ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.

 


Armas meie Marya Angletorium  Galaktilise Suhtlemiskooli (MA GISK)  bülletääni lugeja!
Tänases blogiväljaandes soovime Sinuni tuua algmõtteid teemal 

"Ajastute usk ja tegelikkuse peegeldused". 

Võta hakatuseks kaasa mõelda ja kaasa tunda, mida on MITMETE AJASTUTE JOOKSUL püütud inimkonnale teada anda ja selgeks õpetada, mismoodi on proovitud meiega kõrgteadvuse kaasabil kontakteeruda, headuses ja rahus elama suunata, lastele õiget maailmapilti tutvustada, aga milles ei ole veel tänapäevalgi ja akadeemilise hariduse kättesaadavusest hoolimata suudetud sedagi arusaama enesestmõistetavalt omaks võtta, et inimrass ei ole universumites ainus mõistuslik kollektiiv ja et  ilmaruumi avarus ei ole kaup ega põnev atraktsioon ega kuulu Maale, et "ostan-müün-vahetan" liine ka Marsile ja mujale planeetidele õunaussi stiilis elamise eesmärgil sisse vedada. 

Maa on üks väiksemaid tähtplaneete  üldse, mida tuleks hoida kui Looja silmatera, mitte et meie vallutame kogu Kosmose kui suured ja vägevad jumalakesed, kes on selles suured, et oskavad raisata ja oma prügiveost  siin-seal erilise sündmuse tekitada, et näe, kui palju saime, läheme teeme jälle uued mäed ja metsa-alused tootekalmistud.  

Tänapäeva mõtleval inimesel ei ole  ju seda raske mõista,  et  siia ei ole tuldud maid ja maju kokku ostma, vaid elu loomist katsetama ja inimhingele suuremat arenguastet kasvatama.  Samas on siis ka mõtlema hakanud üksikinimeses dilemma, et mis siin aitaks, mida teha, et kas olla samas paadis ja püsida laines, mida kõik ühtmoodi egovaevas juhtimas on või keerata paat sellest tiigiveest välja,  kaldale kummuli ja minna teist rada, eriolukorda kujutavat, aga siiski kindlat egomere reovetest  välja triivimise moodust otsima. 
Üks suudab palju, aga üksi midagi suurt ja põhjapanevat täielikult ja püsivalt korda ei saada, see on ka selge. Meie jaoks siin hingeravikooli alal on vajaduspõhine  ülespoole tee küll otsapidi kätte juhitud, aga oleme samuti selle küsimuse ees, et MIDA JA KUIDAS TEHA EDASI? 
Tehtud on palju, mitmeid on avatariks välja treenitud ja iseloomu puhtuse suunas kasvatatud, maavälist teadmist on pakkide kaupa meie kodupilve virtuaalsalve paigutatud, aga kui inimteadvus on selle suhtes kurt ja pime, mis neid abistaks, jääb üle vaid omaette edasi toimetada ja oodata ja loota, et kusagil on siiski keegi veel, keda see asi südames äratab, et 

ME ELAME AJASTUL, KUS TULEB TEHA SEDA, MIDA KÕIK MEIE EELMISED KEHASTUMISED JA ESIVANEMATE PÕLVKONNAD ON EESMÄRGIKS PÜÜDNUD HOIDA - ET ME SUUDAME TÄITA LUBADUSE LOOJA EES JA VIIME TÄIDE ERILISE PLAANI- TUUA PILKASE EGOPIMEDUSE SISSE FOOTONSÄRALIST LOOJA TEADVUSVALGUST, MILLE KALENDRILIST SAABUMISAEGA EI OLE KÜLL VEEL TÄPSELT KINDLAKS MÄÄRATUD, AGA ME EI SAA SEDA EIRATA, ET TEE ON ETTE NÄIDATUD JA OLEME KOGENUD, ET  TÄHED EI PETA. 
MAAVÄLISE EMAJÕU PINGUTUS HINGEHARIDUSE JA TEADVUSE TÕSTMISE ABIL INIMESED OMA EGOVANGIST VÄLJA KAEVATA NING FOOTONVÖÖ SAABUMISEKS HINGEDE TUGEVUS JA KEHALINE VASTUPIDAVUS  TAGADA EI OLNUD JU ASJATA VAEV JA PALJUST ELULISEST LOOBUMINE EGA LOODUD SEDAGI TEKSTI SIIN NIISAMA SILMAILUKS JA ARVUTISEINA KAUNISTUSEKS. 

Järgnevalt toome arutluse abiks  välja meie arvates vajalikke  näiteid ja fakte.

A.   

Ühe Aafrika hõimu, Mali Vabariigis elavate  dogonite legendid väidavad, et Egiptuse dünastiate eelsel ajal (so rohkem kui 5000 a tagasi) toimus kontakt Siiriuselt tulnud ülitarkade olenditega. Ühed neist olnud amfiibinimesed, keda kutsuti nommodeks, teisi – yugurudeks (“kahvatu rebane”). Sellest faktist kirjutab babüloonia preester Berossus 4. sajandil e. Kr.

Tõestusjõu dogonite arvamustele annavad nende hämmastavad astronoomia-alased teadmised, mida hakati süstemaatiliselt uurima alles 1931. a prantsuse õpetlaste poolt. Ilmnes, et dogonitel oli täiesti kaasaegne arusaamine universumi ehitusest, eriti aga palja silmaga nähtamatu Siiriuse kaksiktähe füüsikalistest omadustest. Need tehti üldjoontes kindlaks alles 1970. a, kui USA astronooom I. Lendenbald tegi esimese ülesvõtte sellest tähest.

Preester Berossuse andmeil, mis omakorda toetusid varasematele kroonikatele, õpetanud nommod inimesi maju ehitama, seadusi koostama, selgitanud neile geomeetria printsiipe, õpetanud headust. Nende käest said dogonid teada, et Siiriuse kaksiktäht teeb ühe tiiru ümber Siiriuse 50 aastaga ja ta koosneb üliraskest ainest. Seda teame nüüd ka meie”

(Ilmar Soomere “Ufo-kontaktid ja usk”. Sünnimaa, 1970)

B. 

Ameerika mandril elab poolinim-mees, kelle praegune nimi on Sheldan Nidle. Ta jutustas  oma Siiriuse teadlastelt kanaldatud teose "Teist saavad galaktika inimesed" alguses sellest, et teda on alates  9. eluaastast peale õpetanud ja treeninud siiriuslased ning ehkki vahepealsetel aastatel tuli tal kogeda ka lihtsa noormehe arengufaase ja omandada Siiriuse väljaõppega paralleelselt maalasele vajalik akadeemiline haridus, saabus määratud ajal ikkagi ülesanne saada aktiveeritud ja asuda oma rolli inimpere teadlikkuse tõstmiseks eesootava aja erakordsusest. 

Vaata korraks siia sisse. 

S   Siiriuselt kanaldatud raamatuke sai Ingliterapeut Marya elukutseliseks kanaldajaks treenimise esimeseks ja ajas aina olulisemaks muutuvaks õppematerjaliks, mille läbilugemine oli küll eelteadmisteta keeruline ja vaevarikas, aga ometi oli see hinges kuidagi väga mõistetav ja isegi enesestmõistetav, millest Siiriuse õpetatud isikud selle raamatu kaudu Maale vahendada olid palunud. Sellegi autori jaoks oli teatatud samu ettekuulutusi ja näidatud maaväliste tegevuste abitoimelisi eesmärke, mida on hopide ennustus välja toonud, aga ka ettevalmistuste mahtu ja sisu, mida inimesed peaksid teadma, et elu Maal ka edaspidi säiliks ja inimesi jääks piisavalt palju, et planeedi jätkusuutlikkust tagada. Inimloomus on olemuselt hirmuenergias kujunenud ja rahvas ei soovi teada halbu asju, mis praegusest üleilmsest pandeemiast ja siin-seal lahvatavatest sõjakolletest ning küberkiibitsemistest veelgi ulatuslikumad on, see on selge, sest ega siin halvast ja raskest puudust ei tunta, aga kui õigel ajal seda ei tunnista, et muud abinõu ei ole olemas, kui mõtetes kõrgemaks kasvada ja minna seda teed, mida on kõrgem teadvus maalastele näidanud, pole ka pea liiva alla peitmisest suurt abi. Eks ta ole, et kes seda tõestab, et see nii läheb, aga ega tagantjärgi tarkus ka etem pole või kuidas? Igal juhul on nüüd nii, et meie abil loodud hingeravikoolis on see sisu 10 aasta jooksul valmis loodud, mida raamatus teadvuse tõstmise abinõuks on mõeldud ette võtta ja kuna see ei ole maine, vaid mittemaine teekond, juhatus ja õpetus olnud, saab ehk osa inimesi  siit tõendust, et elu tuleb suuta siiski usaldada ja mitte arvata, et homo sapiens on kogu ilmaruumis ainus mõistuslik olend ja sõna"maaväline" viitab rohelisele või  hallile ebasoovitavale sissetungijale inimeste elutuppa. Tänases loos piirdume esialgu pigem tsitaatidega ja viidetega muudele allikatele, eks edaspidi liigume täpsema mõttearenduse ja  tegevuse suunanäidu poole. 

  “ Washta: Alustagem üldise ülevaatega sellest, mis on Siiriuse Nõukogu.

Me oleme siin kahel põhilisel eesmärgil. Esimene eesmärk on näidata, et  selle erilise projekti viivad ellu siiriuslased suurest armastusest laste vastu, kelle nad külvasid teie maailma palju, palju tuhandeid aastaid tagasi iidsetel Lemuuria aegadel. Meie praeguseks huviks on vaid teie vaimse arengu jälgimise jätkamine - koostöös teie planeedi  ja teie Päikesesüsteemi vaimsete hierarhiatega -, nii et tänapäeva Maa - inimesed võivad veel kord saavutada täisteadvuse. Teiseks, me tuleme esitlema Galaktika Föderatsiooni, mis loodi Ülima Loovjõu täisvalguse toomiseks sellesse ausäralisse Galaktikasse.

Seepärast oleme me siin  armastuses ja valguses, et jälgida, aidata ja võiks ka öelda, olla uue tsivilisatsiooni ämmaemandaks. Need meist, kes on selles nõukogus, on võimelised innukalt täitma seda ülesannet, sest meid on määranud kõrge nõukogu, keda teie keeles võiks nimetada ülestõusnud meistriteks ja meie keeles galaktika - kohalolekuks.

Jah, teil tuleb kogeda seda pikka hüpet edasi uude  Valguse Ajastusse ja lasta dimensioonidevahelisel Kristus-teadvusel puudutada end täielikumalt. Kristus-teadvus lähtub selle maailma loomise päristuumast. Ta tuleb selleks,  et võidaks nüüd rohkem armastust ja valgust tuua täisteadvusesse ja selleks, et    kõik mehed ja naised teie planeedil  võiksid toimida planeet Maa ja temaga kaasneva Päikesesüsteemi hooldajatena.Washta: Footonvööd ennast võiks nimetada “suureks valguseks, mis on tulemas”. Footon on eriline liik energiat, mida te seni ei ole identifitseerinud. Just nüüd on footonvöö energiad asetunud sellise nurga all, kus neid on väga raske näha, välja arvatud eriti võimsate astronoomiliste aparaatidega. Teie planeedi valitsused on suurel määral takistanud neil, kellel on juurdepääs sellistele aparaatidele, oma uurimistulemuste avalikustamist. See summutamine on tekitanud suure hulga hämmeldust nendes, kellele on antud informatsiooni selle summutamise tõelise põhjuse ja olemuse kohta. Kuna teie aparaadid on alles väga piiratud oma võimes korralikult identifitseerida footonvööd, siis mõelge nimelt sellest kui suurest valgusest, millest on teatanud suur hulk prohvetikuulutusi ja hulk inimesi kogu möödunud mõne tuhande aasta  pikkuse üles tähendatud inimajaloo kestel teie planeedil.

Washta: See on eheda Jumala valguse energiate madalam võnketase; ometi on see ikkagi ülev taevalik energia. See asetati kohale eesmärgil tuua mitmesugused tähesüsteemid teadvuse muutusele, tuua nad läbi nihetest ja muutustest dimensioonides. See ongi see, mis veel kord on toimumas siin Maa peal. Te olete uuesti kogemas seda draamat,   millesse Maa ja tema Päikesesüsteem on sisenenud palju kordi, 

 kuna umbkaudselt 26 000-aastane tsükkel on kaasa haaratud kogu sellesse protsessi. Viimane footonvöö  kogemus leidis aset umbes Lemuuria hävitamise ajal, ligikaudu 25 000 aastat tagasi, aga see ei olnud selle hävitamise põhjus. 

Washta: See on energia, mis toimib kolmanda-neljanda dimensioonilises reaalsuses. See on tähtis valguse energia, mis teisendab ja muundab ennast ja loob suuri avausi dimensioonilistesse ajaportaalidesse, see ongi see, mida teeb 4. dimensioon. Seepärast, mil iganes Maa ja teie Päikesesüsteem läheb läbi footonvöö muundustest, toimuvad suured muutumised teie planeedi radioaktiivsetes protsessides ning elektri- ja magnetväljades. Mõned muutumised on aset leidnud, põhjustades suuri katastroofe, nii et see ongi põhiliselt see, mida võidakse nimetada aukartust-äratavaks muutumise ennustustäheks taevas, millest teie planeet on aeg-ajalt läbi läinud.

Washta: …Maa teadlased, kes tegelikult on avastanud footonvöö ja kellel on salajaselt lubatud sellest arutada, on märganud, et see saadab välja tohutul hulgal gammakiiri  ja teisi, massiivseid kiirgusosakesi. Kuna need kiirgused esinevad piki selle erilise vöö kogu äärt, siis on teadlased selle pärast väga mures. Aga meie anname teada kogu protsessi, selleks et te võiksite sellest aru saada.

Erisuguseid teisendumisi ja muutumisi toimub pidevalt tohutute energiamuutuste tõttu, mida loovad nüüd selles Päikesesüsteemis nii Aja Isandad kui Vaimsed Hierarhiad. Seepärast ei ole tegelik vöösse  sisenemise kuupäev teada mitte enne  kui 2 kuni 6 kuud enne tegelikku toimumist. Me tuleme oma massiliste maandumistega kaitsma kogu planeeti negatiivsete füüsiliste sündmuste eest ja õpetama teile, kuidas kasutada footonenergiat. Me toome abi ja lootuse! Kuid meie saabumise kuupäevad põhinevad inimteadvuse energiamustritel ja muutustel teie planeedil. 

Virginia: Kas sa võid öelda, miks selline toroidi (mana-rõnga) kuju on tähtis?

Washta:   See on tähtis seepärast, et  see on selline, mida võiks nimetada haloks galaktikas. See toimib üsna samuti nagu toimiks halo selle ülestõusnud isiku pea kohal, kellel on energiaid ümber oma pealae. See halo kujutab, nii sümboolselt kui ka füüsiliselt, mida see energia teeb nendega, kellega see kohtub. See loob suure Jumala-proovi, suure muutuse nende reaalsuses. See paneb need, kes kohtavad vööd, tõusma uutesse reaalsustesse ja dimensioonidesse ning see valmistab nad ette suureks väljakutseks, mille läbitegemiseks nad on võimelised.

Virginia: See halokuju on imepärane! Palun selgita lisaks, miks Maa inimkonda ja planeeti aidatakse sellel erilisel ajal.  

Washta: Esimeseks põhjuseks on inimteadvuse suur kasv alates 1950ndatest aastatest, mis kiirenes 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel, kuid kõige erilisemalt 1980ndate aastate lõpul. Teiseks, kuna Leedi Gaia Vaimne Hierarhia (Leedi Gaia on nimi, mille me anname Maale ja kõigile tema inglitele, peainglitele ning ülestõusnud meistritele) otsustas päästa teie planeedi tsivilisatsiooni, vastustades seega Galaktika Föderatsiooni Siiriuse Regionaalnõukogu arvamust. Vaalalised ja Vaimne Hierarhia nõudsid esimesena juba 1970ndate alguses, et teie tsivilisatsioonile peaks kergendatama mõningaid footonvöö kogemise  selle erilise tsükli solaarseid raskusi.

Meie, siiriuslased, oleme sügavalt pühendunud teie planeedi ja Päikesesüsteemi Vaimse Hierarhia abistamisele ning toimime alati selliselt nagu me tunneme olevat Jumal-Jõu suure tahte. Seepärast alustasime me teie nimel palvekirjalikku taotlust teiste nõukoguliikmete seas Galaktika Föderatsiooni Siiriuse Regionaalnõukogus, sihiga kaitsta teie füüsilist maailma ärarääkimata raske katastroofi eest, mis läheneva footonvöö tõttu toimuks kindlasti. Footonvöö oleks loonud tõsise katastroofi stsenaariumi, mille eest paljud teie imevõimetega isikud on teid hoiatanud viimase pooleteise aastakümne kestel. Siiski anti, Vaimse Hierarhia sekkumise tõttu ja inimteadvuse tõusu tõttu alates 1950ndatest aastatest eesõigus sellele uuele stsenaariumile ja seda viiakse nüüd ellu.

Virginia: Tänan teid selle energia ja pingutuse eest! Niisiis, teiste sõnadega, kui vaalalised, Vaimne Hierarhia ega siiriuslased ei oleks taotlenud Galaktika Föderatsiooni Siiriuse Regionaalnõukogult leebust, siis oleks järgenud häving?

Washta: Jah. Te näete, et  hulk liikmeid Galaktika Föderatsiooni Siiriuse Regionaalnõukogus (millel on jurisdiktsioon teie planeedi ja Päikesesüsteemi üle) olid varem nõustunud sellega, et  inimestel on vajalik kogeda footonvööd. Seda seepärast, et mutantne inimtsivilisatsioon teie planeedil ei olnud tõstmas oma teadvust soovitud tasemele, mis on inimtsivilisatsiooni päästmiseks vajalik. Ent siiski, Vaimsete Hierarhiate (kaasa arvatud teie suured vaimsed juhid nagu Issand Jeesus jne) ja vaalaliste sekkumise tõttu, samuti meie, siiriuslaste ja Galaktika Föderatsiooni eestkostepalve tõttu teie nimel- lubasid Siiriuse Regionaalnõukogu liikmed pärast selle praeguse, siin kirjeldatava positiivse plaani vastuvõtmise hääletamist, et see kohutav footonvöö saaks muudetud.

….


Washta: Selgitagem, et  saabuv footonvöö on põhjustamas suurt survet kogu teie Päikesesüsteemile, aga mitte üksnes planeet Maale. Kuid teil on kolmetasandiline toetus teid aitamas selle probleemi osas. Üks osa toetust tuleb suurtelt vaimsetelt hoolekandjatelt ja inglitelt mitmest eri dimensioonist. Teine osa tuleb nendelt, kes on inimkujus ja abistavad Jumal-jõudusid. Ja siis, muidugi, oleme meie teid aitamas, tekitades kaitsvaid energiamustreid teie planeedi ümber. See määratusuur ühispingutus hoiab seismilise aktiivsuse miinimumis. Seepärast ei olegi mitmed maavärisemised üle teie planeedi olnud nii ohtliku magnituudiga nagu nad oleksid võinud olla.

Aga kuigi seismiline aktiivsus teie planeedil hoitakse nii madalal tasemel kui võimalik, peab siiski jääma mingi aktiivsus, sest säilib loomulik energia  vabanemise muster, millest Maa normaalselt läbi läheb. Ja ka inimesed ise on sooritanud hävitavaid plahvatusi maapinna kohal ja maa all, mille eest tuleb ju lõivu maksta. On võimalik, et teatud hulk inimesi sellel planeedil kogeb surma või vigastusi, hoolimata meie parimatest püüetest, kuna on olemas teatud hulk vaesemaid maid, kus majutusstruktuurid ja ühiskondlikud hooned ei talu vähimaidki värinaid.

Me kahetseme, et  peab paratamatult toimuma mingi elude kaotus looduse loomuliku aktina ja kinnitame teile, et  me oleme tegemas imestusväärseid asju selle kaotuse viimisel miinimumini, mis ilma selleta oleks peaaegu täielik planetaarne  häving.

Virginia: Tänan Sind meenutamast, et me kanname seda vastutust. Rääkides footonvööst olen isiklikult ebakindel eri ajamäärade pärast sündmuste  kohta planeet Maal. Liiga palju inimesi on ennustanud millegi toimumist teatud ajal, kuid see ei ole toimunud. Kuidas saab siis lugejal olla mingit usaldust…. ?

Washta: Me kanname üle selle, mis meie mitmesuguste eriliste templite (need kujutavad endast suurt sidelüli teie ja Galaktika Föderatsiooni vahel) Aja Hoidjad, Aja Isandad ja mitmesugused Vaimsed Hierarhiad on meile kinnitanud. …Siiski on selle kohtumise täpne aeg viidud seosesse kahe väga tähtsa teguriga, millest me peame nüüd veel kord rääkima.

Üks nendest teguritest, nimelt Maa kõrgema teadvuse tõusmine, on kogu selle operatsiooni tähtis külg. Kui planeedi kõrgem teadvus tõuseb, siis määrab see meie maandumiste täpse ajastuse. Kui kõrgem teadvus tõuseb loomulikul viisil, alg-esmakontakt-maandumiste kestel, siis võidakse see tohutu protsess läbi viia kiiresti. Me võime selle esmakontakt-maandumise ajas ettepoole lükata või ajas tagasi hoida.

On ka teine mõjutegur ja see on seoses sellega, kuidas meie kui Galaktika Föderatsioon ja Leedi Gaia Vaimne Hierarhia  soovime, et  see stsenaarium toimuks. Kõik selles planeerimises osalejad on öelnud, et  see on ikkagi üldine ajaraamistik. Esmakontakti täpse aja kohta ei ole veel otsust langetatud ega määratud footonvöösse sisenemise algusele eraldi kuupäeva. Kui positiivne energiatöö, mille on teinud selle maailma Vaimsed Hierarhiad, on kord hajutanud küllalt pimedust, siis on ka ülestõusmis-protsessi jaoks olemas eri aeg. Selle mammutettevõtmise lõplik ja eriline aeg ei ole veel kättesaadav.

….

Washta: Me kutsume üles kõiki inimesi,  kes on tegevad mistahes tüüpi valgustustöös, olgu see siis kas ingellike või hooldusgruppidega, kas seoses ökoloogiliste raskuste, vaalaliste või muude aspektidega, mis seostuvad inimese arengu või mistahes elu säilitamisega- kutsume kõiki neid inimesi üles tulema kokku ja tegema omavahelist ühisvõrgustikulist tööd. Kõige hiljutisemate uudiste jagamisega omavahel ja sealt edasi teistega enda ümber võidakse ette valmistada kõik inimesed teie planeedil, kel on juurdepääs valguse võrgustikutööle. Sel viisil võite te töötada algkujuna.

… 

Olge ette valmistatud töötama täielikus kooskõlas inimkonna heaks mõttes ja teos! Sest selle muutuse ja rohke teadvusenergia toomine planeedile ei nõua niiväga tohutut hulka inimesi, kes tegutseks täiesti kooskõlalise  grupina üle kogu maakera ja võimaldaks sellel saada ohutult ankurdatud sellisel viisil, et see toetaks igaühte - isegi neid, kes püsivad selle eitamises.

Washta: Me sooviksime kõigepealt teatada kõigile olenditele, kes elavad planeet Maal inimkujus, et teie planeet on armu planeet. See on planeet, millel kõik, kes on sellele kehastunud, on seda teinud selle armu ja andekssaamise hea võimaluse pärast. See armastuse ja valguse seadus on Vaimse Hierarhia ja kõige aluseks, mis on loodud selles ja selle ümber. Maa-inimesed peavad teadlikud olema, et nad tulid siia Maa peale välja andma seda armastust ja valgust, seda armu ja andeksandmist ümberringi tervele planeedile. Kui teie maailm üles tõuseb, hakkavad  nad mõistma, et inimesed tulid Maa peale sellel eesmärgil. Sest kui teadvus planeedil langeb ja tõuseb siis suurde valgusesse tema ümber, siis muudetakse ära mälukaotus, mis ei lasknud inimestel näha seda valgust. Võiks kasutada analoogiat pimeda mehega, kes järsku kukub ja vigastab oma pead. Kuid kõigi imestuseks avastab ta, et  see õnnetusjuhtum on imena andnud talle tagasi nägemise. See ime ongi toimumisel teiega ja teie planeediga. Te olete välja tulemas pimedusest ja pimeolemisest valgusesse

Virginia:  Seega saaksime me galaktika-inimesteks (*IM anno 11.10, 2020- lõplikult ikkagi vaid footonvöö kogemuse kaudu),  kes lähevad välja  eeskujuna teistele planeetidele ja tähesüsteemidele?

Washta: See on õige. See täht- teie planeet- paigutati sellesse universumisse ja sellesse Galaktikasse selleks, et ta saaks üheks suurtest vaateakendest ehk valguse mudelitest. Tal tuleb olla suur tulipunkt ehk valguse, armastuse ja andekssaamise näidis kogu selle Galaktika jaoks. Teie näite varal näeb palju otsustamatuid ehk pimeduse olendeid Looja Jõu armu tegelikku rakendamist, nii et ka nemad võivad üles tõusta Aja Isandate energiasse. Ka nemad võivad siis siseneda sellesse ilma ajata valguskuningriiki, mis on tõesti taeva kuningriik nagu seda on kirjeldatud paljudes prohvetikuulutustes, mis nüüd on olemas igal pool teie praeguses inimtsivilisatsioonis. See on see, mille ees teie planeet seisab. See on teie maailma ja selle planeedi inimeste suur missioon. Te olete sisenemas ajastusse, mil teie saatus viiakse täide.

Washta: Meile meeldiks nimelt lõpetada ühe finaalse mõttega. Me palume kõigilt teie planeedi elanikelt mõistmist, et teadvuse uus ajastu on kasvamas teie planeet Maal. Praegu on iga inimene planeet Maal tegelikult geneetilise muutmise käigus, mõni väga vähesel viisil, teised suuremal määral, sõltuvalt positsioonist, mis kellelgi peab olema selle suure uue tsivilisatsiooni toomisel reaalsusesse. Teie selles maailmas olete püüdmas enam kui kunagi varem aru saada, mis ümbritseb teid. See on osa selle uue teadvusenergia tagasitoomise mustrist inimtsivilisatsiooni ja osa teie tsivilisatsiooni muutmist võimaldavast mustrist. See on muutmine, millist ei ole olnud tohutu hulga aastatuhandete kestel. Seepärast töötage palun  koos selle uue galaktika-tsivilisatsiooniga. See, mida meie oleme tegemas, ei ole midagi muud kui selle energia sissetoomine vaalaliste abil ja täie armastusega ning samuti Vaimse Hierarhia tahtel, mis on ümbritsemas teie planeeti. Me palume teil mõista, et see, mis on toimumas, ei ole midagi kartmisväärset. See on pigem armastuse, valguse ja armu annetus, mis toob Maa ärkavatele kadunud poegadele suure ja ausäralise lõppsihi.”

(“Teist  saavad galaktika inimesed.” Virginia Essene ja Sheldon Nidle. Nebadon, 1996)

 

     C.

“Inglid on loomise nähtamatu jõud. Nad ühendavad meie igapäevast materiaalset maailma Elu Allikaga, keda me nimetame Jumalaks. Nende kaudu saame teadmisi Jumalast ning  nad on ainsad, kes annavad meile täieliku teadmise loomisest. Nad avaldavad seda, milleni inimõistus üksi ei küüni ning on teejuhiks inimmõistuse paljudel radadel."

(“Inglid. Kunst, ajalugu, ilmutused”. Margaret Barker)

 

D.

Kõik see, millest teadvuse kasvuks eelpool juttu, on saanud Maarjamaal teatud tasemeni teoks just Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli (MA GISK) vabatahtlike testijate kaudu uue aja ettevalmistuseks, eesmärgiga kasvada  paljude inimhingede edasipääsemise õppe- ja treeningplatvormiks. 

Tegemist on maaväliselt juhitud ja kanaldustehniliselt loodud materjalide näidisel juba katsekooli iduettevõttena teostatud haridusprojektiga. Autoriteks ja juhtgrupiks on  Maa Vaimse Hierarhia Inglid ehk Maa Vanematekogu kanal Agharta Siseriigist. Projekt eelmise nimetusega “ ILMAPUUINEST 1” kannab ellu selleks spetsiaalselt treenergrupi nõuande järgi välja õpetatud terapeudi rakendatavat isetuse ravi metoodikat ja jätkab järjest lisanduvate uute vabatahtlike õppurite kaasabil eksperimendi ettevõtteks realiseerimise ideed.

Projekti eesmärgiks on aidata inimestel individuaalses teadvuses tõusta ja läbida ühiselt faase, mida eeldab elukohaplaneeti ees ootav suurem sagedusemuutus. Peamine ideelahenduse eesmärk on olnud galaktilise suhtlemise õpetamine Lüüra/Siiriuse suhtluskultuuri mälu jälgedes, mis on praeguseks kasutusel ka Siiriuse ja muude kõrgteadvuse aladel ning Ema Maarjast levitatud ingliteadvuselt laetud spetsiaalsete, intensiivset ravikiirgust sisaldavate  ingliteraapiliste tavakirjade kaudu. Selline suhtlemine suunatakse läbimõeldud skeemis iga õppuri argielu tegutsemisse. Spetsiaalsete eritehnikatega treenitakse algkursuse läbijaid vastavates õppegruppides kogukonnapõhiselt toimima ja lõimitakse samal ajal tavavestlustesse energeetilist südant tervendavaid ja praeguseks iganenud mõttemustrite muutmise praktikaid.

Käes on aeg, mil maaväline ingliteadvuse esindus peaks kaasama paljusid inimesi üle ilma  ja kus eesrindlik ülestõusnute kogukond oleks selle erilise hingeravikooli kui reaalse teadvushariduse avatarlik eestseisus ning kooli ja praktikabaasi loomine peaks olema iga südamega mõtleva inimese peamine hool ja inimkonnale abi andmise eesmärk.

KÜSIMUS. KAS KA SINA, LUGEJA, OLED SEE MAAINGEL, KES  SIIN EESTIMAAL MEIEGA KOOS SEDA ÜLIMAT EESMÄRKI ELLU VIIA VÕTAKS?

 

Armastusega, Ingliterapeut Marya inimkehastununa ja avatarliikmena Maa Vaimse Hierarhia ja Ema Maarja elik Leedi Gaia Vaimkogumis

Kommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya!
  Aitäh teile pikkade selgituste ja raamatust toodud näidete eest! Planeet maad ootab ees suurem sagedusemuutus. See ongi põhjus, miks on vaja teadvuses tõusta ja põhjus Looja enda kehastumiseks Maarjamaale. Plaan inimkonda aidata on paika pandud kõrgematel tasanditel, vaalaliste, Vaimse Hierarhia ning siiriuslaste poolt, kes taotlesid Galaktika Föderatsiooni Siiriuse Regionaalnõukogult leebust footonvöö tulekuks, nii nagu välja olete toonud oma kirjutises. Ka mina olen maaingel, üks nendest, kes on kokku leppinud hingede kodus, et tulla planeedile appi just praegustel ülemineku aastatel.
  2012. aastal ma teiega kohtusin ja tundsin intuitiivselt, kuidas mind tõmbas teie poole magnetiga. Siis see teadvuse tõstmise treening algas, alguses teadmata, mis see üldse on ja kuidas see täpselt käib. Eks oli ikka tugevalt tunda, et teie järel jäljes liikuda lihtne ei ole, sest teie energia meie madalas planeedi vibratsioonis tekitas suuri ego tõrkeid ja teile allumine osutus keeruliseks minu puhul. Treeningu käigus oma ego kõrgteadvusele allutades on igasuguseid tundeid ja mõtteid olnud, käinud peast läbi, mis madala mina alalt kippusid halisema ja ohvriks tegema ennast, mida teadvustatult ei saanudki aru, et mul selline muster on. Vajas sügavat muutmist. Aga te peegeldasite seda igas puhastuskirjas õppegruppides osaledes ning selgitasite kõik lahti. Teie tugi on olnud igakülgne elu argipäevas samuti kõik need aastad, kui läbisin oma elu kriise, mis käivad kaasas puhastusprotsessiga. Tahan öelda, et selle teadvustamiseks läks pikalt aega, et mina, kes ma pidasin ennast tavaliseks inimkehastunuks, kellest midagi justkui ei sõltu, saan aidata planeeti, muutes enda seniseid nii mõtte kui ka käitumismustreid, parandades iseloomu kehvad tahud. Igapäevaelus just teie õpetatut ellu rakendada järjepidevalt on ka tekitanud raskusi, sest ennast tuleb kogu aeg kontrollida ehk distsiplineerida ja ka neid aspekte on tulnud treenida. Teadvuse tõustes sain liituda Magdalena avatarienergiaga, kes on minu iidne hing. Selge on see, et see on suur vastutus ja ilmselgelt ka hirmutav olnud. Samas on olnud mu tahe liikuda ja muutuda ka kõikuv, mida mul endale pole hea tunnistada olnud. Toon siia tsitaadi teie kirjutatust: "Olge ette valmistatud töötama täielikus kooskõlas inimkonna heaks mõttes ja teos! Sest selle muutuse ja rohke teadvusenergia toomine planeedile ei nõua niiväga tohutut hulka inimesi, kes tegutseks täiesti kooskõlalise grupina üle kogu maakera ja võimaldaks sellel saada ohutult ankurdatud sellisel viisil, et see toetaks igaühte - isegi neid, kes püsivad selle eitamises."
  Kõik tuleb päriselt planeedil läbi teha ja mõistan, et mida rohkem me sageduses tõuseme ja valmis oleme, seda vähem me kahjustada saame, aga kahetsusväärselt on elude kadu siiski olemas. Inimkond saab ka abi, kuid ülestõus ei saa lihtne olema. Planeedil maa on ülestõusmise näide eeskujuks ka teistele planeetidele, keda see ees ootab. Olen tänulik teile ja mõistan üht, et märksõnad allumine Loojale, pühendumine ja mõtte kõrgel hoidmine ning teadvustamine, miks me üldse planeedil oleme ja kuhu me oleme teel, on väga olulised aru saamised. Tahan jätkata ikka maaingli rajal liikumist ja teadlikumalt aina rohkem õpitut igapäevases elus kasutada, et see saaks uueks käitumisnormiks ja eeskujuks mu lastele, ka teistele kogukonnas. Aitäh väga suure töö eest, mida aastatega olete teinud ja loodan, et meiega liitub kindlasti maaingleid veel. Aitäh mind ja mu peret aitamast!
  Usu, lootuse ja armastusega uude aastasse siirdudes!
  Armastusega, MA GISK 2. kobar, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya! Ühinen tänuga nende teadete eest, mis tutvustavad lugejale tõendeid inimtsivilisatsioonile osutatud maavälisest, esialgu tavamõtlemisele hoomamatuna tunduvast abist.
  S. Niedle raamat "Teist saavad galaktika inimesed" on üks neist tähenduslikest materjalidest, milleni inglid on teid juhtinud ning viinud teid kurssi planeedi hooldajate ülesannetega eesootavate muutuste valguses. Nii olete omandanud hädavajalikke eelteadmisi, et luua seoseid ja osata mõelda moel, mis võimaldab täita vastutusrikast rolli inimkonna ettevalmistamiseks footonvööst läbiminekuks.
  Esialgu ajaliselt teadmata algusega toimuvateks hüppelisteks muutusteks on maalastele kohaldatud kolmetasandiline toetus. Üks tasand on vaimne dimensioonidevaheline abi suurtelt vaimsetelt hoolekandjatelt. Saan aru, et need on valgusolendid, kes teiega koostööd teevad või kelle sõnumeid inimestele ka teised meediumid on kanaldanud või kes vajadusel loovad ühendust inimestega, et neid suunata intuitsiooni teel või saata pilte inspiratsiooni ilmingutena või muutunud teadvuse seisundis tekitatud kogemuste kaudu. Teine abi osutamise tasand on inimkehastunute kaudu. See on tasand, kus tegutsevad need, kes on pühendunud vaimsete hoolekandjate teenimisele. See on tasand, kus tegutsete teie inimkehastununa, kellega meil on olnud võimalus inimkujul kohtuda. Kõrged jumaliku valguse energiad on laskunud tihedasse energia vormi, kehasse, mis on ettevalmistava treeningu ja puhastumisega selleks läbinud vajalikud muutused, et kõrgsageduslikke energiaid ankurdada. Nii on teie teadvus katkematult ühenduses Maa Vanemate kogu juhtimisega Agartha Siseriigist ja te olete pidevalt täitmas sealset juhatust, kus töötab kaasa väga suur hulk kõrgeid valgusolendeid. Just teie kaudu on teisel tasandil osutatav abi tehtud kättesaadavaks juba praegu väga paljudele inimestele, kes teie kanalist teateid saavad. Samuti oleme meie kasvamas sedamööda sel tasandil toimivaks maainglite abiväeks, kuivõrd kasvatame endas suutlikkust teie vahendatud juhtimisele järgneda. Selleks on järjepidev puhastumine möödapääsmatu, vastasel juhul ei suuda me osutatud abi realiseerida. Oma kogemusest tean, et see võib olla tohutult kurnav, kui ühelt poolt olen otsustanud järgneda, teisalt puhastumisele vajalikul määral keskendumata. See on tekitanud vastuolusid, mida on hinges väga raske taluda. Selline treening eeldab suurt igapäevast pühendumist ning pidevat tasakaalu otsimist, et kriisidest läbi tulla, mis puhastumisega kaasas käivad, nagu ka armas Magdalena on eelpool välja toonud. See ongi valgustöö peamine põhimõte, mis võimaldab täita inimestena ülesannet hajutada pimedust Maa Vaimse Hierarhia Inglite juhtimisel. Sellist rolli võib kanda mistahes ameti esindaja, kui suudab selliselt koostööle asuda. Ja ongi aeg, sest üleilmse kooli loomiseks on tarvis väga mitmekülgseid andeid ja praktilisi oskusi. See kõik on vajalik ettevalmistus, et planeedi kõrgem teadvus saaks tõusta ning et me oleksime inimtsivilisatsioonina valmis footonvöö läbimiseks.
  Siiriuslaste nimel kõneleva Washta nõu inimkonnale on tulla kokku ning teha ühisvõrgustikulist tööd. Selle vajalikkusest on rääkinud ka mitmed minu tuttavad, kuid kahjuks ei ole nad saanud läheneda koostööle Ingliterapeut Maryaga, mis eeldab puhastumist ja ego allutamist hooldajaloomusele. Igaühel on oma nägemus lahenduseni viivast koostööst ning seni pole suudetud otsustavalt ületada valdkondadevahelist killustatust.
  Iga hing on siia planeedile kehastunud erilise võimaluse pärast õppida armu ja andeksandmist. Pean seda oluliseks meeldetuletuseks, sest eitamises püsijad osutavad siiski ka oma parimates kavatsustes kohati sõjakat vastupanu valguse levimisele.
  Tänan taevaste abi eest, mida varmalt osutavad tervenduseks, kui suudame muutmistvajavat teadvustada ning nende poole südameis pöörduda! Tänan teid kindlakäelise juhtimise ning järeleandmatu nõudlikkuse eest, mida armastusest inimpere vastu meie raviks rakendate!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta
 3. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Ingliterapeut Marya!
   Tänan teid selgituste eest, mis järgmise sammuna avab, mida me ingelliku olemusega maainglitena oleme suutelised meie planeet Maa ja kogu Päikesesüsteemi heaks ära tegema!
   Mõistan, et lihtsa inimesena iseenesest ei tuleks üldse niisuguse asja peale, et ma olen sootuks palju enamat kui minu pea arusaamine seda iseenda kohta aimata lubab. See kõik on tingitud sellest, et Atlantise huku järgselt geneetilise mutatsiooni tõttu katkes igal tookord elanud inimesel ühisteadvusega ühendus, mis tõi kaasa siiani kestva tohutu mälukaotuse. Nii on ununenud see, kes oldi enne seda aega. Kahjuks on toonase geenirikke mõju tõttu paljuski nii. Muutunud on ehk see, et inimesed on hakanud avanema ning osad ärkasamad neist on jõudnud ka Hingeravikooli esmase isetuse ravi järel oma hinge pärisolemuse ehk avatarväe abil täitma Maa hooldajate rolli.
   Siit loetust selgub, et selle kõrgteadvusega ühenduses oleva hooldaja roll on väga vastutusrikas, sest see on seotud meie koduplaneedi Maa üleminekuprotsessiga 3. dimensioonist 5. Seetõttu oleme inimestena eeskujuks kõigile selles Päikesesüsteemis elavatele olenditele, kellel analoogne protseduur alles seisab ees. Seega meist sõltub paljude teiste sarnaste elutingimustega rasside ülestõusu protsessiks valmistumine, kas ja kuidas nemad saavad meie näidet oma koduplaneedi ülestõusmise protsessi ettevalmistustööks jaoks kasutada. Nii nagu on meile antud hingeravikooli õppetöö käigus etteulatuvalt teada, milline saab erinevate allikate alusel olema meie koduks oleva Maa üleminek Landrase ja Partoosel nimelistel planeetide näitel. See, et footonvöö lõpuks ka jõuab Maani, see on igal juhul selge, ehkki praegu jääb vaid teadmata ajavahemik, mil meil kõigil inimestel on aega ette valmistada, et fotoonvööst tervete peredega läbi tulla.
   Aitäh selle võimaluse eest, et ma olen saanud osaleda hingeravikooli õppetöös! Seega ma väga siiralt südamest loodan, et ka mina saaksin enda ande läbi selle praktikabaasi kaudu panustada, mida on tarvis selle teadvushariduse projekti "ILMAPUUINEST 1" platvormi edasiarendamiseks ja teiste isetuks teenimiseks.
   Armastusega, MA GISK mittekobar liige, AB õppur, Krista Kommer

   Kustuta
 4. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh!
  Läbi aegade on antud tõesti palju märke, et midagi eksisteerib veel peale nähtava ja meile näidatava. Olen sellist informatsiooni pea kogu oma täiskasvanuea jooksul huviga uurinud. Praegune olukord soosib seda, et inimesed otsiksid Tõde ja avaneksid ka uuele. Raamat „Teist saavad Galaktika-inimesed“ sai meie kooli ühe kohustusliku õppetekstina loetud aastate eest ja väga puudutas. Raamat jagab kanalduse kaudu laias diapasoonis teadmisi, alustades Maa tegeliku ajaloo esitamisest ja lõpetades siiriuslaste eluolu ning galaktilise ühiskonna toimimise kirjeldamisega meile eeskujuna. Kirjeldab väga täpselt ja skemaatiliselt sinna jõudmise arengut. See on igati soovitav, kuigi mitte just lihtne lugemismaterjal ja nii nagu nende asjadega on, siis korduvatel lugemistel mõistamegi paremini. Minagi.

  Teilt oleme saanud teada, et planeedi hooldajarolli peab inimkond üle võtma vaalalistelt, sest nemad teevad seda praegu oma lauluga. Seetõttu on siin juttu ka vaalaliste koostööst Galaktika Föderatsiooni Siiriuse Regionaalnõukoguga. Selles samas raamatus kirjeldatakse galaktilise ühiskonnasüsteemi toimimise üksikhinge ja kogu hingestatu toetamisest lähtuvaid seadusi: Ühe, Kahe, Kolme ja Nelja seadus, millest viimane tähendab, et meie elusolemise tähendus laieneb suhtele ka meie Päikesesüsteemiga. Teie siinse postituse kaudu teadvustan, et peaksime inimkonnana ka planeedist laiema hooldamise üle võtma - see avardab perspektiivi ning suurendab veel vastutust. Need seadused ja palju muud seoses planeedi üleminekuga olete kirjutanud juba aastate eest lahti dokumendis „Ülestõusuprotsessi edustrateegia, taktika ja tulevikuvisioon“: https://app.box.com/s/a2ctb08w8hvklkgc12mg232n6rjwrvfe

  Kristus-teadvuse tõus, mille toimumist Marya Angletorium Galaktilise Suhtlemise Kool (MA GISK) inimestes võimaldab, on eeldus, et me suudame Maa peale järjest enam jagatavat erakordset Valgust taluda. On hea meel tõdeda, et meie jaoks on selle protsessi intensiivsust leevendatud ja antakse kasvuks aega. Seda postitust taas üle lugedes meenus, et ka ühisteadvuse seni lugupeetavamates ringkondades ja ehk ka teaduses kõneldakse juba Schumanni resonantsist. See on mõõdetav, selle ees ei saa silmi sulgeda. Selgitust tuua soovides leidsin otsingus materjali, kus kirjeldatakse, et Schumanni resonants on Maa rütmisagedus, kui südamelöök ja seotud Puhta Valgusteadvuse energiaga, mis avaldab otsest mõju füüsilisele, ainele, mateeriale – inimkehadele, aga saabumine omakorda sõltub inimeste ja ühisteadvuse sagedusest: https://valguslapsed.com/planeet-maa-schumanni-resonantsist-selle-mojust-fuusilisele-kehale-ja-seosest-valguskehadega/ Siin kirjutatakse, et juba väike tegutsejate grupp suudaks Maa peal palju korda saata, see ühtib ka meie teadmisega. Meile on aga teada ja selge pikaajaline kogemus, kuidas kõrgteadvus on juba kohal ja inimeste sageduse tõusu vahetult treenimas. Rõhutama peab tõesti ka inimeste endi pingsat osavõtlikkust, sest lihtsalt olles ei kasvata. On teada ka see, et maapealsetest inglitest peab kujunema järgnevalt siiski võrgustik, mida ka käsitletud raamatus toonitatakse. Armas Washta on veel ütelnud, et inimkonna tõusmine aitab ka madalamasageduslikke olendeid ja seda teada on samuti liigutav.
  Liigume selles suunas, et Tõde kõigi jaoks avaneb ja ühtlustub. Tänan teid kõige eest! Tänan blogi autorit!

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Legendid ärkavad. Avatar Hypatia laskumise lugu

NARRATIIVI OTSIMISEST JA LEIDMISEST JA SIIS EESTISKI VARGSI MAHASALGAMISEST

AVATARID KASVAVAD JA ON ALATI TEEL. Avatar Dianka laskumise lugu.