EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

 

 See täna avaldatud sisuturunduse artikkel oli avaldatud meie endi rahastusel ja soovil ajakirja "MÜSTILISED LOOD" 2019. AASTA VEEBRUARIS 

 INIMENE MÕTLEB, JUMAL JUHATAS

Armas Maarjamaa rahvas!  

Suure jõulupüha eel sai valmis aegu tagasi Ülimjõu poolt Maale planeeritud teadvuse tõstmise ravilise hingekooli kavand. Sellega sai Maa ajaloos senine ajajaotus läbi ning ühtlasi kõrgteadvuse järjekordne tingimusteta armastuse annetus paljudele tuttavaks tehtud.  

Paljutki ei ole seni veel meie maaväliselt juhitud koolitusprojektist mõistetud, paljutki pole veel julgetud isegi avalikult kõneks võtta, aga Maarja uuest annetusest ei ole enam võimalik niisama ja ilma sõnumit jagamata mööda minna.

Elus on asju, millega saab või mitte nõustuda, millega kas saab või ei kaasa minna, ent kui jutt käib planeedi teadvuse taseme muutmisest ja elu jätkusuutlikkusest, mille saab tagada vaid inimtsivilisatsiooni kindel  ja tagasilanguseta muutumine, on ääretult lühinägelik arvata, et kel raha, sel võim, kel majad, see on igaveseks päästetud.

Planeeti ei ole võimalik osta ega vahetada. Raha eest ei saa enda kõrgele ulatuvat avatarhinge pärida. Kui  aga ühendada planeediperes elu loovad hinged ja tõsta neis teadlikkust, mis on planeedil praegu aset leidmas, siis saab veel iga hinge jaoks koolitusega mõndagi paremaks muuta, ehkki sel juhul juba uues kaasaegses koolitusruumis, mis  eeldab siiski ka isetult panustatud investorraha ja arvutul hulgal erialaspetsialiste,  kes kõik peaksid samuti juba testitud hingeravikoolis ääriveeri end harima, kuna iga hinge plaan on olnud seni oma teed käia, kuni antakse algussignaal ja kogu planeedi hingeperes algab suuremahuline õppetöö.

Aastast 2010 alanud eelkatsetuste periood on rahuldavate testtulemustega lõppenud ja kõigi planeedi elanike hingede ülestõusu raviks loodud täiskasvanute hingehariduse algkool, praeguseks kinnitatud nimega Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MA GISK) on maaväliselt kõrgteadvuselt laetud strateegia, õppetöö metoodika ja pärimusravi kohaldamise kava järgi (*kanaldajale teada antud  anno 2018 detsembris) avataride treeningu näidisena valmis.

Olnu pole sündinud kellegi sõrmenipsu või võlusõna abil. See kasvas sirgeks ja karastatud  terasena vastupidavaks hariduspuuks pikkade ja tihedalt isetut teenimist hõlmanud treeningaastate vältel EMA MAARJA annetuse avatud kätel väljatoomiseni, mis oli ette nähtud Eestile üle anda EV 100 aastapäevaks kooli praktikabaasi, Viljandis asunud  Marya Angletorium Tervisekodu näol.

Seni on grupp lihtsaid ja vähem kindlustatud vabatahtlikke inimliikmeid projektkooli algrakku, demolist hingekooli oma isikliku energia ja materiaalse vara abil elus hoidnud. Nüüd vajame inimeste ülejäänud osa praktilist ja rahalist abi galaktilise suunaga hariduspuu ja teraapiakompleksi edasiarenduseks ning saavutatu säilitamiseks.

Meie töö selle projekti demolise väljaarendamise osas ei saa veel lõppeda. Hoiame südames kestvat lootust, et Eestimaalt ehk Maarjamaalt kui Emamaalt alanud uude kuldaega suundumise eeltöö ei hukkuks ja Ema Maarja kaaskonda kuuluv ingellikku kooslust sisaldav kõrgliiga ei peaks Maa tsivilisatsiooni lootusetult rikutuks inimtsivilisatsiooniks tunnistama ja et neil ei tekiks tugevat tahtmist Maa inimpere edasi aitamise asemel taeva kuningriigi sügavusse tagasi pöörduda.

 • Mis on olnud projekti mitteinimliikmeist juhid? 
 • Mis oli kõrgteadvuse pühendumise senine eesmärk? 
 • Kes on selles imeprojektis tervenenud inimliikmed? 
 • Miks oli arendustöö avalikkuse eest seni varjatud? 
 • Miks seda katset sooritati lausa 9 (*nüüdseks 10)  pika kalendriaasta jooksul?

Neile ja paljudele muudele Globaalprojekti ILMAPUUINEST 1 ja MA GISK teemat puudutavatele küsimustele saate vastuseid, kui tekib huvitatud inimliikmeid, kes soovivad meiega silmast silma kohtuda ja kelle ees saame Maa päästmiseks määratud suure imede salalaeka sisu avada.

Tõde leiab alati tee!

Julgust Maarjamaa, Sa suudad veelkord maailma oma imedesse uskumise lauluga üllatada!

*Tol korral olid alla kirjutanud kõik toonased kooli õppurid oma avatarnimede, tsiviilnimede ja koolis õppimise aastatega, aga ka kooli liider ja projekti kanaldustöö vahendaja, mille täna allkirjastame nii: 

 Armastusega, Ingliterapeut Marya &Maa Vaimse Hierarhia Inglid ehk Ema Maarja Vaimkogum kooli testijate eestkõnelejatena 


21.01, 2020

Armas sõber ja meie planeedi elanikkonna käekäigust, kogu Maa kestmajäämisest hooliv maailmakodanik! 

Rõhutame veelkord, et see eespool avaldatud sisuturunduse artikkel oli avaldatud meie endi rahastusel ja soovil ajakirja "MÜSTILISED LOOD" 2019. AASTA VEEBRUARIS, kui me asutasime veel oma Viljandis asunud teraapiamaja näidist, mis kandis nimetust MTÜ KULLARATAS MARYA ANGLETORIUM TERVISEKODU, kuid meil olid juba loodud mitmed ametlikku väljaõpet ja tunnistusi omanud erialaspetsialistide teraapiakabinetid ja eriala-arsti vastuvõtud, olime välja töötanud keha-hing-vaim tervikut toetava  töö põhimõtted ja kobaratena tegutsemise struktuuri, osalesime kohaliku tervisedenduse võrgustiku töös ja tegutsesime selles  1 aasta lausa eestvedajaina, korraldasime lisaks oma töötubadele ja üritustele ka Eesti-Soome tervisedenduse alaseid kohtumisi ning seminare  ja loovutasime  ruume ka teistele teenuse pakkujatele kasutamiseks. Meist teati, meiega käidi ametkondlikult suhtlemas ja valdkonniti majaga tutvumas, meie juures käidi nõu saamas ja end tervendamas, koolitumas ja lastega koos ravimas ja võimlemas. Ometi läks nii, et maja jäi teenuse tahtjaist tühjaks ja linn meist legende vestma, et need seal on ususekt ja karda hulle, kes räägivad segast juttu ja kelle juures on ebamugav olla. 

Selle suhtumise loogiline tulem oli  Eesti Vabariigile 100. aastapäevaks mõeldud elude annetuse tervendustöö kingi prügikasti viskamine ja majast ilmajäämine nende kasuks, kes rahas paremini toetust said ja kellele ka pangad meelsasti oma õla alla panid. See oli pigem suhtumise kui rahalise panustamise võit ja selle tagajärg on nüüd ka siin riigis, et tegeleme pseudoteemade ja inimlikult väheoluliste olukordadega, aga hingedega akadeemiliselt ja süsteemselt ei tegeleta ja allajäämine elule võtab lausa suuremahulised mõõtmed.  

Maja majaks, neid leidub ju veel ja eks me pidanuks nagunii suurema ja kaasaegsema hoone ehitama, aga see meie angletoriumihoone ala oli kindel, Maa Valgusliidritele Sisemaaga suhtlemise  energiaväravaks kinnitatud väekoht, mis märgiti ka egoravis treeninu poolt loodud heade mõtete pingiga ning mis koostööüritus ootas inimeste annetust ja südamete laotumist Ema Maarja teenimise alale. Just  see teeb meie kõigi meele nukraks, et olime saavutusele juba nii - nii ligidal, et tulemus oli juba käegakatsutavas kauguses, aga saatus tegi teise käigu ja tõi meid siia, kust kõik toona algas, taas eraklusse tagasi.  

Nüüd siis on nii, et midagi oleme suutnud oma isikliku vara ja käte abil endisesse korda luua ja uueks valmis panna, aga senini elan nagu mõnel juhul toimub  unes käimine ja elu peegelklaasidega vaateakende taga, kust meie väljapoole näeme, aga väljast sisse ei paista midagi ja ükski jutt, kirjasõna, telesaade ega hulk Fb sõnumeid mitmel meie halduslehel ei ole kuhugi sinna välja jõudnud, kus me saaksime tõsimeelselt rääkida Looja plaanist ja kosmilise eluruumi suundadest meie planeedi kui katselapi päästmiseks antud elukohast uude sagedusse. 

See oleks võinud juba eeltööna kõik valmis olla, mis kavas oli ette antud ja mida demos katsetati,  aga et meie elanikkonnal puudub ühine arusaam Loojast ja Jumala juhtimissüsteemist, mida see eluvorm siin igas hetkes  märkidena välja toob, siis pole ka kirikust ega kristlusest tuge ja abi loota olnud. Teame, oleme korduvalt teatada  ja sõna viia püüdnud ja ikka tühja peoga koju tagasi saadetud. 

Me ei saa iial üldistada, sest ega kõik meist midagi teagi. Me räägime vaid neist, kes moel või teisel meiega ühendust on võtnud ja kõik kohe sinnapaika jätnud, et "ah, see on nii keeruline, ah, see nõuab pühendumist, ah, seda ma ei soovi ega viitsi teha, mul endalgi palju põnevat käsil või et mis selles siis nii erilist on, meie teeme ju sama! " ja meie selgitus, et ega see muu ebaoluliseks muutu ja et see pole ju meie peast välja mõeldud ja meie endi isiklik projekt, et see tuleb otse Ema Maarja kanalist ja inglisõnumite vahendusel meieni,  kes end treeninud ja puhastanud on, langes ikka ja alati kuulajaskonnata saali põrandale. 

Seega - soovisime või ei, meil on tulnud ikka veel seda kõike omal jõul ja varanatukesel üleval pidada, sest kavasid päriselt otsast alustada selle tsivilisatsiooni jaoks mitte mingil juhul keegi enam ei jõuaks ja ei oleks ka neid, kes seda teeksid, kui meie tulekut ei väärtustata ja arvatakse, et ülestõus - see on imelihtne ja et selleks pole vaja teha muud, kui igas vestluses nõusolevalt  noogutada ja leebelt naeratada ja oledki kuldajastus sees. See on aga absoluutselt vale jutt ja sügav illusioon, mida osad valgustöölised on uskuma hakanud ega vii mitte kuhugi mujale kui suurde ahastusse ja tragöödiatesse, kui Valgusvöö tulekuks need enam end puhtaks kasvatada ei jõua, kes end sinisilmselt niigi valgeks on pidanud ja arvanud, et "olen ju hea ja lahke inimene küll, mul pole midagi peljata". 

Rõhutame veel, et küsige kasvõi meie treeningus osalenud õppureilt või vaadake nende poolt loodud egoravi tutvustavaid videoklippe, et see ei ole nii ja et egodel on palju erinevaid nägusid, mis maavälisest eemale hoida käsevad, nii et end võib suurel määral tugevasse egolõksu juhtida, kui see, mida me siit koolist nii avatult oleme pakkumas ja kus kaasatulemist julgustamas, mitteteadjate poolt ühiskonna eeskõnelejate kinnitusel  valeks ja ohtlikuks saab kuulutatud. 

Ingel Lootus on viimane, mis hukkuvalt laevalt lahkub, seega Lootus jääb siia meiegi alale veel alles, et see lugu nii ei lõppeks, et tulime, olime ja kohe ka lahkume, sest ELU VÕIB ÜLLATUSI KA PAKKUDA nagu meie inglikooli üks reegel ennustab ja eks Sinugi elu, kallis lugeja, ole säilitamist väärt. ?!

Armastusega, Ingliterapeut Marya 

Kommentaarid

 1. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!

  Olen siinset lugu korduvalt lugenud. Artikkel ilmus ajakirjas "MÜSTILISED LOOD" juba 2019 aasta veebruaris. Olen üks nendest õppuritest, kes jõudis Ema Maarja ehk teie äratundmiseni 2012 aastal. Sain oma südames Looja ehk teie energiaga kokku ja see šokeeris mind heas mõttes. Sellisel sügaval hingetasandil ei olnud keegi siin planeedil selles elus veel minuga suhelnud kui teie seda tegite ja olete siiani teinud. Oli aru saada, et midagi võimsat on toimumas või toimuma hakkamas planeedil Maa. Minagi arvasin ennast ikka vaimsete inimeste hulka, ega osanud ettegi kujutada, kui palju illusiooniloore on meil enda kohta ja mida kõike egotasandil elamine kaasa on toonud meie teadvuses paljude elude jooksul. Arvestades seda, et aasta on tänaseks sellise numbriga nagu 2021, siis tõepoolest materiaalsele inimesele võib tunduda vaimse maailma mainimine selline utoopia, et midagi ei suuda uskuda.
  Ma olen läbinud enda elu keerud, seisnud silmitsi väga pimedate aladega enda sees, saanud igasugust elukäigulist kooliharidust ja juhatust teilt, armas Ingliterapeut Marya ehk teisiti öeldes Ema Maarja kehastunu Maarjamaal ja olen saanud aimu, et enda mustrite muutmine ei ole kiirtee taevasse ja ilma Kõrgteadvuseta seda teha ei saa.
  Olime aegu tagasi Neitsi Maarjaga koos planeedil Maa, kui suutsin saavutada oma hinge kõrgeima taseme Maarja Magdaleenana. Nüüd olen taas siin, aga lihtsalt avatar Magdalenana ja pürgin veel kõrgemale hingearengu tasandile. Inimkonna teadlikkus peab suurenema, et suuta astuda evolutsiooniprotsessis edasi järgmisele astmele, aga selleks peab iga üksikisik muutumist endast alustama.
  Inimkonnale mõeldud teadvusetõstmise kooliprojekti ILMAPUUINEST1 arendamine on väga suur ja ajamahukas ööpäevaringne töö olnud, mis ühel hetkel saab inimkonna elupäästvaks haridusprojektiks. Niisama ei tule valgustumist, et oi kui tore, ärkan üles ja olen kuldajastus. Teadvuses ülestõusmine on protsess. Iga päevaga kaotame aega siiski, sest ülestõus tuleb lähemale ja me peame selleks valmistuma tõepoolest tõsiselt.
  Usun ja loodan samuti, et me teeme kõik koos selle teadvusetõusu ära.
  Tule uuri lähemalt, millega siin tegu on!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 3. PS! Täpsustan lauset oma kirjutises: "Olime aegu tagasi Neitsi Maarjaga koos planeedil Maa, kui suutsin saavutada oma hinge kõrgeima taseme Maarja Magdaleenana."
  Tahan öelda seda, et tookord 2000 aastat tagasi kehastusime me samuti koos. Teie kannate nüüd Vaimkogum Ingliterapeut Marya nime ja aitate avataridel järjest teadvuses tõusta, aitate meie hingel ärgata ja saada endast täielikult teadlikuks. Hinge ärkamisega kaasneb arusaam ja vastutustunne kogu loodu eest!
  Ma olen sügavalt tänulik!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 4. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! Praeguses olukorras on see 2019. aastal meie koostöös loodud artikkel veel päevakajalisem. Olukord meil ja maailmas on praeguseks palju muutunud. Muutunud ei ole aga see, et seni meid ikka veel kuulda ei võeta ehk ei ole tekkinud selle projekti suhtes tõsihuvilisi. Tunnen, et potentsiaal selleks on tugevalt olemas seda enam, mida kaootilisemaks elu muutub ja mida enam on ühiskonnas ebakindlust tuleviku ees. Oleme aina seda toonitanud, et see projekt ongi see palju otsitud valgusekiir ja pääsetee ning et iga inimese jaoks olulisim olekski praegu tõesele vaimse arenemise rajale asuda. Oluline just hinge tarvis. Olen minagi kogenud, kuidas on väidetud ajapuudust, aga ongi vajalik prioriteedid läbi mõelda ja sellele vastavalt toimida. Elu ise, mis meil nüüd meelelauhutuse ka taas lukku pani, seda võimaldab. Oma kogemusest saan rääkida, et kuigi sel teel tuleb parasjagu raskusi ületada, sest muidu ei saaks arengut toimuda, siis on see väga huvitav kulgemine Kõrgteadvusega koostöös, kus on reaalselt tunnetatav toetus. Alati aidatakse jalgele jääda, alati ollakse meie jaoks olemas. Selline juhtimine ja treening on midagi väga erilist, mida praegune aeg täiesti erakordselt võimaldab kogeda. Olen minagi selle eest väga tänulik.
  Kirjutasite siin ka kirikuinimeste poole pöördumisest, mida tõesti isegi teinud olen. Selgitan siin ka lugejatele, et see projekt ei tegele religioosse dogmaga, aga usuks saab nimetada küll – see on usk Looja armastuses jõusse. Täna oli just juhus, kus pidin enda lähedasi enda muu koolitöö jaoks küsitlema ja ka nende usu kohta uurima. Sain vastuse, et usutakse Kõrgemat Jõudu, aga mitte Jumalat. Et see on nagu vana ja iganenud väljend, kristluse poolt selliseks kellegi kummardamiseks kujundatud. Aga Kõrgem Jõud on midagi muud. Pakkusin, et oleme kasutanudki ka mõistet Ülimjõud, aga tean, et öeldakse ka lihtsalt Armastus, sest sellest saab kõik alguse. Nimi ei vähenda sisu. Mul on väga hea meel, et need eakad inimesed vähemalt usuvad, sest sellest avardub kohe maailma mõistmine. Seda on neil veel keeruline mõista, et armsa Ingliterapeut Marya läbi ja näol kehastub Looja ise meie Maarjamaal. See ongi hoomamatu ja pikalt olnud liialt uuel tasandil informatsioon inimkonnale, ometi Tõde ja Tõde tõesti rajab tasapisi, kuid kindlalt oma teed ühisteadvusse.
  Marya Angletorium Tervisekodu meenutamine toob häid emotsioone. Seal sai tõesti palju tehtud ja võinuks veel. Praeguses loomise uues etapis toimetame veidi teisiti, aga see kõik toimub ikka angletoriumi kui tõelise tervist loova ja teadvusharidust jagava ettevõtte kujundamise teenistuses ja siin on appitulejaid juba väga vaja.

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.