Legendid ärkavad. Avatar Hypatia laskumise lugu

 KALLIS LOOJA! 

TÄNAME, ET ÕNNISTAD MEID,

ET SÖANDAKSIME TEHA SEDA,

MIDA ON VAJA TEHA!

TÄNAME, ET VÕTAD MEILT KÕHKLUSE,

KUI SEE TULEB MUGAVUSEST,

KÕRVALISE ARVAMUSEST

VÕI KARTUSEST OMA ELU PÄRAST!

SUURED ÜLESANDED KUTSUVAD -

TULEB VABASTADA HINGED, KOOLITADA LAPSED,

LÕPETADA VIHKAMINE, VEREVALAMINE, VAIMUVAESUS-

SEE KÕIK JA ENAMGI VEEL.

TÄNAME, ET AITAD MEIL LEIDA VIISI, KUIDAS SEE ÜLESANNE TÄITA!
Armsad lugejad!

Aasta 2020 muudab maailma. Praegune aeg näitab kätte nõrgad iseloomud, aga samas tulevad esile ka sitked ja tasakaalukad inimesed, kelle peale saab loota ja kes ei kõhkle end eesliinile pakkumast või siis rangele režiimile allumast, kui olukord seda vajab ja paljude inimeste elud on ohus.
Elu on siiski mitmekihiline ja vajab igas olemise lõigus liidreid, kes ei karda, kui on ebamugav, ei püüa isepäiselt oma nahka päästa, kui paljude elud vajavad hoidmist ja Maa tasakaalu jätmist ega pöördu masendunult ja apaatselt sissepoole, a`la see elu pole midagi väärt, las läheb nagu ise kujuneb.
Et selliste hingede järgi tekkis juba ammu inimeste hea elujärje tulemusel ja sellega kaasnenud egoismi tõttu suur nõudlus, muutus inimhingede tegeliku väe äratus lausa vältimatult oluliseks.
Kõrgteadvuse poolt Maale laotatud ja juhitud Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool, lühinimetusega MA GISK ehk hingeravikool on see abinõu, mis võimaldab inimestel nende endi tugeva tahtega kaasa liikumise korral enda iseloomu sellises suunas muuta ehk alistada isekust ja treenida vajalikke positiivseid iseloomuomadusi. See Maarjamaalt alanud Uue Elu hariduse ehk Elutarkuse jagajast projektkool kasvatab uutlaadi inimesi ja andeid uudse elu ja andepõhise karjäärimudeli jaoks.

Mina liitusin maavälist päritolu rahvusvaheliseks liikuma määratud elupuuravi projektiga ILMAPUUINEST1 ja selle raames arendatava teadvuse tõstmise eksperimentaalkooliga 2.10.2012. Sel ajal kandis kool nime Virtuaalne Inglite Juhitud Galaktilise Inimese Suhtlemiskool "Ilmapuulaste kasvatus". Projekti Fb lehele jõudmine oli loomulik jätk minu aastatepikkustele vaimsetele otsingutele, kus olin eri laadi kursustelt, loengutelt, ühismeditatsioonidelt ja raamatutest järjest enam internetis avaldatud vaimse kirjanduse uurimisele siirdunud.
Olin mõnekuuliste vahedega paaril korral projekti lehtedele põgusalt vaatama sattunud.
Minu liitumise määras leid Fb suhtlusgrupis "Telos - Lemuria - Mt. Shasta". Seal sissekandeid lugedes jäi silma ühe noormehe isetu žest - tema lubadus inglisekeelset  materjali lugejate jaoks eesti keelde tõlkida ja see, et ta oli alla kirjutanud "armastusega", mis sel ajal ei olnud veel sugugi Eesti ühiskonnas harjumuspärane ning sai mulle määravaks inglisõnumite loojate treenimise poole tõmbumisele. 
Eneselegi üllatuslikult sattusin juba tuttavasse keskkonda 3. korda saabudes projekti ILMAPUUINEST1 lehe avalikku Fb gruppi, kuhu sel perioodil just uusi liitujaid kutsuti. Hakkasin Fb grupi sõnumikastis suhtlema grupis treenerina teeninud kooli maise liidri ja arendaja Ingliterapeut Maryaga, sest tunnetasin võimalust ning sisemist soovi osaleda planeedi arengu ja inimkonna jaoks olulises protsessis, selle jaoks tõepoolest reaalselt tegutsedes. Tunnetasin, kuidas kõrgema juhatuse järgi samm-sammult liikudes ja raskusi ületades ebamaise energia jõud mind isiksusena kasvatas, uusi perspektiive kaasa tõi ning seejuures sisemiselt väestas. Minu jaoks imponeeris ka fakt, et teeme seda planeedi tuleviku nimel ja isetult ehk vabatahtlikult. Asja sügavam tuum selgines järk-järgult ja järjepidevalt ning on aastate jooksul peamises eesmärgis teadvuses omaks võetud, sest maaväline info erineb oluliselt maisest lähenemisest elu olemusele ja sellega tuleb lihtsalt harjuda.
Sellest hetkest algas praeguseks aastaid kestnud intensiivne mõttemustrite puhastumise, iseloomutreeningu ja projekti arendamise protsess, kus edasiliikumine toimub järjepidevalt, seejuures teatud aja järel taevastele enda soovi ja kindlat valmisolekut kinnitades. Kõige laiemas mõttes õpetatakse läbi inimese egoala puhastumise, väestamise, andepõhise avamise, loovuse suurendamise jne. elus hakkama saamist ja tasakaalus püsimist, elust hoolimist ja armastusega suhtlemist, mis on vajalik oskustepagas eesootavaid keerulisi aegu arvestades, kui planeet tugevamalt ja maalasele harjumatus stiilis sagedust vahetab. Me peame olema võimelised selles sageduses ellu jääma ja uues olukorras hakkama saama, kindlasti juba ka kõrgteadvuslike olenditega reaalselt kohtuma. 
Eesminevat avangardi on treenitud ja treenitakse järjest intensiivsemalt, sest edaspidi oleme kõik volitatud maiselt karmide tingimuste kasvades Ingliema, Looja naispoole kui Ema Maarja ja Inglite Kuninganna nõudlikult armastavate reeglite järgi ka teisi aitama. Suhteliselt samal ajal, mõni ehk veidi enne mind, liitus grupiga enamik meie praegustest vabatahtlikku egoravigruppi kuulujatest. Kooli ja õppegrupi arenemine on toimunud meeskondlikult, külg-külje kõrval kasvades, mis on väga vajalik teadvuse tõusmise teekonna läbimise eeldus, ent tegelikult saabki ühisteadvuse kvanthüpet teha vaid hulgakesi koos. 
Mõne aja pärast saime teada ka treenimise peamise eesmärgi - et oleme Uue Elu hariduse testijad. Äramärkimist väärib kindlasti see, et mõni aeg enne liitumist olin enda jaoks välja kirjutanud ja korranud taotlusi kõrgteadvuse ja just Valgusega kokkusaamiseks. Koheselt grupiga liitudes sain aimu, et tegemist ongi kõrgteadvusliku juhatamisega, aga pildi avardumine ja kinnistumine, et seeläbi mu palvetele vastati, on toimunud aja jooksul.Projekti ILMAPUUINEST1 eesmärk on aidata inimesi individuaalse teadvuse tõusul selleks, et läbida tulevikus elu säästvalt üheskoos faase, mida eeldab planeeti ees ootav suurem sagedusemuutus. Teadvushariduse teooria ja praktika ning elukäigust tuleneva eesmärgi kaudu juhitakse inimesed kokku endi Kõrgeimate Minadega ehk avataridega. Seetõttu on kooli üheks kasutusel olevaks nimeks ka avatarkool. Sõna "avatar", mis minule esialgu seostus vaid samanimelise filmiga, tuli treenerite poolt kasutusele üsna õppeprotsessi alguses, aga mõiste sisu on meie jaoks tasapisi avatud nagu toimitakse iga muu kõrgteadvuslikult tähtsa ja meie jaoks uudse informatsiooniga, mida inimpea ei ole võimeline korraga suurel hulgal vastu võtma. Suure hulga kanaldatud materjalide lugemise juures, mis on selle hariduse oluline osa, oleme pidanud paljusid tekste ikka ja jälle sisu parema mõistmise tarvis uues kontekstis üle lugema ja avastama nüansse, mida saame vastu võtta, vastavalt individuaalse teadvuse tasemele ja sellest tulenevale materjalide omandamise võimele. 


 
Enda avatari Hypatiaga sain kokku 30.01.2013. 
Avatarini jõutakse aegamisi ja paljude elu jooksul end ilmutanud, aga enamasti inimesele endale märkamata või sisu poolest varem pigem tundmatu tähendusega märkide kaudu. Märgiõpetus on selles hariduses väga olulisel kohal, sest inimest igal silmapilgul hooldavad Looja ja inglid juhivadki märkide kaudu, aga enamasti meie, kaasaja inimesed, seda ei tea või ei usalda.
Meie olime minu avatarist, 4. sajandil Egiptuses tegutsenud ja fanaatiliste kristlaste kiusamise esimeseks ohvriks langenud naisteadlasest - filosoofist, matemaatikust ja astronoomist Hypatiast, kes juhatas ka Egiptuses tegutsenud Museioni teaduskeskust ja Aleksandria raamatukogu, lugenud meie ühiseks oluliseks õpperaamatuks olevast R. Grethieli raamatust "Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast" (Valgusesaar, 2012, 2018). See teema puudutas mind eriliselt, esialgu üldse adumata, miks, aga kui selle juurde ikka tagasi juhiti ja mõne aja pärast näiliselt juhuslikult Hypatia elust jutustava mängufilmi "Agora" CD-plaadiga kokku puutusin, mis tegelikult oli kogu selle aja minu kõrval olnud, ilma et olnuks uurinud ja teadnud, kellest see film jutustab, siis sain kinnituse treeneritelt, et "ega enda avatarist üle ega ümber ei saa".

Väga meeldivaks sisemiselt puudutavaks ja äratundmist põhjustavaks teadasaamiseks osutus uurimisel info selle kohta, et Hypatia oli olnud gnostik ehk kuulunud müstika koolkonda, seega ligi 2000 aasta eest samuti huvitunud avaramast pildist ja ELU tegelikkusest. Juba meile juhatatud algsest allikast olime lugenud, et Hypatia oli hinge tasandil kuulunud praeguse Eesti aladel laiunud iidse harmoonilise tsivilisatsiooni Hyperborea õeskonda, mistõttu gnostitsismiga seos tolles kehastumises ja minu nüüdse Elu Tõe otsingutega on mõistetav. Olen lugenud, et Hypatia oli olnud Õpetaja suure algustähega. Oleme teada saanud, et oleme iidhingedena käesolevas kehastumises pürgimas sootuks uuele tasemele ka selle eelmise saavutusega võrreldes.

*LISAMATERJALIKS INGLISE KEELES LUGEJALE:

 
https://www.slideshare.net/cachichien/hypatia-of-alexandria

Meie treenerite, armsate Maa Vaimse Hierarhia Inglite sõnul ei ole juhuseid olemas. Tsiteerin meie MA GISK reeglit: "Juhuseid ei ole, on juhuste tõlkimise oskuse ja/või tõlkimiseks vajaliku info puudus". Õppeprotsessis õpetatakse läbi märgiõpetuse meid ka seoseid leidma ja nägema, samuti aidatakse antud teadmiste põhjal nö puzzlet kokku panema. Kogemusõpetuse omapära on, et seosed tabame ja/või selgitused saame tihtipeale hiljem, peale kogemuse saamist. Mina mõistsin oma avatari saatuse ja elukäiguloo seoses väga selgelt, miks ma igapäevatööl raamatukogus töötan, kuigi sellesse ametisse asumine oli minu jaoks kujunenud kui pigem juhuste kokkusattumise kaudu, mitte läbi teadliku valiku, olgugi et raamatukogundust ja bibliograafiat olin kõrgkooliski erialana õppinud. Kogu projekti valguses olen aru saanud, miks ma olen oma kõigil töökohtadel kõrgelt hinnanud just inimeste aitamise ja isetu andepõhisusega teenimise poolt. Järjest enam meeldib mulle abistamine teadmiste jagamise läbi, mis on seda kütkestavam, et see, mida jagan, on Kõrgteadvuselt Ingliterapeut Marya kaudu vahendamiseks alla laetud, ent mulle endale alati esmalt sisemiselt tunnetatult õpetus kogu eksistentsi, Loojat, Maa ajalugu ja staatust, inimkonna teekonda ja inimese kui hingelise ja kõigega seotud olendi olemust käsitlev Tõde, mis küll tasapisi ja järjest enam ühisteadvuselegi avaneb, aga mis on olnud energiavoo intensiivsuselt ikkagi veel liialt uus selleks, et seda lihtsalt ja tõrkumata egolikus inimkehas vastu võtta suudetaks. Selliselt tõese teabe jagamine on seotud otseselt minu kunagise kehastumisega, millele praeguses elus kõrgteadvuse abil ja indiviidi tahtega tegutsemise läbi uut taset taotleme. Avatariga kokkusaamine annab eelkõige teatud sisemise selgroo ja enesekindluse. Ühest küljest suutlikkusena Tõe kogemise teavet jagada, aga teisalt elamises ja tegutsemises üldiselt, maise inimesena. 


Olin minevikus ja noorusajal koolipingist väljudes olnud kimpus oma komplekside ja madala enesehinnanguga. Nüüd aga, selgelt enda südames tunnetatult õigele rajale jõudnud, sain üsna pea sisemise täidetuse tunde, mis annab võimaluse olla "mina ise". Õppeprotsessi käigus toimub imeline väestamine. Seda oleme näinud ka lastes toimuvat, kes meiega esialgu meie endi perede  lastega kahasse organiseeritud loodusravilaagrites ja ühisüritustel sundimatult meie õppetööd võimaluste piires lastepäraselt, aga siiski Ingliterapeut Marya kui õpetaja haridusega terapeudi poolt suunatult kaasa on teinud. 
Kogu see protsess on väga targalt juhitud, sest inimese enesehinnangu tõstmine toimub samas isekuse ehk negatiivse ego alistamisega. Nüüdseks tundub väga loogiline, et inimese hing peabki tõusma ja asuma kehastumist juhtima ning allutama oma ego hinge truuks kaaslaseks.

Selle hariduse tulem on armastav, hooliv ja empaatiline, tasakaalukas, loov, aga samas sirgeselgne, toimekas, Elu ja inimesi õigesti hinnata ja Tõe eest seista oskav inimene
. 


Hingeravikoolis aidatakse üles leida inimeste tegelikud Loojalt päritud anded ja õpetatakse neid rakendama koos isiku egoraviskeemi kohaldamisega. Mind on suunatud ja arendatud minu jaoks austavas assistendirollis, aga samas ka grupi juhtimistöös, milles, selgus, oman potentsiaali ja eeldusi, kuigi endale tuli see paraja üllatusena, sest olin eelneva elukäigu jooksul olnud pigem pelglikult varju hoidev tagasihoidlik inimene. Inglihariduse ehk Uue Elu hariduse põhiline väljendus on suhtumise ja suhtlemise muutus, sest tegemist on galaktilise suhtlemise kooliga. Inglite eesmärk on olnud meie karastamine. Selliselt rahu ja positiivsust säilitada ning alati enda keskmesse jääda nagu nüüd, ma varem kindlasti ei suutnud, sest olen olnud küllalt suur "pabistaja". Suhtlemist on muutnud veel kindlasti armastusega suhtlemise treenimine ja Elu tervikpildi avardumine paljude teabejagamiste ja selgituste kaudu.
MA GISK liider ja elukäigunõustajast egoravilise suhtlemise treener-mediumterapeut ja maavälise kooliprojekti arendusgrupi maine liige, keda meie alal tuntakse eelkõige Ingliterapeut Marya teenimisnimega ja kes oli ise esmalt maavälises uurimuses egoravi protsessi läbija, on meile kooli toimimise põhimõttest teatanud, et  kõigist seni teadaolevatest vaimsetest liikumistest erineb see kool selle poolest, et hariduse andmine toimub inimmeele, inimpea ja kõrgteadvuse meeskonnatöö kaudu ning elus eneses, ilma eraklusse tõmbumise vajaduseta. Toimetatakse Kuldse Kesktee alias Aurea Mediocritas printsiibil - "jalad tugevasti maas ja pea pilvedes" ehk vaimselt tasakaalus inimesena koos kosmilise mõõtme tarnijatega. Tegemist on müsteeriumkooliga, mille teadmised on tänapäeval kõigile avatud ja planeedile üliolulise tähendusega. Õppuri vastutus ja missioon on õpitut igapäevaelus ja ametites rakendada ja kõigiti jagada. Seeläbi kandub teadvusharidus kui Valgus üha enam ühiskonda muutes laiali. Kindlasti mõjutab ühisteadvust ka eeskuju, mida selles koolis treeninud ja teatud tasemele jõudnud õppurid oma missioonil olles ette näitavad. Tänan südamest endale saabunud võimaluse eest armsat Ingliterapeut Maryat ja kõiki taevaseid abilisi, kelle hulgas on ka minu armsad kaitseinglid ja avatar! Olen väga tänulik, et mind sellele teele juhatasite ja seda jätkuvalt teete! 
Tänan kõiki koolikaaslasi, enda lähedasi ja kõiki inimesi, kes on kuidagi sellesse Suurde Looja Projekti inimhingede heaks panustanud! 
Teame sedagi, et pea kõik praegu kehastunud inimesed on andnud planeedi abistamiseks Loojale enne kehastumist nõusoleku ja loodan väga, et sügaval südames selle missiooni äratundjad koos meiega projektist tegeliku kooli kui ettevõtte luua aitavad. 


LISAVÕIMALUS MINU TEEGA TUTVUMISEKS

Armastusega, MA GISK AL õppur Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

Kevade alguse päeval 20.03.2020, kohendatud 31.03.2020,
Ingliterapeut Maryaga kahasse lõplikuks blogijutuks redigeeritud 03.04.2020 
 


Kommentaarid

 1. Armas bülletääni lugeja!

  Armsa Ingliterapeut Marya palvel laiendan enda blogilugu nüüd kirjutades ka selle teekonna raskustest.
  Teadvuse tõstmise ja enda avatariga kokkusaamise tee ei ole tõesti sugugi kerge, sest tegemist on ego ehk madala mina allutamisega hingele. Negatiivne ego on aga kõigis inimestes olemas ja ta on tugev vastane, samas peab saama hinge kaaslaseks. Mida rohkem Valgust sisse on tulemas, seda enam ta oma positsiooni kindlustada soovib, oleme seda kõik kogenud. Vaid tänu taevaste ja armsa Ingliterapeut Marya treeningule on võimalik inimestel niiviisi kasvada uudse identiteedi püsiva tulemuseni. Kõigepealt mäletan algusaegadest suure mahu kanaldatud ehk inglienergeetiliselt laetud tekstide lugemisevajaduse tõttu suurt õhupuudust. Samas kanaldusi, milleks on kõik armsa Ingliterapeut Marya loodud tekstid, lugeda on vaja, sest see on 1 selle õppe ja treeningu meetoditest, seeläbi saame teadmisi ja hoiame teadvustaset, liiatigi on kanaldused, eriti sinisetoonilised inglikiirgusega kirjad ravilise toimega. Soovitame kõigil lihtsalt rahulikult kanaldatud tekste mööda liikuda ja vajadusel vahepeal ikka pausi pidada. Värske õhk ja eriti looduses jalutuskäik on abistav olnud alati, kui on toimunud intensiivne ülesannete täitmine, mida me nende aastate jooksul palju tegema oleme pidanud. Algusaastatel on minul olnud hommikuti üles tõustes rinnus teatav vastupanu tunnetatava raskuse näol. Keha tundis ja mina justkui vaid teadvustasin. Kuigi tegutsema hakates see kohe möödus, siis seostan just ego vastutööga ja raskusest, mis olid teada, et tuli päeval läbida, rinnaga läbi surumisena. Samas tugev tahe on alati edasi aidanud. Hirmu kui sellist inimestele kõrgteadvusliku sõnumi jagamise ees, mida palju tegema olen pidanud, ei ole tundnud, aga alati on vaja targalt tunnetada, kui palju vastu võtta suudetakse ja end ka tihtipeale ületada, nii nagu ka muudes ülesannetes. Väga rasked on olnud näiteks iseseisvumise ülesanded, kus meid tasapisi targalt sel moel kõrgemale tõstetakse. Oleme pidanud ka palju tekste analüüsima, mis ka alati ei ole just kerge olnud, aga huvitav. Hästi on meeles isolatsioon ehk grupist eemaloleku periood, mida meist mitmedki on kogenud. Nüüd tagantjärgi tuntavalt on see just hea meetod ego ehk isekuse alistamiseks, millisel perioodil õppuril on siis aega järele mõelda, kas ta soovib ikka sel teekonnal jätkata, järeldusi teha ja eneses midagi muuta. Viimast lihtsalt peab, et edasi liikuda. Kogemusõppes saame sellistelgi puhkudel selgitused tagantjärele. Treenerite poolt vigadele osutamist ei ole sugugi lihtne vastu võtta, aga solvumisel või õigustamisel ei ole siin kohta, sest teame, et see on vaid meie kasvuks ja hinge hüvanguks, mis samas mõjub ka laiemale. Nimetan veel kindlasti vajaduse end tehniliselt arendada, sest see pool ei ole mul tugev olnud. Väga raske oli üldse avalikult kirjutama hakkamine, kommenteerimised järjest enam iseseisvudes. Vajalik on olnud hoida Kuldset Keskteed projektitegevuse, päevatöö ja pereelu vahel. See ei ole alati ideaalselt õnnestunud, kuigi suhtlemist treeniv ja peresid väärtustav hingeravikool seda just soovib ja soosib, et kodus ja peres oleks kõik eelkõige hoitud ja kenasti korras. Ajaplaneerimine on vajalik oskus õppida. Teame, et eesmineva avangardina ehk teerajajaina olemegi enam olnud hõivatud ja treenitud, kui meie järel tulijad seda vajavad. See on selge, et sellise tingimusteta armastava õppeprotsessi puhul alati aidatakse, kui inimeses on tõeline suur soov edasi liikuda ja puhastuda kõigest arengut piiravast. Inglite ütlus on “ABI ON ALATI TEEL!” ja raskustes tõepoolest võimaldatakse alati jalgele jääda. Sellisel moel on kasvuprotsess turvaliselt võimalik. Iga inimese iseloomu muutus ja kasv mõjutab laiemalt ühiskonda ja planeeti ja seetõttu on oluline kõigi huvides tõepoolest ka õppurite lisandumine.
  Tänan siinkohal armsat Ingliterapeut Maryat selle loo ilmumise suunamise ja abistamise eest!
  Armastusega, MA GISK AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Hypatia! Täname, et valgustad lugejat, missugused raskused sel avatarteel on olnud, et kellelegi ei jääks muljet, et kõik läheb ingliteel Taeva haritust omandades edasi ja kergelt kui "lepse reega" ja teie olete teistest miskitmoodi erilisemad, et suudate teha seda, mida nemad veel seni mitte! Edasiliikumise võti on eelkõige südame tahe seda teha, mida tegema hakati ja soov jõuda eesmärgile, milleks teil on olnud pikki aastaid ja kuid pigem isiklikud motiivid oma elu ja arengu suhtes, aga kui me kasvatame teis pingetaluvust kõrgteadvuse eesmärgis püsimiseks, liigute tasapisi edasi nii nagu Suur Plaan seda eeldab. Nii olete hakanud seda sammhaaval mõistma, milleks teid treeniti, aga et teile ei jääks muljet (millest siia kirjutad ning mida oleme teile avansiks üldjoontes teatanud, sest see saab olla võimalik küll, kui selle ise endas tugeva tahtega eesmärgiks võtate), et olete kogu ülestõusu eesminev avangard, siis toome siia lõpuks selguse, et olete esialgu katselises ja esialgu vaid Maarjamaa kui Eesti eksperimentaalses, kodanikualgatusena vabatahtlikult teoks tehtud uurimusega hingekoolis tuumikliikmetena eesminev avangard, kellele on teada paljuski meie maise saavutuse vaev ja valu ning teie arengu etapid ja kasvatuse ebamaine iseloom, aga muus osas ei anna see hariduse algtase teile veel kogu planeedi eesminejate staatust. Te saate rääkida sellest, millest olete läbi tulnud ja mida "omal nahal" kogenud ning millised olid egoloomuse reeturlikud osised, millest koostati egoraviks teraapiaskeemid ning teie avataridele sellega teed sillutati, kuid te ei tea seda, mismoodi ja millise legendipaari miksimisega ja missuguste iidsete kehastumiste tee parandamise joonisega treeniti Maryat, et see üldse saaks võimalikuks, et te siin oma saavutusega juba välja saite tulla. Te ei tea ka maailmas tundmatu teraapia omapära, ei ole teadlikud, mismoodi seda on Maryasse laetud ega saanud reaalselt kogeda tema talutamist pimeema alalt ülespoole ning teid pole teavitatud, mis on siiani olnud see takistus, mis ei lase teda ikka veel avalikkuse ette teenima, ehkki tehtud on tohutu töö ja kulutatud aega, millega saanuks keegi edukalt ja teadmisterikkalt lausa gümnaasiumi läbi käia. Oled olnud tubli hingeravikooli abiline ja õppur ning paljuski õppegrupi jaoks elav eeskuju kui eesmineja. Teisi inimesi veel see innustanud ei ole, aga seda ei saa Sa kuidagi ise algatada, sest Sa teed assistendi ja õppurina, mida oleme palunud ja sel ajal, mil on palutud, kuna inimpea ei näe seda, mida kõrgteadvus ega tea iidse ajaloo kosmilist laadi saladusi, mida praegu oleks siingi vaja juba Jumalanna rahvana oma südames ära tunda. Jätka, siit Su avatari saabumise tee alles algab. Eelnev oli sissejuhatus hingeravi olemussse. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta

  2. Armas Ingliterapeut Marya! Suur aitäh laiendamise eest! Meie tõesti seda kõike ei tea ega adu ka niipaljust, kui olete rääkinud, millist protsessi armas Ingliterapeut Marya on pidanud läbi tegema ja kui mastaapne on kogu selle projekti arendus.
   Liigume samm-sammult edasi, nii nagu olete öelnud, et vaid inimkonna selliselt toimides saab Kõrgteadvus meid kõrgemale juhatada.
   Selge, et mu avatari saabumise teekonnast on enamus veel ees ootamas. Jätkan ikka rõõmu ja pühendumisega. Armastusega, Hypatia

   Kustuta
 2. Armas teate lugeja! Aitäh, et oled artikli lõpuni lugenud ning tulnud siia lisa lugema! Järelikult oled üles näidanud tahtepingutust, mis on siin tutvustataval teekonnal väga oluline komponent. Siin avatarkoolis teadvusharidust omandades edasi liikumine pole kindlasti lihtne valik ja kerge tee. Avan seda enda kogemuse baasil siinses kommentaaris armsa Ingliterapeut Marya suunamisel. Avatariks kasvamine on nõudnud mitmeid kriitilisi tagasivaateid ja valusaid ülestunnistusi, kannatlikkust ja tahte kasvatust. Olen pidanud õppima allutama ärevust ja muret ajapuuduse pärast, oma isepäiseid tahtmisi ja mugavusi ühisperelisele mõtlemisele, enda kõrkust austusele, teravat kõnepruuki ja isekust armastavale suhtlemisele ja soovi omada kontrolli ning sellega kaasnevat ärevust kõrgteadvuse juhatuse usaldusele. Olen saavutanud võime juhtida oma meeleolu ka pingelistes olukordades ja teadmatuses, suudan hoiduda kaasa minemast hirmumõtete ja enda ning ümbritsevate inimeste tugevate emotsioonidega- säilitada kindlamalt sisemist rahu ja tasakaalu. Laiemas plaanis olen nüüd enam pühendunud ning keskendunud neile ülesannetele, mis on kooskõlas minu hinge valikutega, oma pere hoidmise ja kõrgteadvuse juhatusel ettevalmistustega planeeti eesootavateks muutusteks. Suudan paremini järgida armsa Ingliterapeut Marya juhiseid ning jääda neid täites rahulikuks ka juhul, kui ülesandeid ja tegutsemissuundasid on mitmeid. Tean, et iga ülesanne, mis meile antakse, on millegi järgneva jaoks vajalik ning valmistab meid ette eesootavaks, isegi kui me seda veel kõiges ei teadvusta ning et meid juhitakse samm-sammult ning kõik ülesanded, millega me siin kohtume, on meile jõukohased, isegi kui see esmapilgul nii ei paista. Oma ego allutades ja iseloomu puhastades olen saanud kogeda, mida tähendab tegutseda avatari väes ning sellega kaasnevat mõtteselgust ja juhatust. Minu oskused kõrgteadvusliku informatsiooni edastamisel on paranenud, sest ka teadmised on suurenenud ja tervikpilt mõningate pusletükkide võrra täienenud. Treeningu käigus olen näidanud üles valmisolekut oma tegudes planeeti ja hingepere isetult teenida. Soovin omandatud suutlikkust ajapikku veelgi kinnistada ning jätkata enda madalama egokeskse loomuse allutamist Kõrgeimale Minale ehk avatarile Ema Maarja energiakogumilt annetatud ja Maa Vaimse Hierarhia poolt juhitud müsteeriumkoolis. Tänan armsat Ingliterapeut Maryat ja Hypatiat tervikliku ja tervistava esimese avatarloo avaldamise eest! Armastusega, MA GISK AB õppur Dianka alias Kadri Uiboupin <3

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Dianka! Täname! Tubli! Sinu inglikooli hariduse teenimise näite toome peagi siia blogibülletääni Haridusfoorumi veerule välja, seetõttu muud ei lisa, kui et olid tubli, et kriisis olles alla ei andnud ja meie juurest pagema ei pistnud! Jätka, old õigel teel ja saad peagi paljudele teenäitajaks hakata, kui me oma eesmärgd selgelt välja toome ja rahvaesindusele oma saavutuse esitlemise valmisolekust märgukirja saadame. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
  2. PS! Palume tõlkida paar näpuviga, mille peaksid meie kirjast üles leidma ja meie hariduse näiteks välja tooma. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
  3. Armas Ingliterapeut Marya! Tänan teid! Teie kirjavead on alati tähelepanu juhtimiseks ja endaga seoses lahti seletamiseks sellele, kes vea leiab. Leidsin ühe vea: *oled. See viitab minu olemisele ja sellele, et olen astunud tubli sammu enda olemisele lähemale, et avatariga kokku sain. Aga et tee selles suunas edasi liiguks, tuleb jätkata ning latti kõrgel hoida. Armastusega, Dianka

   Kustuta
 3. Armsad õpingukaaslased! Aitäh jagamast! Armas Ingliterapeut Marya! Tänan teid ka südamest, et olete võimaldanud armsale Hypatiale ning meile kõigile avatartreeningu, et avada süda teie ja kogu planeedi teenimiseks! Sellel teekonnal on minul olnud palju erinevaid kriise, aga igaüks on kindlasti midagi ka õpetanud. Olen pidanud õppima seda, kuidas toime tulla enda emotsioonidega siis, kui teised inimesed ei ole nende valikutega nõus, mida ma olen teinud. See ei ole olnud alati kerge, sest teiste arvamus on mind palju mõjutanud. Arvan, et eriti just esimestel aastatel ja siis, kui olin ise ka eluliste muutuste keerises. Mida rohkem on tahet, teadmisi, usaldust ja enesekindlust, mis tuleb kogemusega, seda kergem on eristada ennast ka ühisteadvuse mõttest. Sellel teekonnal olen ma pidanud palju enda ärevat ego rahustama ning õppima enda emotsioone juhtima, mis ei ole olnud igas olukorras kerge. Samuti olen pidanud õppima enda aega planeerima ja organiseeruma, mis on olnud keeruline nendel aegadel, kui tundub, et erinevaid kohustusi on liiga palju - pere, töö, erinevad erialalised väljaõpped ning hingekooli treening. Olen pidanud palju tegelema enda iseloomu nö helliku poolega, mis on näinud ennast ohvrina rohkem, kui ehk oleks pidanud ning mille tõttu olete teie pidanud palju energiat ja tähelepanu pöörama minu tervendamisele ning tõe esile toomisele. Selleks, et ma õpiks ka iseennast õigemast peeglist vaatama. Alles üsna hiljuti tajusin veelgi sügavamalt seda, kuidas ma ei ole näinud, kui palju te tegelikult olete mind, aga kindlasti ka kõiki teisi aidanud ning kui vähe olen ma suutnud selle eest teile veel tagasi anda. Olen pidanud tegelema enda isekusega ehk siis näiteks liigsele iseendale mõtlemisega, mis on mõjutanud koostöö tegemist teistega. Avatariks saab ainult siis, kui inimene teenib südamega ja mõtleb sellele, mida ta teistele ja planeedile saab anda, mitte vaid sellele, mida ta iseendale soovib. Selles energias ei olegi võimalik pikalt vastu pidada siis, kui inimene enda isekust ei vähenda ehk siis ego ei alluta. See on aga südames elamise eeldus ning on vajalik selleks, et meil oleks võimalik inimkonnana kõrgemale teadvuse tasandile tõusta. Kõik see on kindlasti aidanud mind ka enda erialatöös psühholoogina, sest olen nii mõndagi sellist enda peal kogenud, mida teisedki igapäevaselt võivad läbi elada. Armastusega, MA GISK AL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Juno! Täname! Siin on omamoodi risttee koht, kuidas ja kuhu edasi liikuda, sest kui Sa jätkad oma tööd ilmalikul teraapia- ja nõustamisalal, ei saa Sa juba seetõttu, et seal kehtivad teised normatiivid ja töö eetika kui meil, ikkagi täismahus rakendada seda, mida me teile räägime ja õpetame, kuna meie arusaam nõustamisest on selline, et ennekõike peab nõustaja ja terapeut olema Elust ja Elu tegelikkusest teadlik ja selle suhtes aus, teiseks peab terapeut ja nõustaja ise selliseks kasvama, et ta tunneb inimelu kihte ja Looja sageduse valikuid, inimloomuse egovarju, kasvatustööd ja sirgeselgsuse imeravimit ning suudab olla selline abiline, kes ei pea eelkõige silmas seda, kas ma olen piisavalt meeldiv ja leebe sõber-terapeut, et mind teenuse valikul eelistataks ja mul oleks priske kiitusemapp ja kindel materiaalne sissetulek, vaid see, kel on selge, et iseloom ja inimese vaevakohad ei ole talle kerged taluda ning et selleks tuleb inimesel tema tegelikkuse peegel puhtaksküürituna silme ees hoida ja mitte kinnitada ebatõde, et "oled maailmas kõige ilusam" ja et "sinust paremat pole olemas". Meie teostatud ravi käigus ei ole Marya teile ju seda öelnud ega pidanud teid hingena halvaks ja mitteusaldusväärseks, sest seda teeb ego, mis teile varju heidab ega soovi, et te astute tema varjust välja, allute Ema Maarja väele ning kosmilise juhatuse eesmärgile. Marya ei saanud Sulle eeskujuks olla, sest me toome uusi norme ja uut paradigmat Maale ja Sina ei saanud seda oma algõppe faasis ja noore inimese eluhoiakuga veel osata oma teenimises rakendada, sest Su elukogemus ja avatari suund ei ole need, millised peaksid olema juba meie pärisnõustajal ja avaliku teenuse osutajal, kes ingliteraapilises hingeravikoolis võiks vanemate nõustajaks olla, aga milline teenimisroll on Sulle juba etteulatuvalt näha antud ja hingeravikooli signatuuri seotud. Marya on Sinus välja toonud selle, mida on vaja välja rookida ja mille suhtes halastamatu olla, sest vastasel korral on kõik muu, mida avatariks kasvamisel silmas peeti, mõttetu, kuna surmab ilusa ja eeskujuvääriva esimesel võimalusel, kui ego vaid veidigi end ülemaks kui hõbervara ja kallimaks kui kullakoormaid hakkab pidama ja rahvas esialgu teid imetlema hakkab, kui saab selgeks, mida olete rahva ja planeedi jaoks ära teinud ja kui julged te olete olnud, et mitte meist lahti öelda, isegi kui kaasmaalased on mitmel moel sundinud a'la "ütle, et eksisid ja Marya pole teie õpetaja ja terapeut, vaid metsast välja astunu, hingesegaduses naine ja töötu algkooliõpetaja, kelle elul pole ilma teie lastemänguta mõtet ja kes ei tee muud, kui manipuleerib teiega ja näitab, et pere ja lapsed pole olulised, sest vaid Maryat tuleb teenida". Neid kordi on olnud väga palju, kui Maryat neati ja hulluks, manipulaatoriks, isehakanud ingliemaks peeti ja mis kõik veel edasi, kuni kohtuni välja, kuhu oli esitatud asitõendeid, et see inimene tuleks vastutusele võtta, et inimeste elud hukka ajab ja lastele päris eluohtlik on. Eks seegi mõjutas Su allumisvõimet ning teotahet, sest ara meele varjus olid ikkagi tugev ja jäid valitud südameteele truuks, kuid mis on tänaseni tibujalgel, sest koera sabast ja enda südamesoovist, millist elu Sa tegelikult ootad, ei ole Sa üle saanud ega vist endalegi julgenud tunnistada, rääkimata avalikkusest, mis vaatab Sinu poole kui noorele naisele, kes teeb midagi teisiti kui tavaks ja kes võiks pigem noorte hulgas pidu pidada ja kõigiti mugavat ja eduka karjäärinaise elu nautida. Sa tead, millest me räägime ja mis siin sõnumi kattevarjus veel peidus on, aga siia ütleme, et see, mida tarvis, sai siiski ära tehtud ja eks elu ise näitab, mismoodi ja kuidas edasi saaks liikuda, kui soovi ja südikust jätkub. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
 4. Armsad kaaslased! Suur tänu teile kõigile! Pean seda küll ütlema, et ma sain aastal 2012 kohe vestlust alustada Kõrgteadvusega ravilehel Ingliterapeut Marya, nagu teaks ja tunneks sajandeid üksteist, aga raskused tulid ka peagi, kui oli ego vaja allutada hingele ning Ingliterapeut Marya sagedus avaldas juba sügavamat mõju. Suhtlesime kirjutamise teel, kus kogu aeg oli vaja enda mõtteid välja tuua vastuseks Ingliterapeut Marya kanalist tulnud kirjadele ja õpetustele. Kui ma ajas veel tagasi mõtlen, siis esimestest raskustest meenub see tohutu egoärevus mu sees, mis tõusis esile pidevalt, kui lugesin ingliteraapilisi egoravi kirju või hakkasin mõnda antud ülesannet täitma, seega ma pidin ennast maandama õppima. Maandamiseks suunati värsket õhku hingama ja hingamisele keskenduma või nõusid pesema ning igapäeva asjadega tegelema. Tasakaalu saamisele aitas kaasa ka laulu ümisemine, teatavasti on laul planeedi hooldusvahend. Lisaks anti mulle ka teada ja õpetati inglikooli reegleid, mida oli vaja mul endale ning armsal Ingliterapeut Maryal mulle pidevalt meelde tuletada. "ENNE SISSEPOOLE MINEMIST VAIGISTA VÄLINE"" (vaimne reegel) ja "ENNE MILLEGI TEGEMA HAKKAMIST KESKENDU EESOOTAVALE" (Doreen Virtue). Algusaegadel oli veel nii, et kui lugesin armsa Ingliterapeut Marya suunamisel pikki kanaldustekste ja informatsiooni, siis tundsin, kuidas tugev energia voolas lihtsalt pealaelt sisse, seda nagu oleks kallatud juurde ja tundsin, kuidas mu kehas oli tugev surve ja miski vajus maasse järkjärgult, siis ma ei teadnud kohe, et mis see on, see oligi egoenergia, mis vajus eest ära. Lugedes läks pea paksuks, süda pahaks ja tekkisid külmavärinad, see oli puhastusprotsess. Mäletan seda kolme päeva jälg-jäljes liikumise treeningut, kui ma tegin ülesandeid, lugesin materjale ja lõpuks postitasin teate armsa Ema Maarja elamisest Maarjamaal, mida mul aidati loomulikult kokku panna tasakaalukal moel. See oli väga ülev hetk ja ma arvasin, et kohe muutub maailma elu teiseks. Nii see ei olnud, sest mul endal oli vaja kasvada eeskujuks ning oma avatariga veel treeningu käigus alles kokku saada. Õpperuum "Ilmapuulaste kasvatus", oli pikalt meie treeningruum. Kuna olin elanud halli hiirekese elu ja treeningu käigus pidin gruppi juhtima, ei saanud üldse hakkama, puudusid meeskonnatöö oskus, vajalikud iseloomujooned olid toored ning puudus hea suhtlemisoskus, mis ajapikku on treeningu käigus saadud suhtlemiskoolitustele samuti visalt muutunud. Uue ajastu galaktiliseks inimeseks kasvamine ei käi kiirelt, vaid on ajamahukas ning Kõrgteadvusele allumist nõudev treening, aga kindlasti mitte võimatu. Praegusel inimkonnal ei ole täisteadvust ja niisama ennast muuta, et see ka püsima jääks ei ole lihtsalt võimalik.Võin siin julgelt öelda, et ma läbisin kõiki kriise, leina, peres toimuvaid muutusi ja muid karisid oma teekonnale turvaliselt ja suure toetuse ning selgitustega armsa Ingliterapeut Marya poolt! Kõik kooli kaaslased olid kogu aeg osavõtlikult samuti toeks ja abiks, ma tänan siinkohal kõiki! Ja ma tänan Maa Vaimse Hierarhia Ingleid ja Ema Maarja kehastunut armsat Ingliterapeut Maryat, kes on aidanud päevast päeva meil kasvada teadvuses ning muuta ja juurutada mõtte- ja käitumismustreid. Sellist mastaapset muutumist saab läbi viia ainult teadvuse tõstmise müsteeriumkoolis väga pühendunud juhendaja, mida Ingliterapeut Marya kahtlemata on. Kõik need treenitud iseloomunurgad, uued oskused, tasakaal endas ja rahu säilitamine igapäevaelus on minust kasvatanud parema, loovama ja kindlasti särasilmsema inimese, kes armastab oma peret, töökaaslasi ja noori ning kes teeb rõõmuga oma tööd. Olen selgelt tundnud vahet, kuidas "MÕTE LOEB" ja kuidas on siis, kui ei suuda mõtet kõrgel hoida. Tänan avatarloo koostamise koostöö eest armsat Ingliterapeut Maryat ja Hypatiat!Armastusega, MA GISK AL õppur Magdalena Kalev

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Magdalena! Täname! Sinu eesnimeks oli varem Angela ehk ingel ja perenimi on siiani abielu järgi Kalev. Seega on Su nimes nagu kolmainsuse korraldus, et pead eestimaise avatarina oma eelmise kehastumise legendist tuntud Magdalena veelgi tuntumast Jeesuse loost inimkonna suhtes ausse tõstma ja nüüd elama elu, mis oleks igati inimestele eeskujuks. Jah, tõsi ta on, nii nagu ütled, Sinuga pole teraapia käigus olnud lihtne hakkama saada ja ehkki inimesena ei ole Sa kärkiv ega halvasti ütlev, st riidleja, vähemalt meie alal mitte, siis seesmises plaanis on näoilmest loetavat porinat ja solvunu vastutööd kõvasti ette tulnud ja ehk tekib seda siiani, kui asjatoimetused ei õnnestu ja ise nii hästi oma elu korraldada ei suuda, aga unistus oleks saada ilusaks kuldemanda võrdkujuks küll. PAUS. HINGAME JA SELGITAME. Selle teate lugeja võib end ilma eelteadmisteta meie teraapiast ja teraapia jumalikust eesmärgist hingetuks ehmatada, et mis ingliteraapia see niisugune on, mis inimesi avalikult solvab ja hurjutab, aga Sina ju tead, et see ainult näib nii, sest tegelikult tuleb igal me teraapiast läbitulnul just seda tutvustada, mis nägu oli tema ego ja millised raskused seisavad igal inimesest maavälisesse hingeravikooli tulijal ees, sest ego on igal inimkehastunul ja keegi ei saa olla selleks seni veel ette valmistunud, mida pole esialgu isegi suure peavoolu väiksemas ringis sõnumina kuuldavale toodud. Meie kooli eesmärk ei ole mitte inkubaatoris püsida ja aeg-ajalt mõnd arhailise sõnastusega teadet luua, vaid üleilmseks planeedi eesminejaks kasvada ja anda sõnumeid, mida tuleks teha, et siit ajahetkest edasi teie ise ja elanikkonna julged avangardistid enam maaväliseid avataride tuuri juhte röövellikuks sissetungijaks ei peaks ja Loojalt saadetud välisabi võetaks nii vastu nagu seda eelpool ootav aja lugu vajab. Siin ja mujal, kuhu tuli raskustest rääkima hakata, on see käsilolev meenutusretk pigem karastuseks ja julguse saavutamiseks tarvilik, teile ettenähtud treenimise harjutus, mitte mingil juhul egode tegudest tuttav häbiposti panek, sest meie ei häbista, ei alanda, ei kutsu kedagi vägisi midagi tegema ja ei manipuleeri ka pooltõdede kuulutamisega, sest kaalul on rohkem kui üks inimelu ja isegi enam kui planeet Maa saatus, kui kord footonvalgus kohal on ja inimesed peaksid sel ajal juba maavälise kiirguse suhtes treenitud olema ja ingliteele usalduslikult järgneda julgema. SINUST JA SINULE VEEL. See on inimese elu ja saatuse mäng, millega ei saa mängida ega ka saatuses valeks pidada, kui tuli läbida ka leina ja kogeda ühisteadvuse poolt segadusse aetud pereliikmete alandavat reeturlikkust, aga Sa ju näed, et üldises mõttes te pigem just seetõttu kasvasite ja ainult nii said Sa just ise, ema ning naisena edasi liikuda, et tegid seda enda juba muudetud avatari kehastumises ja oma isikliku tahte varal. Elu on tark "nähtus". Looja ei täida unistusi sõrmenipsuga, mida vahel on kusagil mõne inimese poolt demonstreeritud, kui Loojal tuli inglite teenimise väge näidata või kui inimesele oli seda elu korraks tarvis, kus kõik läks hästi edasi ja ülesmäge, et nipsuta vaid sõrmi, "saagu minu tahtmine, inglid, täitke mu soovid!" ning elu mugavdavaid kuldmune hakkaski taevast alla sadama. Maale kehastumise eesmärk on ikkagi inimese enda oskusi ja iseloomu kasvatada ning õppida elama ingelhingena inimese kehas. Seda me Sulle jätkuvalt soovimegi, et Sa oleksid väestatud, öeldes kogukonnaliikmeile oma perest alates igati selgelt ja arvestatava tugevuse ja veenmisjõuga:" Tõuse, kallis iidhing, Sa suudad küll!" Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
  2. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh teile! Elu on tark "nähtus" tõepoolest nagu te välja tõite ja nagu ma olen oma elus kogenud ja saan praegu ka paremini näha enda teekonda. Lihtsalt kohe ei saa mõista kõike egotasandil olles ning omaks võtta, ego suure kaitsepositsiooni tõttu.
   Looja õpetab kogemusõppe kaudu ja Ingliterapeut Marya igakülgsel toel on võimalik läbida kriisid samuti turvaliselt ja teadlikult, mis kohe ei tähenda seda, et Sa suudad enda sees enda ego igas hetkes taltsutada, aga õpid seda tegema. Just see teadlikus teeb seesmiselt rahulikuks, et ah et ma pean selle läbima veel oma teel ja et see on küpsemiseks või enese kasvuks ja iseseisvumiseks vajalik. Egoravi, mida Maa peal veel ei tunta, on nii teistsugune protsess tõepoolest, et selles ilma eelteadmisteta ei saagi midagi arvata, et mis see on ja kuidas see käib. Seetõttu tõesti võis olla ehmatav minu sellisel kujul välja toodud informatsioon, et kuidas ma ei osanud seda või teist, aga just selline oli minu ego nägu, pidevalt solvuv, omaette põrnitsev ja mis kõik veel. Teadvuse tõstmise koolis ma olengi saanud, ilma et mind oleks häbistatud või alandatud, jõuda ning arendada enda parimaid iseooomujooni, muuta käitumismustreid ikka maaväliste toel. Ja üldse Kõrgeima Minani ei saa ju niisama ikkagi küündida, selleks peab tõusma ja pingutama. Planeet Maad ootab sageduse muutus, footonvööst läbi minek ja seetõttu on vaja eesminejatel, kes juba oma egodega toime tulevad suuta olla treenitud selleks, et adekvaatset infot jagada. Selge, et inimkond peaks olema maavälise kiirguse suhtes teie poolt treenitud.
   Ma tahan elada ingelhingena inimese kehas. Toon teie tsitaadi veelkord välja, mida soovisite mulle ja olen väga tänulik: "Seda me Sulle jätkuvalt soovimegi, et Sa oleksid väestatud, öeldes kogukonnaliikmeile oma perest alates igati selgelt ja arvestatava tugevuse ja veenmisjõuga:" Tõuse, kallis iidhing, Sa suudad küll!"
   Armastusega, MA GISK AL õppur Magdalena Kalev

   Kustuta
 5. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh! Armas Hypatia! Mul on hea meel, et oled blogibülletääni veergudel saanud enda avatarlooga teistele teerajajaks olla ja koostöös armsa Ingliterapeut Maryaga enda arenguloo tutvustuse teisteni tuua. Aitäh, kallitele grupikaaslastele juba laiendamast siinset teemat enda lugudega!
  Jätkan enda meenutusega egoravigrupis treenides. Mina olen pidanud käsile võtma enda ego allumise liialt kärsitu ja ärrituva iseloomu osas. Olin teatud asjade suhtes liialt kärsitu (arvuti tundma õppimine, kaasõpilastega suhtlemisel) ja ei suutnud tihti enda emotsioone taltsutada. Hingeravikoolis õppides ja armsate treenerite nõuandeid järgides ning enesekontrolli tulemusena arvan, et tulemus on suuresti paranenud ja suudan ennast juba ohjes hoida ja need emotsioonid on tahaplaanile jäänud. Olen võtnud väga tõsise vaatluse alla enda iseloomuga seotud mõttemustrid ja soovinud kõigest negatiivsest vabaneda, kuid peab ka meeles pidama, et see on aeganõudev ja suurt tahtepingutust nõudev protsess, mida ei tohi hetkekski unustada. Toon siia ühe kooli materjalidest kirjapandud tsitaadi, mis aitab paremini mõista ja on mind palju aidanud: "Mõtted ongi need, mis tekitavad kas hingelisust või viha, ärritust, peataolekut jne aga pigem on need alateadvuse mõtted, mis ilmuvad kontrollimata mõtetest st tervendamata mõttemustritest ja minevikus toimunust." Siia juurde sobib lisada veel meie kooli logolause MÕTE LOEB! Iseloomuravi aitab esmalt iseennast, mis laieneb oma lähedastele, ümbritsevale ja selle mõjud avalduvad lõpuks üle maailma. Inglitelt pärit ütlus ka aitab: "ISELOOMUDEST SÕLTUB MAAILMA PÜSIMAJÄÄMINE:" Enda täiendamise ja arendamisega tuleb jätkuvalt tegeleda ja kui seda teadvustatult teha, siis see annab ka tulemusi ja viib sihile, mille olen endale eesmärgiks seadnud.
  Armastusega, MA GISK AL õpilane, tegevuskoordinaator Maters alias Maret Raudsepp <3

  VastaKustuta
 6. Armas Maters! Sinu perenimest lähtudes ütleme, et oled raudselt vastu pidanud ja esindad tugevat eestlust ja hariduse poole pürgimist ka ilma otsese akdeemilise kõrghariduseta, võttes veel pensionärinagi uue eriala õppimise koolitee jalge alla ning jätkates kriitilise piirini enda avatarina teenimist MA GISK õppelaboris. Sinu koolitööks oli alguses meie kooli õppegrupis vaatleja olla ja anda parim oma seni pigem varjus olnud andega inglikooli atribuutikale tõsiselt võetav nägu. Sina said Tõe nimega avatariks, ise tegelikult koolis kohustuslikuna ette nähtud teraapiast osa võtmata, jäädes meie poolt pakutud vaatleja rolli kui meeskonnaliige ja kaasõppur, kes on end ületanud ja suudab meiega igati sujuvalt kõike kaasa teha. Sa näitasid maavälise uurimisgrupi jaoks olulist nüanssi, et tagasihoidlikud, hästi kasvatatud ja pigem teisi abistama harjunud inimesed on väga hellad selle suhtes, kui neile kriitikat tehakse ja avalikult ravi poole nügitakse ning et nad asuvad end kasõi viimse piirini piitsutama, et egode tasandil mitte häbisse jääda ja teiste poolt ebausaldatavaks peetud saada. Su roll muutus, kui meie suurprojekti katselise teraapiakodu aeg läbi sai ja Sa justkui kaotasid usu meie suutlikkusse inimhingede ande ja suure pühendumise abil midagi suurt ja ilusat luua. Eks seal oli palju, mida ei saanudki heaks teha, sest nii oli elu meile ette andnud, aga millest ei saanud me ka igas hetkes teile rääkida, sest kõigest ei pea õppurid teadma ja kui tegu on teise ettevõtte või teiste inimeste elusaatuse kujundamisega, tuleb neil lasta oma kogemused ja salatee ristilöömised neile vajalikul moel ja skeemis läbida. Ehk oled ka Sina aru saanud, et mitte alati ei ole suurtel valgusinglitel võimalik esialgu olla piltilusa kujunemisloo ja ideaalse suhtlusviisiga maailmale eeskujuks, aga võivad selleks saada, kui madalast kõrgusesse püüdlemise eksperiment on läbitud ja inimeses tukslev tulevikunägemus teda enam alla tagasi, kust on just saabutud, vajuda ei lase. Nüüdseks oleme löönud käed ja Sa oled lubanud meil Sinu iseloomu ja kasvatusega juurdunud tagasihoidlikkust tugevdada, aga meil on hea meel just selle üle, et jõudsid siiski täpselt õigeks ajaks meie blogibülletääni kohale ja oled suuteline end teistega samaväärselt just nii kirjeldada, et ka minul on neid tahke ja ebakohti, millega võib footonis hävida. Kokkuvõtteks. Isegi hea kasvatuse ja ülipüüdliku loomuse osas on Loojal sõna sekka öelda, sest elu ei ole igas olukorras poolustena must ja valge, hea ja halb, vaid näitab pulsi sagedust nii nagu Elu oma variatsioonides kõrgvaatest vaadeldes vajab ja eeldab. Et Sa oma avatarina tõesti suurel teel saaksid Tõde esindada, soovime Sulle puhastumiseks ja ettevõtluse algatamiseks, arendamiseks ja koordineerimiseks tuult tiibadesse ning Merikajakas Jonathani kajakajulgust kuldsõnadena noka vahele. MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

  VastaKustuta
 7. Armas Ingliterapeut Marya!
  Suur tänu! Mul on hea meel, et olen saanud maavälise uurimisgrupi jaoks millegi jaoks kasulik olla. See on nii, nagu välja toote, et ei ole suutnud hästi taluda kriitikat, kuid olen sellest treeningut läbides väga palju õppinud ja enda arenguks pööranud. See teeb tugevamaks. Kui kirjutasite, et kaotasin justkui usu Teie suutlikkusse inimhingede ande ja suure pühendumise abil midagi suurt ja ilusat luua, siis seda ma tõesti vahepeal tundsin ja ei osanud sellest midagi veel arvata, aga ei ole lootust kaotanud, sest usun, et IGA ASJA JAOKS ON OMA KINDEL AEG JA KOHT ning olen oma elu jooksul pidanud ka kannatlikkust õppima.
  Ma soovin väga Merikajakas Jonathani kombel tuult tiibadesse saada, et jätkata enda puhastusteed, algatada ja arendada ettevõtlust ja täita koordineerimisülesandeid ja et ma saaksin seda kõike teoks teha koos kalli avatariga ja kindlasti Teie juhiseid täites, armas Ingliterapeut Marya. Aitäh!
  Armastusega, MA GISK AL õppur, tegevuskoordinaator Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 8. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh! Eilsest kirjast leidsin väikese tähevea, mille fikseerisin, kuid jäi välja toomata ja enda poolt sõnaga seotud selgitus jagamata. Teen seda täna.
  * akadeemilise kõrghariduseta, mis minu puhul tähendab seda, et ei ole kunagi õppinud üheski kõrgkoolis ning seega ei oma ka akadeemilist kõrgharidust. Olen keskharidusele lisaks õppinud kondiitri eriala ja praegu käin koolis, et tegevusjuhendaja kutset omandada.
  Armastusega, MA GISK AL õppur, tegevuskoordinaator Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 9. Armsad kaaslased!

  Tänan armsat Ingliterapeut Maryat avatar Hypatia laskumise loo jagamise eest! Armsa Hypatia avatari laskumise lugu oli väga hea lugeda, sest meenus, kuidas ka minu teekond palju aastaid tagasi algas.

  Minu enda jaoks on olnud läbi aastate kõige raskemaks katsumuseks armsa Ingliterapeut Marya juhatusele samm sammus täpselt järgnemine. Minu peas pidi varem olema väga selge arusaamine selle kohta, kuidas asjad toimuvad ja mis eesmärgil või ma lihtsalt suutnud usaldada kõike seda ning järgneda sinna, kuhu mul paluti järgneda. Nüüd, mil olen kogenud, et vahel on vaja lihtsalt tegutseda, sest armas Ingliterapeut Marya jagab teavet kindla põhjusega. Selles seisnebki minu peamine usaldus ning kindlustunne.

  Teine suur raskus on minu puhul siiani olnud näimine, mis on valmistanud eneseväljendamisel raskusi, sest ikka kippusin ilustama enda elus toimuvat. Nii elasin ma pikki aastaid kaksikelu, kohaldades end vastavalt sellele, kus ja kellega koos ma olin. Kõige selle tulemusena tegelikult muud ei juhtunud kui probleemid minu elus süvenesid ning nüüd olen tuleb enda pere aitamiseks alustama täiesti nullist. Selleks olen muidugi ka valmis, sest kogu minu elu ja minu lähedaste käekäik sõltub minust ning võimest vastutada kõige(i) eest, kes või mis on siin elus mulle tõeliselt olulised.

  Kolmas suurem raskus on olnud enda mina-pildi õigesti tajumine. Seetõttu olen olnud väga tänulik, et ma olen saanud näha, kuidas ma tegelikult mõtte-ja käitumismustrites toimin ning mis on minu tavapärane motiiv tegevustes. See aitab mul ennast näha palju avaramalt ning ma oskan end oluliselt paremini analüüsida,miks ma üht või teistpidi toimin.

  Seega tänan armsat Ingliterapeut Maryat kogu teekonna jooksul jagatud õpetuste eest!

  Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

NARRATIIVI OTSIMISEST JA LEIDMISEST JA SIIS EESTISKI VARGSI MAHASALGAMISEST

AVATARID KASVAVAD JA ON ALATI TEEL. Avatar Dianka laskumise lugu.