MA GISK õppurkonna ebamaise tunnetuse näidistöö mariamsite kobarkonnale antud ülesande täitmise kogemusena

 

                                                            

Lugupeetud MA GISK mariamsi tiitlini treeninud kobarkond! 

Anname täna, 11.jaanuaril 2021 teie jaoks avalikkuse ees välja kuulutatud ülesande, 

Tähendamisi | ETV | ERR

mis jääb meie katselisest Ema Maarja ja Tema avataringlite juhitud hingeravikoolist  inimperele üheks lihtsaks Maarja hariduse esitlemise  näidiseks,

 • mismoodi te tõlgendate elu juhitud märgikogu, 
 • millised tunded tekivad teil sellegi ülesande lahendamise käigus Loojast ja Ema Maarja käeulatamisest pürgimisena  aina kõrgema maailma nägemise vaateakna poole ning 
 • soovitame teil kirjatöö kaudu ette kujutada, mismoodi näeks elu välja siis, kui inimkond vabaneks tugevalt sisse juurdunud skeptilisest hoiakust selgelt ebamaise ja sageduselt erineva ning ajastute muutudes aina uueneva vaimse teekonna suhtes. 

Siia juurde ütleme eelkõige välistele vaatlejatele, et käesoleva materjali tõlgendus saab tuleneda üksnes MA GISK (Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli) õppetöö kogemusest, materjali põgusast uurimisest  ja õppuri isiklikust tunnetusest, aga ka avalikult kättesaadavast abimaterjalist, sest  meie õppurkonna jaoks ei ole antud läbida akadeemilist teoloogia ainekursust ja nad ei ole pädevad ses aine osas sõna võtma, sest meie inglikoolis juhitakse piirideta ja religioonilise dogmata ühisteadvuse  mõistmise suunas. Juba algusaegade õppetööst saadik rõhutatakse meie koolis  arusaamist, et inimolendite ja kehastunud hingedena oleme me inimperes KÕIK ÜKS ja peaksime suutma erinevusi taluda ja mõista ning ühispereliselt kokku sobituda.

ÜLESANNE. 

1. Vaatle lingi alt avanevat saadet ja too välja 1 põhjus, miks see Sinu arvates meie katselise inglikooli haridusega kokku sobib. 

2. Kuidas sai juhtuda, et antud kirik on keset metsa, ehkki saate pealkiri nimetab, et kirik on keset küla? 

3. Vaatle kiriku sisemust ja too välja isiklik tunnetus, mille poolest see kirik erineb ülejäänud Eesti pühakodadest, mida oled saanud elu jooksul külastada.

4. Jälgi kiriku altarimaali lugu ja kirjelda, millest see Sulle endale  räägib ning mismoodi mõjub selline Maarja kujutamine ja kas see on Sinu arvates märgiline ka praegu avaneva Maarja ime äratundmiseks või tuleb neid ajastuid ja annetuste käsitlusi pigem erinevalt vaadelda. 

Kirjuta  töö ainesse sissejuhatuse ja etteantud küsimuste alusel, ent essee vormis ja sõnastuses pigem lakoonilisemalt, et saaksid oma vastuse  asetada kommentaariks, blogibülletääni sisukirjelduse osa järele vastavasse sahtlisse. 

Edu MA GISK ÜLIOLULISE NÄIDISE ehk mariamsite kobarkonna küpsustöö loomises! 

Vastuseid ootame anno 2021 14. jaanuari õhtuks,  kl 20.00

Armastusega, Ingliterapeut Marya 

Kommentaarid

 1. Armas Lugeja!

  Üks oluline põhjus, miks lingi all avanev video meie inglikooli haridusega kokku sobitub, on videos näidatud Neitsi Maarjale pühendatud kiriku altarimaal- täpsemalt selle maali akna kui teadvuse sümboli kaudu nähtavale toodud hiiglaslik puu kui ilmapuu. Seda sellepärast, et meie kooli kõige esimeseks nimeks andsid inglitest arendajad "Ilmapuulaste kasvatus". Sellise hariduse eesmärk on aidata avada inimese hinge ja teadvuse aknad, et saaks õppida tundma, kuidas inimesena oleme nagu puud juurtega seotud mineviku ja planeet Maa saatuse külge, aga teisalt Looja Suure Plaaniga ja pürgime oma ladvas kuninglikku hooldajaloomuse kõrgusse ning sel moel oleme ühendatud ilmaruumi kõiksusega. Samuti võib seda kooli vaadelda kui hariduspuud, mis ajas kasvab ja areneb ning millel on erinevaid harusid ja kobarkondi.

  Tõesti, kui avaneb pilt kirikule, mis asub keset saart, millel ei paista olevat mingit asustust, tekib küsimus, et miks on siis saatele pandud pealkiri "KIRIK KESET KÜLA". Üks asi on selgitada lahti ajalooline tähendus, et kirik ehitatigi algul saarele rajatud küla keskele, kuid küla hävines ning tõelise imena säilis vaid kirik. Enne, kui seda selgitust kuulsin, tajusin hoopis teisi seoseid. Rahvasuus kasutatakse väljendit "kirik keset küla". Meie kooli alal on kasutuses väljend "Kuldne kesktee", mis on tähenduselt eelnevaga väga sarnane . Meie jaoks tähendab see maaingli teed, mis ühendab taevaliku teadvuse maistesse tegudesse, milles püüdleme isetute ja rahuloovate lahenduste poole. Teine tunnetuslik tähendus kiriku asupaigana millegi keskel olemisele, on minu jaoks seotud saart ümbritseva merega. Meri esindab hingelist maailmatunnetust ning me teame, et meri on ühtlasi ka ühendus Sisemaa kõrgtsivilisatsiooniga, kes aegu tagasi oli Maal elanud, kuid pöördeliste sündmuste tõttu on olnud kestmiseks sunnitud varjule minema, kuni saabub õige aeg naasmiseks.

  See kirik erineb kõigist pühakodadest selle poolest, et annab minu meelest õhulisema ja valgema tunde. Selle puitseinad loovad sooja avarust ja maalähedast lihtsust. Kiriku tutvustusest näeme ka kogukonna hoolivat ühispanust.

  Altarimaali lugu räägib sellest, et kõikidest kiriku originaalaknaraamidest on säilinud vaid üks raam. On peetud oluliseks seda raami säilitada, nii otsustati anda sellele uus elu altarimaali raamina. See on ühtlasi millegi vana uuestisünd- uue elu ja uue tähenduse andmine millelegi ajas hääbuvale. Samasugune on ka Ema Maarja uus tulemine praegusesse aega, kus kujuneb uus, hoopis teise tähendusega lugu, kuigi samast Jumalikust allikast. Armsa Ingliterapeut Marya üks olulisemaid kanaldusi ütleb: "Elu on hetki kaasav Kunst, mis loob inimhinge kogemustes ühtaegu ka Ema Maarja sinisekuuelist Looja Hinge." (anno 25.06.2016). See räägib sellest, kuidas isegi Looja on hingede kogemuste lisandudes pidevas muutumises. Kui me tunneme teda ajaloos Neitsi Maarjana, kes annetas Jeesuslapse, siis tänasel päeval on ta tulnud, et annetada haridus. Ka Jeesus haris inimesi, õpetas neid armastama ja uskuma imedesse, andis lootust ning usku paremasse ja jagas õpetusi, mille mõtet väga paljud tänapäeval soovivad tabada.

  Selline sügisesest vaatest ilmapuule, mis on kroonitud Neitsi Maarja pärjaga, avanev aken Suvesse mõjub hinge liigutavalt, ülendavalt. Esmalt aga tundsin, et nähtud altarimaal äratas minus huvi. Midagi sellist pole ma varem näinud ja tekkis tunne, et sellel on midagi tähtsat just praeguse aja kontekstis õpetada. Sellesse töösse süvenedes tekib ka hingeravikooli praktikas omandatud kogemustest tähenduslikke seoseid, näiteks millest räägib sügis akende taga. Kes seda teada soovib, see võib leida vihjeid meie kõigi viimase sügise erinevatest fb lehtede postitustest.
  Selle müsteeriumkooli hariduse omapäraks on, et tarkus avaneb samm-haaval neile, kes selleks oma tahet rakendavad. Kutsun Sindki teadvuse ja hinge aknaid avama!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! Tänan ka armsat Diankat! Saate sissejuhatus on juba märgiline - tuvi püha vaimu kujutisena, oksaraag esitlemas loodust kui Looja väljendust, aga see võib olla ka palmioks, mille Maarjale kinkis enne tema surma ingel. Kroon - väljendamas nii Maarjat Taeva- kui Inglite Kuningannana, kui ka inimese Tema Kuninglikuks Kõrguseks kasvamist läbi iseloomutreeningu. Kala ja A&O märk väljendab kristlust, aga uues olukorras pigem naasvat kristusteadvust. Looja ja Ema Maarja ulatavad kätt ja abi inimperele otse siit Maarjamaalt alguse saavalt. Saates oli esmalt meeldiv teada saada sellisest kirikust Naissaarel, hea meel Maarjamaal laieneva imega taas kokkukõlavate märkide ilmnemisest, aga ka kurbus sellest, et juba aastaid väga selgelt pakutav läbinisti tingimusteta armastusest lähtuv abi seni veel ära tundmist ja vastu võtmist ei ole leidnud. Kui inimkond suudaks vabaneda skeptilisest hoiakust, siis tuldaks esmalt meie tegevust lähemalt uurima. Ära tundes enda hinge ülesande ja tegelikult iseenda kehastumise eel valitud missiooni, mis hingedele on teada, asutaks sellele arenguteele ja tõustaks sageduses. Piisava visaduse korral järgneks avataridega kokkusaamine, nii nagu on toimunud meiega. Paljude inimeste osalemine ja õla alla panemine projekti arendamisele viiks ühisteadvuse kiiremale tõusule, mis on pääs siit madalast sageduses välja uude reaalsusse. Saade sobib katselise inglikooli haridusega kokku, kuna selle hariduse laiema omandamise kaudu olemegi loomas uudset, Jumalanna-kultuuril baseeruvat ühiskonda. Naissaar koos Neitsi Maarjale pühendatud kirikuga kannavad väga suurt naiselikku väge. Kõige olulisem ongi selles loos Neitsi ehk Ema Maarja, kes on kogu selle projekti taga. Siin on kindlasti vajalik nimetada ka kehastunud Ingliterapeut Maryat, kes seda vaimu kandes, kõrgteadvust vahendades seda projekti reaalselt juhib ja arendab, meid õpetab ja treenib.

  See ongi Jumala ime ja eriline tähendus, et kirik omal ajal säilis. Ikka tekib ka see seos, et mets on ju elus ja oma elanikkonnaga - loomad, nähtamatud olendid, haldjad ja metsavaimud. Ja ümberringi hiiglaslik meri rikkaliku eluga, mis laieneb ookeaniks ja hõlmab kogu planeedi. Tekkis sama tunnetus, et kirik ongi nii õigel kohal. Interjöör on lihtne ja maitsekas. Mõneti sarnasust on selles meeldivas lihtsuses ja puidu-valge tonaalsuses Tallinna ja Tartu Jaani kirikutega. Eriliselt ja asukohaga sobivalt mõjub lihtne palk, mis rõhutab maa- ja seega ka rahvalähedust. Siin on veel inglite ja Ema Maarja siniseid toone ning Päikese-kuldset kollast ning ka kuldset ennast. Kollane on Ema Maarja Kuldse Emanda aspekti toon. Lagi oma kujuga mõjub soojalt toetavana selles naiseliku vormi rohkuses. Altar on ainulaadne. Huvitav on maali loomise lugu viimasest originaalsest aknaraamist ja sellest tulenev kuju. Seostub teadvusaknaga, mida meis järjest avatakse. Võimas saarel seisev puu on kui Ilma- või Elupuu, millel meie hariduses on tõesti oluline koht. Saart ümbritseb vesi kui Eluvesi, nii nagu tegelikkuses ka on. Palju ingleid on meid aitamas. Roosipärg on Ema Maarja sümbol ja rõhutab taevalikku õndsust. Avatud maalil on 12 puud Ema Maarjale trooniks. 12 on tavaliselt tähtede arv Maarja tähepärjal. Nüüd on roosipärg Maarja pea ümber. Minule, kui tõlgendada siin puid kui inimesi, seostub see pilt ka vastastikuse abina, sest meie saame Ema Maarjat tema missioonil abistada, tema aitab meid. Jeesusel oli ka 12 jüngrit. Meid nii palju siiski veel ei ole. Praeguseski protsessis on olulised peainglid Gabriel ja Miikael. Meeldib Ema Maarja tiheda seotuse väljendamine Maarjamaaga, ka loodusega, mis on otsene Looja väljendus, kus avaldub Ema vaim. Loodusest loen siin mitut tähendust. Loodus saabki järjest olulisemaks inimeste jaoks. See, et Maarja praegu annetatav laps on teadvusharidus, ei tule siit pildist ehk siiski piisavalt selgelt välja nende jaoks, kes lugu ei tea. Tänan loojaid, annetajaid ja info jagajaid!

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta
  Vastused
  1. *Rõhumärk läheb valikuliselt teksti osale "Paljude inimeste osalemine ja õla alla panemine projekti arendamisele viiks ühisteadvuse kiiremale tõusule, mis on pääs siit madalast sagedusesT välja uude reaalsusse."

   Kustuta
 3. Armas Ingliterapeut Marya!
  Tänan siinse ülesande püstitamise eest! Tänan ka armsaid MA GISK kaaslasi enda mõtete jagamise eest! Naissaare kirku lühitutvustuse vaatamine oli puudutav kogemus. See video sobib inglikooli haridusega kokku seetõttu, et MA GISK on loodud Ingliterapeut Marya kui Ema Maarja taaskehastunu poolt, kes on teinud seda kõrgteadvuse juhatusel ning samal ajal olles ise inglite poolt juhitud avatariks, terapeudiks ja koolijuhiks kasvamise treeningul. Meie oleme aga selle kooli õpilased, kes on samuti pürginud üha lähemale endi avataridele ning soovime olla tõelised maapealsed inglid. Kirikus kõneletakse küll peamiselt minevikusündmustest ehk siis ka tolleaegsest kehastunust, meie aga tänapäevasest annetusest just hingehariduse näol.
  Kirik on keset metsa seetõttu, et kiriku ümber olnud küla on ajaloosündmuste kaudu hävinud. Mets on teadvuse tõstmise koht ning juba seetõttu sobib kirik sinna väga hästi. Kujutasin ette, kuidas inimene kõnnib metsas, naudib sealset loodust ning ergastab enda meeli ning ühtäkki on ees kirik. See võib tunduda mõneti üllatuslik, aga väga värskendav. Metsast läbiminek on justkui ettevalmistus kirikusse jõudmiseks. Minul tekkis seos ka teadvuse tõstmise projekti ILMAPUUINEST1 sünnipaigaga, mis asub linnakärast eemal ja looduslikus keskkonnas. Mõnikord on ehk arvatud, et maailma muuta võivad liikumised peavad tingimata tulema kuskilt suurematest keskustest, linnadest või võimuladvikust, aga meie saame kinnitada, et see tuleb hoopis meie endi Eestimaa metsade keskelt. Just lihtsad inimesed on need, kellel on võimalik midagi olulist muuta. Külad ja linnad võivad hävineda, aga inimese südant kui vaimsuse asupaika, on võimalik säilitada. See annab minu arvates hea märgi ka selle kohta, kuidas kõrgteadvusel on tõepoolest võimalik nö ime kombel midagi alles hoida, aga inimene peab oskama seda selliselt näha ja analüüsida. Mõneti on seegi ime, et meie kooliprojekt on peale pikki testperioode endiselt potentsiaalina olemas, kuigi meie ümber on selle aja jooksul palju muutunud.
  Kiriku interjöör on lihtne ja soe. Mulle meeldib, et ruumis sees on avarust ja valgust, rõõmu ja lootust. Liigselt ei ole rõhutatud minevikuloo kõige karmimat sündmustikku, Jeesuse ristilöömist, vaid altarimaaliks on loodud midagi just sellele kohale omast. Märkasin, et teisel korrusel on vasakpoolne südamega seinakate mõneti meie kooli MÕTE LOEB logo sarnane. Kirikuõpetaja kirjeldab, et iga kord, kui nad sõidavad Naissaarele, proovivad nad midagi kaasa võtta - armas tegu, mis avab ka andja enda südant. Ka meid on õpetatud niimoodi andmist ja saamist tasakaalustama, sest see kuulub galaktilise suhtlemiskultuuri juurde. Praegusel ajal ongi eelkõige oluline meil inimestena õppida omavahel avatult ja südamega lävima ning igakülgset koostööd tegema.
  Minu arvates on raami kasutamine äärmiselt hea idee. See seostus mulle koheselt sellega, kuidas ka meid on treenitud ning näidatud, kuidas Looja just selliste tegevuste kaudu õpetab tema saadetud sõnumitest aru saama. Samuti viitab see taaskasutuse lõpututele võimalustele luua midagi omanäolist ja seeläbi ka erilist. Iga ese kannab endas mineviku mälu ning on sümboolne, et sellest sai just altarimaal. Akna peal on maalitud Naissaar sügisesel perioodil. Sügisel on loodus pigem vaikses sissepoole uinakus, inimene liigub samuti sissepoole. Kui seda maali vaadata, siis tundub, justkui see oleks vaade kirikust välja. Looja ei toimi vaid kirikus, vaid ka kirikust väljaspool. Samamoodi on meil vaja vaadata kaugemale enda teadvuse piiridest, suunata pilk nii sisse kui ka välja. Puu sümboliseerib nii inimest kui ka Ilmapuud, mille osa me kõik oleme. Kui aken avada, siis ilmub aga imeilus suvine pilt. Suvi on õitsemise ja küpsemise aeg ning meilgi rahvana ning planeediperena on võimalik õide puhkeda, kui me teadvuses tõuseme ja Ema Maarja annetuse vastu võtame. See Ema Maarja Vaimu annetus hõljub meie kõigi peade kohal - selleni on meil endil vaja sirutuda. Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
  Vastused
  1. *Antud kirjutise teatud rõhumärk asetub saate teema olemuse mõjule "Naissaare kir(i)ku lühitutvustuse vaatamine oli puudutav kogemus."

   Kustuta

 4. Armas blogi lugeja!
  Kogu saade on märgiline ja neid märke on kaaslased lahti selgitanud oma kommentaarides. Ema Maarja on tagasi Maarjamaal ja pakub meile teadvuses tõusmise võimalust teadvushariduse jagamise ja hingeravikooli projekti näol. Altarimaal seostub minule just sellega, et see on justkui Ema Maarja ja tema Kohalolu auks maalitud ja paigaldatud, mis on väga tähenduslik meile kõigile, andes teate, et kõik juba toimub siin ja praegu. Inglikooli hariduse juht ongi taaskehastunud Ema Maarja Ingliterapeut Maryas ja see on suurim kokku sobiv seos.
  Ometigi ei ole veel Ema Maarja taaskehastumise infot vastu võetud inimeste poolt. On olemas väljend, et prohvetid pole kuulsad omal maal, aga me peame selle ära muutma ja andma au Looja taaskehastunule, kes võimaldab meile täiesti uue teadvuse akna läbimise nii, et me saame kokku oma avataridega, Kõrgemate Minadega.
  Saate pealkiri on "kirik keset küla", aga nägin vaid metsa ümber kiriku, mis on muidugi suurepärane teadvuse tõstmise koht. Eelmise sajandi kolmekümnendail aastail oli seal olnud tõesti küla, mida saates ka välja toodi ja seetõttu kirik keset küla rajati. See on juba märgiline ime. Kirik on puidust ja võinuks hävineda, aga säilis.
  Olen elu jooksul külastanud väheseid pühakodasid, aga saan öelda seda, et esimest korda näen altarimaalil Ema Maarjat. Muidu on ikka neis kohtades, kus ma käinud olen Jeesuse risti löömist kujutatud ja need kirikud on olnud külmade seintega ning tekitanud kõleda tunde. Ma ei ole teadlik, et Maarjamaal on veel puidust kirikuid. Palkidest kirik annab eriti sooja ja hoituse tunde hinge.
  Märke veel vaadates on huvitav näha, et torni osa on majast erineva värviga ja tundub uuem ning paistab kuldne. Maja ühel pool on 5 avarat akent ja 5 on ju Marya imede number. Kogu majal on 10 akent, mis on Looja number. Samuti on kirik seestpoolt otsekui kuldset sära täis. "Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast" autoriks Riina Grethiel on öelnud oma raamatus: "Kuid vaatamata tõendite vähesusele on üsna kindel, et varasemal ajal austati siin Suure Jumalanna päikeseaspekti ehk Kuldset Emandat, kes siis kristluse tulekul Neitsi Maarjaga asendati, ning keda hilisematel, reformatsioonijärgsetel aegadel mäletati kui kauget ja kättesaamatut Kuldnaist".
  Meile on nüüd iidsed teadmised ja kõrgem teadvuse tasand kätte saadavaks tehtud, aga sirutuda tuleb meil endil nende teadmisteni. Roosipärg, kuhu kuulub 12 tähte, on Ema Maarja sümbol, see väljendab ka täiuslikkust.
  Altarimaalil on suur ja võimas puu, mida elupuuks või ilmapuuks saab nimetada. Meie kooliprojekti nimi on ILMAPUUINEST1, mis seostub siin samuti.
  Lugupeetud Einar Laigna on saates: "Vestlused Einar Laignaga: neli apokalüptilist ratsanikku" välja öelnud selle, et see maailm on neljas. Selle saatus sõltub sellest, kas inimesed käituvad vastavalt Looja kavatsusele või mitte. Lisan tänuga lingi https://www.youtube.com/watch?v=-pK4yLOkZJE&feature=youtu.be
  On aeg liikuda uuele teadvuse tasandile. Lisan siia veel universaalse elu reegli: ""ELU TULEB LAHTISTE SILMADEGA VAADATA JA KUI KOHTAD MIDAGI, MIDA EI TUNNE, MIDA EI TEA, SAA TUNDMA, SAA TEADA, ENNE KUI KUULUTAD VASTUTULIJA ENDA VAENLASEKS VÕI KURJA JÕU ESINDAJAKS. ELU MUUTUB MEIE ÜMBER IGA HETKEGA JA KEEGI EI SAA SEDA SEETÕTTU VALEKS PIDADA , ET EI OLE VEEL MUUTUSTEST TÄIT ÜLEVAADET SAANUD." ((UNIVERSAALNE ELU REEGEL; Marija&Angels)
  Just läbi teadvushariduse on meil võimalus sellelt tasandilt lahkuda, kus me maa peal hetkel oleme ja tõusta tunduvalt kõrgemale sagedusele, aidates Lüüra/Siiriuse kõrgkultuuri loomisprotsessis osaledes teadvuse tõusule kaasa, mis on Jumalanna kultuuri loomine.
  Aitäh saadete tegijatele, osalejatele ja lugejaile ning informatiivsete artiklite autoritele! Aitäh, armas Ingliterapeut Marya!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
  Vastused
  1. *Riina Grethiel "SUURE JUMALANNA MÜSTEERIUMID
   Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast" (Valgusesaar, 2018)
   *Saate pealkiri on "Kirik keset küla"
   *Maarja-kirikud: http://www.maarjamaa800.ee/sisu.php?lehe_id=4&alamlehe_id=0&alamlehe2_id=0
   *"ELU TULEB LAHTISTE SILMADEGA VAADATA JA KUI KOHTAD MIDAGI, MIDA EI TUNNE, MIDA EI TEA, SAA TUNDMA, SAA TEADA, ENNE KUI KUULUTAD VASTUTULIJA ENDA VAENLASEKS VÕI KURJA JÕU ESINDAJAKS. ELU MUUTUB MEIE ÜMBER IGA HETKEGA JA KEEGI EI SAA SEDA SEETÕTTU VALEKS PIDADA, ET EI OLE VEEL MUUTUSTEST TÄIT ÜLEVAADET SAANUD". (UNIVERSAALNE ELU REEGEL; Marija&Angels) - tänasel päeval kanaliski teenimisnimega Ingliterapeut Marya
   *5 on Neitsi Maarja imede number, aga kui võtta tänapäeva kontekstist lähtudes, siis on ju ime ka see "Metsluikede" muinasjutu aines, et grupp lihtsaid naisi on treeningu ja avatarväe koosmõjul ärganud egonõidusest ja saanud oma tegeliku maaingli väe endas aktiveerida, et selle kaudu ärkaksid ka teised, kes seni on arvamusel, et temast ei sõltu siin maailmas midagi, aga ometi sisaldab nende hing suure valgushinge siirdeid, mis peaks saama juba lähiajal signaali, et "On aeg..."

   Kustuta
 5. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh, ülesande eest! Tänan ka armsaid kaaslaseid enda mõtteid jagamast!

  Naissaarel asuv väike Maarja kirik, suurtest puudest ümbritsetuna, oli eriline vaatepilt, sest tundus esmalt nii üksikuna, aga hoituna. Siin kerkib üles seos meie kooliga, et olles küll märkamatu ja lihtne, on tunda, kuidas sind Looja poolt hoitakse ja kaitstakse. Puu sümboliseerib Ilmapuud, mida on kujutatud kiriku altarimaalil ja millega on seotud ka meie kooli lugu, mis sai alguse "Ilmapuulaste kasvatusest". Minul tekkis veel võrdluspilt Naissaare Maarja kiriku asukoha ja meie kooli ürituste läbiviimiskoha vahel, kus mõlemad asuvad eraldatuses, suure rahu ja puhta looduse keskel, mis on hingeväe kasvu jaoks parimaks keskkonnaks. Video pealkiri on küll "Kirik keset küla", mis esmapilgul tundub kummaline, kuid ajaloost saime teada, et varem asus selles kohas küla, mis küll hävines, kuid imekombel jäi kabel alles ja see õnnestus lagunemisest päästa. Praeguseks on saarel asuv kirik taastatud ja näeb oma lihtsuses ja puhtuses äärmiselt armas ja hubane välja. Kirikus on valgust ja avarust ning ka looduslähedust. Näeme, kuidas koguduse õpetaja võtab ühe liikme annetatud ja enda kätetööna valminud kena pitsiga ääristatud laudlina ning asetab selle suure austusega väikesele lauale. Nii on paljud esemed leidnud annetuste teel koha selles armsas kirikus. Oleme hingeravikoolis samuti saanud kogeda, kuidas lihtsuses peitub võlu ja peaaegu mitte millestki on võimalik ikkagi midagi luua ning järgida säästlikku elustiili.
  Altarimaal, mis on maalitud ainukese alles jäänud kiriku aknaraami sisse, on eriline vaatepilt, sest on ainulaadne ja suure märgilise tähendusega. Kinnise akna taga on sügisene vaatepilt Ilmapuust väikese saare keskel, mis kujutab Naissaart. Maali ülemises osas on kujutatud kibuvitsapärga, ehk siis ka roosipärga, mis on Ema Maarja sümboliks ning selle ümber on palju väikseid inglikesi. Avatud aken viib meid suvisesse pilti, kus saarel on kujutatud 12 puud, mis hoiavad üleval krooni, millel istub Ema Maarja Jeesuslapsega. Sügisesest sissepoole vaatamise perioodist on nüüd saanud õitsemise ja avatuse periood. Sümboliseerib avatud akengi endast väljapoole vaatamise suunda ning soovi olla avatud uutele teadmistele. Piibliloost seostub number 12-ga Jeesuse 12 jüngri olemasolu ja Ema Maarja pärjas olevad 12 tähte. Suvisel maalil on samuti näha palju väikseid ingleid, mis on meile kõigile abilisteks, kui me seda vaid soovime. Maali kahe avatud aknaluugi peal on kujutatud peainglid Miikael ja Gabriel, kes täidavad ka praeguses ülestõusmisprotsessis olulist rolli.
  Naissaare Maarja kirik ja tema altarimaal on ootuses, et inimpere ärkaks, nii loodame ka meie, et toimuks suurem teadvuse tõus ja Ema Maarja annetus saaks planeedipere poolt vastu võetud.

  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur, tegevuskoordinaator ja butiigi perenaine Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
  Vastused
  1. *Meiepoolne täiend kommenteerija arvamusele "Suvisel maalil on samuti näha palju väikseid ingleid, mis on meile kõigile abilisteks, kui me seda vaid soovime" on see, et Ema Maarjas on kogu ingliarmee teenimas, kuid just siin, selles loomisloo legendi naasmises oleme koos ka kui naagade kogum, mis on inimese traditsioone hindavale meelele veidi võõrastav metafoor, aga mida just iidsed vaimsed teadmised ja lood selliselt on kujutanud ning pealegi kuuluvad naagad ka Maa Vaimse Hierarhia sageduses Vanemate Kogu teenijaskonda kui nende teenimist levitavad inglid ehk Valguse Sõnumitoojad

   Kustuta
 6. LISAKS EELTOODULE. Armas õppurkond MA GISK mariamsite kobarkonnas! Teie, kes te olite võtnud vastu väga erilise ja tol ajal tundmatu õppetöö testimise kutse, ei teadnud sellest veel midagi, milleni teid tegelikult on juhitud ja kuidas treenitud ning teie jaoks oli sõna "Jumal" raskesti hääldatav, sest teie keegi ei ole päriselus lausa kirikuga seotud nagu ei ole seda ka Ingliterapeut Marya Ema Maarja kehastununa. Selleks oli Loojal hingelepingusse lisatud kindel mõte, miks see nii pidi olema, aga seda kinnitame küll, et ühegi religiooni vastu me ei ole ega saa seda ka kunagi ühegi rahu ja armastust levitava jumalasõna osas tegema. Te olite oma hinge selgel ja kindlal juhatusel meieni jõudnud ja saite aru, et see tulenes mingist ettemääratusest, mida te oma peas ei juhi ega isegi mõista, aga mis oli südames sedavõrd Valge tunne, et te kõigist vaimse labürinditee katsumustest hoolimata siiski siiani peaaegu kogu alustanute grupiga välja jõudsite ja Ema Maarjalt läkitatud Looja Armastusele selga ei pööranud ning olete nüüd valmis saamas selleks, et juba kindlalt jalul seistes teistele laternateks ja suurteks Valguse teenäitajateks olla. Te teate, et kirgastumiseni ja oma tegeliku elu ülesandeni saab jõuda mitut teed mööda ja sedagi, et kes hoidub Looja ligi ja austab inglimaad ja Suurt Jumalannat, see oma teelt ei eksi ka siis, kui ta on egost lähtuvas arrogantses kohal tammumises end ajutiselt sõlme keeranud ja ei julge esialgu öelda, et VAJAN ABI, aga siis ikka alistub ja liigub Tõe jälgedes edasi. Samamoodi on tähtis arvesse võtta nii enda individuaalset teed kui ka teiste inimelude saatusi ning püüda mõista, mida ühes või teises valdkonnas elu edenemiseks ja korrastamiseks on ette võetud, sest suurem edasiminek saab toimuda KÕIGIGA KOOS OMA TAHET ILMUTADES JA KAASAJA VAJADUSTELE VASTAVAS ETTEVALMISTATUSES MAA UUT ARENGUFAASI VASTU VÕTMAS OLLES. Me tõime blogisissekande alguses välja asjaolu, et teid pole treenitud teoloogia materjalide abil, vaid üleilmsuse arusaamise vaimus, et elud, riigid ja rahvad ning rassid on osaliselt erinevad, aga peamises on inimene ikka sama ning KÕIK MIS ON, ON KÕIGI JAOKS ALATI OLEMAS JA KINDLAL KÄEL JA TEADMISEL ÕIGES SUUNAS EDASI JUHTIMAS. Täna toome lugejateni ka lihtsalt inimliku mõtluse vormis analüüsi tulemused, et näha meie koolis levitatut selles seoses, mida õpetab akadeemiline teooria ja kirik ja et ka neil on ses osas raskusi, et suur rahvahulk ei ole suuteline kõike süvitsi ja vaimus mõistma, mida kõrgem teadvus Looja saadikute kaudu on soovinud Maale teadmisteks kanda, kuna inimese sees on kaks poolt- EGO ja HINGE TEADVUS ja need on pidevas omavahelises vaidluses, kumb pool on õige ja kumb võidab. Etteulatuvalt ütleme, et lõpuks võivad kõik ja kõik, mis on loodud, on millekski ses ühteliitmises oluline. Nüüd aga anname taaskord sõna meie hingeravikoolis enamasti üle 8 aasta õppinud ja treeninud õppuritele, aga hoidkem tlp faktil, et erinevused tulenevad eelnevast elukäigust, akadeemilise hariduse tasemelt ja ametialast, ka meie koolis õppimise tasemelt, mida eristab kas edasijõudnu ehk 1. kobara või algõppe tasandil 2. kobara tase. Kõik on aga endaga suuremahulist puhastustööd teinud ja jätkuvalt tegemas ning oma ellu avatarlikku mõttelaadi püüdnud tuua, nii et eelnev selgitus puudutab pigem arutluse selgust ja kirjatöö stiili. Armastusega, Ingliterapeut Marya

  VastaKustuta
  Vastused
  1. *Etteulatuvalt ütleme, et lõpuks võiDAvad kõik ja kõik, mis on loodud, on millekski ses ühteliitmises oluline.

   Kustuta
 7. Armas Ingliterapeut Marya! Olete suunanud meid lugema Roosipärja sügavama tähenduse kohta, et mõistaksime paremini selle tähendust kristlikus kultuuris. Toon siia ka artikli, mille põhjal teen endapoolse kokkuvõtte: https://www.katoliku.ee/index.php/et/katoliku-kirik/423-rosarium-virginis-mariae?fbclid=IwAR15aowu6iVTwaAyfamf1xA-tvzym3rfqOlj9vnQlL06Zt0hGdoAgEuHMsI Lugedes mõistsin, et Roosipärg on sügav palve, mis on suunatud sissepoole ning on Jeesuse ja Maarja eluloosündmuste üle mõtisklev. Tsiteerin: "Roosipärja retsiteerimine pole midagi muud kui süvenev mõtiskelu koos Maarjaga Kristuse palge üle." Kui ma siia lisatud ülesande vastuses altarimaali kirjeldasin, siis tõin sisse sügisese meeleolu, mis on elukäigus sissepoole vaatav. Siis ei olnud ma teadlik, et ka pildil olevat roosipärga selliselt tõlgendatakse.
  Minu arvates on märkimisväärne just eriti tänase maailma kontektis, et see on palve rahu eest:"Iga inimene, kes Kristuse müsteeriumi sisse elab - ja see on Roosipärja selge eesmärk - õpib tundma rahu saladust ning sellest saab tema eluülesanne." Roosipärja sisekaemuse kaudu taotletakse sarnasust ideaaliga ehk siis Jeesus Kristusega: "Roosipärg aitab meid aina lähemalt sarnastuda Kristusega, kuni saavutame eheda pühaduse". Olen mõistnud, et iga kristlase eesmärgiks ongi sarnaneda võimalikult palju Jumala Poja ehk Jeesus Kristusega, milleni aitab jõuda elukäigusündmustesse mõtluse kaudu sisseelamine, mida Roosipärg võimaldab. Meie endi treeningu jooksul oleme läbi teie teostatud ravi ja treeningu pürginud üha enam enda avataride poole, mis ongi Kristuseni jõudmise ilming. Tsiteerin siinkohal teie öeldut "Kristus on aukraad ja teadvuse aste, aga selleni jõudmiseks saab kasutada väga erinevaid teid, kuid mitte ilma Ema ja Poja kaasuseta ja Taeva abita." Oleme üha enam Ema Maarja näo järgi kõrgteadvuse sõnumeid ja elustiili jagamas ning kogemusliku tunnetuse kaudu varasemast kõrgema eesmärgini välja jõudmas.
  Tekstis on esile toodud, et sündmuste läbielamise võime on väga oluline. Enda kogemusest saan öelda, et ainult seeläbi saab inimene empaatiliselt aru, mida üks või teine sündmus võis minevikuski tegelikult tähendada. Kristlikus kultuuris tehakse seda paljuski läbi palve, mis on justkui meditatiivne praktika: "Selleks, et Roosipärga mõista, peab inimene sisenema eheda armastuse hingelisse, alaliselt teisenevasse väesse....Võib öelda, et iga Roosipärja saladus, mille üle süvenenult mediteeritakse, heidab valgust inimese müsteeriumile." Meid ei ole te otseselt suunanud igapäevaselt palvetama või mediteerima, kuid oleme aastate jooksul pidanud palju praktiseerima keskendatust igas eluhetkes või nagu teie vaimkobar Ingliterapeut Maryana olete mulle tõlgendustes öelnud, et "laiemas mõistes pidevas Ema Maarja poolt juhitud palveseisundis ja Elu enda poolt juhitult, mis ongi individuaalse kirgastumise ja tsivilisatsiooni ühisteadvuse kasvatuse eesmärgiks olnud." Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
  Vastused
  1. *Rõhutust vajab järgmine juhuse poolt valituks osutunud tsiteering-
   "Tsiteerin siinkohal teie öeldut: "Kristus on aukraad ja teadvuse aste, aga selleni jõudmiseks saab kasutada väga erinevaid teid, kuid mitte ilma Ema ja Poja kaasuseta ja Taeva abita."

   Kustuta
 8. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh!
  Tänan eeskõnelejat, armsat Junot, enda arvamuse jagamise eest ning vastava lingi toomise eest!
  Meile oli antud eraldi läbi uurida “Roosipärja” motiivi kohta artikkel Rooma Katoliku Kiriku lehelt paavst Johannes Paulus II apostellikust kirjast ning nüüd, kui olen selle läbi lugenud, saan lisada enda arusaama selle kohta. Pean kohe ütlema, et ei saanud esialgu Roosipärja motiivist aru, kuid see muutus selgemaks teksti edasi lugedes ja tuli taipamine, et tegu on palvega. Roosipärja palve on oma seesmiselt loomuselt Kristuse-keskne palve. Tekstis on öeldud: “Roosipärg kuulub kõige peenemate ja auväärsemate kristliku mõtteharjutuse traditsioonide hulka. Väljakujunenuna õhtumaises kirikus, on see tüüpiline meditatiivne palve, millel mõneti vastab “Südamepalve” ehk “Jeesuspalve”, mis on tüüpiline meditatiivne palve, mis juurdub hommikumaise kiriku pinnases.” Palves võib pöörduda iga eluvaldkonna parenemise poole, see on sisekaemuslik palve, mis avab tee kristliku elu südamesse ning pakub viljakat vaimset ja kasvatuslikku võimalust isiklikes süvamõtisklustes. Kirjatükis käsitletakse Jumalaema imelist ligiolu Kristusele ja läbitakse Jeesus Kristuse elu põhilised sündmused.
  Oli arendav lugemine ja teadmine, et religioossetes ringkondades kasutatakse palvete kohta nimetust “Roosipärg.” Kui nüüd tagasi mõelda Naissaare Maarja kiriku altarimaalile, kus on kujutatud roosipärga Ema Maarja kohal, siis võib seda seostada ehk sellega, et Jumalaema on palves meie kõigi eest.


  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur, tegevuskoordinaator ja butiigi perenaine Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 9. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh! Ma annan oma isikliku arvamuse teie poolt meile kommenteerimisperioodi käigus lisaks toodud artiklist. Lugesin kirjutist
  "Paavst Johannes Paulus II Apostellik kiri Pühast Roosipärjast." ja selgus, et Roosipärg on palve ja oma olemuselt palve rahu eest.
  Tsiteerin. "Me peame õppima tundma rahu saladust ja sellest peab saama meie elu ülesanne".
  Inglikoolis te oletegi just rahu hoidmist igas asjas ja olukorras õpetanud siiani ja siin on seos meie hingeravikoolis saadud kogemusega. Ma saan aru, et "OLE TERVITATUD MAARJA" ütleminegi, on juba rahu toov. Kogu selles artiklis, mis ma lugesin on justkui maailmalugu sees või õigem on öelda, et me kõik oleme Maarja õppetunnis kogu maailmaga, saan aru. Me alles jõuame haripunkti tahan siinkohal öelda, või siis hakkame jõudma, kus selgub, et ainus tee edasi on alandlikult ja kuulekalt jõuda kristusteadvusesse, milles peame täpselt juhinduma Ema Maarja õpetustest ja taltsutama emotsioonid.
  Mul on küllaltki keeruline religioosset informatsiooni tõlgendada, sest ma ei ole religioonidega kokku puutunud sellisel kujul. Mahukast lugemismaterjalist jäi silma ka sellise tsitaat, mis mulle seostubki Ema Maarja poolt läbi viidava egoravi treeninguga: "Viimaks, sisekaemuses mõtiskledes kirkuses viibivate Kristuse ja Jumalaema üle näevad nad eesmärki, mille poole oleme kutsutud me kõik, kui lubame Pühal Vaimul endid ravida ja muuta." Olles kogenud Ema Maarja õpetusi ja egoravi, saan väljendada sama tsitaati nii: "Inimkonnal on võimalik saada just niisuguse kirkuse väljenduseks nagu on soovimas kõrgem teadvus Kristuses ja Jumalaemas praegusel ajal, kui lubab Pühal Vaimul ennast ravida ja muuta". Võib öelda, et iga Roosipärja saladus, mille üle süvenenult mediteeritakse, heidab valgust inimese müsteeriumile."
  Väga kummaline tunne on siit lugeda kogu seda infot, sest me olemegi müsteeriumkoolis juba mõned aastad reaalselt kogemas Pühale Vaimule allumist ja oleme lubanud endid ravida ja muuta, mis mõistagi on keerukas teekond olnud, aga ainulaadne kindlasti. Roosipärga teavad ju ka kirikud, see tähendab, et Ema Maarja tuntakse ilmselgelt mingil hetkel täiesti kokku jooksvate seostega ära. Ma tänan teid, armas Ingliterapeut Marya, armas artikli kirjutaja ja armsad kaaslased!
  Armastusega, MA GISK, 2. kobara liige, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta

 10. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh selle suunamise eest! Tänan armsaid kaaslasi! Olin Roosipärjast ehk rosaariumidest enne siia kooli liitumist lugenud, Ema Maarja kanaldusi, mille kaudu kutsuti neid kordama. Põgus kokkupuude on olnud selle teemaga ka 2013. aastal, kui puutusime teie juhatusel kokku blogiga „Roosipärg – redel taevasse“. Toon selle materjali lingi, kust on võimalik selgemalt palve sisu ja skeemini jõuda: https://maarjamaamaarjale.wordpress.com/roosiparg/
  Mõista neid palveid on olnud küllalt raske ja ei olnud ette nähtud sellel, kiriklikul teel liikuda, kuigi minul on olnud ka selline etapp, kus olin kirikule lähemal. Katoliku Kiriku lehel oleva 2002. aastast pärineva Paavst Johannes Paulus II mahuka kirjatöö kaudu saab Roosipärja olemus tunduvalt selgemaks. Roosipärg on süvamõtisklemist võimaldav eri osadest koosnev palve, mis läbib muuhulgas Jeesuse olulised eluetapid, kuid seda Ema Maarja silmade ja tunnetuse läbi - „ülikaunis sisekaemuslik palve, mediteerimine Issanda elu saladuste üle nagu nähtuna selle naise silme läbi, kes Issandale kõige lähemal seisis.“ See on sügav austuseavaldus Ema Maarjale, mida väljendab ka Naissaare kiriku altarimaal. On öeldud, et see palve on imetabane oma lihtsuses ja sügavamõttelisuses, kus Jeesuse elusündmuseid võib laiendada üksikisikute, perekondade, rahvaste, kiriku ja inimkonna elule. See näitab, et need ei ole lihtsalt palved, vaid midagi palju sügavamat. See seostub meie teadvuse tõstmise ehk hingeravikoolis õpetatavaga. Õpetatakse Elu kaunilt kujundama lihtsal ja loomulikul viisil, aga kõiges on ääretult suur tarkus ja sügavus ning samas avarus. Pealtnäha kohati isegi liialt lihtne laieneb lõpmatusse ja on pidev kulg, justkui palvehelmekee. Paavst väljendas Roosipärja kasu perede kokkuhoidja ja laste õigele teele suunamisena, aga ka rahu eest seismisena: „Inimene ei saa lugeda Roosipärga tundeta, et ta on kaasa haaratud selgest pühendumuslikust ülesandest rahule kaasa aidata“. Siin on palju sarnast teadvuse tõstmise kooli tegevusega, milles kogu haridus ja õpetus on läkitus Ema Maarjalt ja mis on oma olemuselt müsteeriumkool, nii nagu Roosipärja saladusigi on nimetatud müsteeriumidesse juhatajana, mis hoiab ja väärtustab peresid, hoolib järeltulevate põlvede õigele teele kasvatamise eest ning seisab rahu eest. Meie käime küll kirikuradadest erinevat teed, aga siiski on eesmärk Loojalt ju üks. Küll aga on meid, MA GISK õppureid selles Ema Maarja eksperimendis juhatatud toimima Elus eneses nii, et iga tegevus oleks justkui palve. Toon lisaks teie tsitaadi: „Meie palve on mõte, mis loob sõna läbi tegu ja just argielulist, lihtsat ja igapäevast, mis loeb just seetõttu, et see loobki inimelusid ja hoiab rahu maa peal, kui mõtetes on teiste aitamine igas elu hetkes ja keskendumine elule armastuses siin Maa peal.“ Tänan materjalide loojaid ja jagajaid!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta
 11. Armas Ingliterapeut Marya! Toon siia ka enda vastuse, milleni jõudsin Roosipärja uurimisest ja sellega seotud kogemusest ülesande täitmisel. Sain teada, et Roosipärg on mõtluse aines, mis viib inimese otse kristluse südamesse. Temasse on põimitud Jeesuse ja Neitsi Maarja elude kogemused, nende ilmaliku elu ja Jumala teenimise rõõmud ja kannatused. See on palvus, mis on aineks kasvatuslikeks süvamõtisklusteks. Samas on see ka Jumala jõudude koondamise mõjuga ning valmistab meid ette Kristusteadvuse uueks tulemiseks. Me elamegi selle tulemise loo sees, mille tutvustamisele on pühendatud ka siinne blogi "TULEMIN-OLEMINE".
  Roosipärjas on praeguse aja kontekstis toodud välja tähtsaima osana palve, et Jumal kingiks meile rahu. Ka ülal armsa Magdalena poolt nimetatud prohvetkuulutus neljast apokalüptilisest ratsanikust viitab sellele, kuidas muutub üha olulisemaks rahu hoidmine. Ühtlasi on Roosipärg palve perekonna eest. Perede hoolekanne ja iseloomudest lähtuv võime hoida igas hetkes rahu on ka meie õppetöö oluline suund, nagu ka töö lastega. Alustanud oleme ettevalmistusprotsessis ikka endi peredest ja lastest, aga nüüd on tarvis, et Ema Maarja armastusest kantud inglitarkus jõuaks abiks paljudele peredele.
  See palve suunab mõtisklema, mida tähendab müsteerium keset igapäevaseid toimetusi ja õpetab nägema sellega kaasnevaid kannatusi, mida pühitsetud Maarjal ja Jeesusel oli tarvis oma teekonnal kogeda ning mis selliste suurte ülesannetega siin Maal kehastumises kaasneb.
  Selle õppeülesande täitmisel kogesin raskust, mis sündis just igapäevaelu vastutuste ja müsteeriumkooli kokkupuutekohas. Tunnen väga selgelt, et olen sisenenud uude elu etappi, kus puhastumise tulemusena olen hinge väes kasvamas ning selle pärast on mulle antud nüüd ka rohkem kanda kui kunagi varem. Seda ülesannet täites saabus hetk, kus jäin nõutuks ega teadnud enam, mida teha, kui armas Ingliterapeut Marya suunas mind puhkama. Seda on keeruline kirjeldada, mis minuga toimus, aga pisarad voolasid ja ma vaevu suutsin tänamiseks vastata. Teadsin vaid, et nad teavad. Hiljem mõtlesin selle peale, et sellest Roosipärg kõnelebki, et selline on pühitsetu elu, mis ei saa olla vaid lillemeri, vaid on ka okkad, mis tuleb üle elada, sest vastutus on suur. See andis mulle usku, et ma saan hakkama, isegi kui sel hetkel oli väga raske ning olen endale tunnistamas, et ega lihtsamaks ei lähe. Üks meie inglikooli õpetusi, mis on kirjas Tartus Toomemäe Inglisillal, ütleb: "Puhkus taastab jõu" (ld. k "Otium reficit vires"). Ja nii olen jälle jalgel, et samm haaval inglite abiga seda valitud teed inimhingede päästmise nimel edasi astuda.
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin <3

  VastaKustuta
 12. Armas senine MA GISK TESTTÖÖ õppegrupp, kes te olete mõeldud looma näidist, mismoodi Looja Ema Maarjas ja Ingliterapeut Maryas end uue aja haridustöö jaoks ilmutas ja kuidas hingesid ravis! Teie selle kirjatöö abiliseks sai olla teie enda Kõrgem Mina ehk teise nimega avatar, mis avaldub teie mõtteruumis ja seeläbi teie avatarnime kujus ja häälikute energias. Teie avatarid ei ole kaasaja maailmale siin Maal nii erilised seetõttu, et see oli väga ammu, mil nad Maal elasid ja oma elu näitemängus rolli etendasid, aga nende jälg on ajalooürikutes alal ja nende teod on igavesti elavad virtuaalse Akaši raamatukogu säilituskambrites, mis on küll ka igal teisel hinge kogumil energeetilise triipkoodina vastavas loomisloo kapslis olemas, aga et teie saite võimaluse tulla nii alla ja olla lihtsate inimeste tasandil nagu see oleks teie ainus pärimus elude kontekstis, siis oli see suurim ime, et te sellest madalast ja lihtsa elu hallusest siiski väge kogesite ja siia, oma avatartreeningusse laskusite ega kuulanud nende inimeste etteheiteid ja manitsusi, kes ise seda teha ei oleks julgenud ega siis ka tahtnud, aga kel oli see veel meeles, et kuskil kunagi elas keegi samuti inglite käe all ja kukkus selles läbi või hoiatas, et see on lihtsalt üks elu niisama veetmise viis, mida loodud hingeravikooli eksperimendis tegutsemine ehk teile annab ja et sellega ei maksa tõsimeelsel maalasel tegeleda, nii et hoidus selle nimegi kusagilt lugemast, rääkimata muust, mida me pikkade aastate vältel oleme Maa elanikkonna jaoks välja pannud, et õppige ja arenege, kohe varsti läheb teil seda väga vaja ja et elu ei jää igavesti samale tasemele, mis senini. Kui lugeda teie arutlusi meie haridusest ja taipamistest mitmes seoses, on see ju tegelikult suur ime, et see nii sai juhtuda, sest praktikas oleme teid vaid reaalse elu juttude abil õigel teel hoidnud ja pikki teooriakursusi pole meil isegi veel avatud. Seda põhjusel, et demokoolist peaks saama pärisettevõte, mis sarnaneb ühtviisi andepõhisusel baseeruval kutse leidmisel ja praktiseerimisel, aga teisalt ka ravilisel suhtlusel ja paljude teraapiate kokkuliitmisel, mida keegi oma hinge ravis sobivaks peaks, kuid kõik see kokku oleks eelkõige Maa ühisteadvusele abiks ja uuele karjäärimudelile aluseks, kui õppureid on juba mitmelt elualalt ja suuremal arvul ku praegu meil võimalust oli ravida ja treenida ning kooli õppurid ja vilistlased oleksid omakorda selle kooli mentorid ja lektorid ja treenerid ning tervendajad, sest aeg eeldab, et Maa inimpere hinged saaksid eluõiguse ja vastava ravi ning kohtlemise, enne kui Suur Valgusvöö oma vääramatu kohtuotsuse langetab ja "sikud lammastest eraldab". Teie kirjatükke lugedes oli näha üksikuid tähe- ja kirjavahemärgi puudusi, mis oli ka meie enda kirjas sees, aga millel on avatarlugudes oma eesmärk olnud, kuid mille me lahendame seekord nii, et nende avatarmõttevoo laines viibimise ilmingute tõttu tekste ümber ei tee ja ülesannet uuesti üles ei lae, aga jätame vea rõhumärgi saanuna teksti alla *märgiga igale lugejale lahti tõlkida, mida see tema jaoks ses avatarhingede väe ülestõusuprotsessis tähendab. Midagi kirjutada otse vaja ei olekski, aga kel siin veel miski kripeldama jääb, siis palun - leherada on vaba ja just selleks mõtete, tunnete ja kaastöö väljenduseks loodud. Armastusega, Ingliterapeut Marya & Maa Vaimse Hierarhia Inglid

  VastaKustuta
  Vastused
  1. "SUURE JUMALANNA MÜSTEERIUMID, PILGUHEIT EESTLASTE MUINASPÄRANDISSE ESOTEERILISEST VAATENURGAST" (RIINA GRETHIEL LEPPOJA)

   "Meil ei ole vaja otsida väge, tarkust ega eeskujusid väljastpoolt, teistest kultuuridest, vaid omaenda juurtest, sest eestlased – aestid – on üks kõige vanemaid tänaseni säilinud rahvaid meie planeedil. Meie tõelist päritolu varjab unustusteloor. Et seda kergitada, tuleb meil luua ühendus Suure Jumalanna mõõtmatu" ja kõikeõnnestava kohalolekuga. Käesolevas raamatus vaatlemegi Jumalannat Tema erinevatel kujudel ning avame end sellele vägevale tervendamis- ja loomisväele, mis Temast alguse saab.

   Selles raamatus meenutame ka meie rahva Suurt Lugu, mis Akaši kroonikatest taas pinnale on kerkimas ning tasapisi erinevatest kildudest kokku hakkab minema. See lugu jutustab meie põlvnemisest hüperborealastest – iidsest ja kõrgeltarenenud rahvast, kes saabus siia planeedile juba väga ammu ning rajas koostöös Suure Keskpäikese meistritega kõrgeltarenenud tsivilisatsiooni, mis ei langenud mitte kunagi, sest selles kultuuris osati elada täiuslikus kooskõlas loodusega ning rakendada Suure Jumalanna loomisväge. See oskus on ka meis olemas.

   Suure Jumalanna üks tähtsamaid kingitusi praegusel ajal on meie kosmilise mälu taastamine. Luues Temaga ühenduse, hakkame taas mäletama oma iidset päritolu, oma taevaseid juuri – ja seda nii isiklikul, rahvuslikul kui ka kogu inimkonda hõlmaval tasandil. Suur Lugu on meie väelugu, mida meenutades leiame üles eneses siiani vaid pooleldi ärganud loomisjõu, samuti tarkuse ja tingimusteta armastamise võime, et võiksime tervendada nii iseennast kui ka kogu maailma – viia oma elu taas kooskõlla Suurema Tervikuga ning luua see uueks."
   Armastusega, Ingliterapeut Marya, Akaši loomisruumist selle legendi taasesitajate esindaja

   Kustuta
  2. *Et meil siin on müsteeriumkooli ala näidis, siis tuleb esile tõsta viidet tsitaati kusagilt salapärasel kombel sisse lipsanud jutumärgi poolikule, mida algses tekstis ei ole ja siit enam tagantjärgi kustutada ei saanud ning võtta lause sisu rõhumärgi saanud sõna kaudu endale üheks mõtluseks, millega on Suure Jmalanna olemus ja mitmeaspektilisus esile toodud.
   "Et seda kergitada, tuleb meil luua ühendus Suure Jumalanna mõõtmatu (rõhutatult) ja kõikeõnnestava kohalolekuga".

   Kustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.