AVATARID NÄITAVAD TEED. Avatar Juno laskumise lugu


Armsad lugejad! 


Olen tänulik, et mul on siin armsa Ingliterapeut Marya kui Ema Maarja avatarkehastunu ning Maa Vaimse Hierarhia Inglite saadiku loodud blogilise bülletääni veergudel võimalik jagada enda kogemust sellest, kuidas minul on ingliteraapilise egoravi käigus võimaldatud kokku saada enda avatari kui Kõrgeima Minaga. Ühtlasi jagada ka teel ette tulnud raskusi, mis on olnud minu kasvamise lahutamatuks osaks. 
Ülevaatlik videoklipp läbitud teekonnast ja mõtisklustest Looja usaldamisest avaneb allpool 
Mina liitusin "Ilmapuulaste kasvatuse" demokooliga, mis nüüd kannab nime Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MA GISK) 2012. aastal. Mäletan, et vahetult enne seda oli ühiskonnas levimas teave selle kohta, et planeeti ootab ees suurem sagedusemuutus ning räägiti, kuidas on võimalik selleks valmistuda. Olin lugenud veebivahendusel ka selleteemalist raamatut "Maa muutused ja aasta 2012" (Sal Rachele). Internetist on raamat leitav SIIT
Tänan raamatu loojat ning kodulehe omanikku kui teabe vahendajat! Loetust inspireerituna tekkis sisemine soov, et kõik minu hinge osakesed ehk fragmendid koonduksid kokku, sest see pidi olema ka praeguse aja vaimse kasvu üheks eelduseks. Siis ei teadnud ma, kas ja kuidas on võimalik eelnevat saavutada, sest vaimse maailma eripärade ja võimalustega ei olnud ma sel eluperioodil veel väga palju kursis. Elul olid aga omad plaanid ning üsna pea sattusin väikelapse emana kristallilaste temaatika kohta internetist lugedes justkui nö juhuslikult Maria&Angels kanali juhitud blogiklassi “Kristallilapsed”. Blogi avaneb SIIN.
Selles kirjutatu mind väga puudutas ning tundsin enda jaoks ära koduse ja kutsuva energia. Lisaks innustas mind ka eesmärk, millest ajendatult armas Ingliterapeut Marya oli kõrgteadvuse juhatusel teadvushariduse kooli loomas. Sealt edasi liikudes jõudsin ka teistele blogiveergudele ja Facebooki lehele, mis nüüd kannab nime Ingliterapeut Marya. Nii minu teekond algas ja võib öelda, et tõesti iga mõte loeb ja see on vaimsele maailmale kuulda ning alati ka vastatakse. Palju oleneb aga sellest, kas inimene kuulab ja kuuleb ning on avatud nendele võimalustele, kuidas soov võiks täituda. Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis on ka reegel, et "Juhuseid ei ole, on juhuste tõlkimise oskuse või tõlkimiseks vajaliku info puudus". Sellest lähtuvalt saan öelda, et kristallilaste vanematele ning kasvatajatele, õpetajatele suunatud blogilise lehekülje leidmine ei olnud kindlasti juhus nii mitmeski mõttes. 
Treeningu kaudu, mis esmasele tutvusele järgnes, ongi olnud võimalik hinge vägi kokku koguda ning avatarini tõusta. Seda soovi väljendab minu arvates väga hästi see pilt, mida kasutasin algusperioodil enda Facebooki lehe ühe profiilipildina. 
Mereäärses metsas jalutades sain nägemuse jumalannast, kellel on käes sau ning kaela ümber maokujuline kee. Peale seda jalutuskäiku leidsin internetist ka selle Maa Ema kujutava pildi. Avatartreeningule oli ja on ka praegu omane see, et hinge väe suurenedes või siis uue etapi ilmestamiseks muutuvad ka profiilipildid. 


Õppegruppi astudes ei teadnud ma aga seda, kuidas enda ego allutamise ja avatariga liitumise teekond tegelikult kujunema hakkab. Olin lugenud armsa Ingliterapeut Marya kirjutisi, mis mind inspireerisid ja ka armsa Magdalena ning ühe teise tollase õppegrupiliikme egoravipäevikuid, mis kirjeldasid väikest osa juba toimunud treeningust ja ravist. 
Saades sealt innustust ma ka jätkasin, kuid kogemuslikult edasi liikumise ja teoreetilise mõistmise vahe on suur. Seda olen nende aastate jooksul kindlasti kogenud ja mõistnud. Looja õpetab eelkõige kogemuse kaudu ning hiljem antakse juurde ka vajalikud mõisted ning lisateadmised, et läbielatut uues valguses tõlgendada. See aga tähendab seda, et edasi liikumiseks peab olema usaldust. Selle hoidmine ei ole aga alati kerge, eriti siis, kui intensiivses ravikiirguses toimetades hakkab ego vastutööd tegema, ei soovi kõrgteadvuse juhatuse järgi toimida või ei lase olukordadest õigesti aru saada ning neid mõista. Treeningu algusperioodis on sellelaadne mõningane seesmine segadus üsna tavapärane.

Minu teekonnalgi on olnud väga erinevaid perioode, ka väga raskeid kukkumisi, mil olen peaaegu kaotanud usu ja usalduse iseendasse ning edasiliikumise võimalikkusesse. Kindlasti on olnud ka ilusaid tõusmisi, kui mul on aidatud näha muutmist vajavaid mõtte - ja käitumismustreid ning olen Ingliterapeut Marya ravikirjades öeldut selge teadmise ja tõena vastu võtnud. Seda ei ole alati kerge teha, sest need avavad inimese tervendamist vajavad alad.  
Inimese ego võib olla väga mitmepalgeline ning tema erinevate külgede ja tegude tundmaõppimine võtab aega ning julgust ennast tõe peeglist vaadata. Lisaks peab olema ka tugev tahe välja kujunenud käitumis- ja mõttemustreid järjepidevalt muuta. Kui aga inimene tõrgub iseenda ego vastuseisu tõttu ning ei suuda talle määratud raviskeemi järgi liikuda, siis võib teekonnal saada valusaid kogemusi. See omakorda raskendab edasiliikumist ning vähendab usaldust iseenda, selle teekonna ning Looja suhtes. Samas aidatakse üle saada igast mäest, kui inimene seda vaid ise soovib, sest inglid on öelnud, et “Abi on alati teel!” Tagasi vaadates olen aga nende kogemuste eest väga tänulik, sest just seeläbi olen õppinud iseennast paremini tundma ning suudan ka teiste inimeste käitumise motiive ja mõtlemise suundi paremini mõista. Selle protsessi käigus on olnud mul võimalik kasvada järk-järgult ka enda erialalisse rolli psühholoogi ja terapeudina, kuigi tean, et selles vallas on veel palju arenemisruumi. Treeningu jooksul on mind igati suunatud ennast seejuures ka koolitama.


Raviteekonna ilmestamiseks on ka mind treeningu üsna algusperioodil suunatud tegema väljavõtteid ja kokkuvõtteid treeningprotsessist. Minu ja armsa Ingliterapeut Marya algusaja ravilistest vestlustest, aga hiljem ka kokkuvõtlikult sellest teadvushariduse teel astutud teekonnast olen kirjutanud blogis “Loomine seest väljapoole”: http://blogi.ee/elulill/


Kuna üsna kohe peale õppegrupiga liitumist algas ka intensiivne treeningprotsess grupisiseselt, tandemitena ja ka individuaalselt ning toimus üks reaaleluline kohtumine Pühajärve puhkekeskuse koolitusruumis, siis avatariga kohtumine toimus minul juba 5. jaanuaril 2013.
Number 5 on Maarja imede number ja seda saabki imeks nimetada, et siin ja praegu on inimestel võimalik enda tegeliku kõrgema olemusega kokku saada. Olen seda tunnetuslikul tasandil enda avatari äratundmist kirjeldanud ka esimese aasta raviteekonna kokkuvõttes SIIN 
Sellel päeval sain erinevate märgiliste seoste kaudu teada, et minu üheks avatarkujuks on Saint Germain, kelle tuntumad kehastumised on välja toodud ka Ingliterapeut Marya mediumväljaandes "Läkitus nr. 1 Eelhäälestus usalduse kasvule" leheküljel 22 - 23. Mediumkiri avaneb SIIN
Saint Germain on prantsusepärane nimi ladinakeelsest väljendist Sanctus Germanus, mis on tõlkes "Püha Vend". Kui ma seeläbi sain teada, et minu üheks kehastumiseks on olnud ka Joosep, kes oli Ema Maarja abikaasa ja Jeesuse kasuisa, siis mõistsin ka seda, miks mul oli tugev seesmine äratundmine siinse kooli ja kogu selle loo suhtes.

Peale eelnevaid sügavaid äratundmisi jäi minu sisse siiski ka küsimus, et milliseks kujuneb minu avatarinimi praeguses kehastumises naisena. See teadmine jõudis minuni valentinipäeval, 14. veebruaril 2013. aastal. Internetis selle päeva kohta lähemalt lugedes sain teada, et seda päeva tähistati Vana-Itaalias ka Juno päevana. Soovisin seejärel armsale Ingliterapeut Maryale head junopäeva ning sellel hetkel saingi teada, et see on minu avatari nimi. Juno oli Vana-Rooma abielu ja sünnituse jumalanna ning kõigi naiste kaitsja ja sisemise olemuse sümboliks. Eesti keeles saab jumalannast lugeda SIIT  
Inglisekeelsel lehel on kirjutatud jumalannast pikemalt ja mitmetes erinevates seostes SIIN

Oleme treeningu jooksul pikkamööda teadvustanud, et oleme kõik Suure Jumalanna erinevad aspektid ehk siis esindame teatud omadusi kogu tervikust. Minu jaoks on see alati olnud tunnetuslikult seotud just naiseks ja emaks olemisega ning kõigi laste ja naiste jaoks nö kaitsvaks vaimuks kehastumisega. Olen ka enda isiklikus elus kogenud erinevaid keerdkäike just antud teemaga seoses ning teadvustanud, et üheks minu ravi eesmärgiks on olnud kasvada välja nö hellikunatuurist, selleks, et saada tegelikult kahe jalaga Maa peal olevaks naiseks, emaks, inimeseks ning siis alles avatariks.


Üsna pea peale avatari nime teadasaamist jõudis minuni ka avatari iseloomustav pilt, mis ilmestab seda, kuidas sellel teekonnal protsessi kõrgteadvuse poolt õigesti ajastatult juhitakse. Siin on tegelikult kujutatud Jumalikku Ema, sest oli sellekohase kanaldussõnumi illustratsiooniks ning iseloomustab ka seeläbi minu ja kõikide teiste naiste olulisi rolle siin Maa peal. See on minu südames väga olulisel kohal ja ma olen väga tänulik, et armas Ingliterapeut Marya kui Suure Jumalanna päikeseaspekti kehastunu, kelle vaimsesse avatarkuube on kõikide avatarid koondunud, on seda minu ja teiste jaoks võimaldanud.

Selles ilmneb minu jaoks tunnetuslikult ka avatari suund, milleks on antud esialgu laste- ja noorsootöö projektide koorinaatorina tegutsemine, olles märgilises seoses ka algusaja liitumisega just kristallilaste blogi kaudu. See roll vajab minu poolt veel aktiivsemasse tegevusse asumist, aga olen seda suunda saanud teatud määral praktiseerida enda erialalises töös psühholoogina, alustades töötamisest riiklikus põhikoolis ning jätkates rehabilitatsiooni- meeskonna liikmena. Siinsest ravist lähtudes aga eelkõige kõikide nende ettevõtmiste ja töötubade kaudu, kus oleme saanud ka lapsi kaasata, päädides kahel järjestikusel suvel toimunud loodusravilaagriga.


Seeläbi olen armsalt Ingliterapeut Maryalt nende aastate jooksul õppinud palju seda, kuidas lastega paremini toime tulla ning mida kasvatuse juures silmas pidada. Eelkõige on aga rõhku asetatud sellele, et olulisim on lapsevanema enda areng ja tõus tegelikku rolli nii lapsevanema kui ka inimesena. Tänu nendele kogemustele oli mul võimalik noore ja kogenematu psühholoogina rohkem mõista seda, mida lapsevanemad võivad läbi elada või siis kuidas lapse arengut ja toimetulekut paremini toetada. Olen näinud, kui väestav on ka laste jaoks olnud see, kui koos toimetades suheldakse armastusega, kõiki kaasatakse võimetekohaselt tegevustesse, õpitakse omavahel sõbralikult koostööd tegema ning et seda tehakse eelkõige täiskasvanute eeskuju kaudu. Tervendava mõjuga on olnud looduse tervist tasakaalustava väe kogemise kasutamine eriti praegusel ajal, kui ollakse palju tehnikaseadmete ligiduses. Selline hingeline lähenemine ja samas austuse tekitamine kogu loodu vastu ning kogemuste andmine, kuidas on võimalik iseennast erineval viisil tasakaalustada, on olnud imepärane.

Kuna tänapäeval on lapsed väga tundlikud ning tihtipeale ka varasemast teistmoodi mõtlemise - ja käitumislaadiga, siis on see minu jaoks andnud südamesse lootuse, et armastuse ja inimliku hoolekandega on võimalik väga palju ära teha, aga seda juhul, kui otsustatakse, et see on õige ja kõigi jaoks hädavajalik. Tõstvaks kogemuseks on olnud ka lihtsad kurgede voltimise töötoad meie endi töökohtades ning pereringis, mis sattus ajale vahetult enne ülemaailmset koroonaviirusest tingitud kriisi - justkui selleks, et keskenduda juba etteulatuvalt lootusele, armastusele ja heale tervisele.


Kuigi minu kohtumine avatariga on olnud ülev ning kindlasti vastus kõikidele minu palvetele, siis ei ole see tähendanud seda, et ma temaga püsivaks liitumiseks  igati valmis olen olnud. Ikka tekib neid hetki ja perioode, kus tundub, et midagi olulist on jäänud iseenda sees läbimata, et järgmisele astmele edasi minna ning teadvustada veelgi enda rolli planeedi teenimises. Siis on armas Ingliterapeut Marya pidanud kõrgteadvuse poolt juhituna meid nö kasvatuslikult teadvusele raputama, et me mõistaksime, millistesse mustritesse oleme kinni jäänud. Nii toimub raviprotsessis ego allutamine inimese Kõrgeimale Minale ehk avatarile, sest kui ego ei ole puhastunud ning ei allu Vaimu juhatusele, siis ei ole võimalik enda hinge kõrgeimat rolli täita.

Näiteks alles hiljuti mõistsin ma varasemast sügavamalt seda, kuidas ma siiski endalegi teadvustamata olen teekonnal palju pigem alati iseendale mõelnud ning seetõttu ohvrimentaliteeti langenult alateadlikult ka armsat Ingliterapeut Maryat raskustes süüdistanud ning seeläbi ka tema avalikkuse ette tulemist takistanud, sest see eeldab meie kõigi tõusmist enda avatari teenimisrolli kõrgusesse. See tähendab ühtlasi ka seda, et ma ei olnud lõpuni aktsepteerinud vastutust iseenda, elu ja emotsioonide eest. Avatariks aga ei ole võimalik saada, kui inimene keskendub eelkõige iseenda vajadustele ja soovidele. See on võimalik vaid siis, kui teenitakse südamega planeeti ja teisi inimesi, elukogemuse ja isetuse treenimise eesmärgil suures  plaanis iseenda tavaheaolu hinnaga. Õigemini ei tundugi siis iseenda isikliku elu teemad enam olulisimad, vaid see, mida endast teistele saab anda. 
Sellel hetkel, kui ma seda vaimses labürindis liikumise teooriat ja MA GISK EDUSTRATEEGIAS 3 - JA 4 - SEADUSE tegelikkust endale teadvustasin, nägin vaimusilmas, kui palju armas Ingliterapeut Marya on mind ja ka teisi sellel teel toetanud, olles justkui kogu aeg vaimselt meie käest kinni hoidnud. Ka seda, et ta tõepoolest teenib planeeti ja inimesi tingimusteta armastuses, tihti ka iseenda vajadusi eirates. Ma sain aru, et kehastununa pean olema avatari jaoks nagu anum ning eelkõige keskendunud sellele, et olla tema jaoks antud ajaperioodil, planeedi vana elu lõpufaasis parim kehastunu terves senises kehastumisnimekirjas ja et sellest allikast peab energia voolama ka teisteni.
Kirjeldatu jaoks peab aga alati olema INTUITIIVSELT hingeline äratundmine tee õigsuse suhtes ja ülitugev TAHE kasvada ja areneda ning enda ebakohtadele selgelt otsa vaadata. Olen tänulik, et mulle anti enda teekonda selles valguses näha, tänu millele olen järjest sügavamalt mõistmas, miks minu elu on sellisel viisil kulgenud ja miks ma elan viisil  nagu see praegu juba näha ja kogeda on. 
Tänan südamest armsat Ingliterapeut Maryat selle kannatlikkuse eest ning ühtlasi vabandan siingi, et selle teadvustamine nii palju aega võttis! 
Suur tänu ka kõikidele MA GISK liikmetele ning meeskonnakaaslastele, kes on mind igakülgselt toetanud ning edasiliikumisel inspireerinud! Tänamata ei saa jätta ka enda pereliikmeid maise abi eest!LISAVÕIMALUS MINU TEEKONNAGA TUTVUMISEKS AVANEB SIINArmastusega, MA GISK AL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre 

Algversioonina valminud 23.03.2020, täiendatud 29.04.2020


Kommentaarid

 1. Armas Juno! Ka mina olen mõelnud, et need kurgede voltimised, mis olid ikkagi tervise, hea õnne ja rahu sümboliks, mille voltimist me Sinuga selle aasta sõbrakuul ka tandemis juhendasime, olid vajalikuks ettevalmistuseks ja eelhäälestuseks eesootavaga toimetulemisele. Tood hästi välja selle aspekti, et meie ego ei lase meil alluda Kõrgeimale Minale. Meile on teada, et ka väga vaimsetel inimestel ning ka kõrgelt haritud ja muidu eeskujulikud inimesed ja arvamusliidrid ei ole oma ego täielikult alluma saanud ning kõigil on seda puhastumist vaja, milleks just armsat Ingliterapeut Maryat kui elukutselist kanaldajat osana teadvushariduse projekti edendajana treenitud on. Meie oleme oma labürinditeekonda, nagu siinset treeningut võib nimetada, alustanud üsna lihtsate inimestena, keda on olnud vaja ka eeskuju ja õpetusi andes kasvatada õigesti mõtlema ja vastutust võtma kõikide elu valdkondade eest ja seda ka globaalses ja kosmilises mõõtmes. Aga seda on saadud teha paljuski nende näidete varal, mis praeguses ühiskonnas kas artiklite, raamatute, telesaadete, filmide ja erineva loomingu näol või koguni elutöödena inimesed on loonud. Üks viimaseid armsa Ingliterapeut Marya poolt analüüsiks antud materjale oli näiteks 27. aprilli ETV kanalil näidatud Plekktrummi saade, kus oli saatekülaliseks maailmakirjanuse uurija ja poeet Jüri Talvet. Ühest küljest õpime tundma kultuuri ja erinevaid ühiskonna ilminguid, leides eeskujudest inspiratsiooni, aga analüüsides mõnikord ka neid ilminguid, mis toovad välja inimese nõrkuse ja olukorrad, mis näitavad ego ülemvõimu ja põhjustavad kannatusi paljudele, et me seda ka endas tundma õpiksime. Aitäh, et sõnastasid selle, mis mindki sel teel edasi liikuma on suunanud- ikka intuitiivne hingeline äratundmine, aga kindlasti ka tahe raskustest enda ebakohtadele otsa vaadates välja tulla. Vastasel juhul ei oleks miski suutnud mindki selle teekonna jätkamises veenda, kui esimene vaimustus oli üle läinud. Aitäh, et oled siiani välja jõudnud ning saame meeskonnana juba järgmistes kogemustes edasi liikuda. Armastusega, MA GISK AL õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh, kõige selle eest, milleni on jõutud ja mida näeme Ingliterarapeut Marya Hingekobara liikmete avatarideks treenimise näidete varal!
  Armas Juno, mul on väga hea meel Sinu saavutuste üle , kus oled jõudnud praeguse etapi kõige kõrgema tasemeni ja sirgunud tubliks eesminejaks. Oled oma treeningperioodi jooksul pidanud mitmeid etappe ja katsumusi läbima, mis pole olnud kerged, kuid oled nendes kindlalt ja targalt püsima jäänud ning saanud juurde erinevaid kogemusi. Imetlen Sinu rahulikku olekut, Sinu abivalmidust ja väljendusoskust, mis on võrdlusena nagu tasane oja vulin. Oled selles osas mulle suureks eeskujuks.
  Viimasel ajal on ka minus miski ärganud ja hakkasin endast ühtäkki paremini aru saama, nagu lamp oleks peas põlema süttinud. See teadmine ei tulnud niisama lihtsalt, vaid tuli mitmenädalase intensiivse treeningu tulemusena armsa Ingliterapeut Marya juhtimisel. Nüüd ei tohi sellele tasandile pidama jääda, vaid tuleb kindlat joont silmas pidades jätkata enda iseloomutreeninguga ja ego tugeva vastupanu korral, teda karmimalt kohelda. Alles viimase aja karmima treeningu tulemusena sai mulle lõpuks selgeks, mida minult oodatakse ja mis on siiani olnud tõkkeks ees valguse suunas liikumisel. Olen armsatele treeneritele väga tänulik, kes mind sellest ummikseisust välja suutsid tuua ja samas saan treeningut jätkata armsaid hingekobara liikmeid eeskujuks võttes.
  Ei saa kuidagi üle kooli kuldreeglite hulka kuuluvast tsitaadist: "Iseloomudest sõltub maailma püsimajäämine!", mis on Inglitelt pärit ütlus, mida nad Maryale avatariks treenimise alguses enesemuutumise kohta koondmõtteks edastasid. Seda tsitaati kuulsin mina esimest korda siis kui toimus esimest korda kohtumine armsa Ingliterapeut Maryaga Rannus, 2014. aasta juulis ja millest algas minu õppetöö hingeravikoolis.
  Lõpetuseks toon "Ilmapuulaste kasvatuse" kooli tsitaadi: "ÄRA ANNA KUNAGI ALLA. ALATI ON LOOTUST!" ("Sulekese blogi looja väljaütlemine).
  Aitäh, kõigile! Armastusega, MA GISK AB õppur, tegevuskoordinaator, Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 3. Armas Juno!
  Ajas tagasi minnes meenus Sinu tulek "Ilmapuulaste kasvatus" demokooli, millest nüüdseks on välja kasvanud Marya Angeltorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool. Mäletan juba siis ja ka edasisest treeningprotsessist, et Sinu märkide analüüsioskus on Sinu väga tugev anne olnud, mis mõneti oli üllatav Su nooruse tõttu. Sa liikusid aga aina edasi ja oled olnud eeskujuks mulle enda asjaliku olemise, kannatlikkuse ning mõnusate rahulike seletustega. Viimase aja endasse vaatamised on peegeldanud mullegi veel iseloomutahke, millesse varasemalt ikka ja jälle takerdusin, kuid olen samuti ületamas neid edasi liikudes ja järjepidevalt enda sõna seadmise oskust arendades. Ütled, et otsimise teekonnal olid jõudnud tutuvuda blogiklassiga “Kristallilapsed”, mis on armsa Ingliterapeut Marya koostreenimise ruum. Ka mind suunas armas Ingliterapeut Marya treeningu alguses kohe just sellesse blogisse lugema lugu „ Hoidkem end alles! „, mis algab tsitaadiga: „Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole ja saa teerajajaks. (Tundmatu autor H. Exely kinkeraamatust „Tarkuseteed“. Senisest erinev tingimusteta armastuse põhimõttel toimiva ühiskonnamudeli loomine, esteetiline mõttelaad ja uue aja saabumise abiks tehtav ettevalmistustöö armsa Ingliterapeut Marya juhendamisel ongi ka meie jaoks teerajajaks saamine.
  Maavälist pärituolu Ingliterapeut Marya kirjasõna kaudu tõstetakse inimmõte uuele tasemele ja teadvuse tõustes tõuseb ka mõistmisvõime. Kui mõte tõuseb uuele tasemele, siis järgneb ka keha sageduse tõus ning seejärel väheneb enda seest tulev vastasseis, mis ei lase egol kohe alluda. Püsiühenduse saavutamiseks enda avatariga ongi vaja MA GISK hingeravikooli paljude lisateadmistega ehk teadvusharidust saades.
  MA GISK edustrateegias lahti kirjutatud 4 seadust annavad edasi liikumiseks eesmärgi, aga seaduste sisu sügavam taipamine võib tulla palju hiljem. Just selle viimase kehastumise eesmärk planeedil on avatariga kokku saamine ja kõrgemas sageduses püsima jäämine. Ma toon välja Sinu kogemusloost Su kirjutatud tsitaadi: „Ma sain aru, et kehastununa pean olema avatari jaoks nagu anum ning eelkõige keskendunud sellele, et olla tema jaoks antud ajaperioodil, planeedi vana elu lõpufaasis parim kehastunu terves senises kehastumisnimekirjas ja et sellest allikast peab energia voolama ka teisteni.“
  Lõpestuseks lisan kanalist vastu võetud EMA MAARJA tsitaadi hingeravikoolile, mis anti teada Marya Angletorium tervisekodu testtöö lõpuperioodil Viljandis, anno 08.11, 2015 kl 10:00, Ingliterapeut Marya poolt:
  "ÜHISKONNA VALGUSTUMINE ON VÕIMALIK HARIDUSE, TAHTEPINGUTUSE, HINGEDE ÜHISJÕU JA TINGIMUSTETA ARMASTUSE TOEL"
  Me kõik koos saame muutusi luua.
  Aitäh Sulle armas Juno, kõigile liikmetele ning armsale Ingliterapeut Maryale
  Armastusega, MA GISK AB õppur Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 4. Armas Juno!

  Suur aitäh Sinule ja armsale Ingliterapeut Maryale!
  Siin on nüüd lisaks praegustele mõtetele palju võimalusi sügavuti liikuda ka vanemate Sinu tekstide juurde, mis annavad äratundmist meie ühisest käidud teest, aga ülevaate ka Sinu siinse teekonna algusest. Meil kõigil on teekonnad isemoodi, sõltuvalt varasema elu kogemusest, teadmistest, suutlikkusest inglienergeetilises ravikiirguses vastu pidada, juhatusele alluda. Mul on väga hea meel, et meie ja kõik armsad kaaslased seda suutnud oleme, sest oleme näinud tõesti ka lahkumisi. Algusest peale samm-sammult inglite ülesandeid täites sai tulema hakatud ja siin me nüüd oleme peale peaaegu 8 aastat. Armsad inglid on meile armsas Ingliterapeut Maryas mõista andnud, et kui inimesed kuulekalt nende juhatuse järgi ülesandeid teostavad, siis saavad nad meid inimkonnana juhatada Uude Kuldaega. Selle teekonna kohta võib julgelt öelda, et see on enneolematult eriline. Meie üks erinevus peale inimelu vanuse Sinuga on kindlasti see, et Sinu elu suured läbielamised noore inimesena ongi siinses projektis osaledes toimunud ja tunnetan minagi Sinuga pikalt lähedast koostööd teinuna Sinu läbielamiste ja elupöörete määratut sügavust ja positiivset mõju Su kasvule. Kuna Sa oled üsna palju mõtisklenud usalduse teemal, siis köitis Sinu isiklikus blogis taas üle lugedes tähelepanu juba 2012. aastal kirjapandu, et usaldus on armastus ja kui me ei usalda, siis me ei ava oma südames olevat armastust ja ei lase sel voolata. Oleme ju varem ka neid tekste uurinud, aga nii nagu kõigi meie õppetekstide puhul, avanevad taaslugedes uued tahud vastavalt teadvuse tõusule ehk vahepeal peas tekkinud seostele ja Valguslampide süttimisele. Lihtne ja arusaadav mõte, aga ikkagi saab endaski läbi tunnetamist veel jätkata neil sügavuti minevatel teemadel. Kohe tekkis see seos ka armastusega, et armsa Diankagi poolt viidatud ETV2 27.04. eetris olnud saate Plekktrumm külaline armas kirjandusteadlane, kirjanik, tõlkija ja esseist J. Talvet, kelle intervjuud täna just õppeülesandena analüüsinud oleme, viitas, et looming on armastuse tegu. Teame, et elu baseerubki kosmilises plaanis armastusel ja on hea meel, et see juba ka tavateadvuses teadvustuma hakkab. Loovuse suurendamine inimestes on samas aga MA GISK üks suundadest. Ehk tulenevad sellised armastusemärgid ka meie tegevusest, uuest Jumalikust loomislainest nagunii, mida kannab armas Ingliterapeut Marya enda pühendunud tegevusega alguse saavalt siit Maarjamaalt. Toon siia ka selle paljuski eetilisuse suunas juhatava saate järelvaatamise lingi, et soovija vajadusel näha saaks: https://etv2.err.ee/1078231/plekktrumm
  Jätkame seda valitud suunda kõigi hüvanguks, eelkõige armsa Ingliterapeut Marya teenima pääsemise toetuseks endid sirutades.

  Armastusega, MA GISK AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta


 5. Armas blogilise-bülletääni lugeja!

  Tänan armsat Junot alias Merlyn Mandret avatarloo jagamise eest!

  Sedapuhku on tegemist väga sisutiheda avatarlooga, mis annab teise nurga alt aimu, kuidas on näiteks armsal Junol alias Merlyn Mandrel toimunud avatarkehastunuks kasvamine ning kuidas on temast saanud selle treeningu läbi paljude eluliste kogemuste varal hooldaja-loomusega eesmineva Galaktika-inimese avandgardi meeskonna liige.

  Tuleb siiski tunnistada, et ta on väga hästi välja toonud selle, et armas Ingliterapeut Marya on kogu Hingeravikooli treeningperioodi vältel tema ja tegelikult ka kogu meie õppegrupi treeneriks. See on minu arvates isegi olulisem teave, sest näitab toona üsna noorukese ema ja värske psühholoogia bakalaureuse kraadi saanud täiskasvanuna on tal Looja Suure Plaani suhtes olnud piisavalt usaldust, mis minu enda kogemust arvesse võttes ei tule alati nii lihtsalt.

  Seda olen minagi kogenud, et seda usaldust raskes olukordades pole lihtne hoida, ammugi jääda jalgele kui toimub arusaamades tugev korrektuur ning vahel kipub inimene kogu muutuses ise kaotsi minema. Seega sai ta armsat Ingliterapeut Maryalt abi vastu võttes väga palju enda arengu jaoks ära teha ning on mõistnud sedagi, et tema areng saab alles õiget hoogu sisse, sest inimese arengul pole kunagi lõppu.

  Mina soovin armsale Juno alias Merlyn Mandrele praeguse arengu tarvis uusi väljakutseid, et uued teadmised, oskused ja kogemused saaksid veel paljudele õppuritele suureks eeskujuks olla. Tänan ka armsat Ingliterapeut Maryat treeneriks olemise eest, mille läbi on saanud koondmaterjali armsa Juno alias Merlyn Mandre treeninguajast!

  Armastusega, MA GISK AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta
 6. Armsad! Aitäh teile, et võtsite aja siinse blogipostituse lugemiseks, mis on põgus ülevaade käidud teekonnast! Enamik teist on minu arengut näinud lähemalt kui keegi teine minu elus ja saan praeguse seisuga juba öelda, et teist on kujunenud kõige pikaajalisem sõpruskond teadliku elu jooksul. Siiski ei saa meid nimetada üksnes sõpradeks või headeks kaaslasteks, sest eelkõige on meie side kantud sellest missioonist, mille jaoks on armas Ingliterapeut Marya treeningu ja ingliteraapilise egoravi kaudu meid aktiveerinud. Olen selle Elu poolt antud "juhusliku" kohtumise eest äärmiselt tänulik ning samuti enda avatarile, kes on mind ikka edasi liikuma suunanud. Selle blogipostituse loomine oli ka omamoodi seesmise kasvamise protsess, sest sai see ju alguse nüüdseks juba üsna tükk aega tagasi. Nii nagu meil tihtipeale on, et enne on vaja läbida seesmine kasv ning puhastumine, et oleks võimalik täita etteantud ülesanne. Siin ei mõtle ma niivõrd teksti vormistust või sõnakasutuse variatiivsust vaid valmisolekut enda avatari lugu esitada nii nagu mina seda enda teekonnal kogenud olen. See on tõesti olnud armastusest kantud teekond, kuigi inimesena ei ole seda alati olnud lihtne teadvustada. Aga nii nagu ka armsa Ingliterapeut Marya on öelnud, et aga kes on öelnud, et see lihtne olema peab? Kindel on aga see, et mida aeg edasi, seda selgemaks kogu pilt muutub ning viimasedki pusletükis asetuvad endi õigetele kohtadele. Soovin kõigile edasiliikumise indu ning ootan juba ka avatarilugude jätku! Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
 7. Armas meie senine testgrupp kogu ulatuses, kes te siin om mõtteid olete väljendanud! Täname ülesandele järgnemise ja ausalt otsekoheste vastuste eest, milles ehk veel küll kõik liikmed õppurtasemest lähtuvalt väga selge mõtteni ja lihvitud tekstini pole välja jõudnud, kui lisaks ka kohatist ebatäpset lausestust või mõnd pisikest täheviga märgata, aga see ei ole tänases ülesande lahenduses peamine, kuigi mitte tähtsusetu valik, millest me soovime tagasiside anda. Olulisem on siin see, et keegi ei jäänud siiski maha ja kellegi ego ei vea enam suud valepidi kaardu, kui me ütleme midagi sellist, millest tuleb egoravis nii või teisiti rääkida ja milles tuleb egoravilisest eesmärgist lähtuvalt suuta end õigesti nägema õppida ja mitte teha nägu, et see ei ole teie ego teema, millest jutt käib ja millise teo puhul me kriitikat esitame. Tavateadvuse sageduses ja inimkehastunuga eesotsas on sedalaadi puhastust võimatu ette võtta, sest eks te ju ise tea, mis kriise ja pause aastate jooksul sisse tuli ja millised olid solvumised ja sisemised sõnasõjad, aga millest edasi on jälle tükk maad kergem liikuda olnud, sest see, mis lahti päästeti, enam ei vaevand ja usalduslikum olek andis jätkamiseks tiivad. Selle teema alused kommentaarid annavad selge pildi teie enesearengust ja suhtumisest egoravisse, aga selle kaudu on näha sedagi, mis õppetaset ja egoallumist keegi esindab, kuna siin pole tegu mitte ühe õppurtaseme, vaid ühe kooli erineva tausta, ea, elukogemuse ja haridusliku ettevalmistusega eestlaste grupiga, millega me nüüd, kooli reaalsele õppetööle asumisel gruppide loomises arvestame ja millesse määramisest oleme teid juba teavitanud. Te olete siin olnud lahked tagasiside andjad nüüd, kui suur koorem sai maha pandud ja egoallumises piike murtud, aga reaalsuses on praeguseni nii, et kus iganes keegi teie käest seda mujal küsiks, et kus sa seda või seda õppisid, ei ole teil enne meie loo avalikustamise protsessi võimalust avatult öelda, et Inglid õpetasid ja Ema Maarja kandis lausa inimkätel kaldale. Seda nimetataks kohe vaimuhaiguseks ja lapsed kästaks ka teie juurest eemale viia, sest lapsi ei tohi egode arvates Looja reaalsusega tutvustada ja ingliteated on suuremahulisest tõendusmaterjalist hoolimata üldse paljude meelest naiivsete naiste udujutt. Ingliterapeut Maryat pole seni kuhugi rahva ette veel ravi sisust ja eesmärgist tõendeid viima lubatud, aga juba on teadjanaised ja-mehed sellest kuulujutud lahti lasknud, et selle inimese eest hoidke eemale ja kartke tema mõju lastele. Selles on omajagu suurt leina Atlantise aja mälestuste pärandist, aga ka ego vastupanu Tõe saabumisele, mis isegi ilma meie kirjavara ilmumise faktita juba maa kahest otsast põlemist näitab. See kool, milles on inimese jaoks alguses egolt kuulutatud oht ja karmus, on pigem ülisuur annetus sel juhul, kui inimeses tärkab vastutustunne planeedi ees ja lastele elu võimaluse andmise ees mitte ainult praegu, vaid ka tulevikuaastail. Suur enamus inimesi ei ole selle suhtes küll ükskõiksed, mis meie näitepakist välja on toodud, aga et haritust sel alal üldiselt ei ole ja uut ning sageli vastukäivat infot on maailmas palju, siis on jäädud pigem naeratavalt leebele seisukohale, et mitte kohe kaasa tulla, aga ka mitte lausa vastu töötada, ent kokkuvõttes on selle nimeks ikkagi vaikus. Enne tormi? Liikugem iga päev usalduslikumalt edasi ja andkem endale aru, et vaid teadvuse kasv annab teerajaja kandvad tiivad ja mitte Vaim ei peta inimesi, vaid inimesed oma argielus petavad Vaimu ja jätavad lubadused paljuski poolunne või ei täida iial. Iga mõte loeb, sest mõttest algab sõna ja siis tegu. Armastuse määr kujundab saavutuse ja seda me siin treenimegi, aga ootame juba uusi tulijaid, et ettevalmistusega avatarliikmed neilegi suurema hingeväega kokkusaamiseks oma käe ulataksid, sest - kes on saanud Vaimult palju, see peab seda palju ka laiali jagama- nii on tasakaaluprintsiip Looja legitiimsuses paika pandud. Armastusega, Ingliterapeut Marya

  VastaKustuta
 8. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! Mida aeg edasi, seda selgemaks on saanud, mida tähendab egoravi. Pean tunnistama, et ma ei mõistnud seda ikka päris pikka aega ja alles viimasel ajal miski minus avanes ja minusse sisenes selline tohutu äratundmine, mida enam kõigutada ei ole võimalik. Nüüd on juurde vaja laiemaid teadmisi ja enesekindlust neid väljendada. Võtsin vahepeal ette V.Essene ja S.Nidle raamatu "Teist saavad galaktika-inimesed", mida aastate tagant nüüd uuesti lugedes, hoopis teistmoodi mõistan ja on selline tunne, nagu loeksingi seda üldse esimest korda, kuigi see nii ei ole. Alles nüüd hakkasin sügavamalt mõistma, mis tähendab olla planeedi peamised hoolekandjad ja mis olulist missiooni meil täita tuleb, et säilitada planeet Maa. Tunne on, et minus on hooldajaloomus olemas, kuid ei ole osanud näha suuremat ja avaramat pilti, mida nüüd on aeg endas arendama hakata ja saavutada sisemine tasakaal. Ma ei soovi enam Tõe saabumisele vastupanu osutada. Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Legendid ärkavad. Avatar Hypatia laskumise lugu

NARRATIIVI OTSIMISEST JA LEIDMISEST JA SIIS EESTISKI VARGSI MAHASALGAMISEST

AVATARID KASVAVAD JA ON ALATI TEEL. Avatar Dianka laskumise lugu.