KALLIS MAARJAMAA, KAS SUUDAD VEEL MAAILMA UUELE KURSILE SUUNATA?
EMA MAARJA VAIMKOGUMI JA TEMA ISETU TEENIJA NING PLAANILISE AVATARHINGE NÄIDISÜLESTÕUSU LÄBINUD INGLITERAPEUT MARYA PÖÖRDUMINE MAA ELUPUULASTEST  IIDHINGEDE KOGUKONNA POOLE. 
Armas Eesti, pikaaegse oreooliga IME-looja  ja laulva revolutsiooniga maailmale kursi näitajast territooriumilt ja rahva arvult väikeriik!

Armsad!

Tänaseks on meie hingeravikooli katselabor oma uksed sulgenud ja suurema vastuseisu inglite kaudu loodud avatarkooli suhtes seljatanud. 

Sellega oleme läbinud uue tee rajamise protsessi ja võime kinnitada kogu maailmale, et oleme oma kallile Maarjamaale loonud erilist laadi virtuaalse hingeravikooli mudeli, mille eesmärk on voolida maainglite meeskonda, ent mille liikmeskonda saavad kuuluda vaid tugeva tahte, andepõhise õpihuvi ja hea südamega mehed ja naised, kes hoolivad endast, oma perest ja maailma  saatusest ega pea paljuks eelhäälestusele keskenduda, mida eeldab maavälise kanali sisuline omaksvõtt. 


See aeg ja tee, mida me juba teatud määral kogeme,   pole esialgu lihtsate killast, aga tasub end ära ja annab lastele lootuse, et täiskasvanud teavad, mida teha ja kuidas maailma juhtida ega pea ärevuses oma silmi arvutimängudel hoidma,  et mitte kogeda seda, milline on maailm ilma täiskasvanute hoole ja kaastundeta. 

Toome teile sõnumeid sellestki, et Ema Maarja kavandatud ilmapuukooli katsetus peab edaspidi kogu maailma jaoks avanema, nii et kel sidemeid ja tutvusi välismaal, on teretulnud infot levitama, et Maarja on avatarina uuesti kehasse laskunud ja oma esmase kaaskonna inglikasvatuse abil meeskonnaks vorminud. 

Anname neilegi  au, kes meid siiani välja on aidanud jõuda ja kellele inglitee päris võõrana pole tundunud! 

Keegi ei tee maailmas midagi üksinda ära ja kedagi ei jäeta meie tänu ja tervenduseta, kes seda vähegi soovib vastu võtta.    

Suurpäev pole veel käes ja Sina, kes Sa seda teksti loed, ei suuda ehk end eestluse ühismõtte karmivõitu seotuses olles igikestvast orjarahva  nutulaulu viisist lahti öelda, aga võiks  ja tegelikult juba ka peaks,   sest ON AEG.   

On omamoodi paradoks, et just selle pealkirjaga, "ON AEG ... ehk jutuajamine Ingliterapeut Mariaga",  katselise kanaldustööna loodud blogiklassi õppetekst oli viimane omalaadne arvutipliiatsi teritus anno 9. jaanuar, 2012, enne kui asesõna "mina" asendus mu avatarjõus terminiga "meie" ja kus ma kuulutasin selgelt ja ilma keerutamata, et olen edaspidi endas igal eluhetkel inglitega seotud ega saa enam samamoodi  toimida kui kõigil mu varasematel eluaastatel ning et maailm ootab järjekordset eestlaste ühisjõu avaldumist ning maailmale uue suuna näitamist ja et selleks tuleks kokku kutsuda inglite terminites "ülestõusukomitee",  mis suudaks selgitada inglitee valikuid ja selle energiaga koos liikumise Loojalt kindlaks määratud seaduspära. 

"MAAPEALSETE INGLITE MAAILMAS." "Ilmapuulaste kasvatuse" näidisruum (ingliteated.blogspot.com)

Täna on aasta  2021, numbrite kombinatsioon sama, kuid aeg pikalt toonasest mööda liikunud, ent  endiselt pole siinmail suuri maainglite südamete avanemisi näha ei meie endi lähiringis ega ka võõramaa rahva seas, sest maised mured rõhuvad rinda ja haigustes ekslev elulaad kipub pigem mugavustsooni laskuma selmet  muutusele avatud suurusesse tõusta. 

Me laulsime end tol kaugel ajal ühtäkki ühte koondunud rahvana inglisüdamete  liitmise kaudu vabaks ja astusime eesmineva riigi ja rahvana Balti riike maailma areenile kandes ning sellega ka üleilmset tähelepanu äratades manipuleeriva ülemjõu käest vabaks, et olla iseseisev ja valida muu tee kui see, mille alandus ja arengupeetus meid veel siiani kummitab. 


Tänaseks on selgemast  selgem, et  faktiliselt, st  poliitiliselt võime ju vabad olla ja põhimõtteliselt oma riigis ise oma rahva esinduse kaudu etnilist elulaadi kasvatada, aga kas see ka  inimese argielus kaasa heliseb, kas inimesed seda teadlikult mõistavad, mida tookord maailmaimest unistamata lihtsalt uue tee leidmisena näidata sooviti?  

Meie rahva valitud mõttesuurustest üks enim tsiteeritud kirjanik, juba teispoolsuses viibiv riigimees, ekspresident Lennart Meri on öelnud: 

"On väga lihtne rääkida juttu, mis kõigile meeldib. Palju raskem on rääkida juttu, mis on TÕDE."

Eks me tea ka oma rahva teiseks kangelaslegendiks kujunenud "Tõe ja õiguse" taustal, et tõega tuleb ettevaatlikult ümber käia ja et tõde on kerge valeks ja laimuks tõlgendada, aga sedagi, et kui karjapoiss teistele vigurit tehes mitu korda hundi tulekust kuulutas ja teised silmapilk appi rutates karja rahulikku õhturahu kogesid, siis sel korral, kui hunt päriselt karjas noosi võttis, keegi  teda enam ei uskunud ja kahju saigi tekkida. 

Meie hingeravikooli õppetööst ei ole avalikkuses veel palju räägitud, aga midagi on ning paljutki oleme ise ka levitanud, aga mitte sel määral ja sõna selguses, et selle pikem eesmärk ka selgelt välja tuleks ja rahva enamus ei arvaks, et see kool sai loodud meile naljakaks ja lapsemeelselt tegutsemise vahvaks hobiks, et oleks, millega oma elupäevi sisustada ja end suure toimekusega ehtida. 

Kes nii arvab, on väga suurel eksiteel ega aima isegi seda, et kui seda kooli ei oleks loodud, poleks seda paikagi enam taeva tähekaardil, kus me praegu planeediga asume. Miks?Sest see kool peaks andma kindla skeemi ja  ettemääratuse kaudu Suure Valgusega kokkusaamise eeltööks  isetuse treenimise ja  kogukondadena õppimise võimaluse, elulised näited, kuidas toime tulla eespool terendava suure footonvöö saabumise olukorraga, millest kui Maad külastavast esialgsest purustusohust, kuid muudes baasides varju leidnult  täisteadvuslikuks ja uueks tsivilisatsiooniks kasvamise võimalusest on palju infot jagatud, aga mille usaldusväärsus on enamjaolt igal pool peavoolus ja isegi valgustöötajate ringis kahtluse alla seatud, olgugi et isegi paljukiidetud  akadeemiline  teadus on sellest teadvuse muutmise päästevahendist  ammu teadlik. Siinkohal tõdeme küll ka seda, et teadlik pole mitte kogu akadeemiline teadusringkond ja mitte isegi ehk niiväga Eesti teadlaskond. 

Maa riikide valitsused on pea kõikjal loonud enda kaaskonda maavälistega suhtlemise meeskonnad, aga et maise inimese isik on ühisego mässumeelsusest tugevasti mõjutatud ja paanika pole eriti ses valdkonnas õige abimees, siis on mindud pigem vaikimise ja tõele vastuseisva eitamise teed. 

Igaks asjaks on Loojal oma koht ja aeg. Nii ka selles Maa hingede ülestõusu plaanis, millele on muu asjasse puutuvaga seoses antud üldine nimetus Looja Suur Plaan ja mille jaoks on kõik pärishinged ja eriti iidhinged andnud enne kehastumist püha tõotuse, et tulevad just selle plaani teostuseks Maale ja võtavad  vastutuse oma ande ja iidhinge pärimuse toel teha kõik selleks, et pärast ei tuleks kahetseda: "Kas ma siis ei võinud..." 


Kuidas selle plaani täitmisega Maa materiaalses reaalsuses on läinud, näitab tänapäev selgelt isekalt tegutseva argielu seisukorrana välja  ja nii laiutab egomaania igal pool, kus see vähegi  kanda saaks kinnitada. Noorem põlvkond kasvab selles vaimsuses  üles, eelistab aina enam mugavusi ja lihtsamat läbisaamist ning kui mõelda, kuidas maailm tänasest edasi saaks toimida,  siis pole raske aimata keerulisi aegu kõiges selles, kus vaja isetut,  tingimusteta kujul üksteise toetust, eriolukordades jalgele jäämist, plahvatuse ja katastroofide puhul  ilma elektri ja elektroonikata hakkamsaamist, eluraskustega toimetulekut ja mis peamine-igati  tervena allesjäämist. 

Maa Vaimse Hierarhia koondmõtteks pidi saama inimperele vaba tee andmine, et  Valguse saabumiseks ette valmistuda ja juhtida inimmõtteid ilma suurema elukorraldusse sekkumiseta,  aga seda ikka oma vanemliku hoolega inimesi jälgides ja varem tehtud plaane järjel hoides, kuid nüüd, kui täiskasvanud ei soovi olla täiskasvanud, vaid mängivad igavesti noori lapsemeeli,  pole selle eesmärgini jõudmine vaid inimajude abil päriselt võimalik, sest teatud ühistaset on vaja õigel sünnisagedusel hoida, muidu teadvus ei tõuse ja haigused ning egomaania ei taandu. 

Maad on madalal sosistava allilma manipuleeriva sekkumise toime tõttu nimetatud ka vanglaplaneediks. Seda just seetõttu, et manipuleeriv  egokontroll peab vajalikuks mõtteid teatud piiridesse vangistada ja iga hinna eest uut laadi mõtet ja teerajamist valeks ja kahjulikuks nimetada. 

Meie küsime siit, oma pioneeride kasvulava peenraäärelt, mismoodi saab kahjulik olla tõde inimhingede päritolu ja tsivilisatsioonide kujunemisloo kohta ja valgus hingele olulisest inimperena säilimise ülesandest, mida tuldi Maale uue arengusooritusena täitma? Eks ego ju tea, miks...


Vastust oleks aga ikkagi õigem nii  sõnastada, et kahjulik saab olla see tõde neile, kes on vanas ja piiravas ülitugeva egohirmu sidemega kinni ja hoidub vastutusest illusioonide loojast   kaotuspaanika najal kinni, et kui ma midagi uut ja tundmatut usaldan, mida siis teised arvavad ja et kui uut ja senitundmatut omaks võtan, kas mu elu saab siis enam turvaline ja majanduslikult mugav olla. 

Eks elu näitab, mis saab, aga kes meid ei usalda, sellele meenutame paljusid aegade jooksul ilmnenud ja loodud uusi nähtusi ja leiutisi, millele siis, kui sellest veel eriti midagi ei teatud, samuti keelupiire kehtestati ja asjaga tegelejad tuleriidale või vangikongi pisteti või ühiskonna liikmena põlu alla heideti, aga mida nähtusena  ikkagi enam evolutsioonivete tulvas peatada ei saanud, sest see, mis Loojalt ette nähtud, saabub moel või teisel, õigel ajal või pisut hiljem alati vääramatu jõuga ja teeb oma plaani teoks. Nii tuleb ka footonvöö oma ülesandes ja missioonis, mille kohta  on levimas  palju erisõnastuses mõisteid, aga mille eesmärk on üks- võita deemonlus meie inimkeha sisemuses  ning kasvada maiselt galaktiliseks inglipereks ja uue tsivilisatsiooni loojaiks ilma Maalt ja   oma kehadest välja kolimata, kuigi etteulatuvalt teada on ka see fakt, et mitte kogu tsivilisatsioon ei suuda selles protsessis inimkehastumisse alles  jääda. 

                                                    Josephine Wall "Key to Eternity"  


Me räägime siin seda juttu teadlikule inimgrupile, st neile maaingli geeni kandjaile, kes võiksid saadagi teksti alguspoolel viidatud ülestõusu komitee liikmeiks, aga kas seegi meil õnnestub ja kas meil tekib uus maainglitest koosnev mehi ja naisi sisaldav õppegrupp, näitab aeg ja Aja Pulsi loodud võimalus. 

MAA AJALOOS ON OLNUD HETKI, MIL KOGU MAA OLEMASOLU JA  SAATUSE ÜLE OTSUSTAB  ÜKSAINUS VALIK. SEE VALIK ON NÜÜD JA PRAEGU MAA INIMKONNA JAOKS LÕPU EEL JA UUE AJASTU ÄREVUSOOTUSES TAASKORD KÄES, OLGU MAARJAMAA RAHVA SEAST KAASATULIJAID VÄHE VÕI PALJU. 

NB! KÜSIMUS SUURELE RINGILE. 

Kui elu peamine eesmärk on olla Looja Suure Plaani teostuse abiline ja kui me saabusime hingede plaanis kehasse ka kui JUMALAEMA MAARJA KAASKONDA,  iidhingedena avatari kobarkonda kehastama ja tõotasime seal, hingedemaal, üksteist selles ingli kombel aidata, miks me seda siis ikka veel ei tee ja laseme maailmal arvata, et Looja on üldse Maa unustanud ja meil tuleb see eluplaan ISEDEGA täide viia? 

Epp Maria Kokamägi "Hoiavad tasakaalu" 


Washta (J. Essene, S. Nidle "Teist saavad galaktilised inimesed" lk.78-79): "Just praegu hakkavad Maa-inimesed avastama, et rakuline struktuur põhineb suures ulatuses mõistuse tahtel. See mõistuse tahte kasutamine ainult intensiivistub eksponentsiaalselt, kui antakse täisteadvus. Seetõttu peaksid teie planeedi inimesed aru saama, et kui neil on tugev soov või tugev tahe  midagi teha, siis saab see teoks. See saab teoks tingimusel, et soov on küllalt jõuline. 

Inimese mõistus on siiski tugeva võimega - isegi teie    nõrga  inimteadvuse korral-, selleks, et  luua ja edukalt lubada muudatusi keha rakustruktuuris. Seetõttu peaksid teie planeedi inimesed mõistma ja kasutama seda potentsiaalset mõistuse jõudu positiivseteks muudatusteks. Mõistuse jõu kasutamine on vajalik aluspõhi hiljem toimuvale. 

...

Kõige tähtsam arusaamise mudel on see, et inimeses on tugev tahe ja kui sel tahtel on õige idee omaenese soovidest, siis võivad muutused teoks saada. Seega see tahte idee pluss positiivne soov on võrdne muutusega. See on võti selle mõistmiseks, kuidas toimib mõistus praegu teie planeedil. Kui avardatud teadvuslik mõistusekasutus on kõigil Maa-inimestel viidud täiusele, siis ei nõua see mõiste enam mingit erilist tehnikat, vaid ainult arusaamist jõust, mis on kõigil galaktikainimestel. Siiski tuleb välja arendada uued käitumismustrid, et inimesed kasutaksid seda liiki energiat ülesehitavalt, aga mitte kunagi kahjustavalt."  

  

MÕTE LOEB. ME OLEME VALMIS JA OOTEL. TÕUSE, SA SUUDAD! 

Armastusega, Maa ühisteadvuse hoolekande mediumterapeut ja katseklaasis aretatud elupuukooli MARYA ANGLETORIUM GALAKTILISE INIMESE SUHTLEMISKOOLI EESTI-OSA mudeli maine eestkostja ja 1. inglite juhitud hingeravikooli avatariks  kasvatatud vilistlane,  Ingliterapeut Marya  


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

MIS OOTAB MEID EES, KUI TEEME, MIS VAJA JA VIIME EESTI MAAILMA 5 RIKKAIMA RIIGI SEKKA?

EMA MAARJA JA TEMA INGLIVÄEGA KOOS ON KERGEM

ME ELAME MAISE TÕE MUUNDUMISE JA PROHVETKUULUTUSTE TÄIDEVIIMISE AJAJÄRGUL.