AVATARID KASVAVAD JA ON ALATI TEEL. Avatar Dianka laskumise lugu.

Armas Lugeja!
Armas Lugeja!

Kutsun Sind kaasa väikesele rännakule, kus saad tutvuda minu käänulise ja künkliku teekonnaga avatariks sirgumisel Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis. Selle teekonna ilmestamiseks olen lisanud postitusele meemid erinevate näoilmetega, mille pildistas kaamera minu avatariloo video salvestamise käigus. Lisatud videost saad näha mind rääkimas ületamist vajavatest raskustest kooli õppetööle asudes. 


Minu esimene kokkupuude Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooliga oli 2018. aastal märtsi lõpus Viljandis. Ma olin enda sees jõudnud selgusele, et on aeg elus läbi teha uus pööre. Selleks ajaks olin üliõpilasena enda elatamiseks tegelenud FIEna kodumajutusega. Hinges aga tundsin, et see on lõppemas ja midagi teistsugust on tulemas, aga ei teadnud, mis see on. Soovisin tegeleda andepõhise väljundiga ning et saaksin Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal omandatavat ka eluliselt seostada ja seeläbi asjatundlikumalt tegutseda. 

Minu armas sõbranna oli kohtunud ühel kogukonnateemalisel sündmusel Ingliterapeut Maryaga ning rääkis temast minule, aga ka nende esindatud organisatsiooni suvise loodusravilise lastelaagri plaanidest. Kui ta teist korda kohtuma läks, siis kutsus ka mind kaasa. Olin väga huvitatud nende inimestega tutvumisest, kelle kohta teadsin vaid, et nad on mõneti võõristust tekitavad, sest sõbranna rääkis neist teatava ettevaatusega. Ta rääkis ka seda, et nad väärtustavad inimese hingelis-vaimse poole arendamist, mis oli minu jaoks olulisim. Senise kokkupuute jooksul noorte valdkonnaga olin kogenud just sellise arengusuuna puudujääke ning seni polnud minu arvates hingelisele tasakaalu saavutamisele piisavalt tähelepanu pööratud. Ja nii me läksimegi majja, millest varasemalt möödudes olin märganud armsat jalapuhkamispinki suure pärna kõrval Viljandis A. Maramaa puiesteel. Enda üllatuseks avastasin, et see polnudki jehoovatunnistajate maja, nagu ekslikult süvenemata olin arvanud maja küljes lehviva lipu ja pühaliku puhtuse tõttu. Hiljem selgus, et süvenemata võib inimene väga valesid järeldusi teha. 

Kohe esimesel kohtumisel leidsime armsa Ingliterapeut Maryaga väga hea kontakti. Siis ei teadnud ma veel, et nemad olid just otsimas aprilliks südamekuu sündmuste sarja “Siiras rõõm liigutab südant” läbiviijat. Aga mina olin just loovmängu ja loovtantsu kursusel katsetanud enda arendatud mandalajoogat, mis mind vaimustas. See oli minu jaoks väga selge äratundmine, sest esimest korda tundsin, et minu mõtte kuulaja mõistab mandalajooga töötubade sügavamat tähendust. Olin soovinud, et saaksin seda ka suuremas seltskonnas ja vabas looduses läbi viia, kuid seni teadmata, kuidas inimesteni jõuda olin selle mõtte juba kõrvale pannud. Sellega seostub Maa Magnetilise Teenistuse Vaimgrupilt Krayon pärit tees „Jumal on aeglane ja Jumala ilmutusteekond on aeglane”, mis on kirjas Ingliterapeut Marya mediumväljaandes "Läkitus nr. 1 Eelhäälestus usalduse kasvule" lk 22, mis avaneb SIIN.

Et Jumal on aeglane, seda näitab ka MA GISK loomislugu, mis ulatub nüüdseks juba üle 10 aasta taha. Selleks ajaks, kui mina saabusin, oli kooli karkass hakanud juba valmima ning oli loodud organisatsioon ja selle alusdokumendid, sisse töötatud organisatsiooni kultuur, tööpõhimõtted, reeglid, kooli jaoks koondatud olulised õppematerjalid ja loodud erinevad õppekeskkonnad, tehtud läbi praktilised katsetused Marya Angletorium Tervisekodu kui inimese tervikliku elukäigunõustamise-, tervise- ja kogukonnakeskuses. Aga mis kõige peamine, oli olemas tuumikgrupp, kes oli õppinud kõrgsageduslikus energias toimima ning Ingliterapeut Marya kaudu Maa Vaimse Hierarhia poolt antud juhiseid täitma. Selle keerukus seisneb selles, et alguses on raske mõista, miks üldse midagi ja just sellisel moel on vaja teha, nagu ette antud ja mitte nii, nagu endale õige tundub. Inimese madalam mina ehk ego osutab riukalikku vastupanu kõigele senitundmatule, seega ka valikutele, mis teda Kõrgeimale Minale allutada püüab. Alles töö käigus tekib mõistmine ja usaldus, mida järjepidevalt kogemuste haaval üles ehitatakse. Tänu kaasõppurite pühendunud teenimisele said toimuda 5 imeküllast mandalajooga töötuba erinevates Eesti kohtades. Tagasi vaadates näen, kuidas siis samamoodi mu ego sellele plaanile vastupanu osutas. Oli aja leidmisega suuri piinasid, ka kõhklusi endas ja usaldamatust selle protsessi vastu. Õnneks olid need jõud, mis mind sellest siis läbi aitasid, tugevamad. Väga palju on sellise ego vastutöö tõttu minu elus varasemalt tegemata jäänud ja olen mõttetult palju energiat kõhklemisele raisanud.


See pilt on tehtud Rannu noortekeskuses toimunud südametervisele pühendatud päeval, kus toimus ka minu juhendatud mandalajooga töötuba


Nagu mandalajooga töötubadestki selgus, olen ande poolest tugev loovtegevuste juhendamises. Eriti, kui on võimalus seda looduse kogemisega ühildada. Sellepärast on olnud MA GISK loodusravilised perelaagrid Pangodis nendeks kohtadeks, kus ma oma annet ise selgemini tundma ja usaldama hakkasin. Seega ilmutas minu avatar esimesi märke juba päris alguses-loovuse kaudu inimesi loodusele ja teineteisele avades.


Siin on pilt esimesest MA GISK loodusravilisest perelaagrist, kus olen juhendamas loovmuusikalist töötuba


Loodusravilisse perelaagrisse võtsingi kaasa enda andena avalduva loovuse ja kaks armsat tütart. Kogu see loomismuster oli siis mulle kui külalisele veel väga uudne ja pinget tekitav, sest mul ei olnud sellest õiget ülevaadet ja mõistmist. Ikka ja jälle üllatusin töö käigus sellest, kuidas kõik õigel ajal omale kohale asetus. Laagri tarvis sai lihtsate vahenditega armsa Ingliterapeut Marya koduõuele loodud imeliselt vaheldusrikas laagriala ning valitsenud õhkkond meeskonnas oli rahumeelne ja koostöö sujuv. Laagri viimasteks päevadeks oli tekkinud suure kokkuhoidva perekonna tunne ning süda oli täidetud tänuga, mis rõõmuna kõikjale kiirgas.


 
See pilt on samuti esimesest loodusravilaagrist ning siin valmistan ette vaibapunumispuud, kus toimetamine sai lastele üheks meelistegevuseks


Kui varem ei olnud ma julgenud mõelda, kuidas minust võiks selle kooli liige saada ja veel vähem seda välja öelnud, siis peale laagrit tegin ma suusõnalise sooviavalduse, et tahan astuda hingeravikooli liikmeks. Sellest mõttest tegeliku otsuseni aga läks veel mitu kuud ja mitmeid kahtlusi ja enda eest põgenemist, enne kui olin valmis otsuse langetama ja järjepidevale õppetööle oma elus üldse ruumi pühendama. Mõistsin, et aja puudus on enda väärtuste ja valikute küsimus. Elu alati toetab seda, mida hing on valinud, kui see endas teadlikult vastu võtta. 

4. novembril 2018 kinnitati mind MA GISK Algajate Liidergrupi õppuriks. Järgnesid mitmed meeskonnatöö harjutused. Sain kogeda ka liidri ülesandeid, kuid kukkusin neis kolinal läbi, sest kuigi olin varasemalt erinevates grupitöödes harjunud ohjasid enda kätte haarama ja tööd juhtima, siis selles loomismustris liikudes ma seda teha ei osanud. Seda ei olekski ma saanud teha, sest mul puudus kõrgteadvusega selline tihe koostöökogemus. Kutsusin ka teisi enda mõtetele järgnema, õieti ise veel mõistmata, et esmalt tuleb end allutada järgnema kõrgteadvuslikult antud suunamisele. Pidasin ennast targemaks, lõpuni mõistmata, kuhu sattunud olen. Asi oli ka selles, et kuigi seda räägiti, siis ma ikkagi ei suutnud teadvustada, kuidas ja kelle poolt seda protsessi juhitakse ja et Ingliterapeut Marya ongi päriselt-päriselt Ema Maarja energia vahendaja suures vaimkogumis, kes ei saa esindada selle lihtsa inimese välja mõeldud mõtteid, kellena ma Ingliterapeut Maryat alguses nägin. Seda kõike oli liiga palju, et mulle pähe mahtuda. Tagasi vaadates näen, et iga tööga, mida me meeskonnas Ingliterapeut Marya juhatusel tegime, kogesin ja õppisin midagi senitundmatut. Seda oligi raske ära tunda, kui enda peas ei olnud vajalikke ühendusi loodud. Kuna see mõttemaailm on uustulijale võõras ja pole alati silmi tõde tabada, siis on väga oluline järjepidevus õppetööga tegelemisel ja analüüsimisel, et nägemine selgineks ja loodud seosed võiksid avaramale mõistmisele viia. Sellest räägib ka kooli kuldreeglites kirjas olev universaalne elu reegel: “Elu tuleb lahtiste silmadega vaadata ja kui kohtad midagi, mida ei tunne, mida ei tea, saa tundma, saa teada, enne kui kuulutad vastutulija enda vaenlaseks või kurja jõu esindajaks. Elu muutub meie ümber iga hetkega ja keegi ei saa seetõttu valeks pidada, et ei ole veel muutustest täit ülevaadet saanud” (Marija&Angels).    
Üks oluline muutus toimus siis, kui Ingliterapeut Marya suunas mind lugema waldorfpedagoogika alast kirjandust “Vabaduskasvatus” ja Rudolf Steineri raamatut “Lapse kasvatamine”. Kuigi olin aastate eest tundnud huvi selle hariduse suuna vastu, sain esmakordselt sügava äratundmise osaliseks. Ma ei mõistnud loetut intellektuaalselt sõna-sõnalt, aga tundsin, kuidas midagi loetus mind võimsalt kirgastas ja ma teadsin, et just selle vaimuteaduslikel alustel seisvast tarkusest on mul nii mõndagi olulist õppida. Sedasi märkidele järgnedes küpses minus kindel otsus kandideerida waldorfkooli õpetajaks. Sügisel saigi minust klassiõpetaja, kus algas minu tegelik õpetajaks kasvamine. Siis kulus marjaks ära pingetaluvuse ja enda mobiliseerimise võime, mida olin hingeravikoolis õppides suure sammu edasi arendanud. 

Koos selle uue etapiga tegin läbi kriisi, kus minu MA GISK ehk hingeravikooli liikmelisus rippus juuksekarva otsas. See oli viimane piir ja minu usalduse täielik proovilepanek, õigemini usaldamatuse mäss minus Looja maise kehastuse vastu. Kui selline protsess algab, siis inimene ise seda ei näe. Esmalt toimub sageduse langus, mis seab mõistmisele piirid ja blokeerib inglikiirguse tervendavad jõud. Seda langust ei tundnud ma siis ära ja ego haaras illusiooni, mille kohaselt tõsimeeli arvasin, et mulle tehakse ülekohut, kui toimus tegelik piiride seadmine armsa Ingliterapeut Marya poolt ning minu egosõja mahasurumine. See lõppes siis, kui ahastuses ja meeltesegaduses küsisin märki ja pidepunkti, mis aitaks mul teha otsuse, mida ma hiljem ei kahetseks. Adusin selle otsuse suurt kaalu. Sain taipamise, et kõrgteadvuse rajal tuleb ette olukordi, mida me ei mõista. Nii, nagu mõnikord lapsed ei mõista seda, miks vanemad neile piire seavad või midagi tungivalt nõuavad. Sain vaimusilmas piltliku vastuse, et kui oled kord juba sadamast laevale astunud, peab selle laevaga lõpuni sõitma, sest et see ei sõida üksiku reisija meele järgi teda tagasi kaile tooma, kui ta meelt muudab või kui süda pahaks läheb. Eelnimetatu ja vestlus ühe armsa sõbraga sai minu kaalukausiks, et see kogemus sellisena tänus vastu võtta ning kahtlemata usaldada Ingliterapeut Maryat ka siis, kui ma millegipärast ei mõista, miks üks või teine asi parasjagu nii on nagu on. Kokkuvõttes sain sellest ka alandlikkuse õppetunni ning hakkasin veteranliikmete kogemusi enam väärtustama ja neist eesminejatena lugu pidama. 

Üks keeruline katsumus oli minu jaoks lastetöö, mida tuli teostada meie omavaheliseks suhtluseks ja õppetööks loodud virtuaalses ruumis “Loomiskoda”. Pealtnäha lihtsad ülesanded, kui nad eeldavad koostööd enda lastega, nõuavad selleks usalduslikku meelelaadi ja juhendajapoolset valmisolekut ning oskust lapsi sellele tööle häälestada, millest mul alustades nappis. Ma polnud kohe endale võetud vastutuse kõrgusel ning olin ka selles rollis ebaõnnestumas. Järgnes olukorra reflektsioon ja arutelu, mida siis vaja on ja kuidas töö paremini edeneks. Olles juhendaja oma lastele, tuli läbida mitmeid sisemisi tõkkeid, mis omavahel ülesandeid teostades üles kerkisid. See andis mulle suurepärase võimaluse oma suhet lastega sügavamal tasandil korrastada ning anda neilegi kogemuse kaudu aimdus sellest, mida mina siinsetes õpingutes kogen. Oluline rõhuasetus MA GISK õppetöös praktiliste ülesannete täitmise taga on iseloomu kasvatamisel. Seda nõudis meilt ka lastetöö, mille tulemusena hakkasid tööd lõpupoole juba paremini sujuma, aga arenes edasi ka omavaheline lähedust hoidev suhtlus.


Siin oleme armsa noorema tütrega 15.02.2020 Ingliterapeut Marya juhitud ja peredele suunatud hingelinnu töötoas


Nende kahe aasta jooksul olen enda jaoks teinud väga mitmeid otsuseid, mis on mind naisena, emana ja õpetajana kasvatanud ning neid rolle ja kaasnevat vastutust enda jaoks oluliselt ümber mõtestanud. Need on väikesed, kuid tähtsad võidud, samm-sammu järel õigeid valikuid tehes ning enda hinge väe vastuvõtmise suunas liikudes. MA GISK on hingeravikooliks nimetatud avatarkool. Iga õige otsuse ja minetatud kahtluse tulemusena hakkas avatar minulegi tasahilju lähenema. Tema tugevamat kohalolu oli tunda 3. jaanuaril 2020 MA GISK pereliikmetele korraldatud metsanääripeo ettevalmistuses ja läbiviimises metshaldja rollis. Seda oli tunda ilmnenud sünkroonsusest minu loomingus, aga ka sisemise otsusekindluse ja mõtteselgusena.  


Foto on tehtud 3. jaanuaril 2020 peetud metsanääripeol Pangodi järve ääresPeale metsapidu saime meeskonnaga kaks ja oma perega ühe korra osaleda armsa Ingliterapeut Marya hingelinnu töötoas, mis mind hingeliselt oma avatarile avas. Mõlemal korral sain intuitiivselt valminud joonistustest kaasa märgid, mis minu avatarile viitasid. Edaspidises treeningprotsessis olen suutnud oma sagedust stabiilsemana hoida ja inglitele läbi kurgede voltimise töötubade läbiviimise rahusõnumit levitades järgneda.


Siin pildil räägin 15.02.2020 toimunud hingelinnu töötoas osalejatele enda hingelinnu nägemusest, millest ka pilt kõneleb


Siin pildil on rahu, tervise ja õnnekured, mille voltimise toimumist Eesti Vabariigi aastapäeval 24.02.2020 venna soolaleivapeol suuremas pereringis kalliks märgiliseks sündmuseks pean


1. aprill 2020 on see päev, mil armsa Ingliterapeut Marya abiga jõudsime märkidele järgnedes Vana-Kreeka jahijumalanna Artemise kaudu minu avatarini, kelle vaste Vana-Roomas oli Diana. Mind seob temaga eelkõige looduse, metsade ja maastike tunnetus ja -armastus ning et meis on tugevalt esindatud Kuu aspekt. Et aga uus kehastus toob kaasa avatarile uue taseme, on ka avatari nimi muutunud. Minu avatarnimi Dianka seostub minule eelkõige slaavipäraste muinasjuttudega, mis minu jaoks sümboliseerivad puutumatut loodust ja ühtlasi kõlab indiaani nimena, mis esindab minu loomuses austust Maa kui püha eluandja ja toitja ning elukoha vastu. Diana kohta leiad kokkuvõtva eestikeelse tutvustuse SIIT. 
Müütide ja sümbolite seoste poolest sisukam info inglisekeelsele lugejale avaneb SIIN.  

Olen vastu võtnud teadmise, et see elu ei kuulu enam minule, vaid olen selle andnud millegi suurema teenistusse, ehkki kannan oma individuaalse elu ja elurollide eest jätkuvalt vastutust. Sellepärast olen leppinud ka vajadusega paljudest seni olulisena tundunud asjadest loobuda, sest vastutus planeedi ja suure ilmarahva saatuse eest avatari väe kasvades kasvab ja prioriteedid muutuvad. Tunnetan jätkuvalt endas avarduvaid piire, mis innustavad suurepäraste eeskujude näitel end edasi kasvatama. Teisalt on see teekond ise piiritu, kuna alati ootavad ees uued horisondid ja ükski unistus ega maailmarahu loov visioon pole siinse kasvupotentsiaali jaoks liiga suur. Tänan selle ime võimalikkuse eest armsat Ingliterapeut Maryat, kõiki teeninud vabatahtlikke ja õppegrupi liikmeid, aga ka oma perekonda, kes mulle südames kõiges kaasa on elanud!

LISAVÕIMALUSENA PAKUN VAADATA LASTETÖÖ PRAKTIKANA LÄBI VIIDUD KADRIPÄEVA KOKKUVÕTVAT VIDEOT
Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin.

Valminud emadepäeval 10. mail 2020.

Kommentaarid

 1. Armas Dianka!

  Aitäh isikupärase avatarloo eest! Lugedes Sinu lugu ja jõudes selle kohani, kus Sa kirjeldad elavalt koos oma armsa sõbrannaga kaasa tulemisest esimeseks kohtumiseks loodusravilaagri plaanide tegemiseks Marya Angletoriumi Terviskodus, meenub mulle, kuidas me esimest korda omavahel põgusalt kohtusime. Ma ei tea, kas Sina seda mäletad, kuid minule jäi see meelde. Meie kohtumine leidiski aset sellel samal päeval tervisekodu uksel, kus meie armsa Magdalenaga kiirustasime bussi peale ja teie olite just uksest sisenemas. Tervitasin teid ja Sinu poolt tuli nii rõõmus, heatahtlik ja ütleks, et isegi imekspandav "Tere" vastu, mis on siiamaani meelde jäänud. Ja siin Sa nüüd oled, alati ideedest pakatav ja kaasakiskuv eriliste mängude ja omanäoliste mandala töötubadega nii toas kui ka värskes õhus, looduses. Suure tänutundega meenutan paari aasta tagust üritust Rannus, kus aitasid meie rakukese südamekuu üritust läbi viia koos mandalajooga töötoaga ja kus saime ka omavahel lähemalt tutvuda ja mis kujunes lõpuks meeldivaks meeskonna kokkusaamise ürituseks.
  Meenub ka imeline matkarada Parikajärve ääres, mille lõpetas samuti Sinu poolt läbiviidav mandalajooga töötuba. Oled imeline metsahaldjas ja meile suureks eeskujuks mitmel moel.
  Oled enda olemisega meile palju juurde andnud ja meid innustanud ning soovin, et Sinust tulev kaasahaarav entusiasm kunagi ei raugeks ja avatar Dianka üha suuremaid kõrgusi vallutab. Edu Sulle! Suur tänu ka armsale Ingliterapeut Maryale!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Maters alias Maret Raudsepp

  VastaKustuta
 2. Armas Dianka!

  Suur aitäh! Minulgi on ääretult hea meel, et Sa siiani jõudnud oled. Minule on Sinu tulekust enim meelde jäänud see, kuidas Sa õhinaga enda õpingutest ja lastega vabas õhus tegutsemise projektist kõnelesid ja kuidas Sa väljendasid enda sees olevat sügavat soovi maailma parandada. See kõik oli väga meie suunaga ühtiv. 2018. aasta kevadel koheselt juhendasid tõesti mitmeid mandalajooga töötubasid, millest minulegi on väga armsa kogemusena meelde jäänud see Parika ehk Südamejärve ümber matkamine ja sellele järgnenud mandalajooga laines toimetamine, aga täiesti omanäoline ja väekas oli ka meil koos Tallinnas mererannas läbi viidud, ikka Sinu juhendatud töötuba. See toimus Russalka taguses Inglirannas, milline nimi meile endilegi suure üllatusena alles organiseerimise käigus teatavaks sai, kui koht oli juba kindlalt valitud. See mere, liiva ja taeva kaasamängimine heliseb siiani mõnusalt hinges. Sinus kindlasti ka, kuigi hiljem on nüüd teatavaks saanud Sinu metshaldjalik olemus ja avatarloomus. Looduse tunnetamisele Looja erilise väljendusena on Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool sügavust ja teadmisi lisanud meie kõigi jaoks, aga Sinus oli seda kindlasti ka juba sees nii nagu indiaani seosena siin planeedi Maa austamist väljendad.
  Alguses oli tõesti pikka aega tunnetatav Sinu teatud ettevaatlikkus ja meie tegevuse jälgimine, kõrgema juhatusega isegi veidi rammukatsumine ja tõesti nägime ka Sinu iseenda kõrgemale hingele allajäämise perioode. See on samas olnud meilegi veteranliikmetena vajalik kogemus, nii nagu minule ka Sinu mentoriks olemine. Nüüd siit loost oli huvitav Su esialgsete kahtluste nüansse lugeda ja teada saada, kuidas võidaksegi midagi näha. Seda enam on hea meel, et sellest kõigest kenasti välja tulid ja jõudsid oma armsa avatarini. Mäletan hästi, kui väljendasid äratundmist, et just selles liikumises näed võimalust oma maailmaparandamise südamesoovi teostada. Sinus olev ettevõtlikkus, õhin ja loomingulisus, mis nüüd avatariga kokkusaamise järgselt veel enam valla on pääsenud, on tõesti meilegi inspireeriv ja projekti arenemiseks väga vajalik. Sinu kirjatöid on väga nauditav lugeda ja meeldib just see, kuidas Sa huvitavaid rakursse leiad millegi väljendamiseks. Mina imetlen ka Sinu kiiret õppimis- ja seosteloomise võimet. Tuntav on põhjalikkus ja kõige sügav läbi tunnetamine, nii nagu ka Sinu õpetajaametis. Avatariga kokkusaamise märgiline teekond on Sinu puhul ka olnud taas imeline, mida oleme saanud jälgida. Kuid teame ja oleme siit bülletäänist nüüd ka lugeda saanud, et selline, vaid kõrgteadvuse abil ja koostöös võimalik olev teekonna läbimine ongi inimeseti täiesti eripärane. Aitäh, armas Ingliterapeut Marya, selle võimaldamise eest!
  Palju edu, armas Dianka, jätkuvaks!

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta
 3. Armas Dianka! Tänan minagi Sind selle eest, et enda teekonna blogipostitusena oled kokku võtnud ning enda jaoks olulisi seoseid leidnud, et leida julgust ja tahet sellel teekonnal ikka edasi liikuda! Mäletan samuti Sinuga kohtumist ja seda, kuidas Sa rääkisid enda tekkinud ideedest ning, et oled juba ka 2 lapse ema. See tuli esialgu mulle suure üllatusena, sest Sinust õhkus sellist ülikoolis õppiva noore ja aktiivse inimese erksust, teotahet ning maailma muutmise soovi, kes ehk alles hakkab pereelu loomise peale mõtlema. Siis aga selgus, et tegelikult ju oled ea poolest minust isegi vanem, aga saame öelda, et oleme ühest põlvkonnast. Kuigi elame mõlemad Viljandis, siis esialgu meie suhtlemine väga tihe ei olnudki, aga see oli ka periood, mil alles õppisid meie tegevussuundi tundma ning kirjeldad siingi kenasti, mida pidid läbima, et meile ja eelkõige armsale Ingliterapeut Maryale lähemale astuda, end egoravile allutada ning seeläbi ka avatariga kokku saada. Mandalajooga töötubade ajal oli väga hea kogeda seda, kuidas Sulle selline tegevuste läbiviimine ja inimeste ühendamine väga hästi sobib ja see oli kindlasti eeskujuks ka minule. Selleks aga, et anne saaks uuesti tuule tiibadesse tuleb ka muid protsesse läbida ja iseloomu treenida, seda oleme ka nüüdseks vist kõik juba kogenud. Eks me liigume alles endi tõeliste rollide täide viimise suunas. Innustav on kindlasti olnud ka Sinu julgus astuda õpetaja ametisse, mis on nõudnud palju tähelepanu ja suutlikkust uue olukorraga kohaneda ja igal hetkel midagi uut juurde õppida. Tean, et see ei ole kerge, sest olen endagi elus pidanud tegema mitmeid samme tundmatuse suunas. Soovin, et Sinus säiliks tugev olukordade läbi mõtlemise ja teadvustamise võime ning kasvaksid iga päevaga üha enam enda avatari vääriliseks kehastunuks!
  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
 4. Armas Dianka! Aitäh Sulle kirjutatu eest! Mäletan Sinu esimest külaskäiku Marya Angletorium tervisekodusse kui toonasesse praktikabaasi. Sulle silma vaadates kohe esimesel kohtumisel oli tunda sellist sügavale puurivat ja uurivat pilku, ka hiljem kohtudes ning ma vaatasin samamoodi vastu. Sa justkui otsisid midagi mu silmadest ja minagi olin siiralt uudishimulik, sest oli tuttav hingetunne. See seostus mulle samasuguse äratundmise tundega algusaja treeningust, kui ma armsa Ingliterapeut Marya fotot vaatasin tundide viisi, tehes endale selgeks, et jah, tema on Ema Maarja.
  Sa oled kirjutanud enda kogemusloos ka enda kutsuja kohta tervisekodusse järgmist, tsiteerin: "Ta rääkis ka seda, et nad väärtustavad inimese hingelis-vaimse poole arendamist, mis oli minu jaoks olulisim. Senise kokkupuute jooksul noorte valdkonnaga olin kogenud just sellise arengusuuna puudujääke ning seni polnud minu arvates hingelisele tasakaalu saavutamisele piisavalt tähelepanu pööratud." See oli just see, mida hingeravikoolis õpetatakse, hingelis-vaimse poole arendamist ja ilmselgelt Sulle märgiks sai.
  Sa tulid toona ja rääkisid sellise entusiasmi ja õhinaga inimmandala töötoast loodusega seostades ja olid valmis neid läbi viima mitmes Eesti paigus. Saan aru, et ega see kohe Kõrgteadvusega koostöösse lülituda nii lihtsalt ei läinudki, aga Sa pingutasid ja oled siiani kõiges kaasa teinud, alates 2018 aasta kevadest. Üks Sinu läbi viidud töötubadest toimus ka Rannu Pere -ja Noortekeskuses, mil valmis imeline andestamise mandala, mida Sa oma avatari kogemusloos ka näitad. See asetseb siiani meie stendil. Olen selle eest tänulik!
  Üks rahvarohkemaid töötubasid oli ka Parika järve ümbruse ehk siis Südamejärve matk. Tulime Rannust mitme autoga ning kogemus oli vägev, sest matka lõppedes tervitas meid kaks vikerkaart taevas ja Kuu oli ka kohal. See oli imeilus hinge kosutav retk.
  Enda kohta sain teada mitmetes töötubades kaasa tehes seda, et isegi kui mul oli halb mingis liigutuses olla, kuigi ringis olevatel inimestel oli kõigil võimalus muuta liigutust, siis ma veel ei muutunud seda, lihtsalt kannatasin ja ootasin, et keegi alustaks, aga tegelikkuses tulnuks see suuna muutmise samm endal ära teha, see on olnud mu puudujääk.
  Mulle väga meeldib Sinu anne, mänge, nii suurtele kui lastele varrukast raputada, mida oleme kahes loodusravilaagris saanud kogeda ja mis tekitavad hingele hea ja kerge olemise. Mulle meeldib ka see, kuidas Sa aeglaselt rääkides oma mõtteid sõnadeks vormid, see on tõeline oskus. Sinu välja töötatud tervislik kaerahelbe smuuti, mis alguses mul täpselt välja ei tulnudki, on saanud meie peres tõeliseks hitiks, lisaks ka kohvikutepäeval pakutuna. Kui armsalt Ingliterapeut Maryalt tuli teave, et oled oma avatariga kokku saanud, siis ei olnudki see üllatav, et oled Jahijumalanna Diana kehastunu, selles elus siis avatar Dianka. Su liikumine metsas on olnud selline sportlikult graatsiline, just nii saan ma öelda ja see hakkas silma, kui me käisime Lähtel koos meie lastega digimatkal. Kõik asetus nagu paika. Mul on väga hea meel, et Sa oled siin ja oled andekas ja tahtejõuline õppur, kes võttis eesmärgiks sirutuda kõrgele. Suur tänu armsale Ingliterapeut Maryale, kelle teostatud egoravi viib iga inimese järjepideva treeningu käigus enda Kõrgeima Minaga kokku ehk avatariga ja siis saab võimalikus liikuda Looja plaaniga kooskõlas edasi aidates planeet Maa uuele tasandile.
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 5. Armas blogi lugeja!

  Tänan armsat Diankat, et ta on koondanud enda senise avatari laskumise loo ühte sissekandesse!

  Minu mälestused armsa Diankaga seoses jäävad veel varasemasse kooliaegsesse eluperioodi. Siiski minu esimene süvendatud suhtlemine armsa Diankaga sai alguse päris mitmel korral hiljem kui kutsusin armsat Diankat koos oma lastega meie üritustele, sest teadsin ühe teise Fb sõbraseina liikme kaudu tema vaimsetest huvidest. Neil kordadel mäletan, et veel armas Dianka meie üritustega ei liitunud. Armsa Dianka liitumine meie ühenduse poolt korraldatud üritustega sai võimalikuks juba mõnevõrra hiljem.

  Kui armas Dianka oli juba meie Hingeravikooli üritusega liitunud, siis kõige enam mäletan ka mina mandalajooga töötube Viljandis, kus me kõik üheskoos olime tunnistajaks, kuidas sünnib inimeste vahel hingetasandil väestamine ning kuidas sellele aitab kaasa inimeste enda terviklik areng ning kuidas koos sellega tulevad inimeses kaasa kõik hirmud, ebakindlus, inimlikud nõrkused jne.

  Hiljem mäletan armsa Dianka poolt väga sisukaid vestlusi, alati aktiivset kaasamõtlemist, ühenduse tegevuses julget pealehakkamist ning enda pere kaasamist meie üritustel.

  Vaatamata eale on temas palju avatust, siirust, hoolimist ning avar silmaring teeb armsast Diankast väga huvitava vestlus-ja koostööpartneri. Mina pean armsa Dianka puhul sedagi tugevuseks, et ta on väga pühendunud ja kohusetundlik õppur ning et ta enda Hingeravikooli õppetöö ülesannetesse julgesti oma peret kaasab.

  Mina soovin armsale Diankale Hingeravikooli õppurina ka edaspidiseks julget pealehakkamist praegustes ja kõigis tulevastes ettevõtmistes!

  Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.