VAATAN RAHUS AJAS TAGASI ... TARKUS TULEB TASAPISI, VÕTAD  TEMALT ANNID VASTU? 

Kallis maalane, kes Sa suudad lugeda erilist väikerahva keelt, mille nimeks on eesti keel! 

Selle keele sõnavaras tähendab "eesti" riigi ja rahvuse  nimetuse kõrval  tuletuslikult justkui määrsõna "eest" ja siis nagu "eest tõmbaja, eestvõtja" jne. 

Kunagi olid praegu teada rahvus või etniline grupp eestlased  maailmas teada kuI aestid. Seda jälge mööda edasi minnes jõuame inglise keeles riigi keele nimetuse  tõlkeni, mis on "estonish",  mida võib inglise keele tundja kuulda ka kui "aestonish" ehk "hämmastama, jahamatama panema". 
Kui mu inglitee katsumus aastal 2008 algas, siis oli üks esimesi viiteid maavälisest õppetoast mulle just niisuguse sõnade valiku märkamiseks, millest ma siis veel ses kontekstis aru ei saanud, aga mida tuli paljukordsetes ületunnitööde mõtteruumi  puhastumistes, elukutseliseks maainglite treeneriks ja oma inimkujus avatari teenides  kanaldajaks ja terapeudiks treenides mõista püüda, et tunda ainest ja teada fakte, mida ma aastate vältel olen pidanud algkanalduste kaudu maailmale kätte tooma ja mismoodi hämmastun ma ise ja edasi siis järjest teisedki, kui kaugele ulatuvad inglite tiivalaiused ja kui kauge maa taha toovad nad arhailise iidmälu koondmõtteid, mida tänapäeva keelde tõlkides lausa higi otsa ette ilmub ja mille muutumisvajaduses süda sõõmukese õhku soovib ahmida. 
Elu on ime ja aina enam seda nägu, mis iidsetel aegadel igas tarkuseraamatus mingil moel kuulutusena sees on olnud, aga et see oli aeg, kus tarkust nähti muul kujul kui kirjasõnas, siis paljude jaoks seda näha ega ära õppida  ei antudki ning kui antigi kellelegi, siis levitati paljuski seda kui enda pea arusaama asjadest, kuid paljuski ka laimusarnase retoorika ja vähe arendatud teadvuse  tasandil.
Maailmale eneselegi ootamatul moel suunanäitajaks kasvanud Eesti ja tema uus, mittemaiselt läbinähtav imelugu avanes meie, Eesti, kooliõpetuse jalajälgedesse avanemiseks mõeldud ingliema MAARJA koolitöö näitel aastal 2010, mil ma pidin hea seisma virtuaalse  suhtluslaadi õige juurutamise eest ja mil esimese inglikooli töökultuuri osana algatati pöördumist sõnadega "armas, armsad" ja lõpetati vestlus samamoodi stiilis, "armastusega". See on hingede pärissuhtluse tava järgimine, mis peaks olema Maalgi  iga kasvatatud inimese mall ja arusaamast lähtuv pöördumise tunnetus, ent nii see pole igal pool läinud ja pole veel  tänaseni  egode vastutõrkumise piikide murdmises võidu paranetud  ja meie pakutud alale üle tuldud.  
Kuhu siis siin oma pilk suunata, et vaadata tagasi, aga siiski järjest edasi ja et puhtale pinnale kasvama pandud koolitaime jõuliseks puukeseks kutsuma hakata, mille oleme eesti tavade järgi ilmapuukeseks nimetanud, ehkki sümbol on võrreldav elupuu koondmõttega ja ulatub maa seest, meie Agharta siseriigist  kosmilise avaruse  sügavusse?
VASTUS. Vaade tuleb esialgu pöörata tänasesse päeva, anno 02.05, 2021 ja mitte kuhugi suurartistide lavalaudadele, vaid lihtsate eesti naiste ulmeliselt erilise ärkamise lainele, ammu kuulutatud   avataride kui Ülestõusnud Meistrite naasmise legendiloo taaskujunemisse. 
Taara tarkuste vastuvõtmise ind hinges, süda ärevalt tundlikuks äratatud, tulid need erilised imeloojad meie järel aastast 2012 aina edasi ja kõrgemale, aina uutes suhtumise mustrites ja nüüd ka kobarkonnana meid I ja II astme mariamsi tasemel järgides, end ja peret Kuldaja jaoks ette valmistades ja hingeravikoolis treenides ühtlasi ka avatarilikku elu edendades. 
Kuigi siin blogibülletäänis on võimalik nende lugusid teistestki artiklitest lugeda, anname täna alanud täiesti uue etapi alustuseks kokkuvõtte  MA GISK  1. kobara arvamuste   ja suhtumise kaudu nüüd, kui algne õpetus on omandatud ja on jõutud edasijõudnute liidergruppi, mis sisuliselt tähendab valmisolekut mentorina tegutseda ja vajadusel ka väljaspool meie ala  hingeravikooli esindada. 
Võtke see sõnum meilt vastu, sest ainult nii saabub võimalus uuele sagedusele kasvada ja maailmale maaväliselt juhitud hingeravikooli loomise testtööd kui inimese ingellikkuse väljendust esitada! 
Kel tekib küsimusi, saab neid nii siin kui mujal meie alal alati esitada, aga meeles hoida, et ainult neist saab eeskuju võtta, kes on seda taotlenud, end ravinud ja kogenud, millest jutt käib, sest on oma puhastuses kaugele jõudnud, aga teadke, et  iseseisvalt ja kooli mitte kuuludes seda hingeraviskeemi läbi teha ei saa, Elujõu  müsteeriumi kasvureegel ei luba. 
Salateadused eeldavad pühitsetu staatust ning suuresti just maavälise teadvuse poolt juhtimist, mis on praegu tuntavalt  kõrgemal kui  keegi inimesena suudaks, aga kui  end meie inglikätesse usaldada, siis saab meie  kooli  astudes kindlasti ka  ise mõelda ja ise tegutseda, sest meie koolis kehtivad reeglid, et inimese mõte loeb ja et  iseloomudest sõltub maailma rahu püsimajäämine. 
Antud 1. kobara kokkuvõtvad tagasisided on pärit meie raviliselt Fb lehelt Ingliterapeut Marya, avaldatud lehelt lahkumise sõnumi alla, mille toome muutmata kujul siia, kooli bülletääni lugemislauale. 
Täname neid teenimise  ja ingliteraapiale allumise eest! 


       Nüüd on paljudel teistel, millest alustada ja millele toetuda. 

 

       

               💝                      Armas Ingliterapeut Marya!

Aitäh! On au olnud selles nüüdseks juba 13 aastat tasapisi arendatud ja järjest enam pead tõstvas teadvuse tõstmise projektis osaleda ja siiagi lehele oma panus anda. MA GISK kui hingeravikool kasvatab inimesi läbi mõttemustrite ja iseloomude muutmise, hingede avamise, hooldajaloomuse väljatoomise, annete ja loovuse arendamise, koostöötreeningu jne. nende kõrgema potentsiaalini, millest peaks alguse saama ka ühiskonna muutus. Nii nagu kooli nimeks on ka avatarkool, treenitakse inimesi kokku saama endi Kõrgeimate Minade ehk avataridega. Projekti laiem eesmärk on aidata inimesi individuaalses teadvuses tõusta selleks, et läbida üheskoos faase, mida eeldab planeeti ees ootav suurem sagedusemuutus. Selleks, et vajalikud uued iseloomuomadused ja mustrid kinnistuks, on vaja neid treenida, seda juhendamist ja abi kool taevaste treenerite poolt ja kehastunu Ingliterapeut Marya siinsel juhatamisel pakubki. See on täiesti erakordne võimalus maavälise teadvuse juhtimise abil kasvada, aga tugev tahe peab inimesel endal kaasas olema, selleks, et kõik sammud kaasa teha nii, nagu Kõrgem Plaan nii selle inimese eluraja osas kui üldise arengu teenistuses ette näeb. Kui mina siia lehtedele 8,5 aastat tagasi jõudsin ja enda hingeülesannet ära tundes liitusin, oli kõigepealt vajalik end avalikult väljendama hakata, selleks, et kõritšakra avaneks, mis on südame avamise ja teadvuses kasvamise eeldus. See oli eriti raske eneseületus, aga ei olnud lihtne ka teie poolt suunatud mahukate tekstide läbimine, sest need olid siis veel keerulisemas arhailises inglikeeles. Suurt tükki korraga ahmides, kuna oli ka ju ääretult huvitav, muutus pea paksuks ning tekkis õhupuudus. Teame, et selle vastu aitab tempo rahulikustamine, pausi pidamine, kindlasti ka värske õhk. Inglienergeetilise kiirgusega laetuse tõttu kõik selliseid tekste lugeda üldse ei saa. Siinses koolis edasiliikumise võime sõltubki ego ehk madala mina suurusest, mis eranditult kõigis inimestes olemas on. Ego ülesanne on alati vaimu mahasurumine ja ta teeb seda eriti seal, kus Valguse tulekut tajub ja seetõttu võivad ka kanalduste lugemised esile kutsuda ebameeldivaid aistinguid. Seda oleme meie kogenud, aga ka takistusi üldse taevasele juhatusele allumisel. Kuna see teekond on väga pikk ja mitte lihtsate killast, siis on kasvuraskusi ja tagasilööke ka praegu, aga praeguse treenituse juures enam mitte nii suures ego vastuseisus kui varasemal perioodil. Usaldus taevase juhatuse õigsuse osas on aja jooksul tuntavalt süvenenud, eriti kuna meil on olemas kogemus, kuidas see juhatus alati õigeks osutub ja kõik varem aimdusena antu täitub. Olete öelnud, et juhatate inimkonna uude aega, kui inimesed vaid vajalikud sammud kenasti kaasa astuvad. Omalt poolt pakute toetust ja abi. Teie teate kõrgpildist vaadates, kuidas on õige ja vajalik, inimesed oma madalal sagedusel seda ei tea ega näe. Kui teadnuks, oleksime omal käel kuhugi juba jõudnud, aga ei ole paraku. Suur aitäh kõige tehtu eest! Tänan ka kõiki siinseid sõpru ja lugejaid! Kohtumiseni uutes ruumides! 

Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner 


                💝


Armas ravilehe jälgija!

Siin lahti rulluma hakanud lugu ja sõnumeid ei ole enamasti kerge lugeda ja mõsta. On palju inimesi, kes ka igapäevases elus on kogenud nähtusi, mida ei osata koheselt kuidagi seletada. Kui elus tuleb ette kannatusi, siis on loomulik, et püüame mõista, miks on asjad nii, nagu nad on ja enamasti läheb vastusteni jõudmiseni aega. Me pahatihti tahaks leida kiireid vastuseid ja kiireid lahendusi, aga Tõde on see, et oluline on teekond vastusteni, milleta me inimestena ei kasvaks. Siinse infokanali eripära armsa Ingliterapeut Maryana on selles, et näitab kätte kõige otsema tee välja nii individuaalsest kui ka kollektiivsest eluvaevast. Õieti ei ole üks aspekt teist arvestamata võimalikki. Nii on siia lehele järjepidevalt postitatud sõnumeid planeedi Maa ja inimhingede vaimselt hooldusgrupilt. Probleem on aga selles, et see tuleb tavamõistmisest erinevalt tasandilt ja on mitmes mõttes kange rohi. Samal ajal meie madalam loomus, mis hoiab meid tagasi harjumuspärases, ei luba seda vastu võtta ja loob kõikvõimalikke argiseid takistusi, miks ei saaks üht või teist mõtet vastu võtta. Nii on see olnud ka minu puhul ja ei olegi olemas inimest, kes kokkupuutel armsa Ingliterapeut Marya sõnumitega ei kogeks varem või hiljem soovi eemalduda sellest, mida sellises seesmises äratamise protsessis läbi tuleb elada. Pea pakub meile ikka lahendusi tavamõtlemise tasandil, aga selliselt ei saa inimkond jõuda senisest erinevate tulemusteni. Olen nii aru saanud, et kui meie hing avaneb ja ravikirju lugedes toimub kirgas äratundmine, järgneb sellele ka teine pool- puhastumata mõtete ja viltu kasvanud iseloomujoonte nähtavaletulemine. See on aga alkeemilise põlemise protsess, milleta ei saaks ravi toimuda. Selline on tõeline vaimse kasvu tunnus ja ainus tegelik tee ingelliku iseloomu ja rahumeelsema ühiskonna poole. Seegi on omakorda pikem protsess, mis toimub järk-järguliselt ning kulgeb läbi tõusude ja mõõnade, rütmiliselt ja pidevas muutumises, nagu on elule kõigis ilmingutes omane. Võin omalt poolt kinnitada ka armsa Hypatia öeldut, et aja jooksul on usaldus armsa Ingliterapeut Marya kaudu tuleva juhatuse suhtes kasvanud ning selle võrra on lihtsam ekslikke mõtteid ära tunda ning olulisele keskenduda. Ma arvan, et uue tundmaõppimine võibki toimuda ettevaatlikult, nagu ka minu puhul on siinse kooliga liitumise ja tegelikku ravisse astumisega olnud. Vaja läheb küll usaldust, et hingemere tormituultes vastu pidada ning tahet sügavamaid muutusi näha. Mulle meenub seda kirjutades üks ammune kajakimatk, mil kaaslasega võtsime ette Haapsalu lähistelt teekonna üle Väinamere Hiiumaa laidudele. Teel tõusis tugev tuul ja lained olid kõrged. Vaatamata kõigile jõupingutustele liikusime me vaevu edasi ning iga laine tõi kaasa uue ohu ümber minna. Siis saime väikesel laiul suurema kivi kõrvalt tuule ja vihma käest varju otsides puhata, et enne pimeduse saabumist edasi liikuda. Seda on raske sõnadesse panna, mida siis kogesin, aga mõlemad panime kogu jõu mängu ning kui ma valutavaid käsi puhkasin, sain panustada vaid tasakaalu hoidmisega ja mõte käis selle ümber, et mis see siis nüüd on. Minus ärkas aukartus elu ees ja sügav usaldus. See andis jälle jõudu edasi sõuda. Kõigis Looja hingedes on olemas see jõud, mis meid sellistes oludes aitab ning ma soovin, et iga inimene oma elu suuremates ja väiksemates kriisides selle jõu poole lahendusi otsides pöörduks. Seda pole võimalik ette teada, kuidas me suudame katsumusi ületada, aga seda on võimalik teada saada vaid teele asudes ja seda teed tundma õppides. Siinse lehe andmetest leiab indiaanitarkuse Taiatargalt: "Õpetused ei tule sedasi nagu mõned inimesed arvavad. Sa ei saa lihtsalt maha istuda ja tõest rääkida. Sedamoodi see ei käi. Sa pead elama selle sees ja olema selle osa ning siis suudad Sa hakata sellest aru saama. See on aeganõudev ja edeneb sammhaaval." Sellest veidi teise nurga alt räägib ka minu kodu seinale kinnitatud ühe vahetusüliõpilase kingitud postkaart, kus on saksa keeles kirjas: "Wege entstehen beim gehen" ehk tee ilmub käies. See kehtib kõigile ühtemoodi. Olen tänulik armsale Ingliterapeut Maryale, et nad meid sel teel on vajalikul määral hoidnud, samas ka õpetanud ohtusid ära tundma ning vältima ja treeningu käigus tahet rakendades takistusi kõrvaldama ja siira taotluse jõul endas leiduvatest piirangutest välja kasvama. Ole Sinagi julge uutele loomisaladele Ema Maarja jäljes järgnema!

Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin              💝


Armas Ingliterapeut Marya! 

Aitäh teile edasiliikumise teate eest!

Armsad kaasõppurid! 

Suur tänu teile endi kogemuste jagamise eest! Saan omalt poolt öelduga nõustuda, sest mina olen samuti nüüdseks juba 8 aastat ja 8 kuud teadvuse tõstmise koolis õppinud. Selle teekonna suureks osaks on olnud hingeravi, et puhastuda vanadest mõttemustritest ja valukohtadest, leida üles enda seesmine anne ning saada kokku enda Kõrgeima Mina ehk Avatariga. Kui ma kooli astusin, siis ei osanud ma kindlasti ette kujutada, mis mind ees ootab, järgnesin lihtsalt enda südame kutsele, sest tunne sees oli väga tugev. Mulle öeldi ka seda, et see ei saa igal hetkel olema kerge ning olen seda nüüdseks paljudel kordadel ka enda peal kogenud, aga samas sain aru ka sellest, et sellist ainulaadset võimalust nagu meie oleme aastate jooksul saanud, ei ole võimalik kogeda mitte kuskil. See on miski, mis on mind ikka rajal hoidnud. Nii nagu eespool on kirjeldatud, teeb selle ravi läbimine raskeks just see, et inglikiirgusega kokku puutudes ning ka enda hingeväe suurenedes, tõuseb tõesti üles ka teine pool meis endis, mida on siis vaja järk-järgult enda hingeväele allutada. Kui varasemalt ei ole sellist protsessi kogenud, siis võib see tekitada palju küsimusi ja ka seesmist segadust. Mäletan väga hästi neid esimesi päevi, mil minu sees kerkisid üles erinevad tunded ja mõtted. Kui siis ei julge ka abi küsida ning avatult rääkida sellest, mida kogetakse, siis võibki toimuda tagasilangus ning enam edasi ei saada. Kuna oleme tänaseks päevaks juba väga erinevaid kogemusi saanud, siis saame kinnitada, et see on just inimego, kes sellist vastupanu erinevates olukordades osutab. Inimegol on väga palju palgeid, mille vingerpusse peame inimestena tundma õppima. See teadmine lihtsalt niisama ei tule, ainult läbi kogemuse. Sellisel viisil iseenda ja inimese loomuse tundma õppimine on minu jaoks olnud vajalik ka erialalises töös psühholoogi ja terapeudina, et suuta teisi empaatiliselt mõista ning vajadusel ka aidata. Seega olen väga tänulik võimaluse eest seesmiselt kasvada ja sirutuda. Kindlasti ei ole teekonna kõik käänakud veel läbitud ning siiani on mõnikord raske juhatusele alluda, kuid õnneks on siiski nüüd ka piisavalt kogemusi, et enda nõrgad kohad ära tunda ja õigemale rajale juhtida. Arvan, et selline treening tuleks kõigile kasuks ning on tulevikus ka vältimatu, kui planeet tõuseb järgmisele teadvusastmele. Tänan siinkohal nii armsat Ingliterapeut Maryat treeningu ja ravi eest, kui ka kõiki grupikaaslasi, kellega oleme saanud koos terveneda, meeskondlikkust harjutada ja seeläbi tundnud õlg-õla kõrval edasi liikumise väge. Kummardus teie kõigi suunas! Kohtumiseni uutel radadel, armas siinse lehe lugeja! 

Armastusega, MA GISK EL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.