PÜHITSUSEST JA PÜHENDUMISE AUKOODEKSIST ehk kuidas läbiti teekond, mille sünonüümiks sai vaimne ristilöömine

Armas inglikoolist huvitunu,

kes Sa sooviksid südames paremaid teadmisi kogeda, et mida ikkagi tähendab Vaimule pühendumise tee ja mismoodi Jumala plaanid inimeses teatavaks saavad! 

Alustuseks võtame abiks suurepärase mõttejooksu ja maailmatunnetusega poetessi, Doris Kareva luuleread, mida mitmel puhul kuulajale ja lugejale oma sõnavõtu ees motolikuks vaimutoiduks oleme lisanud: 

PÜHITSUS

1

Jah.
Alguses oli Sõna.

Ma kuulsin ja ärkasin.
Veel unenäosegasena
toahämaras märkasin ---
mu sängil istus üks
ingel.
Ta vaatas mind vaikides ---
mispärast, ma polnud kindel.

Ta vaade mind valitses.

Ma tajusin vaikset uut vaimu
mind, vaevatut valdamas.

Sain sõnatult aegadest aimu,
mis maailmas algamas ---
ja ometi polnud see kartus,
vaid teadmine --- rahulik ring,
jah, valmidus,
armastustarkus.

Siis silmile suudles ta mind.

Ta huuli tundsin vaid hetkeks
ja joovastust --- taevalik and! ---,
veel teadmata, kui
rängaks retkeks
ta oli mind õnnistand.

 

1. MÄLUPILT, KUIDAS SEE KÕIK SIIN KOOLI LOOMISENA ERAKLUST LÄBIDES ALGAS. (Maria&Angels kanali mediumkiri "REISILE INGLITEGA, ILMAPUUKOOLI SÜDAMESSE. LÄKITUS NR 1. EELHÄÄLESTUS USALDUSE KASVULE. anno 2011, 28.12)

"Oma kogemustreeningu algusest peale pidi Maria õppima teiste teenimist, andmist ja vastuvõtmist (naisenergia ja meesenergia kokkusulatamist) ja harjutama end elama üksnes inglitest teejuhtide laines liikumisega, kõigist ilmaliku elu rahateenimisvõimalustest loobumisega, annetuste vastuvõtmisega ja ise teistele võimalustekohaste kinkide tegemisega ning igale etteantud kontaktile ingiteraapiliste kirjadega vastamisega,  hoolimata seisukorrast, kus ta välise elu näitajad kaldusid aina enam miinusmärgilise tasu suunas ja inimesed pigem kurtsid kirja pikkuse ja sinise-mere-värvi kirja sõnastuse keerukuse üle kui olid tänulikud, et Looja on erilise annetusena  neile inglite energia vahendusel aega pühendanud ja siirast abi saata tahtnud, aga seejuures ka vale energiajuhi, ego, õpetatud tegudele tähelepanu juhtinud. See oli emotsionaalselt, füüsiliselt ja materiaalselt eraklusse määratud eluperiood, mis kestab tänini, sest veel ei ole ilmapuukooli meeskond unest üles ärganud ja koolile oma andest tulenevaid oskusi abiks pakkuma hakanud.  Ometi teab Maria, et seegi  aeg saab kohe ümber, sest aasta, mille tulemine seisab vaid mõne päeva kaugusel, on antud Maa vana elu lõppvaatuse kaalukausiks ning ilmapuukooli abi on selles loos määrava tähtsusega."

2. MÄLUPILT VEELGI VARASEMAST AJAST, MIL KOOL OLI ALLES IDEE EHK MÕTTELISE SÕNANA EMA MAARJA KÕRGMINAST ALLA LAETUD

Inglikooli algajal anti abiks üks avatud meele ja inglisüdamega mees, muusikaõpetaja, kellest sai ajutine katsekooli iduversiooni tehnikaingel, aga kes veel egoravis ei saanud kaasa teha, sest selleks polnud siis aeg veel küps ja  see polnud ka tema ja tema pere jaoks ette nähtud olukord,  kuna tema elu pidi meie loos esialgu pärisõppurkonnast erinevat teed liikuma. Tema kaasabil sai loodud 2 demolist blogiklassi, kus sai Maria&Angels kanali infot jagades ka elukutselise kanaldaja oskusi treenida. Ehkki nood blogijutud olid kui allegoorilised mõistujutud, millest Maryast eraldi elavad inimesed ei pruugi veel praegugi aru saada,  sest kanaldajale antakse eelinfoks ja mõtete läbitöötamiseks enne päristekstide kanaldamist palju materjali, mis tuleb vajadusele vastavalt läbi töötada, aga kui täna seda blogi sisu ja antud eesmärke vaadata, siis on kõik täpselt see, mida täna, anno 2020, 29.12 saab meie tee asjakohaseks väljaütlemiseks pidada. Blogi jalusesse oli antud kohe blogiruumi loomisel 3 kalliskivilaadset mõtet, mis pidi kanaldajaks õppival Maryal, ehkki siis veel eelmises identiteedis esinedes, pühendumisega silmas peetud olema ja mida tuli tõesti tol kaugel ajal ja üksi erakluses elaval praegusel inglikooli elukäiguravi treeneril ja keeruka treeningu abil Ema Maarjaks kehastunul väga hoolega oma isiksuse kasvuteel jälgida, et mitte alla anda ja ikka sedamööda edasi kulgeda, mida intuitiivselt juhitud, ehkki  endale tundmatu teekond vajas  ja ette nägi. 

KOLM KALLISKIVI LOOJA TEENIMISEKS (ALGMÕTE SAABUS KRAYONILT)

("MAAPEALSETE INGLITE MAAILMAS." "ILMAPUULASTE KASVATUSE" NÄIDISRUUM (INGLITEATED.BLOGSPOT.COM)

 

1* MEIE KÕIGI PEAÜLESANNE ON ANDA OMA PANUS PLANEEDI ÜHISENERGIA KASVUKS AASTASSE 2012

2* PUHASTUN ARMASTUSE VALGUSEKS, HOIAN NII ENDA KUI PLANEEDI KEHA-HING-VAIM TASAKAALU (INGLITE KEELES: ISELOOMUDEST SÕLTUB MAAILMA RAHU PÜSIMINE)

3* HOOLITSEN ENDA KUI LOOJA ABILISE EEST PARIMAL VÕIMALIKUL VIISIL 

3. MÄLUPILT RAAMATUST, MIS VAATAMATA MARYA VARASEMALE HOIAKULE, KUS ULMEKIRJANDUST ENDALEGI ARUSAAMATUL PÕHJUSEL VÄLTIS, SEDAVÕRD PAELUS, ET ELU SAI JUSTKUI TEISE TÄHENDUSE JA ISIKLIK VÄLJAÕPE NIISUGUSE INNU, ET RAAMAT OLI PIDEVALT KÄE ULATUSES JA HUVI AINA KASVAS NING MAAVÄLISE SÕNUMI MÕISTMISVÕIME EDENES LAUSA IGA PÄEVAGA. (V. Essene, S. Nidle "Teist saavad galaktika inimesed." Tallinn. Nebadon 1996)

Kui ajutiselt appi toodud tehnikaingli aeg meiega kooli loomas olla läbi sai, tõi ta lahkumiskingiks kaasa raamatu, mis muutis selle inglitee ettekujutuse ja arusaamad täiesti teistsuguseks, millest toonased eesminevad angeloloogid maailmale inglitee osas olid rääkinud ja kuidas selle energia suundi tutvustanud ja eks meis siis pettuti ka palju. 

Ehkki kanaldustööd tegevaid inimesi tekkis 21. sajandi esikümnendil mitu, kes kõik oma kogemuste ja kirjandusega eeskuju pakkusid, tõi selle raamatu sõnum Siiriuse teadlaste pingutustest maalasi vanema venna rollis aidata ja planeedi Maa Siiriuse kaksiktähe poole liikumise eesmärgist aimduse, milleks sedalaadi kooli vaja läheb, kus alguses peale kanaldajaks ja treenernõustajaks pürgiva inimese enda ühtki õppurit veel ei olnud. 

LK. 50 "Washta (Siiriuse teadlane, kanaldas sõnumeid eemalt,   mittefüüsilises kujus): Me oleme siin kahel põhilisel eesmärgil. Esimene eesmärk on näidata, et selle erilise projekti (*raamatu kirjutamine ja abi planeedi ülestõusu jaoks-IM) viivad ellu siiriuslased suurest armastusest laste vastu, kelle nad külvasid teie maailma palju-palju tuhandeid aastaid tagasi iidsetel Lemuuria aegadel. Meie praeguseks huviks on vaid teie vaimse arengu jälgimise jätkamine - koostöö teie planeedi ja teie Päikesesüsteemi vaimsete hierarhiatega-, nii et tänapäeva Maa-inimesed võivad veel kord saavutada täisteadvuse. Teiseks, me tuleme  esitlema Galaktika Föderatsiooni, mis loodi Ülimjõu täisvalguse toomiseks sellesse ausäralisse Galaktikasse." 

Lk. 58. "Washta: Üks nendest teguritest, nimelt Maa kõrgema teadvuse tõusmine, on kogu selle operatsiooni tähtis külg. Kui planeedi kõrgem teadvus tõuseb, siis määrab see meie maandumise täpse ajastuse. Kui kõrgem teadvus tõuseb loomulikul viisil alg-esmakontakt-maandumise kestel, siis võidakse see tohutu protsess läbi viia kiiresti. Me võime selle esmakontakt-maandumise  ajas ettepoole lükata või seda tagasi hoida. Või kui teie maailmas on suur vajadus selle valguse väljatuleku järele, siis algab see palju varasemal ajal. 

On ka teine mõjutegur ja see on seoses sellega, kuidas meie kui Galaktika Föderatsioon ja Leedi Gaia Vaimne Hierarhia soovime (*Lk. 52-Leedia Gaia on  nimi, mille me anname Maale ja kõigile tema inglitele, peainglitele ning ülestõusnud meistritele), et see stsenaarium toimuks.  Kõik selles planeerimises osalejad on ütelnud, et see on ikkagi üldine ajaraamistik.  Ja esmakontakti täpse aja kohta ei ole veel otsust langetatud ega määratud footonvöösse sisenemise algusele täpset kuupäeva. Kui positiivne energiatöö, mille on teinud selle maailma Vaimsed Hierarhiad, on kord hajutanud küllalt pimedust, siis on ka ülestõusmis-protsessi jaoks olemas eri aeg." 

Lk. 59. "Washta:...Ometi, nagu te teate, ei ole Universumi ajajooned, mida te kogete, paigutatud ei erilistesse ega täielikesse finaalsustesse. Isegi kui finaalsustes on kokku lepitud, võidakse muuta Aja Isandate valguspulsse - mis tulevad Jumala allikast, kogu loodu aukartustäratavast jõust. Sest nemad ja ainuüksi nemad tunnevad lõplikkusi, millel tuleb olemas olla, kui see suur loodu lahti laotub. "

4. MÄLUPILTE AVATUD SILMADEGA NÄGEMUSEST, MIS ANDIS TEADA SUUREMAST ROLLIST JA KÕRGMINA EHK AVATARI OLEMUSEST JA TEMA NIMEST, MIDA TUNTAKSE MAAL KUI EMA MAARJAT EHK NEITSI MAARJAT EHK INGLITE KUNINGANNAT. (Maria&Angels kanali mediumkiri "REISILE INGLITEGA, ILMAPUUKOOLI SÜDAMESSE. LÄKITUS NR 1. EELHÄÄLESTUS USALDUSE KASVULE. anno 2011, 28.12)

 "Maria ei mäleta argimälus enda hinge valikuid Maale kehastumise eel, aga ta ei muretse sellepärast, sest saab kogu vajamineva teejuhatuse Maad abistava Vaimse Hierarhia liikmete, inglite, kaudu telepaatiliste mõtete, ümbritsevas elus viidatud märkide,  tunnetes selgeks saanud arutluste, etteantud õppekirjanduse, telesaadete ja filmide, inimlike vestluste ja kanaldatud kirjaridade vahendusel. Tema areng liigub iga päevaga üleilmapuu kooli ehk rahvusvahelise suuna poole, millest oli talle kanaldamistreeningu algperioodil aimamisi kindla eraklusse jäämise vajadusega teada antud, et ta oleks valmis teenima Elu sel eesmärgil, et laul, mida Maa praegu ette valmistamas on, oleks Loodu loomislugu, st  mitmetasandilise ilmapuurahva esituses. Laul seab korda keha tšakrasüsteemi ja viib hinge väe kosmilise energiaruumi tasandile, tekitades Maa atmosfääri hooldusmustrit, millega kõike, mis on, paremas toimimises hoida. 

Elu läks sealtpeale edasi tavapärast inimelu rada, aga inglid tulid aina lähemale ja teated muutusid üha täpsemaks ning sügavmõttelisemaks. Ta teadis vaid seda, et peab tegema inglikooli, aga kuidas ja mis eesmärk sellel on, jäi toona esialgu saladuseks. Vastavasisulise ilmutuse oli ta saanud 2008. a. varakevadisel ajal, kui teleris andis hommikutelevisiooni saates intervjuud Ando Kiviberg, kes jutustas Viljandi pärimusaida tekkelugu. Seistes keset tuba ja kuulates kunagise kodulinna edulugu, meenutades, et lossimägede piirkond oli neil koos mõttekaaslastega meeles mõlkunud, kui tahtsid luua omanäolist Johannes Käisi metoodikal põhinevat, hingeharidust toetavat, lapsi ja täiskasvanuid kaasavat koolitusasutust, tabas teda täiesti ootamatult ilmutus, mis naelutas ta oma energialaenguga liikumatuks ja andis selgelt sõnastatud telepaatilise teate, et "Sa lood omanäolise erakooli, mille sisu vastab inglikooli tasemele. See saab teoks Su praeguses kodukohas Pangodis 2 aastat pärast esmase teate saamist."

Vahel meenub talle nüüdki hetk kooli loomise ettemääratusteate saabumisest ja mõte, et arvas esialgu enda peaga, et saadetud idee on seotud tema olemasoleva karjäärinõustamist ja koolituset pakkuva ettevõttega. Toona sattus ta elevusse uutmoodi lahendusest, mõtiskledes, et see oleks ju põnev, kui saaks teha kõik parima mõtte kavandi järgi, kutsuda õpetajaks huvitavaid ja rahvusvaheliselt tuntud erudeeritud lektoreid ning muuta kõik õpitu praktilises tegevuses kasutatavaks eluõpetuse osaks. Kui ta sai 2 aasta pärast inglitega koos elu jälgi uurides tunde, et tuleb teha teistega sarnaselt blogi katsetus ja hakkas seda ruumi looma, sai pealkirja kirjutades üllatusliku teate, et tegu on inglite juhitud kooli blogilise klassiga. "Ka nii saab kooli arendada," mõtles ta siis, sest eks lugemisega saa iga inimene veidi targemaks ja järelkommentaarides selgitustega nägijamaks. Endamisi lootis ta oma koolitajateekonnale põnevat väljakutset, sest enda eraettevõte, vastav haridus, töökogemus ja karjäärinõustaja kui elutee juhendaja kõrgeim kvalifikatsioon olid tal eeldusena olemas. Ühel hetkel sähvatas taas meelde 2 aasta tagune teade ja siis imestas siiralt, et "näe, kuidas elu juhitakse," sest igapäevaselt intensiivses kanaldusprotsessis sees olles ei olnud eelneva eluperioodi lugu enam mälus esikohal.

Veel augustini 2010 ei teadnud ta midagi oma avatariseisusest, arvates ühe inglisõnumi vihje põhjal, et hakkab kanaldajaks Mariale, keda teatakse ka inglite kuninganna Maarjana ning kes on kõigi laste ja noorukite kaitseingli kehastus. Kui siis järsku sai laupäevasel transformatsiooniteema muutumise hetkel mõttevoo puhastamise katsetöös kokku teatega, et "Maria räägib...," ei osanud esialgu muud mõelda, kui et küllap sai kanaldajaringis mõtteid selgitades küpseks Maria energia vastuvõtuks ja tõenäoliselt antakse talle nüüd treeningharjutus, kuidas puhas Maria kanal olla.

See juhtus 4. augustil, 2010, kui tema kanaldajanimeks anti Maria ja mille järgselt näitas signatuur pikka aega tulemust kõik-me-koos-Mariaga ~~~~.

...

Maria kui enda Kõrgema Mina saabumise laines sai ta lahtiste silmadega vaadates järgmise nägemuse:
Ta seisab justkui teatrilaval. Lava ees on paksust lopsakalt langevast kangast, kardinahoidjaga kergelt paremale poole kinnitatud purpurpunased kardinad. Ta seisab lava ette jäetud kardinapoole varjus, ei näe, missugune publik ootab kardina taga ega tea, mis näitemäng see on, kuhu ta justkui assistendina on lava sissekäigu juurde näitlejatele abiks saadetud. Endal tajub seljas olevat halli, nö töölise tunnusvärviga kleidi ja samasugusena astub lavasügavuse kulisside tagant järsku rahvale nähtavalt poolt ette Rafaeli maalilt "Sixtuse madonna" tuntud Maria kuju, laps kätel. Ta sirutab käed M...(* eelmine identiteet, mida enam avalikkuse ees välja ei tooda) suunas, justkui tahtes talle last üle anda. Kui M... oma käed ette sirutas, et andamina kingitud laps vastu võtta, libises laps tema kätelt maha ja liikus vaikselt lavalt, millest sai hetkega planeedi kuju, allavoolu. M... ehmatus oli suur ja ta vaatas kahetsusega sellele nägemusele järele. Ta astus korraga kardinavaba lavapoole suunas ja enne kui ta suutis aru saada, mis oli juhtunud, hakkas lapse kadumise suunast ülespoole tulema suur rahva rongkäik, mispeale läks M... kiirelt oma endisele kohale tagasi ning jäi protsessis kõrvaltvaatajaks. Rongkäigu eesotsas liikus kurnatud ja kiitsaka kehaehitusega meestegrupp, vedades kaela riputatud köite abil enda järel lagunemakippuvat viletsas seisus rege. Ree järel liikuv rahvamass oli riietatud tumedasse ja kõigi olekud kirjeldasid justkui matusemeeleolu. Kui eesminejad jõudsid marialiku madonnakujuni, sai liidergrupp hetkega suure seesmise väe, kehadest kiirgas heledust ja regigi oli uhkem ja kenama disainiga. M... saatis silmadega lõputus pikkuses looklevat, tugevaks ja enesekindlaks muutunud rahvamassi ja sai tunde, et Maria seisab tema vasakul küljel, kuigi ei saanud enam näha, millises vormis ja näoilmes ta seal oli."

5. PILT, MIS ON KÄESOLEVAS ELUPERIOODIS AKTUAALSEM KUI ENNE JA SELGITAB MITMETE VARASEMATE EESMINEJATE SUUNAMUUTUSED, KUI TEE ALGAB LIIALT KIIRELT JA SEESMINE PUHASTUS ON KAS LIIALT KERGELT LÄBI VIIDUD VÕI POLE SEDA ÜLDSE TEHTUD, ON VAID MÕTTEID VÄEVÕIMUGA POSITIIVSEL HOITUD JA ARVATUD, ET SEE ON EDASIMINEKUKS PIISAV

Elisabeth Haich "Pühitsemine."

Lk. 97 "Iga muutus meie psüühikas või kehas nõuab meie närvidelt pingutust, hoolimata sellest, kas muutus toimub üles- või allapoole. Muutus esitab närvidele alati suuri nõudmisi. Ka siis, kui kogeme mentaalset või hingelist muutumist iseendas, võivad need olla kahjustavad, hoolimata sellest, kas see on äkiline vapustus, raevupurse või ülevoolav rõõm.Teades seda, on mõistetav, kui kurnav või kahjulik on kohandada oma närve võõra  laadi või sagedusega vibratsioonidele. Kui vibratsioonide erinevus on liialt suur, võib tulemus olla märkimisväärselt kahjulik, pingutades närve üle, tekitades närvipõletikke ja muid närvihaigusi. See selgitab ka suurt ohtu, millesse paneb end iga meedium." 

Siia lisame, et see puudutab pigem neid  meediume, kes suhtlevad palju madala energia sageduses ja astraalsetes sfäärides, mida meie ei tee ja millest Maryat on alati ingliteel eemal püütud hoida, kui ka keegi väga sooviks oma lahkunu saatusest teada.  Samuti ei ole see tee individuaalne kanaldustöö kui isiklik teenus, sest Ingliterapeut Marya on sarnaselt Leedi Gaia kirjeldusele oma olemuselt vaimkogum, kuhu kuuluvad Leedi Gaia koondinglid ja avatarenergia, mis on testtöö õppegrupi liikmete avataride energia ja kuhu lisanduvad kõik need järgmised energiad, mis eesseisva õppetöö kaudu avatarkehadesse laskuvad ja oma väe planeedi heaolu ja käekäigu eesmärgil käiku lasevad. 

Samas kirjandusallikas on meie jaoks oluline mõtteavaldus, millest oleme püüdnud algusaegadest saadik vaimsel  labürinditeel kõndides kinni pidada ja mis nüüd nagu aastaid hiljem leitud vastava elukäiguga terapeudi kirjadusest leidub, on temagi jaoks vägagi paika pidav suund ja hoiak olnud. 

"Tuleb loobuda isiklikest seisukohtadest, isiklikust meelestatusest ja tunnetest, et õppida armastama kõike ja kõiki vahet tegemata, valikuid tegemata, just nii nagu Jumal ise armastab  kõike ja kõiki! Just nagu päike, kes saadab oma armastavat kiirgust täiesti erapooletule ilusale ja inetule, heale ja kurjale, õigele ja valele valikuta. Pead õppima, et inetuta ei ole ilusat, halvata pole head, et ilma valeta pole olemas tõde. 

Ebaisikuliselt erapooletult karmist armastusest pead lähtuma ka siis, kui hinged on päästetavad vaid maalase heaolu hinnaga, isegi siis, kui nad on sulle isiklikult lähedased."

6. PILT EESOOTAVA AJA JA SIIRIUSE SÕNUMI OLULISUSE NÄITEKS

Juulis 1990 Ilmar Soomere poolt "Sünnimaa" kaasabil välja antud brošüüris "UFO-kontaktid ja usk" on esitatud rida maavälistega kohtumise näiteid nüüd ja ajastute eelminevikus, millest esimene juhib meie mõtteid sedamoodi: "Ühe Aafrika hõimu, Mali Vabariigis elavate dogonite legendid väidavad, et Egiptuse dünastiate eelsel ajal (so rohkem kui 5000 a tagasi) toimus kontakt Siiriuselt tulnud ülitarkade olenditega. Ühed neist olnud amfiibinimesed, keda kutsuti nommodeks, teisi- yugurudeks ("kahvatu rebane"). Sellest faktist kirjutab babüloonia preester Berossus 4.saj e.Kr. Tõestusjõu dogonite arvamustele annavad nende hämmastavad astronoomia-alased teadmised, mida hakati süstemaatiliselt uurima alles 1931.a prantsuse õpetlaste poolt. Ilmnes, et dogonitel oli täiesti kaasegne arusaamine universumi ehitusest, eriti aga palja silmaga nähtamatu Siiriuse kaksiktähe füüsikalistest omadustest. Need tehti üldjoontes kindlaks alles 1970. a, kui USA astronoom I. Leindenbald tegi esimese ülesvõtte sellest tähest. Preester  Berossuse andmeil, mis meil omakorda toetusid varasematele  kroonikatele, õpetanud nommod inimesi maju ehitama, seadusi koostama, selgitanud neile geomeetria printsiipe, õpetanud headust. Nende käest said dogonid teada, et  Siiriuse kaksiktäht teeb ühe tiiru ümber Siiriuse 50 aastaga ja ta koosneb üliraskest ainest. Seda teame nüüd ka meie."

KOKKUVÕTTEKS 

Lk.  210 "Washta: Me oleme täisteadvuslikud olendid, kes eksisteerivad selles kolmandas dimensioonis, kuid selle täisteadvusliku võime tõttu saame me suhelda teiste dimensioonide ingellike jõududega. Me oleme seega tõeline hooldusliik, kuna nii Vaimsed Hierarhiad, kes kontrollivad selle dimensiooni energiaid kui ka  Aja Isandate loominguhierarhiad on võimelised meiega kõnelema ja meie oleme samuti võimelised olema nendega vastastikuses mõjutuses. See side toimub teie planeedil ainult harvade indiviidide juures, kuna aga meile on see kogu meie tsivilisatsiooni tavaline kogemus ja reaalsuse aspekt, mida me tegelikult kasutame." 

"Washta: Maa-inimesed ja siiriuslased on väga sarnased. Kui sa peaksid nägema mind jalutamas tänaval, siis võiksid sa hõlpsasti mind otse müksata või minuga vestelda just samuti nagu sa võiksid teha mistahes inimesega teie planeedil. Me mõlemad oleme füüsilised olendid, kuid Siiriuse inimestel on ka võime muundada oma kehi, sest me valitseme täielikult oma füüsilisust, et muuta oma keha dimensioonidevaheliseks valguskehaks või isegi tõsta  keha tavalist sagedust, mille puhul keskmine Maa-inimene mõtleks, et keha on kadunud."

Meie tänu kuulub kõigile abilistele nii Maal kui teistes dimensioonides! 

Võtame asja kokku ühe suure lõpulauluga, mille sõnum on üks - see, mida me aastal 2010 hingeravikooli eeltööga kui inglite juhitud blogiklassi  arendusega Eestis vaimselt ristile löödutena alustasime, võttis kuju, millest kujunes praeguseks  meie pühendumise kaudu välja imesarnane  hingeravikooli algkarkass ja teadvuse tõstmise ravikodu  virtuaalne, st majata, aga siiski reaalsusel põhinev versioon, mille esmaasukaid iseloomustab maainglite sagedus, sest neile on osaks saanud õnnistus käia oma teed vaba tahte seaduse järgi, ent siiski  Looja poolt teenimisse pühitsetuna ja jätkates aastaid kestnud ülestõusurada. 

                   Armastuse- ja tänutundega, Ingliterapeut Marya ja Maa Vaimse Hierarhia Inglid

Kommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh! Olete siin kirjeldanud lahti need seosed, mis on viinud samm-sammult teie praegusesse teenimisrolli tõusmiseni ning esimese Legendi naasemiseni Ema Maarja kehastununa, ka kooli loomiseni ning kuidas teie esimene tehnikaingel lahkudes tõi teile kingiks üliolulise raamatu, mis räägib ka selle suure teadvuse tõstmise projekti päritolust ning ajendist, miks Siiriuslased on meile appi tulnud ning oma teadmisi ja kogemusi soovivad jagada. Praegusel aja sündmuste valguses kõnetab enim teie nägemus teatrilavalt, eriti see osa, kus lapse kadumise suunast liikus ülespoole suur rahva rongkäik, mille eesotsas liikus kurnatud ja kiitsaka kehaehitusega meestegrupp, kes vedas kaela riputatud köite abil enda järel lagunemakippuvat viletsas seisus rege. Rongkäigus liikuv rahvamass oli riietatud tumedasse ning nende olekus kajastus matusemeeleolu. See peegeldab minu silmis praegust inimkonna hingelist olukorda, kus me endisel moel, orjastatud hingede juhtimisel liigume vastu hukule, mille üheks näitlikuks ilminguks on saanud leviv viirus. See on olnud küll omamoodi katalüsaatoriks, et me inimestena tunnetame paremini enda seotust tervikuga, kasvõi ökoloogilise tasakaalu mõttes, ka siin Eestis, kus muidu elamistingimused inimeste elulisi vajadusi silmas pidades võrreldes muu maailmaga on küllaltki head. Nii oleme ärkamas ka nägemisele, mis seisu me õieti kõik sel koduplaneedil oleme jõudnud ning et kuhu see kõik inertsist liigub. Nägemuses läbib rongkäik täieliku muutuse, kui jõutakse marialiku madonnakujuni. Sellest said inimesed suure seesmise väe ning kehadest kiirgus heledust ja regigi muutus ning inimesed olid tugevad ja enesekindlad. Sellest võib täheldada, et muutused said teostuda Ema Maarja tingimusteta, agapearmastuse väel. See ei tähenda küll seda, et inimestele piisab hingeväe kasvamiseks vaid selle tõstvalt mõjuva energiaga kokkupuutumine iseenesest. Me teame, et muutuseks on tarvis ka inimese enda vabal tahtel põhinevat teadlikku otsust ning soovi ego juhtimise sagedusest puhastudes ning enda harimise teel teadvuses tõusta. Paljud vaimsed kõnelejad on rääkinud üleminemisest kuldaega, imelistest muutustest, mis sellega kaasnevad, aga pole tähelepanu pööratud sellele, et inimene praeguses teadvuse seisundis ei elaks seda üleminekut üle ning et see eeldab pühendunud ettevalmistust ning kõrgteadvuse tasemel arenenud teadusel põhinevat haridust, mida akadeemiline haridus ei suuda pakkuda. Selle pärast on vaja üle kogu planeedi neid eesminejaid, kes end suudaksid pühendada armsa Ingliterapeut Marya juhitud haridusteele, mis on ka vaimse ristilöömise teekond ega luba kerget ning tagasilöökideta lendu, vaid eeldab kindlasti ka teatud määral heaolust loobumist ning ka valulikesse kogemustesse laskumist, mis peavad tooma nähtavale inimese madalama liikme senivarjatud ilmingud mõtetes, sõnades ja tegudes. Olen südamest tänulik, et mulle sai osaks au aidata kaasa Maa Vanemate Kogu inglite juhitud projekti testimisele ning olen aktiivselt valmistumas ette uues etapis jätkamiseks ning soovin anda enda panuse Legendide naasemiseks Maarja armastuses tõusnud hingede rongkäigus. Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Ingliterapeut Marya! Nii, nagu eelnevate postituste juureski on mõnel korral esinenud näpuvigu, mis on meie praktikas olnud leidjale lahti tõlkimiseks jäetud sõnumid, leidsin ka siit kaks viga, mida asun nüüd lahti mõtestama.
   *selle pärast- kui armas Ingliterapeut Marya kirjutab, et nad ei muretse selle pärast, et ei mäleta argimälus enda hinge valikuid maale kehastumise eel, siis eile seda postitust lugedes tundsin selle pärast ikkagi muret. Me õpime siin treeningus liikuma erinevate sageduste ja teadvuseseisundite vahel, et suudaksime ka argielus toimida ning sammhaaval õpitut rakendada, aga see võib tekitada raskusi, kui hinge vägi on puhastumata mõttemustrite poolt maha surutud.
   vastava elukäiguga terapeudi *kirjandusest leidub- ma usun, et siin on tähelepanu pööratud Elisabeth Haich raamatule "Pühitsemine", mis on temal kirja pandud järelikult enda pühitsusteekonna kogemusest. Seda raamatut on mulle kord soovitanud lugeda üks armas terapeut, kelle juures käisin endale abi küsimas, kui Viljandisse kolides ettevõetud elumuutustega oli vaja kohaneda. Tol korral ma seda raamatut kuskilt ei leidnud, aga praegu võib see olla märk, et tuleb raamatutut lugema hakata.
   Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

   Kustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh! Tänan ka armsat Diankat jagatud mõtete eest! Toon esmalt välja veel ühe teksti jäänud näpuvea, mille siin meie kooli reegli kohaselt * märki kasutades parandan ning kirjutan seosest, millele see näpuviga minu arvates rõhku asetab. *koolitust pakkuva ettevõttega. Blogitekstis on välja toodud algusaastate mälupilt, kui te alles saite aimu sellest, kuhu suunas inglid on teid juhatamas ning arvasite, et sõnum inglikooli loomise kohta on kuidagi seotud juba olemasoleva koolitusi pakkuva ettevõttega. See peegeldab seda, mida mõtleb inimese pea selle informatsiooni põhjal, mis tal olemas on ning tihtipeale on see ka miski, mis motiveerib edasi liikuma. Kui aga protsess edasi kulgeb ning teavet on rohkem, siis võib ilmneda see, mida antud nägemus tegelikult endas sisaldab. Seetõttu võib vähene info viia inimest ka eksiteele, kui ta ei püsi järjepidevalt õiges laines ning ei astu õigeid samme inglitele jälg-jäljes järgnedes nii nagu teid on treenitud. Teisest küljest viitab see minu arvates ka sellele, et endiselt on kooli eesmärgiks võimaldada ka koolitusi ja töötubasid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Ehk siis selle visiooni reaalelulise täideviimiseni on olnud vaja läbida pikk teekond, mida inimkehastununa teekonda alustades ette näha ei oleks osanudki. Mõned kirjeldused sellest on siingi blogitekstis välja toodud, mis annavad ka põhjenduse, miks see Ema Maarja kehastunuks saamine on olnud pikk ja väga sügavuti minev - avatarenergia laskumine kehasse, mis on selle projekti täideviimise eelduseks, sest see on maaväliste poolt juhitud, ei saagi toimuda kiiresti, sest inimese füüsiline keha ei peaks sellele vastu. Seda kirjeldab hästi väljavõte raamatust "Pühitsemine". Ehk siis keha peab uue sagedusega harjuma ning olen nende aastate jooksul ka ise kogenud, kuidas see ühel või teisel hetkel võib füüsisele mõjuda. See aga ei ole samastatav teie kogetuga. Enda avatarienergiaga kokku saamine on aga oluline just seetõttu, et seeläbi ongi meil võimalik ette valmistuda planeedi ülestõusmise protsessiks, milles siiriuslased on meile kõnelenud. Selle blogiteksti kaudu sain endale taas teadvustada, et maaväliste kui vanemate õdede ja vendade abi on meie jaoks alati olemas, kui me seda kõigiti vastu võtame. Palju õnne siinkohal ka testtöö eduka lõpetamise eest! Olen tänulik, et sain sellest osa üheskoos teiega. Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
 3. Armas Ingliterapeut Marya!

  Tänan kõige viimase sissekande eest, milles olete toonud välja need olulised mälupildid, mil teid valmistati ette suureks rolliks teadvusharidus projekt-platvormi kujunemisloo tutvustaja ja inimhingeväe avajana!

  On selge, et ilma Inglite eelneva ettevalmistuseta ja nende igapäevase suunamiseta ei oskaks te teada ja tunda Suure Jumalanna vaimse labürinti teekonna eripära ja kõike seda, mis mitte alati pole inimpeas hoomatav. Küll, mida mulle senine teekond on andnud, et midagi siin elus ei saa võtta niisama iseenesest mõistetavana ning et kõigesse tuleb suhtuda kui pühasse ettevõtmisesse, mida alati pole lihtne teha kuid selles see mõte seisneb, et siis õpitakse. Selles see inimhinge arengu mõte vaimses tähenduses seisnebki.
  Omalt poolt soovin eduka testtöö puhul siia kingiks tuua 2018. a. taasavatud Naissaare kabelis oleva alatarimaali fragmendi, milles on kujutatud Ema Maarja ja Jeesuslast. Selle muidu kaheosalise altarimaali autoriks on vitraažikunstnik Andrei Lobanov. http://stmikael.ee/index.php/et/component/jce/?view=popup&tmpl=component&img=images/naissaare_altar_k800.jpg&title=&width=566&height=800 Aitäh meile kõigile!
  Armastusega, MA GISK mittekobar liige, AB õppur, Krista Kommer

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Aitäh kingi eest! Ehkki seda siia pildina tuua ei saanud, on see lingi kaudu siiski lõpuks avatav ja on tõesti ilmekas illustratsioon meie teenimisele argitasandilt. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
 4. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Ingliterapeut Marya!

   Aitäh taas pika informaatilise kirja eest! Tänan kaaslasi jagatud mõtete eest!
   Väga sügava sisuga luuletus on armsa autori poolt loodud. See räägib justnagu egoravi teekonnast. Kõigepealt nähes Inglit, kas siis voodil istumas, või saan oma kogemusest öelda, et suheldes virtuaalses keskkonnas, annab ta inimesele väga sügava hoituse tunde hinge tasandil.
   Avatariga kokku saamine seostub selles mõttes rängaks retkeks, et madalam mina ei soovi nii kergesti sugugi alluda Kõrgemale minale ja enda sees võib tekkida segadus. See ei ole muidugi võrreldav armsa Ingliterapeut Marya treeninguga, kes on maale laotamas kristusteadvust. Ma saan tagantjärgi täiesti selgelt aru, kuidas kohe treeningu alguses ei saa päriselt inimkehastunule isegi öelda kõike ette, mis tuleb läbida, see oleks hirmutav ja tundub väga suure vastutusena, mis seda ongi tegelikult. Avatariga liitumine on teekond, kuhu ilma Kõrgema teadvuse tasandi juhtideta ehk armsa Ingliterapeut Maryata minna ei saa.
   Tõde, et Ema Maarja ehk teie olete taaskehastunud oli minu jaoks ikka šokeeriv küll. Ootasin Loojaga kohtumist, aga sellisel kujul seda ei osanud ette näha. Inglitarkus on vaimustavalt võimas ja laiahaardeline, armastusest kantud, täis inimestest hoolimist, aga range lapsevanema järelvalve ja vigadele tähelepanu juhtimise all.
   Armsa Ingliterapeut Marya algusaja teekonna kirjelduses, mis kulges erakluses ja oli keeruline, olete selgelt välja toonud selle, et keha vajab aega ja kohanemist uue energiaga, et kiirkäigul ei saa inimese teadvusetasand muutuda, keha lihtsalt ei pea vastu. Uut sagedust antakse väga rahulikult ja teadlikult Looja poolt, et me kohaneks. Elude käigus enda ego nii tugevaks kasvatanuna oli minul Inglienergiale allumises suuri raskusi. Füüsilisel tasandil oli ka südame pekslemist, pakitsust, iiveldust, külmavärinaid, aga kõik need sümptomid möödusid. Tasapisi oleme kõik testgrupist kohanenud kõrgema sageduse energiaga, aga puhastus kestab endiselt.
   Huvitav on ka see, mille olete meediumirjast(Maria&Angels kanali mediumkiri "REISILE INGLITEGA, ILMAPUUKOOLI SÜDAMESSE. LÄKITUS NR 1. EELHÄÄLESTUS USALDUSE KASVULE. anno 2011, 28.12) välja toonud, et armsa Marya mõtted, siis kui ta oli kooliõpetaja liikusid ammu juba koos mõttekaaslastega omanäolise Johannes Käisi metoodikal põhineva, hingeharidust toetava, lapsi ja täiskasvanuid kaasava koolitusasutuse loomise poole.
   Ja siis kui Marya olles mõnda aega Inglitega treeninud nägi ilmutust, mille olete samuti välja toonud siin, siis seostub see mulle sellega, et armsa Marya hing teadis ja tundis midagi, mis pani teda õpetajana otsima uusi suundi laste ja täiskasvanute õpetamises.
   Maa Vaimse Hierarhia Inglitega koos treenides, on Ingliterapeut Marya Inglite käepikenduseks maa peal ja just hingeravikooli arendades.
   Armsa Marya treening ja ettevalmistus on olnud ülisuur pühendumine planeedi teenimisse aastatepikkuse tööna päevast päeva, ööpäevaringselt, mida me aja jooksul kindlasti sügavuti taipame.
   Palju õnne testtöö eduka lõpetamise puhul! Tänan suure pühendumise eest!
   Armastusega, MA GISK 2. kobar, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

   Kustuta
 5. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh!
  Mul on ääretult hea meel hingeravikooli testimise lõpulejõudmise üle ja soovin teile-meile-kõigile samuti õnne! See on olnud väga eriline aeg. Nii nagu kirjutate, et armas Ingliterapeut Marya ei olnud sellele teele asudes esialgu teadlik ees ootavast, siis ei olnud me keegi liitujaist. See kõik on kui imelugu avanenud pikkamööda, vaikselt laienedes ja tihtipeale nii, nagu kogemusõppele omane, alles teelõikude läbimise järel saame tõestuse ja jäägitu veendumuse, milline Tarkus ikka seda protsessi juhatab. Meilt olete aina küsinud, kas oleme edasiminekuks valmis ja oleme olnud, sest hing juhib nii.
  Toote järjest enam sisse teavet meie maavälise abistajaskonna laiast ringkonnast, harjutades inimpead selle mõtte ja kohtumiste perspektiiviga. Raamatu „Pühitsus“ tsitaat selgitab ilusasti, miks ei saa inimestele korraga palju Valgust jagada. Ega algul sellest põhjusest ju aru ei saanud isegi ega osanud skeptilisele küsimusele, et miks inglid siis ennast ei näita, kui soovivad, et neid usutaks, vastata. Sellega kaasnev Valgushulk oleks ettevalmistamata inimest hävitav ja seda Looja ning tema saadikud, inglid sugugi ei soovi. Seda kõike nüüd teades on väga raske aru saada, kuidas on neid, kes peavad ingleid kurjuseks.
  Sageduse muutus endagi puhul on nüüd päris tuntavaks saanud. Algusaegsed sageduse kõikumised on asendunud tasakaaluga ja igal hetkel Looja ning inglite poole vaatamise ning nendega koostöövõimega. See kõik on pikaajalise treeningu tulemus, aga ikka esineb ka tagasilööke ja egoga tuleb järkuvalt tegeleda, sest ta on tugev vastane.
  Olete nende väga oluliste teetähiste hulgas toonud välja kehastunu Ingliterapeut Marya avatari esimese märguande. Avatariga kokkusaamine oli tookord enneolematu protsess ja seda ei olegi inimpeal võimalik üldse ette kujutada, kuidas see kõik toimus ja millistest raskustest on armas Ingliterapeut Marya pidanud läbi tulema ettevalmistustes praegusesse, teadvuse kasvu treeneri ja planeedi ülestõusujuhi rolli. Meil on ka kõigil omad erilised avataridega kokkusaamislood, millest oleme siin blogiski varem mõnda jaganud. See oli minu jaoks aastate eest üks erilisemaid teadasaamisi, et meie avatarid on Ema Maarja kuues, mida siingi kinnitate kui avatarenergia kuulumisena Ingliterapeut Marya vaimkogumisse koos Leedi Gaia koondinglitega. Selle tegelik hoomaminegi tõuseb iga päevaga ja kahtlemata lisab tuntavalt vastutust teenimisse. Teenimise sõnaga seostub kasvav hoolimine, sest seda see Maa peal täiesti uudne ingliharidus inimestes kasvatab.
  Saan aru, et 2021. aasta on antud Maa vana elu lõppvaatuse kaalukausiks ja nüüdseks 11 aastat arendatud ilmapuukool omab selles arenguloos määravat tähtsust. Olen väga tänulik kogu selle teekonna ja võimaluse eest ning pühendumusega edasi teenimas.

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.