MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

                      SAJANDIVAHETUSE  MEENUTUS. SISSEJUHATUS TEEMASSE. 


Kirjutatud on (Viivi Luik): 

ON AASTASAJA LÕPP. ON ÖÖ. 

Üks käsi lehte keerab,

teine toetab oimu. 

On aastasaja lõpp. On külm.

Muud midagi ei toimu.  


Veel keegi vastata ei oska

selles ilmas,

miks surematu tuli süttib

surelikus silmas, 


miks siiski särama lööb 

hea ja kurja piiril

nii selge silmatera 

nõnda  mustril kiiril, 


mispärast võim ja vaim 

on seotud omavahel,

mis kokkumäng käib tegelikult 

jää ja tule vahel, 


kas vere piiblimaik on 

sellepärast tuultel, 

et küsimärk kui haav on 

kõigi elavate huultel,


 kas ainult see veel peletabki 

maa pealt varje, 

kui keegi külmalt kunstiteoseks

muudab kuuma karje. 


Üks käsi lehte keerab, 

teine toetab oimu. 

On  aastasaja lõpp. On  öö.

Veel midagi ei toimu. 


Kui kõik on lõppemas, 

kas siis jääb vaid loota, 

et algab miski, mida 

keegi meist ei oota? 

TERE, KALLID, ÜLE PIKA-PIKA AJA! 

Tänasel jõulupüha lahkumise  sabaotsal ja aasta 2021 tagasivaates edastame soovi, et 

JÄTKUGU KÕIGILE HEAD TERVIST JA TULGU PALJU TEADVUST TÄITVAT  JA HINGE RIKASTAVAT VEELGI ENAM UUEKS AASTAKS, ANNO 2022! 

Kas see soov aga Sullegi loeb, kallis lugeja, kui me seda sõnumit siit virtuaalselt loodud inglikooli blogibülletääni  leheveerult toimetame, ent Sa elus endas meie südamesooja südametukset ja ingellikkust ei ole  kogenud ning seetõttu meid ka ehk liialt või üldse usaldada ei söanda, sest peas võib kerida uitmõte, et  "mine püüa tuult väljal", kui seda ingellikku  õhuvoolu füüsilises kujus ei koge ja näed vaid tema lendlevat liikumist paljude muude Looja loodud hariduspuu okste  või hingeravikooli õppetööd ilmestavate näidete kaudu, see selgub ehk pärast, blogiloo lugejate statistikast või sellest, kas seekord midagi üksnes lugemisele järgneb.


See kool, mille blogiveerul Sa hetkel kirjatähti kokku loed, pole olnud esialgu selleks loodud, et see sõnum ja tegevus  kasvataks suuri vaataja- ja lugejanumbreid, millega oma esmast tuntust saavutada, ehkki teatud mõttes see ka loeb, vaid selleks, et jätta jälg just uude, juba tasapisi alanud, järk-järgult ametlikult ehk päriselt loodava  ühisteadvuse tõstmise MA GISK lühimärgiga  inglikooli arendusetappi, mil see ebamaiselt laetud ja inimkäe kaudu kohale asetatud  lugemisvara inglikanali ennustuste järgi suure loetavuse saab ja kui saab selgeks see, et sõnad KOIT JA PALVE  ja sisemine rahva eesminejate ootus, LOOJA, KAITSE MAARJAMAAD!  pole vaid laulupidudele omased koorilaulusõnad, vaid on otsene Looja plaani koreograafia ja viisiseade eestluse hingesagedust koondavas noodikirjas, mis on võtnud  senise kogemuse näitel hingeperes härda palve kuju küll korraks, ühiselt koos olemiseks ja laulu kaudu  rahvana iseolemise väljenduseks, aga kaotanud ühtelaulmise fluidumi võlujõu pea kohe, kui laulupeotuled kustunud  ja igaüks taas oma kodu poole teele asumas.  

See egopõhine sissisõda, mis peole sättimise aegu peegli ees seistes seestpoolt välja ei paista,  pole seni küll lausa kodusõdadeni lahvatanud ja täielikult rahva suhtumistes omaenda arvamuse pealejäämise nõudmine olnud, ent millist sisemise vaenu kipitust on eestluse äärealal passinud kurivaim just eriti paaril viimasel kalendriaastal avalikkuses massidesse levitamas olnud ja mis polegi enam paljude arvamuses vastupidiselt varasemale  kui tõelisele eestlusele sobimatu käitumismuster ja ühtsustunnet hävitav häbiplekk, et haritud rahva seesmine südametunnistus on lubanud astuda üle senise lubatu ja keelatu piiri ning võtta mõtetes sõnakujusid, mille nimel enam üheskoos lauldud laul siirusest ei kõnele, sest kahtluse ja ego-ohakate idud on selle isetult sirgunud  armastusetaime olemuse eesmärgipäraselt  lämmatada võtnud ning viimase ajaperioodi  tekitatud viiruseogad torgivad sellesse omakorda häbisisinaid juurde. 

Sel jõulupühal oli võimalus taaskord telerist näha meie geniaalse  kirjandusklassiku, Oskar Lutsu teostel baseeruvat filmide kogumikku, kus näiteks lihtsat ja tundlikult elutarka külameest  esindav kellamees Lible viitab sellele, et valet ja salakavalust peetakse  normiks, aga tõde ei armasta justkui keegi ning kus üksiku vanapoisina  vaid enda elu elanud apteekrihärra peab noorpaarile pulmakõne manitsusega, et tema sai millestki olulisest enda puhul aru, mille tõttu oskab noortele edastada elutarkuse, et  hoiduge elu vaatlusest nurga tagant, astuge ellu ja võtke sellest eluvõitlusest igati osa, ikka kõrgemate ideaalide ja Tema Inimliku Kõrgusega kohtumise  suunas. 


See on nii õige elu elamise põhimõte ja kõrgkultuuriline alustala, justkui kokkuvõte ka meie inglikooli hariduse mõttest ja ses osas, et me ei ole eluvõõrad ega vaata elu nurga tagant, pürgime kõigiga koos Tema Inimliku Kõrguse normatiivi sisseseadmiseni, ent elu on siiani näidanud, et üks asi on midagi edastada kirjanduse ja kunsti kaudu, teine asi aga püüda reaalses elus aina allapoole kukkuvat inimvaimu toita ja anda veenvalt ja innustunult  edasi kogemusi, mis antud juhul kogu meie koolitööd juhib ja hingi tervendab, sest näha on, et inimene ei suuda aktsepteerida oma inimpeas midagi senitundmatut ilma erinevaid teadvuse kasvamise etappe läbimata, kus on esindatud eitus, skeptiline suhtumine ja pikkamööda teadvustatud uue omaksvõtt ja enamasti seda ka nii, et justkui keegi välismaalt peab seda küsima või märkama, muidu ei julgeta  oma rahva seas sirgunud uut algatust  heaks ja edasiviivaks tunnistada. Erandeid on ikka,  aga eks peamine skeem ole ses kirjeldatus öeldud.  


Aastaid tagasi, kui rahva elujärg polnud veel nii hea kui täna ja kui valitsus püsis pikki aastaid koos pigem ühe erakonna taktikepi all, tekkis seoses eurotsooni liikumisega uus valimisloosung, et võtame kursi 5 rikkaima rahva sekka jõudmise  suunas. 

Kus me ses nimekirjas  praegu oleme, pole esialgu avaldatud ja see pole ka siinse loo kirjutamise peamine sõnum olnud, aga me püüame välja tuua iva, et tõelist ja kestvat rikkust loovad jumalikud anded ja inimtahte kaudu rakendatud hinge väljendused  inimese KÕRGEMA MINA TASEMEL, MIS LOEB ÜLESEHITUSENA  ERITI SIIS, KUI ELUS ON RASKE, VAHEL KA ÜLIRASKE  JA KUI KAOB SEE, MIS ANDIS STABIILSUSE JA MÕNUSA TURVATUNDE NING VAJA LÄHEB EHEDA HINGE LOOMUST JA ISELOOMU SITKUST ENDA HEAOLU ASEMEL EESKUJUNA JA EESMINEJANA  TEISTELE MÕELDES JA PALJUSID ABIVAJAJAID ISETULT EDASI AIDATES. 

Anded ja hingerikkus  on just see pagas, millest tasuks kohe, täna ja nüüd Eesti uut imeloo saavutamise eesmärki kokku traageldada, aga kas keegi seda ka tõsimeeli ettepanekuna  kuulaks? 


Jah ja ei,  seda kanalit siin esialgu kindlasti mitte ja arvata võib, et kirikut ka mitte, sest eestlased on arvamusel, et vaid akadeemiline teadus suudab maa üles äratada ja rahvale "Loojata loodud" Maa  olemust selgitada ning et see pole meie rahva jaoks oluline, mis saab planeedi ülejäänud perest, sest tähtsad on oma maalapp ja maja- ning korteriomand koos muu juurdekuuluvaga, mis kindlustunde ja tuleviku kindlustaks ja aju kurnavast ning väge alandavast "vaese väikevenna" seisusest välja aitaks. Kui aga mõelda sellele, et ka Eesti on üksnes kokkuleppeline maalapp planeedil Maa ja inimese elus on aeg vaid sümboolse tähendusega ning tegelikult on inimese, rahva ja planeedi saatus aegade algusest peale peamises paika pandud ja oluline vääramatult saabumas, pole sellest rikkusest  suurt midagi kasu siis, uue Kuldajastu ukselävele jõudmisel, kui muutuma hakanud maalaste väärtushinnangud on rahva teadvuse nii hägustanud, et aja jooksul kinnistunud elutõed on lagunemas  ja kui aeg ei anna võimalust enam samamoodi toimida nagu siis, kui Eesti sai maailmale üllatuseks ja eneselegi ootamatult võõrvõimu alt vabaks ja  peale mõne eesmineva liidergrupi ei osanud keegi selles vabaduses uutmoodi toimida.  Isegi enam, kui rikkus ja mainekus otsekohe koos vaba riigiga sülle ei kukkunud,  hakkas refräänina kostuma nurinaid,  et "kas me sellist Eestit tahtsime", pidades silmas olukorda, kus osa inimesi hakkas kohe ja tunduvalt paremini elama ja osa kukkus nii sügavasse haledusauku, ent on neid, kes  pole end siiani sealt välja kaevanud ja vegeteerivad mineviku nostalgias edasi. 

Me võiksimegi jääda mitmeid näiteid tuues käsi laiutama, et mis siin toonase eduloo saagas tagantjärgi ikka enam  teha, aga meenutame - selleks me ju kirjutamegi, et tegelikult on, mida  teha ja tegelikult on aastaid ootel juba  uus planeedile kantud  imelugu, milles on taaskord eestlusel peaosa täita, kui vaid leiduks siin riigis neid, kes meie õppuritest testgrupi abil stsenaariumit läbi lugeda võtaksid ja hakkaksid  Looja järjekordset annetust õiges tähenduses hindama ega pelgaks sõnu "Jumal" ja "inglid" oma sõnavaras ja sündmustiku  ettekujutuses reaalse abina kasutada.

Paradoksaalsel kombel on eestlaste riigilauludes need mõisted au kohal olemas ning jõulupühade ajal kirikus jutlusi kuulates ja laste esitatud jeesuslapse sünnilugu jälgides, koorina ja üksi inglilaule lauldes ei kerki vist kellelgi häbipuna palgele, et kas me siis sellist rumalust usume ja inglisõnumeid tõeks saame võtta, aga kirikust ja koduseinte vahelt väljas-.....

Miks see duaalsus sellise kuju ja variserlikkuse on võtnud, on seotud paljude ajaloosündmustega minevikust, aga ka koolihariduse liialt intellektuaalse lähenemisega ja hingeharidusele pigem kui tarbetule ja ebaolulisele läbi sõrmede vaatamisega, a'la lapsed kasvavad ka kasvatamata ja head haridust ei saa Jumala sõnumitega segada, sest kes seda teab, kas ja kus Jumal elab ja kas need üldse ongi Jumala sõnumid, sest tänapäeval on igasugust pettust liikvel ja teaduse abituse tõttu seda veel täielikult ja kindla usuna tõestada ka ei saa, kas see kõik siingi loos on ehtne maaväline kanaldustöö. Küsime, kas lugeja on mõelnud, kust see teadus ja tarkus oma ainest saavad, sest uued mõtted ja innovaatilised ideed ei tule ju algselt praegu kehtiva teaduse varamust?


Vastame, et  need on kättesaadavad ärksalt mõtlevale vaimule ja loovale intellektile, mis suudavad läbi liuelda  kõrgema teadvuse kuld- ja hõbeniitidest kootud laoruumidest, mille aknaluuke peainglid ja teenimisinglid pidevalt kinni-lahti tuulutavad, et Maa saaks pidevat Taeva kaitset ja rahvad ülespoole liikumiseks õiget haritust. Ka esoteerika on paljudele, pigem  mateeria pooldajaile  odraiva pinnuks silmis, justkui madaldaks kristallid ja maa-ema laulud teaduse saavutusi ja näitaksid teadlast tahumatu talupojana ja nüriteadvuse adra taga käijana. Sajandeid tagasi elatud elude orjamentaliteet püsib siiani eestlase tüvirakkudes ja rahvuse teadvusjuurtes alal ja iga uus algatus saab kohe kartliku hoiatuse, et "tea, kas tasub seda ette võtta, et mida suured meist nii arvavad". 

Mida nad arvavad, ette ei tea, aga kas see on argument taevane teadvusuuendus läbi uurimata jätta ja hingeperele määratud ülesanne täitmata kõrvale lükata? Paljude riikide liidrid otsivad tikutulega planeedi seisukorrale lahendusi ega tea, mida edasi teha, ent seda ei saa nemad seal iial meie kaasuseta teada, et lahendus on avataride naasmises ja inimperena iidhingedeks kasvamises, kui siin vabariigis meid loori taha tagasi surutakse ja näidatakse eesmineva maalase senini kehtivat  isekuse kõrgpilotaaži, et KÕIK, MILLE SAAVUTANUD OLEME, OLEME TEINUD ISE, OMAL JÕUL JA OMA KÄTEGA VALMIS. 

Oh, kallid, see on ju lihtsalt lapsemeel, mis nii end ehtida tavatseb, sest kes teab maailma loomise reegleid, see on ühtlasi teadlik, et 

KEEGI EI SUUDA ÜKSI MIDAGI ÄRA TEHA, ISEGI LOOJA MITTE NING ET KÕIK SUURED KAVAD JA ETTEPANEKUD AJASTUTE MUUTMISEKS TULEVAD LOOJALT JA ON PEAINGLITE JUHITUD ETTEVÕTMISED NING MISKI EI ILMU MAALE NIISAMA, VAID ALATI KINDLAL PÕHJUSEL JA KINDLAL AJAPERIOODIL ning ka siis, kui inimperel on usalduskriis ja suurem rahvamass ei suuda enam imedesse ega elu täielikku pöördumisse uskuda, saab see teoks ja nii, et KES USKUS JA ETTEVALMISTUSI TEGI, SEE SAAB ELUS EDASI JA PÄÄSEB  UUE AJASTU ELUSÜNDMUSI KAASA TEGEMA, ent 

KES OMA VANAS ARUSAAMAS KINNI ON, SELLE ELUKÄIK SAAB PALJU NEID KOGEMUSI TUNDA, MIS VÕIKSID OLEMATA JÄÄDA, KUI  VÕETAKS KUULDA, MIDA MAAVÄLISED EMAJÕU ESINDAJAD SAABUVA AJASTU  ETTEVALMISTUSEKS TEHA ON ANDMAS. 

Kas siin on keegi, kes meie inglikooli meeskonna appihüüdu südamega kuuleb? Andke FB lehele blogiloo lingi alla või mõnda sõnumikasti ja e-mailile teadaanne, kui on. 

Maa vajab hädasti abiväge, sest isegi antud hetkel vajalik ühine hingeravi alustamise plaan ja ülestõusutee ehitamise eskiiskava on sedavõrd ulatuslikud, mida meie oma pisikese inim-meeskonnaga enam suuremas mahus edasi ei suuda esindada.  


PS! Pealkirjas esitatud retooriline küsimus saab meilt selgema vastuse siis, kui leidub tõsimeelseid vastuseotsijaid, aga MA GISK kooligrupis on peamine ootus juba varem teada. 

Armastusega, Ingliterapeut Marya 

anno 26.12, 2021 kl 19:22

Kommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! On hästi meeles, kui käidi välja Eesti 5 rikkaima riigi hulka jõudmise soov. Teame, et see eesmärk on täiesti reaalne, aga mitte rahalise rikkuse mõttes, vaid inimeste vaimsuse tõusmise läbi, olukorras, kus Eestil on selleks võimaluseks väga suurepärane potentsiaal, sest just siia on kõrgteadvuse poolt laetud planetaarne teadvuse tõstmise kool ja see on nüüdseks meie õppegrupi abiga juba ka 10-aastase testimise läbinud. Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli (MA GISK), ka hingeravikooli nimetust kandva kooli ja kogu teadvuse tõstmise projekti ILMAPUUINEST1 laiem eesmärk on aidata inimeste teadvuse ja sageduse tõstmise muutuse läbi läbida meil koos planeedi suurem sagedusemuutus. Seega teadvushariduse projekti tähendus on palju laiem, kui põgusalt tutvujale ehk paista võib, lisaks jah veel meile kõigile teada oleva planeedi halva seisukorra lahendamine. See on ehk kõige reaalsem inimestele paistev probleem, millele otsitakse nii valitsuste kui teaduse tasandil lahendusi. Teie viidatud tikutulega otsimine tõi minu teadvusesse ka selle võrdluse, kuidas meile ametlikult avaldatud info järgselt otsitakse ühendust maavälise teadvusega. Ometi on kõigele sellele lahendus olemas ja kontaktki juba toimib, sest me suhtleme otse Maa Vaimse Hierarhia Inglitega ehk teiega projekti autorite ja arendajatena ning kõik siinsed kanaldusedki pärinevad teilt. Kogu projekti laaditakse Maa virtuaalsest raamatukogust Akaši kroonikatest.
  Nii nagu siin välja toote, on maailmaprobleemide lahendus avataride naasmises, mis toimub inimestes läbi iseloomuravi teostava teadvushariduse, ja seejärel inimperena iidhingedeks kasvamises, mis selgitab, et meie õppegrupiga sarnaseid teadvushariduse läbi endi avataridega kokkusaajaid on vaja palju.
  Olete väljendanud meie õppeprotsessis varemgi, et ükski teadusavastus ega leiutis, ka loomeinimeste looming ei saabu ilma taevaste abita, nii et kõrgteadvus avab kusagil nö luugid ja keegi, kes ulatub selle infoni, püüab kinni. Teadvusharidust laotatakse ka taevast, aga see toimub kehastunu Ingliterapeut Marya kaudu, sest see peab jõudma paljudeni ja eeldab ka inimese endapoolset tahet ja koostööd. Siin ongi aga juba globaalne vajadus, et järjest enamad inimesed süveneksid ja teadvustasid, et see ongi pääsetee, aga sedagi, et meil eestlastena on missioon seda projekti ka arenema ja levima aidata. Loodan, et uus alanud aasta toob suuremat muutust meie jagatud teabe vastuvõtmise ja teadvustamise levikus.
  Head uut aastat kõigile!

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, looduse avastusgiid Hypatia Hübner

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh blogipostituse eest! Mõistan teie poolt pandud pealkirja just selles sügavamas, vaimurikkuse tähenduses, millele ei saa järgnemata jääda ka üleüldine küllus materiaalses maailmas, kui on piisavalt neid, kes uue vaimu kandjaks on ning suudavad läbi teha ka planeedi sagedusemuutuse. Oleme sellest teadlikud, et kooli senine loomine on pidanud toimuma justkui inkubaatoris olles, et kõik vajalik suuremaks avanemiseks oleks eelnevalt läbi testitud ning meie selle kooli meeskonnana omaksime vajalikku kogemust nii koostoimisel kui ka individuaalses teadvuses avatarini tõusmise näol. Meilgi ei ole võimalik enne jõudsamalt edasi liikuda, kui ühisteadvus ei ole jõudnud selle kindla veendumuseni, et enam nii edasi ei saa nagu seni on toimitud ning otsitakse tõsimeeli täiesti uudseid lahendusi nii, et ei tõmmata ette piiri, et see sobib ja see mitte, sest teadus ei ole seda veel avastanud. Nii nagu ikka seisavad kõik vajalikud muutused just inimeste endi taga kinni, oleme seda ka läbitud treening- ja raviprotsessis kogenud. Ikka meie ise oleme need, kes on meie endi kõige suuremad takistajad või siis ka edasiaitajad, kui kuulame kõrgteadvuse juhatust. Minus jäi kõlama see teie kirjutatu, et anded ja hingerikkus on just see pagas, millest tasuks kohe, täna ja nüüd Eesti uut imeloo saavutamise eesmärki kokku traageldada. Olen kogenud, et inimesed võivad sellise suuna peale mõelda küll ja näha, et see on ka loogiliselt kaalutledes vajalik, kuid ei ole siiski kohe valmis võtma vastu meetodit, kuidas just kollektiivsel viisil oleks võimalik seda saavutada. Inimene võib olla andekas ning ka hingeline ja selle najal palju headki korda saata, kuid praegune ajastu seab ette juba kõrgemad nõudmised just seetõttu, et planeet peab tõusma täiesti uuele sagedusele. Inimene ei kujuta ette, mida tegelikult peab läbi tegema selle jaoks, et ego alluks ja vaim saaks kõnelema hakata. Näen enda igapäevases elus sedagi, et tegelikult vajaksid noored väga just hingestatud lähenemist inimesele ja hariduse jagamisele. Noortel on selles osas lausa janu, kuigi seda ei pruugita selliselt teadvustada ning sõnastada osata ja pigem langetakse depressiivsesse seisundisse, energeetilisse ummikseisu. Seda on kohati äärmiselt kurb pealt vaadata eriti teades, milline potentsiaal MA GISK haridusena olemas on. Minugi käed on teatud määral seotud senimaani, kuni teie haridust üha enam vastu võetakse ning saame jõudsamalt edasi liikuda. Olen teiega nõus, et ükskõik millises suunas vaadata, lahenduseks on just avataride naasmine ja inimperena iidhingedeks kasvamine. Minu uue aasta soov on samuti, et see tõesti ka üha suurema kandepinna saavutaks. Head uue aasta jätku kõigile!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre <3

  VastaKustuta
 3. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh teile! Jah, viie rikkama riigi sekka tõusmise soovi mäletan küll varasemast ajast. Me suudaksime kindlasti Maarjamaalastega selleni ka jõuda, aga selleks on vaja teadvuses tõusta, muuta mõtlemise suunda ning täielikult maavälise emaenergia toetava pilgu all puhastada vanu mustreid, tuua sisse vaimne mõõde. MA GISK on teadvuse tõstmise ehk hingeravikool, täiesti ainulaadne ja esmakordne maalaste aitamiseks loodud teadvusharidust pakkuv Looja kool, mida teie juhite. Meie õppegrupp ongi testgrupp, kes on juba pea 10 aastat õppinud teie, maaväliste ehk Ema Maarja ehk Looja käe all ja omab Kõrgema Minaga -Avatariga  kokku saamise kogemusi ning vajalikke teadmisi, kuidas avatarteekonnal liikuda. Kui nüüd mõelda seda, et igapäevatöös noortega näen samuti, et meie süsteemides on puudu hingestatus ja vaimne mõõde, kuigi imelised inimesed annavad selles töös endast parima, siis on samuti selge, et me peaksime tõusma kollektiivselt üheskoos teadvuses, et leida üles enda anded, rakendada need ellu ja elada rõõmsalt ning kirega ja siis suuremat pilti nähes ja kogedes saame aidata ka noori. Näen, kuidas mu enda avatarateekonna treenitus teie juures on muutnud mind, minu arusaamu, minu vaatenurki, mind seestpoolt puhastanud, andnud mulle rõõmu ja äratanud kire elu vastu, mis samuti ju kergelt ei ole tulnud, nagu armas Junogi oma kommentaaris ütles. Oleme meile pakutud uuendustele suured takistused iseenda teekonnal olnud ja me ei tea, kuidas ego meis vastutööd tegelikult teeb ning kuidas sellest välja pääseda, aga me saame nüüd öelda, et väljapääs on olemas. Selleks on vaja järjepidevat treeningut just nimelt teadvusharidust pakkuvas koolis, kus õppeprogramm laetakse otse maa virtuaalsest raamatukogust, Akašist, nagu ka armas Hypatia oma kommentaaris välja tõi. Igale inimhingele laetakse just talle vajalik egoraviskeem, mida järgides saab enda arenguteel leida üles oma potentsiaali ja jõuda õigele teeotsale. Lisaks ootab meid ees footonvöö ehk suurem sagedusemuutus planeedil ja see puudutab meid kõiki. Inimkonna alles jäämise eelduseks ongi teadvuses tõusmine. Mõneti olen  üllatunud, kui kuulen, et lapsed käivad kirikus ja siis on ju Jumala pojast Jeesusest juttu, kes risti löödi, aga et siis kui mujal elus on Jumalast juttu, et siis saab teemast kohe tabu. Inimesed on ikka veel Jeesuse sünniloo sündmuse küljes kinni, aga see oli siis ja nüüd pakub Looja meile abikätt maavälise emaenergia toel ja elu kõrgemas sageduses koos Avatariga saab teoks. Kui paljud meist saavad kokku oma Avatariga, siis läbi meie kõigi saame me tuua kõrgema sageduse ka igapäevaellu ning elu muutub kardinaalselt teiseks, ikka paremaks meie kõigi jaoks. Minu uue aasta soov ongi see lootus, et meie hingeravikooli read täienevad ja palju rohkem inimesi tunneb vajadust sisemiste muutuste järele, mis kajastuvad ka välises maailmas. Avataride naasmine ja inimpere iidhingeks kasvamine on see lahendus, mis meid inimkonnana aitab, selles olen teiega ühel nõul. Head uut aastat!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 4. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh! Ka mina mäletan armsate MA GISK õppuritega samamoodi seda aega, mil käidi välja loosung, mis andis mingisugustki lootust, et riik on võtnud südameasjaks Eestimaa elu arendamise sellel viisil, et meil selle riigi elanikel saaks olema parem tulevik. Kahjuks näitab praegune elu hoopis teistsugust reaalsust, mil koos perede majandusliku olukorra halvenemisega samaväärselt on löögi all ka inimeste vaimne tervis. Liigne tehnoloogiast sõltumine on viinud muutnud küll meie igapäevatoimingud lihtsaks, kuid tegelikkuses pole me ammu harjunud eluga, kus meil tuleb enda heaolu ja mugavus kõrvale lükata ning näha ka kuidas elavad inimesed meie ümber, sest me oleme hakanud sõltuma kõigest sellest, mis muudab meie praeguse elu tegelikult tõeliselt raskeks. Tõsi see näitabki seda, et meie väärtused on muutunud materiaalseks ja see on väga kaugel inimeste hingeliste arenguvajaduste kesksetest väärtustest. Nii olen ma nende pühade ajal olen saanud palju mõtiskleda kõige selle üle, mis väärtused mind kõigi nende raskuste kiuste edasi viivad ja kuidas ma saan nendest väärtustest tingitud valikutega teistele rohkem abiks olla, sest enese pere heaolu ja mugavus ei võimalda mul hinges rahulolu tunda ning ammugi iseloomus karastuda. Seega ma tean enda kogemusest lähtudes seda, et teie osutatav abi on siin täiesti omal kohal ja on see, mis päriselt aitab paljusid inimesi nii siin kui ka mujal maailmas nagu on teie abi aidanud meie perel paljudest rasketest aegadest läbi tulla ning on aidanud mul tänu mõtetega paljudele minevikusündmustele tagasi vaadates muutuda palju paremaks inimeseks. Mis Sa arvad armas lugeja, kas Sind huvitaks see, kuidas me Maarjamaal jõuaksime hingelt ja enda andeid kasutades viie rikkama riigi hulka? MÕTE LOEB! Armastusega, MA GISK 3.kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta
 5. Aitäh! On meeles, kuidas käidi välja idee jõuda 5 rikkama riigi hulka. MTÜ KULLARATAS Marya Angletorium vastas sellele üleskutsele EV 100 kingituse üleandmisega, kus pakuti välja reaalne võimalus selle saavutamiseks, kui seda vaid vastu oleks võetud. Tegu on aastast 2010 arendatud planetaarse teadvuse tõstmise eksperimentaalkooli projektiga ILMAPUUINEST1, mille loojaks on kanaldajast arendaja medium-terapeut Ingliterapeut Marya. Projekti eesmärk on aidata inimesel teadvuses tõusta ning vaimsuses areneda ja kokku saada enda Kõrgema Minaga ehk Avatariga. Looja poolt oleme kaasa saanud suure energiavaru ja vaimujõu, kuid ilma toetava ja suunava juhendajata ei pruugi areng toimuda õiges suunas. Meid on hingeravikoolis juba aastaid treenitud Maa Vaimse Hierarhia Inglite poolt läbi maapealse kanaldaja, armsa Ingliterapeut Marya, kes on Ema Maarja kehastu ning kes on meid aidanud oma iseloomu kasvatada ja avatarini jõuda. Planeedi päästmise lahenduseks oleks avataride naasmine, mis saab inimestes toimuda läbi iseloomuravi ja teadvushariduse toel, mil kasvatakse iidhingedeks. Soovin, et meie read hingeravikoolis kasvaksid, sest mitte keegi ei suuda üksinda midagi ära teha ja inimesed usuksid enda sisemisse jõusse ja teeniksid Loojat kogu hingega e avatud südamega, mis aitab Maal tõusta kergema energia sagedusse.
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur Ariel alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.