SISSEJUHATUS EESTI AVATARIDE SAABUMISE NÄIDISELE: MAARJAMAA TULEB TÄITA TARKUSEGA

                               Armas lugeja ja eesti keeleruumis mõtleja!

ÜHISKONNA VALGUSTUMINE ON VÕIMALIK HARIDUSE, TAHTEPINGUTUSE, HINGEDE ÜHISJÕU JA TINGIMUSTETA ARMASTUSE TOEL
(Kanalist vastu võetud EMA MAARJA tsitaat hingeravikoolile, Marya Angletorium tervisekodu testtöö lõpuperioodil Viljandis, anno 08.11, 2015 kl 10:00, Ingliterapeut Marya)

Liigume nüüd meie mõtteruumis siiski väga otse ja keerutamata edasi ja avame oma Maarjamaa imeloolised  Valguse tiivad just täna, 07.03.2020, mil kuu ja päev kokku moodustavad 10 kui Looja käepigistuse väe, mis on Vaimuga koosmeeles liikuma hakkamise energia ning antud juhul täpselt õige aeg ja Maarjamaa teadvustasandite ruumis õige lainehari.  
Eestlased kui väike ja seni pigem orjalikult tagasihoidlik rahvakild on oma riigi suutnud nii alles hoida, et Pimedus seda võtta pole saanud, aga teisalt rahva kirjaoskuse ja akadeemilise hariduse nii kõrgel hoida, et selles Valguslaines ollakse suure maailma kõrval võrdväärne partner. 
Kui keegi püsib arvamusel, et see on praeguse riigikorra valitsuste poliitiliste otsuste tulem, et meil seni hästi on läinud ja riik oma suhtelises nooruses igati veel toimib, siis on selleski õigus, aga suurem töö tehti siiski ära ammu enne seda, siis,  kui ajuti ja ainult 1 ajaleht haritud inimeste koolkonda kogus ja eestlase maiselt ratsionaalsele talupojamõistusele selguse tõi, et kooliharidus on võrdne maja ja maa omamise rikkusega ning et see, kes sai koolihariduse, sai kaasa samavõrd suure kaasavara nagu see, kes esialgu maad harima ja loomi talitama pidi. Leiti, et tarkuse ehk haridusega saab inimene end samuti ära elatada, kui elu sellise ande on andnud.
Eks igale natuurile ole Looja poolt ette nähtud oma teekond ja õpperada. Nii oli see juba vanal ajal paika pandud ja eestlased arenesid mitmes harus võrdse väega  edasi, kui me lähtume üldistusest, mitte individuaalsete elulugude katsumustest, kus kõik alati väga andepõhiselt  ei kulgenud. 
Kutsumuselt rahvavalgustaja ja eestlaste eepose "Kalevipoeg" kirjanduslikku vormi valajast arst ja õpetaja Friedrich Reinhold Kreutzwald, kes pärines  lihtsate vanemate,  esiti pärisorjast kingsepa ja mõisa toatüdruku perest, on aga üks näide, mida suudab suur ja vaimult tugev hing korda saata, kui püsib visalt oma seesmise äratundmise tuules, et mul on maailmale midagi olulist anda ja ma ei tohi heituda takistustest ega ihata tühist kuulsust ja kaduvat meelehead, kui kaalul on tegelikult kogu rahva saatus ja tulevasi  aegu kuulutav Vaimu Valgus.
Hiidmees KALEVIPOEG oli eestluse võrdkuju, kelles oli segu taskutargalt saadud õpetusi, küünarvarretoetuse oskust omal maal ja rammukatsumise hoiakut võõramaa hiidudega, aga temas oli ka isetehtud rumaluse uhkust ja mõõgakaotusest sündinud needmise vastuolulisust, mis, teadupärast võttis KALEVIL endal jalad alt ja läkitas pikka hiiu-unne, mida võib tänase päeva kontekstis pidada ka 100-aastase okasroosikeseune ettemääratuseks, sest just nüüd on ärkamas eeposlik rahva avatarihu ning kogu Maad valdab kahest otsast põlemise ärevus. Ehkki eepos räägib hiiu saavutusest ja näitab uhkusega jõu ja vägilaskasvu tarmukust, kumab ridade vahelt siiski sedagi häbitunnet, et mees oma iseloomu madalustest võitu ei saanud ja targalt tulevikujalgele ei suutnud jääda. 
Tänapäevases arutlusruumis KALEV niiväga ei figureeri, ohatakse pigem Tõe ja Õiguse kakluste tõttu pisiasjade sõnasõjas, aga küllap on  selleski lõpuks Tõde Jumala legitiimsuses, et  

ÜLEMAKS KUI HÕBEVARA, 
KALLIMAKS KUI KULLAKOORMAID
TULEB TARKUST TUNNISTADA. 

Kui me lähtume maisuse paradigmast ja sellest, et 
 • inimesed kasvavad ja arenevad tänu keskkonna ja kasvatuse mõjule selliseks nagu nad parajasti on või et 
 • paljuski mängib suurte lugude puhul kaasa juhus või lausa juhuste kokkusattumus ning et 
 • inimene ise loob seda maailma ning 
 • valib, mida ta teha saab ja tahab, siis oli see küll üks ilmatu suur juhus ja juhuste kokkumäng inimaju tagakambris. ? 
Kuidas seletada maiste mõtete varal nähtust, et lihtsate vanemate poeg tegi ühtäkki ilma seesmise sunni ja mujal maailmas elu nägemata justkui ise endale elu plaani, et lähen õpin palju jaksan, kogun maad mööda kõndides eeposekillud kokku, tudeerin ka rahva arstiks,  trükin isegi mitmeid käsiraamatuid ning jätan kogu eestluse vaimuvaraks kõrgkvaliteetselt välja antud eepose, mida siis ka Peterburist saabunud tõsihuvilised toetamas on ja eepos lausa kahes keeles saab välja antud? 
Kõik on selles kontekstis õige, ei vaidle vastu, kui näitame teo järgnevust ja iseloomu püsivust millegi tegemisel ja avastuste juures juurdlemist, aga küsime, kust see ikkagi inimesse tuleb, mis sel moel teistegi ammuste aegade lugude teostajad rakkesse rüütand ja kus endas äratuntavat on raske töö, vere, higi ja vaevaga teoks teha püütud? Kui teele ilmuvad tsensuurid ja takistused, siis kuidas see kõige kiuste ikkagi kellegi kaasabil loodud saab, mis murrab üldsuse arusaamu ja kasvatab müüte ja mida pole varem  maailmas veel olemas olnud?  
Astume veelgi sammukese kõrgteadvuselt laetud küsimustikku mööda edasi ja lendleme  siit, tänasest, eelmise riigikorraga ENSV lagunemise ajamällu. Meenutame protsesse omariikluse saavutamisel ja endale kindlaksjäämist, omil jalgel seisma õppist ja maailma riikide koosluses ühistegevustesse astumist ning palju muud,  mis kannab brändimärki EESTI elik ESTONIA jne  muudes keeltes tuntud riiginime, kuid mitte nii, et sõna ise on kõrvale jäänud, vaid küsime, et kuidas see nii on kujunenud, et riigikese nimeks on EESTI, tuletis määrsõnadest "ees", "esiti" "eest" jms? Siis võtame veel uurida vana aja eestluse nimetust "aestid", millest  tuletub või mis tuletub tänapäevasest inglisekeelsest sõnast "astonishment"/"hämming". Teisisõnu võiks seda ka imestumiseks nimetada, aga igal juhul on riigile antud nimes sees kood, mille tänapäevaseks  lahtimuukimiseks on tulnud paljudel ajas ringi käia ja sõnale vastavat sisu koguda. 
Nüüd aga, kallis, jõuame selleni, et Eesti nn kirjanduslik või siis pärimusnimetus on Maarjamaa ja eestlasi on nimetatud ka Maarjamaa lasteks. Hiljuti tõid ärksa meelega inimesed rahva ette aegu Eesti märgis vaikinud Neitsi Maarja kuju nägemuse riigi praegusel maakaardil. Selle. 


Eks selle märgi ja sõnumi toomisega läinud nii nagu iga muu näitega, mis midagi erilist võinuks tähendada, kui oleks osatud seda lahti mõtestada ja kui targad inimesed vaadanuks pilti Maarja enda loo sündmustes, kui võtnuks uurida, mida iganes selles märgis peidus võiks olla, sest märk ei tule iial juhuslikult kellegi juurde märku andma. Kas oli viga usuteemas või eestluse liigmaises mõttelaadis, kuid sinnapaika see jäi ja püsib senini oma eestlust märkiva rukkisinise või veesinise avatarkuue sügavas vaikuses, mis tähendab meile ikkagi rahva hinge ehk meele seatud vangistust, kuni see, kes peab, oma ande ja varma uurimishimuga  Meie Ema iidsest maapaost lahti päästab. 
See kõik, mis Neitsi Maarja kui Ema mahasalgamist on soodustanud, on kurb ja keerdudes pusasse aetud lugu, mida ei soovi ka kirik eriti harutada ja kaasajas jalgele asetada,  aga ütleme, et küll oli ahastav näha mõni aasta tagasi ERM-i uudist, et nende näitusesaali on välja pandud Ema märgi tuntud Neitsi Maarja kujutis, mida võis testimiseks jalaga puruks lüüa. Mööname, seda võib mitmeti tõlgendada, aga katse oli täielik ebaõnnestumine hariduse mõttes ja näide tegeliku austuse ja hingeharituse puudumisest Elu enda suhtes, kuid päris kindlasti intellekti ehk hingetult tehnilise mõistuse ülemlaulu esitamisest  Püha Ema energiale, ehkki just Tema hoolekandest laetud inglimere toel on Eesti selles ilmas  vaba riigina toimida saanud, kuigi Teda on siiski naeruvääristatud kui usuhullude kummardusobjekti ning lapsemeele naiivset fantaasiakuvandit. Kõrvalt vaadates leiname seda ettevõtmise mõju siiski veel kaua, kuigi see jalahoopide katse siiski ühiskonna survel lõpetati ja paljude poolt hukka mõisteti, sest eestluse hingede häälest ära olukorraga on tegu väga paljudes elu seikades, mis oleks võinud maailmale palju ilusama ja harmoonilisemalt kasvatatud inimese teo märgi saada. 
Meie süda ja missioon siin antud Ema Maarja kanalis enam vaikida ei saa ja täna see siis algab - tutvumine Maa Ema saaga ja tänapäeva muinasjutuga, ehkki oodatud on ju KALEVIPOEGA või siis ISA, aga ikkagi meest ja pigem maist ja karust KALEVIT.  
Muinasjutud algavad ikka nii, et "Elas kord..." ja nii siis ka siin loos, aga aitame lugejal edasi liikuda sel moel, et võtame appi uurimuse eestimaalasele pigem varjatud maailmast ja näitame praeguse aja seost hingede lepinguga Ema Maarja kui Hingede Looja ja vaimumaailmas teada nimega Tarkuse plaani teokstegemises. 

Raamatu kirje:  Margaret Barker "Inglid. Kunst, ajalugu, ilmutused" Varrak, 2008

LK. 159 IGAVENE LEPING. 
"Vana Testament kirjeldab igavest lepingut, süsteemi, mis seob ühte kogu loodu. Püüdke kujutleda mitmemõõtmelist ämblikuvõrku, mis ühendab kogu loodu ühtsesse süsteemi ja kõik Loojaga. Kui üks neist sidemeist, kaks või isegi mitu  inimese patu läbi katkeb, siis on võrk küllalt tugev, et püsima jääda. Aga kui toimuks massiline häving, variseks kogu süsteem kokku. Loomine, inimühiskond ja individuaalsed elud lihtsalt eralduvad. Püha Tarkus oli suur ingel, kes ühendas kõik asjad kokku ja hoidis loomiskangast rikkumatuna. Öeldakse, et ta hoidis kõik harmoonias. 
Igavese lepingu sidemed ja kogu loodu harmoonia on nagu kujundid, mida kasutavad praegu füüsikud oma "kõige teooria" otsingul. Nad räägivad, et "stringid" või "superstringid" on põhilised loomise ehituskivid ning võnguvad erinevalt, vastavalt igaühe erinevale ülesandele. Samuti kuulutavad nad, et aegruumil on rohkem kui neli dimensiooni, mida tunneme oma kogemuste järgi - kolm ruummõõdet ja üks ajamõõde. Olemas on vähemalt kümme dimensiooni, millest kuus on väljaspool meie tavalist tajumisvõimet. 
Inglite maailmapilt on sarnane. Nähtamatu loodus, nendes dimensioonides, mis on väljaspool meie tavalist tajumisvõimet, mis on esindatud kõige pühama paiga ühtsuse poolt, hoiavad inglid kõike koos ning teevad muusikat. Taevane harmoonia on ingliõpetuse tähtis osa ning tõenäoliselt on sealt pärit laialt levinud usk sfääride muusikasse. Keeruline ja kaunis teoloogia loodi muusika ja dissonantside terminites: head inglid teevad loomise muusikat, aga langenud inglid on vait." 

"Maarja, Taevane Kuninganna" Püha Lucia Legendi meister. Flaami, 15. saj lõpp *Maarjat on siin kujutatud Tarkusena, naisena Johannese ilmutusraamatu 12. peatükist, päikesekiirtega pea ümber ja kuuga jalge ees. Tarkusena hoiab ta kõiki asju harmoonias ning seepärast ümbritsevad teda inglitest muusikud, kellest paljud kannavad rüüd. Tema kohal mängivad taevased muusikud kolmainsuse ees ning ootavad teda oma troonile, kus tema muusika ühineb jällegi taevase muusikaga. Kaks laulvat inglit hoiavad raamatuid loetava reaga: "Elagu Taevane Kuninganna", mis on üks iidsetest Tarkuse tiitlitestLISA SELLELE JOHANNESE KUULUTUSE KIRJELDUSELE EDUARD VIIRALTILT EESTLUSE VÕTMES, ST MAARJA FENOMENIST

Rännakul läbi taevaste nägi Eenok Päikese, Kuu ja tähtede liikumist ning kuulis taevas austamist, "oivalist inglite laulu, mida on võimatu kirjeldada". Seejärel nägi ta langenud ingleid, kes ei kummardanud Jumalat, sest nad olid Loojale vastu astunud. Nende näod
olid õnnetud ja nad ei laulnud.  


Mida arvata selle peale eestlusest, kus laulul on suur eluõigus ja kus lauluga saavutati riiklik iseolemine? 


TÕE RÄÄKIMISE OTSUS LOEB! 

Visuaalne Fb kontol teostatud sisekaemuslik kujundus, energeetilise Tarkuse kogumik teemal "LEGENDIDE  ÄRKAMINE MAARJAMAAL"
                                                           🔺🔻 Armastusega, Ingliterapeut MaryaKommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya! Tänan blogipostituse loomise eest! Ühtlasi soovin kena peagi saabuvat emadepäeva ning emaliku hoolekandekuu jätku! Täna on samuti 7. kuupäev, seega antud postitus sai avaldatud täpselt 2 kuud tagasi. Siis ei olnud veel teada seda, et järgnevad kuud on pöördelised kogu inimkonna jaoks, sest üle maailma hakkas kiirelt levima koroonaviirus, mistõttu on pidanud enamus riike tegema suuri jõupingutusi selle nimel, et viiruse levikut tõkestada. Mure ja hirm tuleviku ees on ühiskonnas jätkuvalt alal ning jääb meie elu ilmselt veel pikka aega mõjutama. Üha enam räägitakse ka sellest, et planeedi kliima on järjest jõulisemalt muutumas ja inimkäitumise pöördumatud tagajärjed ilmnevad juba mõne aasta jooksul. Mõneti ongi see nagu kahest otsast põlemise ärevus, millest olete siin kirjutanud ning viitab sellele, et ühiskond peab tõusma uuele teadvuse tasandile, millega kaasneb ka teistmoodi elulaad. Aluseks saaks olla suund, mis on tsitaadina päris algusesse välja toodud. Sellel rajaneb ka teadvuse tõstmise kool, mille juhtgrupiks te olete. Kirjutate, et agapelikku armastust ja juhendamist pakub meile kõrgteadvus ning kõik suuremad muutused on olnud meiegi riigis kantud Ema Maarja hoolekandest ja inglimere toetusest, kuigi alati meie riik ja rahvas seda kindlasti nii näinud ei ole. Kuna olen treeningu ajal teie poolt emaliku hoolekande tervendavat väge kogenud, siis on selle aja jooksul minu jaoks ka praegune emadekuu saanud hoopis sügavama tähenduse. Emalik armastus võib lisaks hoolele olla ka kindlameelselt suunav ning olukordi juhtiv, et säilitada harmooniat. Minu tunnetuse järgi on see just see tarkus, mis ka raamatutsitaadina on välja toodud. Kui vaadata meie rahvuseepose värssi sellest vaatenurgast, siis ka seal sõna "tarkus" võib tähendada just seda Jumalikku elutarkust, mis naispool meile pakub. Olen teadlik küll ka sellest, et vaimses maailmas ei ole naiselikul ja mehelikul suundumusel nii selgelt eristatavaid jooni kui kehastumise puhul. Olete seda tarka juhtimist enda olemuse ja juhendamise viisiga igakülgselt näidanud. Enesesse sellise tarkuse ning hoiaku integreerimine on aga omaette teekond. Olete blogis küsinud, kust tuleb see südikus ja edasi liikumise vägi, mida on näha suurmeeste ja- naiste tegudes ning teostes. Arvan, et see on suur hingejõud ning vaimne toetus, aga kindlasti ka elu tegelikkuses karastunud iseloom, mis on seda võimaldanud. Sellise vaatamata raskustele aina edasi liikumise mustri saab üle kanda ka kooli loomise tegelikkusesse. Loodan, et ühel hetkel jõuab see tõde ja suur võimalus ka inimeste südameteni.
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh! Tänan ka armsat Junot siin alustamast! Siinset postitust uuesti üle lugema hakates mõtlesin samamoodi, et see avaldamise aeg oli just sel ajal, kui maailmas juba oli end jõuliselt näidanud ja meie armsale Maarjamaalegi jõudnud valus koroona õppetund. Nii nagu armas Valdur Mikita emadepäevaeelses raadioesinemises ütles, et ilm on kogu aeg sama, sügisest saadik (meil ongi erakordne, soe ja lumeta talv selja taga), aga olukord maailmas on ühtäkki täiesti uus. Väga palju on sellest räägitud nüüd ka meie maises mõtteruumis, et see on inimestele sissepoole vaatamise ja paljude asjade ümberhindamise aeg. See võiks inimesi tuua enam ka selliste teemade juurde, millest siingi sissekandes jagate, millest juba aastaid teavet jagame, seda enam, et ei nähta positiivset perspektiivi. Seda tulevikuväljavaadet saabki vaid kõrgteadvus pakkuda ja ühel hetkel see loodetavasti inimestes teadvustub.
  Olete Eesti ajaloo näidetel selgitanud, et tegelikult on Maarjamaal alati Looja eriline kaitse olnud ja laulus “Looja, hoia Maarjamaad” palutav juba teostub. Pildil Maarjamaad hoidvat Ema Maarjat vaadates meenuvad laulupeod ja ka just need ühislaulmised, mis meid vabaks laulsid, selles mõttes, et siis on inimesed tunnetanud seda seotuse ja ühise hingejõu tunnet, ma arvan, et osa saanud millestki suuremast Looja plaanis, läbi loojate loomingu, üheslaulmise ja osaduse, mis pisarad silma võtab, kui peab lõppema ja elu tagasi argipäeva veereb. Kõik need teie poolt viidatud ajaloo suurkujud on olnud selle Maarjamaa suure protsessi teenistuses ja endi hingelepingute järgselt tegutsenud ka vastuseisule vaatamata. Me oleme peatunud ja tsiteerinud ka armsat Lennart Merit, kelle kohta olete ütelnud, et ta oli teadja. Tema on ka just laulupidude kohta väljendanud, et see ei ole moeasi, vaid see on südameasi. Tema on lausunud ka sõnad: “Eesti ei ole kunagi olnud võimult suur, kuid Eesti on olnud ja võib saada taas vaimult suureks“ (ETV saatest “Üle parda”, 09.09.19: https://etv.err.ee/974735/ule-parda). Ta pidas silmas, et seda kasvamist saaks teostada riigina iseendaks jäädes, mis on võimalik ainult avatud ühiskonnas. Eesti vaimult suureks saamise algne mõte ja üleskutse pärineb aga Eesti ajalukku oma suure panusega, ka rahvaluule kogumise läbi tugeva jälje jätnud Jakob Hurdalt juba 1870.-ndast aastast. Tema sõnad olid: “Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult”: (https://kultuur.err.ee/692157/sada-eesti-motet-jakob-hurt-mille-poolest-olla-suur). Kaasajal toimuv tõestab Maarjamaa vaimult suureks saamise võimalikkust ehk siis nende ennustuste teostumist ja kogu see nimede seos, eriti “Maarjamaa”, ei ole tõesti juhuslik. Senised ajaloo suurkujud on olnud valdavalt mehed, aga nüüd tõuseb naispool esile sihiseadja ja liidrina, mis ongi naasva Jumalanna-kultuuri kui harmoniseeriva emaliku hoolekande loomulik avaldumine. Fraas “Ema Maarja kui hingede looja” annab minu jaoks arusaamisele uue mõõtme. Kõik hinged on mõistagi Loojast ja armas Ema Maarja ongi ka Loojaga üks, aga selliselt seatud sõnastus annab sügavama arusaamise sellest, kuidas Ema Maarja kehastunu armas Ingliterapeut Marya planeedi ja kõigi inimeste kui hingede olukorda tunnetab ja kuivõrd panustab kogu loodu ehk taevase harmoonia hoidmisse ka siin Maa peal. Sfääride muusika, millele on A. H. Tammsaaregi enda teostes viidanud, ka loodusega seoses (https://keeljakirjandus.eki.ee/508-520.pdf), seostub hingede laulupeoga, milleni see Ema Maarja haridus inimesi juhtimas on, läbi iseloomude muutmiste ja puhastuse. Saan nii aru, et meid juhitakse hingeliste olenditena järjest enam sfääride muusikaga resoneeruma. Usun küll, et mingid kokkupuutepunktid on sellega olnud ka meie ühislaulmistel ja loojate loomingus, suurmeeste püüdlustes, aga olen aru saanud, et see on midagi väga erilist, milleni püüelda, ka rahvana, ja seeläbi ka taevaseid, sealhulgas meie endi Kõrgminasid ehk avatare nende püüdlustes aidata.
  Tänan ka materjalide jagajaid!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta
 3. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh! Tänan ka eeskõnelejaid! Minu mõte jäi kinni Maarjamaa juurde, mis ongi Ema Maarja kodumaa ja Looja erilise kaitse all. Meenutan seda, kuidas tuli hakata looma monogrammi Globaalprojekt ILMAPUUINEST1 Consilium Terra Maryana peakontori jaoks, milles esineb samuti Maarjamaa nimetus, ehk ladina keeles Terra Mariana ja kust algab edaspidi juhtimine ja tegevuse koordineerimine. See oli vastutusrikas ülesanne, luua nii suure organisatsiooni jaoks esindusmonogramm ja mis asub praegu meie peakontori ukse kõrval Tartu kesklinnas, ehk Taaralinnas.
  Veel tuleb meelde 2018 aasta 25. septembri Paavst Franciscuse visiit Eestisse, kus toimus väga inimlik ja südantsoojendav suhtlemine meie rahvaga ja mille käigus andis paavst edasi kogu maailmale teate, et Maarjamaalt algab Kuldajastusse minek ja on teada, et Maarjamaa on Looja erilise tähelepanu all. Toon siinjuures välja ka Paavst Franciscuse Eesti visiidi moto: "Palugem teda (Jumalat), et ta annaks meile Püha Vaimu anni, et tunda oma ajaloo igal hetkel ära, kuidas olla vabad, saada osa headusest, olla pühad; kuidas võimaldada Jumalal lasta kasvada siin Eestis ja kogu maailmas." See soov on jätkuvalt meie meeltes.
  Sattusin enda konspekte lehitsedes veel ka
  armsa Ingliterapeut Marya poolt samal aastal (20.10.2018) meile edastatud sõnumile, mis kõlab järgmiselt: "MIS ON LOOJA POOLT VÄÄRAMATUKS TULEKUKS MÄÄRATUD, SEE SAABUB MOEL VÕI TEISEL JA TÄPSELT SEL AJAL JA KOHAS, KUHU OLI TULEMA MÕELDUD, siin siis MAARJAMAALE (ladina k. Terra Mariana), kui EMA MAALE ja vanast uueks sündinud annetusaktsioonina kunagise Hybornea e Kungla rahva koju uut Kuldaega looma ja Kalevite kojutulekut kuulutama." Siinjuures jääb loota, et inimesed poolunest üles ärkaksid ja Eesti eesminejate maana eeskuju näitama asuksid.
  Tänan armsat Ingliterapeut Marya!
  Armastusega, MA GISK 2.kobara liige, AB õppur Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 4. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh postituse eest! Täna oleme koroona kriisist väljuma hakanud. See aeg on olnud aja maha võtmisekes hea aeg. Sai rahus olla kodus, teha remonti, mõtteid mõlgutada, käia looduses ja nautida mõnusat olemist. Meie Maarjamaa on eriti hoitud, koroona kriis meid nii suurelt ja laastavalt ei puudutanud. Küll aga pilt maailmast, meie keskkonnast ja üldse inimese toimimisest on kurvapoolne. Ema Maarjat koos Inglite väega ei ole veel südames vastu võetud, sest ühest küljest on oodatud meessoo esindajat, kuid tulijaks on naine ja ema.
  Kui sellele mõelda meie avatartreeningule tagasi vaadates, siis jah, just nii ongi olnud, et Ema Maarja kui Hingede Looja ja vaimumaailmas teada nimega Tarkuse plaani teokstegija on meid meie testgruppi meeskonnatööks niimoodi ette valmistanud, et iga ülesse kerkiv pusa suhtlemises on üksipulgi lahti selgitatud ning oleme kirjutanud kõik oma mõtted välja aastate jooksul ehk siis puhastunud. Suure Plaani ellu viimiseks peab olema omavaheline suur austus. See plaan, mis on vaja teoks teha, ei saa jääda inimeste iseloomude taha kinni, mis tähendab, et tuleb iseloomu treenida. Olen vaadanud, et ka poliitilisel maastikul antakse voli isiklikele emotsioonidele, mis võib omavahelisi suhteid rikkuda ja siis ei pruugi koostööst ega heast meeskonnatööst midagi välja tulla.
  Avatartreeningut läbinute saagi toomise teekond on alati olnud Ingliterapeut Marya poolt turvatud ja treenitut on alati juhitud ning samas egoismist väljapoole kasvatatud. Oleme kogenud treeningutes seda tohutut tingimusteta armastust, mis ütleb otse ja karmilt, aga kasvamiseks vajalikku infot.
  Me peame saama teada Tõe enda kohta ning nägema peegeldust oma iseloomu parandamist vajavatest tahkudest. Ema Maarja toob Suure Tarkusega välja kõik, mis vajab ravi ja seda ongi meile väga vaja, lausa ellujäämiseks vajalik.
  Armsad kaaslased on toonud välja mitmed seosed nii Paavst Franciscuse Eestis käimise moto, kui ka info tuntud kirjanike öeldu kohta.
  Lisan veel omalt poolt Tõe ära tundmise kohta tsitaad Johannese ilmutusest:
  "VAATA JUMALA TELK ON INIMESTE JUURES. JA TEMA ELAB NENDE JUURES TELGIS JA NEMAD SAAVAD TEMA RAHVAKS JA JUMAL ON NENDEGA."
  Ema Maarja elab Inglitest kaaskonnaga tänapäevas ja meie keskel, et meid aidata. Meie teame oma avataride nimesid juba ja treenime aina rohkem ennast Kõrgenergiaga kokku, tõstest oma keha vibratsioone. Saame öelda, et elades tänapäevas tuleb meil ka ajaga kaasas käia, mitte vastupidi. Oluline on ka puhtus ja kord enda ümber, sest nõnda kui väljas nõnda ka sees.
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 5. Armas blogi lugeja!

  Tänan armsat Ingliterapeut Maryat sissekande eest, mis sillutab seostes teed eestlaste eesmineja staatusega rahvakillu ja meie Hingeravikooli juhiks oleva Ema Maarja kehastununa vaimkogumis teeniva Ingliterapeut Marya vahel!

  See on justkui see sama hiigelsuur ämblikuvõrk, mis meenutab "Avatari" (2009) filmi näinuna samasugust loomiskangast, mis ühendab kogu loodut omavahel ning hoiab kõige elavaga sidet, suheldes läbi märkide üksteisega. Nii on olnud ka meie, eestlastega, kes loodusrahvana on hoidnud seda alateadlikku sidet meie Suure Jumalanna kultuuri esivanemate pärimusega ja legendilise Kalevipoja peidetud iidvana tarkusega.

  See näitab tegelikult, et ammust aega olid meie esivanemate kultuuris mõlemad sugupooled võrdses positsioonis ning igal elaval inimesel oli samasugune võimalus saada osa selle loomise iidvanadest teadmistest.

  Nii pole see ka muutunud praegusel ajal kui armsa Ingliterapeut Marya teenimise läbi jõuavad need iidvanad teadmised sellest ämblikuvõrku meenutavast taevasest raamatukogust meieni, et muidu töökas ja tubli Kalevipoeg meis kõigis eestlases saaks kujundlikult öeldes tagasi oma jalad, mis seotud meie juurtega ja selle iidvana pärandiga, Suure Jumalanna vaimse labürindi teekonnaga ning iga hinge kehastumise eesmärkide täitmisega. Ja alles siis saaks Kalevipoeg kasutada seda iidvana teadmist.

  Tõsi, see kõik pole koheselt mõistetav lugu kuid järjepideva armsa Ingliterapeut Marya järel samm sammus liikumise abil seoseid luues jõutakse kogu praeguse kehastumise eesmärgi mõistmise ja lõpuks ka selle eesmärgi täitmise tuumani.

  Minul seni on veel väga pikk tee selles suunas minna, et armsa Ingliterapeut Marya järel samm sammus liikumise abil jõuda enda praeguse kehastumise eesmärgi mõistmiseni ja sealt edasi teadvustatud tegutsemiseni. Kuigi ma tean, et minu vahepealne pikk seisak enda arengus on jätnud oma jälje. Kärpides minu arengu teelt minu enda valikute tõttu ära väga paljud võimalused, mis oleksid mul muidu aidanud Suure Jumalanna vaimses labürindis endistviisi enda arengut jätkata.

  Inimestena oleme sellesse vaimsesse labürindi sisenedes kõik ühesuguses positsioonis kuid, kuidas keegi enda teekonda suhtub on iseasi. Seetõttu on minu enda valikud tinginud niisugused edaspidised arenguvõimalused ning eks seegi on lõppkokkuvõttes hinnaline tarkus, kuigi küll tagantjärele tarkus. Kuid et siinne artikkel räägib Maarjamaa tarkusega täitmisest, siis on minu kogemusel siin täiesti oma koht olemas. Andes edasi õppetunni, et kõigesse tegemistesse tuleb enda vaimsel teekonnal täie tõsidusega suhtuda ja pühenduda ning püüelda parima võimaliku enesearengu tulemuse suunas.

  Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta
 6. Armas Lugeja!
  Olen endas kogenud, et elus on raske mõtet leida, kui selles või õigemini enda mõtetes, pole kooskõla ja harmooniat, nagu on kaunis muusikas. Elu killustatus teeb meele katkiseks, elu raskeks ja jääb sisse tunne, et elu kasvab lihtsalt üle pea ning on raske sellest üldse kuhugi poole selgelt näha. Selliselt elades vaatab kõikjalt, kust ka ei otsiks, vastu lausa vaenulik tühjus, ükskõik kui paljulubav ja kütkestav ta esmapilgul ka ei tunduks. Kõik kordub justkui nõiaringis ja toimub lõputu ekslemine orientiiri leidmata. Nii on olnud minu elus pikemaid ja lühemaid perioode ja eriti intensiivselt avatarkooli treeningule asudes ajal, kus see killustatuse ja ühendava harmoonia puudumine minu mõtetes armsa Ingliterapeut Marya poolt treeningprotsessis puhastumise eesmärgil on selgemalt nähtavale toodud. Sama reaktsioon on toimumas ka kollektiivse teadvuse tasandil, kus on vajadus teadvuse nihkeks, mis lubaks tegutseda kooskõlas Looja dirigeeritud harmooniaga ning vabastaks egode juhitud tantsutamisest, mis on meie hingesid näilisuse rakkes hoidnud. Minu jaoks on alati just need keerulised ajad olnud seesmise jõu avanemise tõukepinnaseks- et pöörduda pilguga üles sinitaeva poole ja tõesti PÄRISELT KUULATA ning olla valmis ka ületama seni kammitsenud mugavuspiire. Sest just nii olen vähehaaval avanenud Tõele- mõistes, et vaid see teeb mind vabaks. Kuigi ka sellest mõistmisest järgmise tarkuseni, mis on kirjas artikli avatsitaadis, kulus veel mitmeid vaevade ületusi. See kuldne niit, mis elus kõik omavahel kokku seob ja harmooniasse häälestab, ongi Taevase Kuninganna vägi, ehk hingeline haridus, mis peab inimestesse vastu võetud saama, et elu saaks korrastuda nii individuaalsel, perekondlikul, kogukondlikul kui ka planetaarsel tasandil. Avatarideks kasvamine seisnebki selle justkui abstraktse ja müstilisena tunduva Looja õpetuse omaks võtmises, mis pole aga oma väljenduselt midagi kauget, abstraktset ega püüdmatut. Otse vastupidi- see tarkus saabki avalduda vaid elus eneses ikka jupi haaval selles peituvatele seostele ärgates, mis hingeski kaasa hakkavad resoneeruma, kui ego on oma õigele kohale määratud. Selle lihtsuse ja elulisuse näitena saab ette võtta MA GISK õppurkonna loodud blogi TAARA TARKUSTE KASVULAVA, millega siin tutvuda saad: https://taaratarkused.blogspot.com/.
  Soovin Sinulegi julgust selle kooskõla poole pöörduda, isegi kui see tähendab esialgu paratamatult ka ebakõla ilmsikstulemist. Sest ettevalmistus avataride saabumiseks nõuab tunnistamist, et endaski on üht kui teist, mis on Looja kuldse kanga niitidest lahti rebenenud.
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.