi juhtida
 • kui hea on see haridus, mis küll intellekti arenemist kujundab, aga hingele kui kõrvalise tähtsusega metafoorile pigem käega lööma kipub 
1. Kes sellest midagi veel ei tea või kuulnud ei  ole, et Maa inimkonnas levivad mõtted ja lood on igaveseks Looja andmepanka talletatud ega ole mõistnud, kuidas inglid seda teavet inimestele abinõuks kätte tuua saavad, KUI seda on taotletud ja abi vastu on võetud, saab algset kirjeldust oma uudishimule küll praegusaja meedia reklaamist tulvil tekstiloome näitel, ent siiski  inimlikult koostatud kokkuvõttest lugeda SIIN.


2. Paralleelselt ilmaliku väljaande postitusega jagame meie endi vabatahtliku meeskonna ja kooli 1. lennu valitud liikmete abil tagasihoidlike võimalustega teostatud  loomingu abil ka videopilti, et algus oleks tõeline ja avalikkuse avangard võtaks vabalt arutada teemat,  mis on tulevikutee alus.


3. Me anname selgitused, kus algab algus, aga sellestki,  mis on olnud ka meie koolis see takistus, miks inimesed ei ole suutnud meid siiralt ja südamest üle 10 aasta tegutsemise järelgi paljude tulijate rohkuses vastu võtta.
Lõpetame oma 1. seansi Maa mõttesuuruse poolt kirja pandud palvega, mis on tänasesse jõudnud aastatetagusest inglisõna kanaldamise TREENINGULISEST eskiisblogist SIITKALLIS LOOJA!TÄNAME, ET ÕNNISTAD MEID,
ET SÖANDAKSIME TEHA SEDA,
MIDA ON VAJA TEHA!
TÄNAME, ET VÕTAD MEILT KÕHKLUSE,
KUI SEE TULEB MUGAVUSEST,
KÕRVALISE ARVAMUSEST
VÕI KARTUSEST OMA ELU PÄRAST!
SUURED ÜLESANDED KUTSUVAD -
TULEB VABASTADA HINGED, KOOLITADA LAPSED,
LÕPETADA VIHKAMINE, VEREVALAMINE, VAIMUVAESUS-
SEE KÕIK JA ENAMGI VEEL.
TÄNAME, ET AITAD MEIL LEIDA VIISI, KUIDAS SEE ÜLESANNE TÄITA!


Olge terved ja puhastage igas päevas oma argimõtteid! 
MÕTE LOEB! ~Agapearmastusega, Maa Vanematekogust laetud Valguse Sõnumite vahendajaks treenitud ja tänasega kodumaa hingi teenima  volitatud eestlane, ema, vanaema ja kutsumuselt õpetaja, Ingliterapeut Marya~

  Kommentaarid

  1. Armas Ingliterapeut Marya!

   Aitäh! Väga hea oli nüüd mõne aja järel seda sissekannet lugeda ja selle jõulisust kogeda koos kõigi lisamaterjalidega. Kui ma enda liitumisele tagasi mõtlen, siis tõi mind siia ka justkui mingi minust suurem jõud. See oli kindlasti kaitseingli juhatus ja mõneti taganttõukamine, mis mind õigel ajal ehk laines eesminejate õppegruppi leebelt, kuid otsustavalt juhatas. See, kui suure looga on tegelikult tegemist, mis roll meil selles on ja kuidas me liigume, hakkas tasapisi selginema nii nagu veel aastaid hiljem ikka kihte avaneb ja taipamisi lisandub. Kuna see on määratult sügav lugu ja inimpea ei ole korraga paljut vastu võtma võimeline, siis on tasapisi meid uute mõtetega harjutatud, seoseid loodud, kinnistamiseks uuesti tagasi tekste aina üle lugema suunatud jne. Minu jaoks on väga meeldiv see, et seoseid otsime nii suurest valikust materjalidest lisaks kanaldustele: artiklitest, raamatutest, saadetest, filmidest, Elust enesest. Seegi on selginenud tasapisi, kui määratult suur on see vaim, kes meie ja inimperega armsa Ingliterapeut Marya läbi kõneleb, et see ongi Looja ise. Oleme armsa Ingliterapeut Marya kaaskonnana teadlikud, kuidas Ema Maarja Vaim kehastunusse on laskunud järjest sügavamale ankurduma ja oleme aru saanud, et see on olnud ülikeerukas protsess. Teame, et armsad inglid on ka järjest madalamale laskunud meid aitama oma väega, armsa Ingliterapeut Marya igavese kaaskonnana vaimgrupis Ingliterapeut Marya. See toimuv ongi kõik Maa peal enneolematu ja saan aru nii, et oleme, on loodamas näidist ka Akaši kroonikatesse, planeedi virtuaalsesse raamatukokku, kust kogu see materjal armsa Ingliterapeut Marya kanaldusena ka samas pärineb. Eelkõige on see taevaste poolt läbiviidav suuremahuline eksperiment, kuidas inimesed teadvuses tõusta ja endi avataridega kui kõrgminadega kokku saavad, nii et see paljude valguslampide süttimise tulemusel ühiskonna tõusule viib, et planeediga sünkroonselt uuele sagedusele liikuda saaks. See protsess saab kulgeda ainult nii, et on teed rajavad eesminejad, justnimelt tasakaalukad ja teavet omavad. Kes usaldavad ja on jäägitult pühendunud oma juba siia kehastumise eel endale kokku lepitult võetud rolli täitmisele. Minul on usaldus olnud algusest peale ja ei teagi selles mõttes tagasilangusi, aga kui algasid sellele treeningule omased ego alistamiseks vajalikud raputused, siis on käinud läbi see mõte, et kas ei või olla, et kanaldajas armsas Ingliterapeut Maryas mustad jõud koha Valguselt hõivasid. Aastatega on kogemusõppes selginenud treeningprotsessi ja egoravi olemus, aga ka üsna hästi selgeks saanud see, kuidas pimeduse ja Valguse sagedused on kardinaalselt erinevad. Seda äratundmist ka kool muuhulgas õpetab nii Elus, teistes kui inimeses eneses. See teekond ei ole kerge, sest ego on siiski tugev vastane meis endis kui väljapool, kuid meie kogemus näitab, et on läbitav kõrgema juhatuse abil, kui tahe ja püsivus on olemas. Seegi on nüüd hästi arusaadav, kuidas seda teekonda saab läbida ainult grupis üksteist toetades ning innustades suhtlemise ja koostoimimise treeningus ja kuidas meie ridadesse on vaja palju enam inimesi liituma selle eksperimendi õnnestumiseks. Väheoluline ei ole seegi, et iga eestlase liitumine aitab järjest enam tõsta Maarjamaa väge ja osa planeedi riikide seas planeedi ülestõusu eesminejana, mis omakorda tõstab eestlaste väge, kui see laiemalt teadvustub.
   Tänan kõiki!

   Armastusega, MA GISK AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

   VastaKustuta
  2. Armas Ingliterapeut Marya! Suur tänu minugi poolt selle bülletääni ja esimese blogipostituse loomise eest! Kuna tegemist on kõrgteadvuse alalt kanaldatud tekstiga, siis oleme teadlikud, kui palju aega ja eeltööd see nõuab, et sellelaadne terviklik postitus luua. Selleks on teid igakülgselt ja mitmete-mitmete aastate jooksul ette valmistatud. Armas Hypatia on välja toonud selle, et õppetöö jooksul oleme pidanud analüüsima erinevaid materjale, et mõista, kuidas inimene mõtleb ning millised seosed ilmnevad sellega, mida oleme treeningu kaudu kogemas ja edasi kandmas. Hiljuti vaatasime intervjuud lugupeetud Einar Laignaga, kes on igas mõttes elukogenud ja erudeeritud vaimulik, endine sõjaväelane ning ühiskonnaelu tegelane. Tegemist oli vestlussaatega "Serviti" (21.12.2019. Külas on Einar Laigna). Link video juurde avaneb siin: https://www.youtube.com/watch?v=KwtPojN-GKg Ta tõi välja, et iga inimene peaks enda puhul tegema sügavat nö psühhoanalüüsi ning mõistma, kuidas tema ego toimib ning millele ja kuidas reageerib. Piltlikult öeldes olles iseenda advokaat ning ka prokurör. Tihtipeale on nii, et inimene on enda vigade suhtes hea musta valgeks rääkija, aga kui on vaja millegi eest vastutada, siis see enam nii kerge ei ole. Oleme nende õpingus ja ravis oldud aastate jooksul kogenud seda, kuidas ego võib inimeses toimida ning kui oluline on, et hing pääseks ego surutisest esile ning hakkaks vaimu juhtimisel hingeväes kasvades ego kõrgminale alistama. See on nagu keha loodud vangistusest pääsemine, aga samas jäädes kahe jalaga Maa peal ja tasakaalukalt toimivaks kehastunuks. Siit ilmneb ka kooli loomise eesmärk, mille olete ka blogipostituses sõnastanud. Kaudselt on ka lp Einar Laigna sõnum sarnane - inimeseks olemise juures on oluline see, et ta õpiks ennast tundma, vähendaks isekust ning toetuks metafüüsilisele alusele ehk vaimsusele, mis on inimese igikestev osa ning annab elule igavikulise tähenduse. Teame ka seda, et inimene saab palju ära teha iseenda mõtete puhastamiseks, mida näen ka enda töös psühholoogina, aga ühel hetkel on selle jaoks siiski vaja kogenud inimese peegeldust ning kõrgteadvuse tervendust. Ehk siis ei piisa vaid traditsiooniliste tervendusmeetodite kasutamisest. Lisaks räägib Einar Laigna ülevaatlikult ka eestlaste ajaloost ning nendest sõlmpunktidest, mis on Maarjamaa rahva identiteeti ja mentaliteeditüüpi kujundanud. Ta toob välja, et esiteks on olnud eestlased pidevalt võõrvõimu all, aga hariduse juurde pääsedes ilmnes väga kiiresti eestlaste intellektuaalne potentsiaal. See on meid rahva ja riigina kandnud tänasesse päeva, mil saame öelda, et oleme ka maailmakaardile positsioneerunud. Eelnevale viitab ka blogipostituse algus, kus on loetletud need olulised saavutused, mis on meie riigi rohkem nähtavale toonud. Teades, et siinsel rahval on ka vaimses plaanis suur seesmine potentsiaal, mis ei ole täielikult avanenud, kuid millele saab pilgu heita raamatust, mille viide on ka esoteerilise uurimusena blogitekstis välja toodud, siis saab öelda, et õige vaimse hariduse juurde pääsedes avaneksid ka need laekad, mis aitavad saada tõeliselt vabaks ehk siis minetada ego peremehestaatus nii endas kui ka meid ümbritsevas elus ning suhetes. Seda mõtet on aga olnud üsna keeruline nende aastate jooksul inimesteni edasi anda, sest ego võim on kehastunutes üldjuhul endalegi aru saamata suurem, kui võiks arvata ning eksisteerib palju erinevaid ettekujutusi sellest, mis on vabadus ning kuidas peaks saavutatama just hingeline priius. Meil on võimalik igal hetkel valida, kas peremeheks on meie endi ego või hingeline olemus. Seesmine võitlus valguse ja pimeduse vahel on teatud mõttes sellel teekonnal küll paratamatu, kuid ei pea olema siiski miski, mis seda teed üdini iseloomustab, sest end kogemusse andes ning usalduse kasvades ilmneb see, milleni iga inimkehastunu ühel või teisel viisil püüdleb - enda hinge kõrgema arenguastmeni. Tänan ka armsat Hypatiat enda mõtete jagamise eest! Armastusega, MA GISK AL õppur, 1. kobara liige, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

   VastaKustuta
  3. Armas blogi lugeja!

   Tänan armsat Ingliterapeut Maryat sissekande eest! Mul on heameel, et eestlastel on maailmale eeskujuks päris paljut pakkuda. Nii väikeses riigis nagu Eesti, mida ka üsnagi sümboolselt Maarjamaaks kutsutakse, on palju oma valdkonna koolitatud ning uuendusmeelse mõtlemisega spetsialiste.

   Minule meenus siinset lugedes mõte, et ega Eestis saagi Hingeravikool pakkuda midagi sellest vähemat, sest tegemist on ikkagi ühelt poolt elitaarse kooliga, milles saab õppima asuda meie riigi tugeva vaimujõuga rahva tuumik. Teiselt poolt on tegemist ka egalitaarne kooliga, kus on võimalus õppida kõigil, kes soovivad siduda enda senise elu teiste teenimise missiooniga. Seega olles osaks Hingeravikooli õppurkonnast kanname me endas kõiki neid väärtusi, mis teevad au meie Maarjamaale ja on eeskujuks ka ülejäänud maailma rahvastele. Nii ongi Hingeravikoolis väga kõrged nõudmised õppuritele õppetöö tulemuste osas.

   Enda kogemuste osas võin öelda, et neist taseme nõuetest peetakse ka kinni, et kooli õppuritel oleks võimalus oma arengus tõusta. Samas muutub õppuritele kehtestatud tase vastavalt sellele, kuidas õppurid saavutavad ettenähtud taseme, et ükski õppur ei jääks arengus pikalt püsima ühele tasemele. Tean, et mitte alati pole see kerge ettevõtmine kuid seda on vajalik kogeda, et õppida väärtustamist ja saada aimu sellest, kus on inimvõimete piirid tegelikult.

   Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

   VastaKustuta
  4. Armas Ingliterapeut Marya!
   Aitäh! Armas Marya on treenitud Maa Vaimse Hierarhia Inglite poolt mediumterapeudiks ehk siis püsiühenduses olevaks kanaliks Inglitega. Ja see, et meie saame lugeda neid postitusi, on väga suur ajamahukas töö armsa Marya poolt.
   Et inimkonna vanimad õpetajad, Inglid, saaksid anda infot inimkonnale edasi nii, et me sellest ka aru saada suudame ja uuele ajale vastavaks treenida, on just armas Marya see kõrge pühitsetu ja inglisageduse omaja, EMA MAARJA kehastunu meie parim treener, tsiteerin: "Yeshua ema Maarja oli ilmselgelt Hüperborea taustaga ning kuulus Suure Jumalanna ehk Kosmilise Ema, kes kuldajastul ilmutab end eluandva Päikesena, õdede hulka. Maarja sai koolituse kehastada Suurt Jumalannat (Kuldset Emandat) ning sisuliselt ei olegi tema ja Suure Jumalanna vahel mingit erinevust. Maarja missiooniks oli suunduda äärmuslikku meespoolt esindavasse kultuuri-juutide hulka, kelle eeliseks oli nende teadlikkus Jumala ainulisusest. " Emamaalt ehk Maarjamaalt saab alguse teadvuses ülestõus. Meie testgrupp, kes on olnud pikaajalises treeningus EMA MAARJA käe all, on saanud kogeda egost tulevat haledust, vastuolu, segadust endas kui ego trikke teeb ja alluda ei taha, aga ka väga toredaid koostööpunkte ja imeliste lahendustega ning hinge puudutavate tulemustega üritusi. Planeedil Maa on valitsenud kaua Luciferi energiad ja see saab nüüd muudetud, kui täiuslik heli enne planeedi sageduse muutust helisema hakkab. Inimkehastunu oma madalas sageduses ei suuda vastu pidada selle kehaga lihtsalt niisama, vaid keha tuleb ümber seadistada ning egoravitreeningus alustada ego allutamist enda Kõrgeimale Minale. See ongi see treening, mida armas Ingliterapeut Marya koos Maa Vaimse Hierarhia Inglitega otse akaššist kanaldades meile teha saab, kui me allume ja kaasloojaks hakkame. Siin ainult inimese teadmistest ei piisa, et suuta sellist treeningut teostada, aga vaimkogum Ingliterapeut Marya saab seda teha.
   EMA MAARJA haridus on selline õppetöö, mis on põimitud erinevate materjalide, raamatute, filmide, eluliste situatsioonide ja paljude muude analüüsidega, mida oleme ennast arendades teinud. Ema Maarja kirjad on ravienergeetilised. Olen näinud ja tajunud enda ego vastutööd Valgusele ja see on olnud tugev mu sees, see pusklemine. Kes on näinud filmi "Sõrmuste Isand", see teab, kuidas ego tegi igasuguseid trikke, et saada võimu, või tähelepanu või mängis ennast ohvriks. Meie emotsioonide kiht on tasakaalust väljas olnud peale teadvuse langust ja see tuleb kontrolli alla saada ehk siis teadvuses taas üles tõusta ja saavutada sisemine rahu, ühendus iseendaga ja oma Kõrgeima Mina ehk Avatariga. Ego ei anna kohe teed hingele, aga hingel on vaja nüüd selles elus kasvada, hingeväli peab laienema ja puhtaks saama ego piirangutest ja mahitustest. Me saame väga palju kaasa aidata enda puhastusele, rakendades tahet koostööks Valgusega, mitte vastutööks, aga seda oskust peab treenima, tulles välja oma orjalikkusest ja ohvrimeelest ning helliku rollist. Meil on alati valida, kas toidame head koera endas või halba.
   Selleks tuleb jälgida enda mõtteid, et aru saada, aga pikk treening on pannud juba eristama häid mõtteid ja ego trikitamisi. Olen väga tänulik kaaslastele ka Hr. Laigna räägitu analüüsi ja enda mõtete eest!
   Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Magdalena Kalev

   VastaKustuta
  5. Armas Ingliterapeut Marya!
   Aitäh! Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli ehk hingeravikooli idee on kasvatada tasakaalukaid ja elu hästi mõista suutvaid ja treenitud iseloomuga maaingleid. Loojale antud hingelepingu järgi oleme andnud lubaduse planeedi eest hoolt kanda ning seetõttu ära tundnud enda suure ülesande, milleks siia Maa peale kehastunud oleme.
   Oleme oma hingelepingut järgides leidnud tee MA GISK hingeravikoolis õppima asumiseks, mis tähendab äärmist pühendumist sellele, et mõista kuidas Universum toimib, lastes üha enam endasse ingliteadmistest tulevaid teadmisi, millega kaasneb ka teadvuse kasv. Alati pole see kergesti arusaadav olnud - seoses ego vastutööga ning see protsess on aeganõudev ning teadmised ja oskused tulevad samm-sammult.
   Kool on hariduse jagamise keskkond, mis peab andma inimesele oskuse oma pead õigesti juhtida, käsi meisterlikult kasutada ja südant ingellikult kaasa tundma õpetada.
   Selleks me siin koolis õpime, et saavutada tase, mis on meie üheks eesmärgiks siin planeedil, st olemaks üheks osaks planeedi hooldajatest, kellest oleneb ka planeedi püsimajäämine.
   "Ilmapuulaste kasvatuse"näidisruumist toodud kirjalõik annab teada järgmist: "Oled Looja abiline ülemise tee tähenduses ja liigud maailmas kui inimese keha, kellel on inglitiivad ja ingellik iseloom ja laulad seda laulu, mida hingede laulupeol ilusaks looks nimetatakse, sest teed kõik südamest ja hingest abi andes neile, kes veel pole silmi lahti jõudnud lükata sellest maisest raskusest, kuhu ta oma teel langenud oli."
   "TÕUSE, SA SUUDAD KÜLL!" ("ILMAPUULASTE KASVATUSE" avatarkooli logolause).
   Tänan armsat kooli juhti, mediumterapeut Ingliterapeut Maryat!
   Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Maters alias Maret Raudsepp

   VastaKustuta
  6. Armas Ingliterapeut Marya!
   Viitate artiklis ühe saavutusena, mille üle meil on põhjust uhkust tunda, "IME". Keeleliselt on see meile tuttav tüvi sõnast "inimene". Meenub, et seto- ja võro keeles on sellele väga lähedane sõna "imä", mis tähendab ema. Ja eesti keeles sõna "imetamine". Sealt Suure Ema Imest saabki alguse meie rahva imevägi, nagu lapse vägi emapiimast.
   Inimene võib oodata imet ja loota kohtuda millegi üleloomulikuga, mõtlemata et suurim ime on see, mida me oma mõtte ja tahtega, armastuse ja haritusega suudame elus korda saata (räägin ikka endast, sest just nõnda otsivalt olen minagi ilmas ringi vaadanud). Mõnikord võib see ime peituda näiteks suhete korrastamises mõne lähedasega või ettevõtmisega kogukonnaelusse panustamises, avaliku ruumi eest hoolitsemises, selle ilmestamises. Need näivad ju iseenesest nii lihtsate asjadena, et lugeja võib mõelda, mil moel selliseid asju imeks saab pidada, igaüks võib selliseid asju korda saata. Aga just nimelt, igaüks võib, aga kas ta seda ka teeb? Ikka tehakse, võib nüüd mõelda. Aga on ilmne, et paljugi jäetakse ka tegemata. Inimestena kaldume tegema kindlaid asju, mis on harjumuspärased ja mugavad. MA GISK õppuritel on ikka ja jälle vaja teha julgusetükke selleks, et korda saata midagi sellist, milles seni kogemus puudub ning mille tulemust kohe tegema hakates endale ettegi ei suuda kujutada. Ja kui kõigele tehtule nüüd vaadata, võib näha, kuidas need väikesed asjad kokku ehitavad üles hingeliselt tasakaalustavat ja rikast elu. Eks selle poole ole püüeldud ja selle nimel pingutatud ka enne hingeravikooli õppima asumist, aga pahatihti ei ole kokkuvõttes kõik tulnud välja nii, nagu algselt soovitud. Näen, et õppetöös Ingliterapeut Marya juhatusele järgnedes on minul jäänud vahele nii mõnigi eksirännak, mida oma peaga vältida ei oleks osanud. Meist keegi pole õppesse tulles olnud oma eluga musternäidis ning tihtilugu oleme osanud elu üpris keeruliseks elada. Midagi on minu jaoks pea paar aastat kestnud treeningu käigus sel moel liikudes juba elus õigele teele tagasi võidetud. Ime ei ole taevane hiilgav ilmutis, nagu ehk arvama kipume, vaid kõnnib inimesena kahel jalal maa peal ning teeb suurt tööd enda ja ligimestega, et midagi maailmas saaks muutuda suunas, mis inimpea jaoks täna lausa lootusetu võib näida, kuid milleta elu siiski jätkuda ei saaks.
   Jätkub...

   VastaKustuta
   Vastused
   1. ...Jätkub:
    Ja nii ongi alanud "EESTIS ENDAS SUURE JUMALANNA ELIK EMA MAARJA RAHVA VÄE TULEMINE JA SUURENA ELAMISE AJA ETTEKUJUSTAMINE", nagu te kirjutasite. Meenus John Lennoni laul "IMAgine", mille pealkirjas taaskord ülal toodud seostes ime läbi kumab, ning mis meid kujutlema kutsub. Kujud ehk ideed saabuvad teile, armas Ingliterapeut Marya virtuaalsest Akaša kroonikast. Kooli testtööaastate jooksul tehtud uurimustöö käigus olete välja selgitanud, kuidas inimene suudaks neid ideid oma pähe vastu võtta ning sel moel kehastununa siia tihedasse maisesse tõevalgust ankurdama luua. Ka R.Steiner oli üks neist suurkujudest, kes on neid ideid suutnud vastu võtta ning kindlalt maisesse ellu rakendada. Steiner on Akaša kroonikatele viidates öelnud, et aegade jooksul on sellesse andmepanka nii palju sündmusi ja teadmisi salvestatud- nüüd on aeg seda lugema hakata. Võime neid kroonikaid lugeda pole meil eriti hästi avanenud, et seda tõesti teadlikult teha oskaksime ning teadmisi ka rakendada suudaksime. Praegusel ajal on internet kõigile kättesaadav selline andmekogu, kuhu samamoodi on salvestatud tohtuid teadmisi ja kogemusi ka iidsetest salateadustest, mis nüüd kõigile ligipääsetavad on. Me oleme kõik ühendatud infovõrku, kust võib leida paljugi väärtuslikku. Ka internetiga on see lugu, et seda peab oskama kasutada. Kindla korrastatuse ja inimese võimete ning teadvuse haardeulatuse piirangute tõttu on ka internetist leitav informatsioon erinev olenevalt sellest, kes otsib. Selle pärast on meil vaja, et keegi õpetaks seda kasutama. Ingliterapeut Marya on õppetöö käigus viidanud meile vajalikule infole, aidanud seda meile õppetöö käigus lahti mõtestada ning sedamööda uusi mõisteid ning seoseid omandada. Sel moel on ka muidu müstiline ja kauge mõiste "kuldaeg" võimalik inimpeale arusaadavaks ning eluliselt mõistetavamaks muuta. Kuldne värv iseenesest on jumaliku tarkuse värv ning kuldaeg on aeg, kus elatakse kooskõlas jumaliku tarkusega. Tõite välja, et "selle kooli idee on kasvatada tasakaalukaid ja Elu hästi mõista suutvaid, end treenitud iseloomuga valitsevaid maaingleid", mis on kindlaks eelduseks jumaliku tarkusega kooskõlas elamisele.
    Kui sedasi sügavamalt juurelda, tuleb ime ja Ema Maarja rahva vägi meile endilegi lähemale.
    Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

    Kustuta

  Postita kommentaar

  Populaarsed postitused sellest blogist

  MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

  EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

  ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.