Maarja uuest annetusest ja raskustest kingi üleandmisel Valguse Emalaeva asukohamaale elik Eestile.Armas lugeja! Tere taas! 
Tänase päeva pika ja pineva vaikusvastuse seisundis, mis on järgnenud  meie paljudele teavitustele Maarja uue ime sündimisest Ema maale, Maarjamaaks ristitud Eestile  on paslikum ehk loo pealkirjaks kinnitada QUO VADIS, SELLE ILMA INIMKOND? 
Samas on arusaadav, et infotehnoloogia lauspealetungis pole pikemat süvenemist vajav materjal kerge lugemispala ning maailmale otse elutuppa paisatav igasugune kõmuinformatsioon ja sõjapidu on teadvuse nii ärevaks ajanud, et inimene ei julge enam varsti  sedagi uskuda, kes on ta ise, kes on talle  ustav ja toetav  sõber või kes ainult  näitleb end sõbrana ja kus varitseb Pimedus või kus paitab Valguse käsi ta põske. 
Ehime end tänaseks sissekandeks eesti lipu värviliselt pidulikuks. 

Neitsi Maarja, eestluse kõnepruugis lihtsalt Maarja on täna, 8. septembril anno 2020  maises kontekstis mõeldult sünnipäevalaps. 

Meie, Tema teadvushariduse teenimisgrupp ja hingehariduse maaletoojad,  pühitseme seda oma järjekordse blogisissekandega ja valime vestlusesse mõtteid, mis võiksid me riigi vaimselt küpseil esiliikmeil seda uut Maarja tulekut südamesse sisse lasta. 
See on ülim kink, mida Talle Tema pühendumise eest Eestimaad hoida ja arendada vastuanniks pakkuda, sest mida muud Ta siin soovida saakski, kui on oma rahvale iseolemise vabaduse andnud ja kuningliku hooldajaloomuse olemuse teadvushariduse koolitööks  pakkinud, oodates pikisilmi, et see rahvas, kes pole end ärkamisaja pidudes jumalannarahvana veel ära tundnud, pooldaks haritust ja hingelisust igast materiaalsest rikkusest enam, sest see on tase, mis lubaks eestlusel olla ees minejaks imeloojaks ja  saada maailmale Valguse lipulaevaks, aitamaks Maarja koduplaneeti uue ajastu eel Tema teise aspekti, Siiriusel asuva Kuldemanda Kohalolu teenimiseks ette valmistada.  
Uut on alati võõrastav vastu võtta, paljudel juhtudel päästab uus isegi sõdu valla. Meie siin seda ei põhjusta ega sunni kedagi väevõimuga meie saavutusi tunnustama, aga ei peida uut siiski vaikselt ja salamisi kivi alla või riidekirstu tahanurka paremaid aegu ootama. 

Me  võtame vaimkogum Ingliterapeut Maryana vastutuse sellest uuest imeloost selgelt ja keerutamata TÄNA  ja iga uue järgneva päevagi tähtpunkt kujundada. 

Varem hästi tuntud psühhiaater ja UFO-uurija Ilmar Soomere on kord oma kokkuvõtliku raamatukese "UFO-kontaktid ja usk" (A/S SÜNNIMAA, 1990) avasõnas kirjutanud järgmist: 
"Koos vaimsuse arenguga avardub ka ruumiline silmaring. ...Ka oma voodikeses lamava imiku taju piirdub vaid vahetu ümbrusega. Kasvab inimene suuremaks, avardub ka tema taju oma majaümbrusest linna, riigi, kontinendi või planeedini. Mõned on isegi Kuu peal käinud. Inimene hindab kõike iseenda järgi. Eks olid ju muistsed mõõdudki ta enda pealt võetud- sõrm, vaks, jalg, küünar, süld. ...Siit tuleneb ka arvamine, et Maal olev elu on ainulaadne nähtus ja kui esineb kontakte kosmosest tulnutega, on see alati põhjustanud suurt üllatust." 
  
Siia sobib lisada veel ka kunagi Tartut külastanud saksa päritolu teadlasest rännumehe Alexander Humboldt'ilt  kirja pandud mõte, et iga suurem tõde läbib tema arusaamise järgi 3 teadvustamise astet. 
1. Milline absurd!
2. Siin võib midagi olla!
3. No kes siis seda ei tea! 
Eks tema teadis, millest enda kaasajal, 19. sajandi uute avastuste laiendamise protsessi kontekstis rääkis. Kui me aga vaatame sama seaduspära tänase uue saavutuse avastamise tähenduses,  poleks nagu üldse aeg muutunud ja rahvas teadvuses kasvanud, ehkki aja tunnused on sootuks muud kui toona, mil inimesed elasid paikselt oma kodudes paljuski terve eluea ning puudus see arusaam ja tehnoloogia, mis evolutsiooniloo sündmused kiirendatud korras päevavalgele lubaks tuua.
Eesti on läbi pika ajaloo olnud see väikese rahvakilluga  maalapp, kus on püütud olla või sunnitud olema alalhoidlikult töökas ja orjameelselt alandlik, ent kus kõigi raskuste kiuste ka lugemis- ja rehkendamisoskusele teed anti. Elulood räägivad hingelistest emadest, kes pimedatel talveõhtutel voki taga kedrates ühtlasi lastele pirrutule valgel tähti õpetasid ning teada on seegi, et kes sai kodutalult võimaluse kooliharidust omandada, see enam muud rikkust talust kaasa ei saanud, kuna haridus pidi tagama töö  ja andma leiva igal eluperioodil. Tarkus oli hinnas, õpetajaks ja arstiks õppinu sõnu kuulati ja neid julgeti järgida, sest nemad said aru, mis maailmas õige ja mis väär on. Jah, tõsi, isiksusest olenes ka palju, kuid eks visa õppetöö ja vastutus oma ametiau ja kogukonna ees lihvisid sisemist tõetunnetust ja ISE kui suhtumist ja käitumist valitsev iseloom taltus enamasti ikkagi targaks üldise heaolu eesmärgil toimijaks. 
See on muidugi selge üldistus, millele jutu sihtisime, aga peamine eestlase loomus on ka tänapäeval selle järgi tuntav, mis on ühtpidi tore ja edasiviiv,  teisalt ka jonnakalt kõrgema astme tarkusele,  jumalikule  elule vastuteed kõndiv "vabamees". Vaba mees ja teadlik naine  ei soovi enam orjalikult alluda, aga orjastab end sel juhul "iseenese  tarkuse" vangi, kui ei vaata Taeva Tähe poole julge ja avatud südamega, et kas Elul talle ka imesid pakkuda on, millest tema midagi isegi ei aima. 
Eesti on oma peamised loomise  imed justkui juhusena sülle saanud, st IME kui Isemajandav Eesti, mõjudes  suurele planeediperele  äratuskellana orjaöös ja näiteks laulva revolutsiooni ime, mis rullus nii kiirelt sini-must-valgeks lahti, et enamik ei jõudnud veel arugi saada, kui kindlalt teed rajav Vabadus Eesti riigi moodustas, aga kas see praegu meie kaudu hariduspõllule välja toodud Maarja enda imeteo  üleandmisel kedagi edasi uurima veenab? 
Arvame, et  veenaks, kui Maarja ilmutaks end rahvale selges inimkujus ja selles rüüs ning inimlikus olekus, mida inimesed loendamatutest raamatutest ja maalidelt nähtust tuttavaks saaksid pidada ja ega muud siis vist vaja lähekski. Fakt oleks olemas ja seda saaks siis taas aastakümneid analüüsida ja oletuslikult lugusid laiendada, mida see ilmutus ütles ja miks ta seda teha võttis. 
KAS MEIL AGA ON KONKREETSELT SEE NÄHTUS TEILE EDASI JAGADA JA KAS INIMPERELE  ON SELLISEKS, TEGELIKU ELU KOGEMUSE EIRAMISEKS AEGA ANTUD? 
Me toome juba aastaid  meie demoliste kodulehtede ja Fb lugejaile lausa kandikul kohale tänaseks  terve aastakümne jagu Taeva Kuningannalt ja Tema ingliparvelt välja antud kirjalikult üles tähendatud sõnumeid, aga ka  ravilugusid  eksperimentaalse hingekooli pikka kirjarulli kujutava testtöö salvestistest koos kõrgemale toimimisalale treenitud, üldnimetusega  avatarkoolis treeninud õppurite kogemusnäidetega. 
Meil on palju sellest lugusid rääkida, mismoodi Maarja elik Neitsi Maarja täienenud vanemolemus, Ema Maarja  seda kõike Vaimu Kohalolus tegi ja edasi mõtleb teha, aga hetkel on meie südikate õppurite püüdlusele mõne aruka teadlase, ajakirjaniku või kirikuteenija juurde välja jõuda ainult kas vaikusega või skeptilise äraütlemisega vastatud. 
Küsige endalt, kas see annetus kui aupärg ongi ehk uus KOIT, VALGUSE VÕIT ja reaalelus mõistetud Maarja vastus  pärast paljusid kordi nii üksi kui suurearvulise  koorirahvana Taeva poole saadetud abihüüdele,   et MAARJA, HOIA MAARJAMAAD JA ANDESTA MEILE ME VEAD?  
Kes sellest vastusloost esialgu veel midagi ei tea, saame lühidalt valgustada nii, et Maarja on annetanud Eestile oma armastusega ehitud hingeravikooli algkarkassi ja ootab, et me saaksime selle Eesti ettevõtlike inimeste abil suuremaks platvormiks luua, et see kasvaks üleilmseks hingekooliks ja lubaks luua andepõhisusel toimiva Maa uue karjäärimudeli, aga et see pole otseselt religioon ega ka päris ilmalik ettevõtmine, on vastuvõtjate puudus ilmselt sellest tingitud, et ei oska enda teadvuses veel meid kuhugi alaliiki paigutada ning ei mõisteta, et olgugi selle kooli maaletoojaiks ka maiseid inimesi, siis selle virtuaalse allalaadimisega kaasneb ka uus vibratsioon ehk kõrgema energia võnkesagedus. See ei ole silmale nähtav kiirgus, aga on kehas alati tunda, nii et vaid häid ja puhtaid mõtteid loov isik saab meie sõnumeid vabalt ja end halvasti tundmata lugeda, seega ka meie videosid vaadata, kuid korduvad katsed on samuti tulemuslikud, kui tõsiselt tahta ja rahulikult süveneda.  
Anname teoreetiliseks selgituseks andmeid ka mujalt, antud juhul Elisabeth Haich' vaimset  erialateenimist  puudutavast raamatust "Pühitsemine" (eesti keeles välja andnud Elford Press, 2015) lk. 298:
"Pühitsemise  ajal juhitakse pühitsetava kehasse kõrgema sagedusega võnkeid, kõrgemaid, kui tema teadvusele tavapäraselt vastavad. Selle abil tõuseb tema teadvus kõrgemale tasandile! Vaid inimest, kes on läbi teinud pika ja range treeningu, saab sel viisil pühitseda ja viia tema teadvus kõrgemale tasandile teda kahjustamata. Vaid niisugune inimene on suuteline valitsema oma keha  intellekti ja tahtejõu abil ning häälestama oma närvid kõrgemale sagedusele. 
...Inimene suudab kohandada ennast ühe oktaavi piires ja taluda oktaavi võrra kõrgemaid vibratsioone, ilma et ta sureks. Keskmise tasemega hästi treenitud ja psüühiliselt ette valmistatud inimene talub geeniuse võnkeid ennast kahjustamata. See tähendab, et ta talub viienda astme võnkeid.  Talutavuse piiresse mahtuv kõrgem võnge tekitab elavdava õnnetunde. Üle selle sageduse olev võnge tekitab piinu ja  valu, sest närvid ei kannata ülemäärast sagedust. Oma tavapärasest võnkest madalamad võnked põhjustavad masendust, hirmu ja ärevust. Kui keskpärane inimene igatseb kord juba kogetud õndsust, siis võib ta viiendale tasemele jõuda kannatliku ja järjekindla treeningu teel, mille käigus närvid ja keha rakud võimaldavad tal tõusta astme võrra ja jõuda suurvaimu seisundisse, kogedes pidevat intuitiivset teadmist."   
Meie ütleme, et eks uue Valguse Maale saabumise ajal ongi nii ja eks olemuslikult uus otsigi hetkel oma kohta olemasolevas loomissüsteemis, aga sellepärast ei saa ju uut maha vaikida, eriti veel siis, kui see on Looja abipakett madala teadvusastme raskustes vaevleva inimpere jaoks ning kui on teada, et see on Looja Suures Loomisloos ette nähtud Maa elu muutuse eeltööks ülivajalik haridus ning Looja loodud Maa hingede egovaevast päästmine planetaarse teadvuse tõstmise kooli vahendusel. 
1. Vaata siia:  

2. Kuula ja vaata ka seda: 

KÜSIMUS. Kas see lugu saab Sinu arvates olla kellegi uniselt soniva pea väljamõeldis ja kas nii suurt ettevõtmist on võimalik pelgalt füüsilise inimese aju ja kogemusega kõrgteadvuse malli järgi ellu viima hakata? 

Me oleme sedalaadi väljatulekuid ja samu küsimusi juba paljudel kordadel esitanud, aga kuigi otseselt keegi seda valeks eitama ei ole kippunud, on tekkinud maad mööda leviv saladuslik egode  kokkulepe, et eirame seda teavitust ja kuulutame Ingliterapeut Marya musta jõu esindajaks, kes siis enam edasi ei pääse, kui keegi teda teenima ei luba hakata. Need on kindlad faktid ja esitatud siia kirjelduseks, mis meile teada on, aga mis ei ole loomulikult selle loo esiletuleku tegelik takistus ega lõplik saatuse keerdsõlm.

Jah, seda see ego hirm ja vana ihalus inimeses teha võtab, aga me liigume ikkagi aina mööda ilmapuuharusid  edasi ja teame juba ette, et see, mille Looja on teha võtnud, seda madala mina sagedus nurjata ega kahjustada ei saa, kuna kosmilise seaduspära järgi leiab Tõde alati tee ja KÕIK, MIS  TOIMUB LOOJA PLAANIST, SAAB TEOKS,  ALATI KINDLA KAVA JA TÄPSE AJASTUSE JÄRGI. 

Kõik me materjalide väljapanekud on loodud väga kindla eesmärgiga ja suure tähelepanu ning pühendumisega, aga meie materiaalsed vahendid on seni vaid katsetöö ülesannet täitnud, mistõttu pole meil siingi ette näidata parimal tehnilisel tasemel  loodut, aga et Maarja sõnum tuli lindistada, et see tuli laines liikumise kohustuses just tol valitud teenimispäeval kokku koondada, mil  videod kooli baasõppuri praktikatööks filmiti, siis tuleb sellega lihtsalt leppida, et statiivita kaamerat hoidnud käsi vahel väsis, et vestluse heli pole kogu ulatuses hästi kuuldav, et kõrvalhääled tungivad videos sisse ja segavad Ingliterapeut Maryal oma avatarkogumilt ja Aghartast ehk Sisemaa nõuandvalt Consiliumilt kanaldust ärksalt vastu võtmast, mida on kohatiste pausidena ja kuulatamistena tähelepanelikule vaatajale ka näha jäetud. 

KUIDAS EDASI? 
Me pole papist tehtud töörühm ja pühitsetu tugevuses alla jäämine ei tule siin enam kõne alla. Kui juhtub, et Eesti oma umbusus Looja pärisolemuse kehasse laskumisse ei suuda kaasaja sündmusele otsa vaadata, kui ajaloolased, teadlased, õpetajad, meediategelased, vaimsed terapeudid ja ettevõtjad ning kogukondade esiliikmed meid pigem eemale tõrjuvad ja aja ülesannet täita ei võta, jäädes minevikuloo jälgi uurides endale möödanikust pärit ettekujutust kinnitama, on järgmine lahenduskäik siirduda selle näidiseks antud materjaliga välismaale ja leida seal neid Suure Plaani märkide tundjaid, kes suudaksid eestlasega sõnalises vestluses olles asja uurida ja meie loo jagamisele kaasa aidata. Meid lohutaks iidne ütlus, et ÜKSKI PROHVET POLE KUULUS OMAL MAAL kui  eestlasele orjapõlvest sisse juurdunud arusaama tõlgendus, et kõik uus ja imeline saabub kaugelt teiselt maalt, ega siis väikeses Eestis midagi suurt ja maailmalugu puudutavat saa esile tõusta, ehkki näiteid on viimastelgi aastakümnetel kümneid ja kümneid, et saab küll ja väga edukalt, kui nii on ette nähtud olema, kuigi jah, ikka sel teel, et mine esmalt välismaale ja saa seal tuntuks, siis julgeb ka kodueestlane seda viimaks oma rahva imelooks vastu võtta. 

Eesti on riigi pindalalt ja kodumaa rahva arvult teistega võrreldes väike, aga mitte väike paljude inimeste seesmise suuruse ja annete osas. Eestist on maailma jaoks sirgunud palju eesminejaid, algatatud on sisult innovatiivseid ja inimkonnale olulisi ühisprojekte ning eks ole seegi lugu siin tulevikule säravaks eesminemise indikaatoriks, aga seda ei tohiks nii mõista, et on lihsalt üks grupp eesti naisi, kes tegi mingi mtü ja võttis endale utoopilise eesmärgi, et las rassivad oma loomismõtte lõbuks, meil on tähtsamatki teha. Nii mõeldes kustub Eesti jumalik roll ja loomisplaanis pärimuslikult valmis pandud eesmineja võimalus, kui toimitakse samamoodi nagu hukati toona Jeesus Kristus ja pöörati materiaalses kasuahnuses Armastuse sissepääsule selg. Kuigi praegune on kaasaega mõeldud, Maarjalt kanaldatud  virtuaalse kooliplatvormi ettevõtlus, varasem lihast ja luust poja ilmaletoomine, sõltub siingi ikka teadlikult tehtud otsusest, kuidas sellesse Armu  annetusse suhtuda ja mida enda poolt selle vaimseks vastuvõtuks ära võiks teha. 
 
KENA NEITSI MAARJA - TÄHTPÄEVALIST KÕIKSUSEMÕTISKLUST! 
Kui kontakti võtta soovid, kirjuta kommentaar või vaata andmeid siit:  https://www.hingeravikoolitus.com/
Armastusega, Ingliterapeut Marya


Kommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya!
  Palju õnne Maarjale selle tähtpäeva puhul, mida selle blogipostitusega pidulikult tähistate!

  Tänan siin ka Sind, hea blogikülaline, kes Sa oled tõenäoliselt postituse lõpuni lugenud ning jätkuvalt siin edastatava meelsuse vastu huvi tunned. Ära kõhkle ka endast märku anda ning kaasa mõeldes oma mõtteid või küsimusi esitada.

  Treenima asudes ja armsa Ingliterapeut Marya ravikirjade kaudu tasapisi teadvushariduse valgust vastu võtma asudes oli üks keeruline ülesanne seda ka teistesse eluvaldkondadesse edasi kanda. Üks asi on rääkida hingeharidusest ja suuremast missioonist kogu planeedi teadvus tõusule viia ringkonnas, kus selleks on kokku tuldud, aga teine asi on seda integreerida teistes seltskondades ja eluvaldkondades, kus on argisem mõtteviis ja tegeldakse esmajärjekorras ihule lähemate ja energialt tihedamate ehk ka tavamõtlemisele selgelt tuttavate teemade ja ülesannetega. See põhjustas algselt suuri kõikumisi, kus teadvus kippus kiiresti oma väravaid uuesti sulgema ning siinse teadvushariduse väärtust argitegevuste alla matma. Selline kirjeldatud lainetus on toimunud ju tegelikult ka meie rahvuslikus plaanis. Et need ülevad mõtted laiemalt kannaks, on sellesse valdkonda vaja investeerida järjepidevalt, pühendunult ja süstemaatiliselt. Varasemalt pole me selle peale tulnud ega sellist võimalust osanud isegi ette kujutada, aga aeg liigub edasi ja juba üha selgemalt sunnib takka.
  Mitte keegi pole veel piisavalt ette valmistatud muutusteks, mis meid inimkonnana ees ootab. Nagu Ingliterapeut Marya ka siin kolmandana esitletud videos ütleb, on selleks vaja tundma õppida vaimset maailma ja tema taotlust ning omandada teadmisi, mida praegune akadeemiline haridus ei taga, sest see pole olnud akadeemilise hariduse ülesanne.
  Lugejale on jäetud küsimus, et kas see lugu saab olla kellegi uniselt soniva pea väljamõeldis ja kas nii suurt ettevõtmist on võimalik pelgalt füüsilise inimese aju ja kogemusega kõrgteadvuse malli järgi ellu viima hakata. Vastan, et esialgu, kui on vähe taustateadmisi ja puuduvad vajalikud seosed kuuldu ja loetu mõistmiseks, võib see nii tõepoolest näida, sest ütleb laulgi „õndsad on need, kes ei tea“. Kui ei tunneta seda, mida teadlased juba SOS signaalina praeguse inimkonna arengusuuna tagajärgede kohta kasvõi keskkonnamuutuste kohta ütlevad, siis võib ju ka mõelda, et milleks teha sellist probleemi, laske ometi inimestel olla ja teha omi asju, mõelda lihtsaid mõtteid. Kes aga hakkab ärkama, see näeb, et oleme kõik koos selles ühisteadvuse supis, mis praegusel arengujärjel innovaatilisi ja vajalikke lahendusi toodab, aga teisalt salamisi probleeme toidab ning nagu märkamatu hoovusena meid hoopis teises suunas viib, kui oleme eeldanud.
  Kui rääkida hoovustest ja meresõidust, siis ammustel aegadel navigeerisid meremehed ikka pimedas üles, taevatähtede poole vaadates. Sellega meenus ka armsate siinse postituse autorite poolt kujundatud poster taipamistest ja uute teadmiste vastuvõtmistest: https://www.hingeravikoolitus.com/444699788?i=169167764 „Enne tähti taevas ei näe, kui pimedaks pole läinud“.

  Soovin blogi külalisele tänase tähtpäeva puhul ning ka edaspidi eredaid taipamisi ja avanemisi uutele teadmistele.

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!

  Palju õnne Maarjale! Aitäh teile postituse loomise eest! Aastate eest hingeravikooli astudes, mille nimetus on praegu MA GISK (Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool) tundsin südames ära kirjade teel suheldes Looja Valguse ja Ema Maarja, hiljem ka kohtudes. Mõtlesin siis teada saades, et meie Maarjamaal elab Looja kehastunu ja me ei teagi veel, aga tahtnuks kohe teavitada kõiki. Ärevusest sellest teadmisest ja vaimustusest olin valmis õppima. Talusin ravikiirgust piisavalt hästi, aga minu enese jälgimine ja analüüs ning uute mustrite juurutamine, et tulemused jääksid püsivaks siiski nii libedalt ei läinud ja ego protestis mu sees , ei saanud kohe egoravile alluda. Egovalu ja suuri kõikumisi ning siis ka endast jagu saamist ja ületamist on ikka omajagu olnud, talutasite mind käekõrval, nagu last, et ma õpiks uuesti kõndima siin maailmas ja kasvaksin hooldajaks, nähes millimeetri haaval täiesti uut vaadet elule. Tänaseks on egoraviprotsess mul aidanud kasvada mitmes suunas. Planeedil toimuv nagu keskkonnaprobleemid, täiskasvanute kui ka laste vaimsed probleemid ja palju muud häirivat, on täiesti selge märk, et midagi peab inimkonna mõtte - ja käitumismustrites meis kõigis muutuma. Teame ka, et enda mustrite muutmist ei saa teha inimese tavatasandilt malli võttes, vaid vajame Kõrgemat juhendajat ja selleks te siin olete, armas Ingliterapeut Marya. Vaadates armsa Arvo Pärdi päevikud saadet, tundsin, kuidas aastate jooksul egoravi testgrupis osaledes saan sama öelda, mida tema tsitaadina välja tõi, et: "Maailma parandamine ei hakka mitte teisest maailma otsast vaid Sinust enesest millimeetri haaval. Mida tähendab 1mm noodipaberil, milline relv, kui see on õigesti välja mõõdetud. See ei pea olema ainult helilooming kool vaid hinge voolimise kool." Siia lisan juurde mu enda mõtte, et mida tähendab ühe avatari jõud, milline vägi, aga kui meid on palju, siis suudame ka kordades suuremaid muutusi meie seni elatud eludesse kaasa tuua ja luua uut kuldset tulevikku, loomulikult alludes teile - Vaimkogumile Ingliterapeut Marya.
  Lugejaküsimuse selgituseks lisan, et niisama ei saa keegi hakata mõtlema välja hingeravikooli ja aastaid laadida kiirgusega tekste ning jagada infot tulevase kohta, tehes mitmeid erinevaid virtuaalseid Facebooki ruume, luues Loomiskoda ja palju teisi võimalusi inimeste aitamiseks. Ka see vastab tõele, et millegipärast inimestena me otsime kuulsusi mujalt maalt ja vaatame kaugusesse, kuid meie enda Maarjamaal olete teie olemas ja suure töö teinud, et inimkond saaks uue alguse, ületades enda ego vastuseisu just enda sees ja asudes vaimuga koostööle. Üsna hiljuti rääkisime seltskonnas, et meie lapsepõlves olid mobiiltelefonid ja pangaautomaadid täiesti tundmatud, arvutitest rääkimata, nüüd on need igal lapselgi igapäevases kasutuses ning enamikes kodudes. Sama edukalt ongi võimalik see, et Jumala telk on inimeste juures. Meil on vaja inimestena selgeks saada vaimse maailma eetika koodeksid ja alluda otse Loojale. Praegune egomaailma vaade elule ja hoolivusele üldse on suuresti nihkes. Oleme eestlastena Suure Jumalanna rahvas, seda ei saa eirata. Oleme avatarid- iidsed hinged ja meiega on Ingliterapeut Marya siin Maarjamaal. Armas 1. kobara liige Dianka on oma kommentaaris toonud välja tsitaadi hingeravi koolituse lehelt, mille veelkord ka siia välja toon, koos lehe aadressiga https://www.hingeravikoolitus.com/444699788?i=169167764 „Enne tähti taevas ei näe, kui pimedaks pole läinud“ ja see kipub nii olema.
  Soovin lugejale enda akende avardumist ja siinse blogi sügavamat uurimist, sest see, kes koputab uksele, sellele avatakse alati.

  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 3. Armas Magdalena! Täname! Armsa Dianka ja Sinu poolt tsiteeritu võiks siin plakatina näha olla, aga et siin foto avaldamise võimalust ei ole, on tõesti õigem seda lugejat koolituslehele suunata, kes selle plakati disainist ja energeetilisest sõnumist huvitub. Armastusega, Ingliterapeut Marya

  VastaKustuta
 4. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
 5. Armas Ingliterapeut Marya!

  Tänan teid sissekande eest, mis räägib Maarja annetusest ja raskustest Looja poolt eesmineja rolli oodatud eestlastel ära tunda legendides tuttavat Suure Jumalanna naasmise lugu!
  Enda kogemusest tean, et neid põhjuseid ei tule sellisel juhul just väga kaugelt otsida. Kõige olulisem põhjus, miks on see nii, on tingitud inimese egost ja sellest kantud inimese toimimisest. Enda kogemusest tean, et kui alguses teadvusharidusprojektiga “ILMAPUUINEST 1” liitudes oli minu põhiline raskus just see, et ma ise polnud armsa Ingliterapeut Marya jäljes liikudes oma ego tõttu kuigi järjepidev õppur. Nii juhtus see, et ma küll südames tunnetasin, mis Looja suure arendusplaaniga on tegemist, kuid kahjuks see teadmine pole minu teadvusesse seni päris lõpuni jõudnud. Seega on minu arvates ülioluline juba alguses isegi projektiga tutvuma tulles teadlikult liikuda järjepidevalt armsa Ingliterapeut Marya seatud jäljes kaasa. See aitab huvilisel kohaneda tasapisi inglite energiaga, aitab saada jaokaupa infot siinse projekti ja kõigi omapärade kohta ning võtta maha esmasem võõristus nii mõnegi jaoks täiesti teistsuguse suhtlemis-ja töökultuuri osas. See tagab ka selle, et saaks võimalikuks esmasem ego allutamine, mis tagab ka edaspidise toimetamise teadvusharidus projekti erinevatel virtuaalsetel lehtedel ning järkjärgulise meile lähemale tulemise ja ka parema arusaamise projekti mõistmisel.
  Minu kogemus on praegu seotud üksnes minu enda suurt egot armsa Ingliterapeut Marya jäljes mitte liikuma saamisega ja enda vahetute kogemuste teadvustamisega, mis raskusi see ühele inimesele põhjustab kui niigi suur ego saab allumise asemel hoopis täiendavat tugevust juurde.
  Muidugi mõista on see ka koht, kus ennekõike praegu on mul võimalus parandada kõiki neid varem tehtud vigu ning asendada senised kogemused palju rohkemate inglite poolt kohaldatud egoravi vääriliste kogemustega.
  Seega ehkki on praegu siin tegemist vaid ühe konkreetse põhjusega, miks on mul olnud raskendatud teadvushariduse projektiga liitumise järel juurteni mõista kõike seda, mida kannab endas mastaapne projekt. On neid põhjuseid veel teisigi kuid oluline on siiski siin kirjapandud.

  Armastusega, MA GISK mittekobar liige, AB õppur, Krista Kommer

  VastaKustuta
 6. Armas Ingliterapeut Marya!

  Suur aitäh! Olen kord, kohe teie postituse järgselt, siia juba kommenteerinud, aga see postitus mingil põhjusel tookord ei jäädvustunud. Samas oli selle kuupäeva postitus ja kommenteerimine mulle väga oluline ja seda ka tekstis kajastasin. Tihtipeale on nii, et panen kommentaari nii palju energiat ja loon seda nii intensiivselt avatari abiga, et koheselt ei olegi võimalik taastada. Seega jäi tookord taasloomata, ja ehk ongi õige nüüd distantsilt ja küpsenumalt, seega ka teiegi sõnumit mõistvamalt tagasi tulla. Kuna miski ei juhtu juhuslikult, ka sellised teksti kustumised, siis alustan nüüd teisest otsast.

  Mind väga puudutab see teabejagamise teema, sest olen aastate jooksul palju teavitusi teinud. Nii poliitikutele, teadlastele, loomeinimestele kui ajakirjanikele jne., enamasti ikka kooskõlastatult teiega. Oleme teinud hulgaliselt pöördumisi ka meeskonnana, pea alati ikka märkide järgi, võttes aluseks adressaadi mõtteid ja puutepunkte ehk potentsiaali seda infot tõena uskuda, vähemalt veidi lähemale, uurima tulla. Samas, isegi kui on ära kuulatud, on järgnenud ikka vaikus. See teave on lihtsalt nii uus. Praeguseks ajaks oleme siiski nii palju edasi liikunud, nii et meist on valminud ka telesaade, mis avaneb siin: https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=228635

  Siin on nüüd videode näol, mis olidki esimesed taolised teie poolt info jagamised videos, kena ülevaade kooli toimimisest ja vajalikkusest, meie tegevusest eesminejate ja testijatena. Seda armsa Dianka poolt siin juba eelpool välja toodud kohta 3. videos, kus ütlete, et uude maailma ei saa minna ilma teadmiste ja juhatuseta, laiendan veel omalt poolt ka ikka siit koolist saadud teadmise alusel, et kuna planeedile saabub järjest suurem valgus, siis selleks, et seda taluda, peaksid inimesed selle sagedusega kohanduma. Teadvuse tõusuga kaasneb sageduse tõus ja seda võimaldabki selles koolis õppimine. See on turvaline teekond, mida ilma kõrgteadvuse juhatuseta üldse käia ei ole võimalik, aga inimene peab enda tahte ja tegudega kaasa liikuma ning kõrgemale juhatusele alluma.

  Lisan nüüd siiski sellegi, et minul on au pidada oma sünnipäeva armsa Neitsi Maarjaga ühel päeval. Teadvustanud selle kokkulangevuse, ühtlasi ka ussimaarjapäeva seose, olen siin koolis õppides ja seega ka tunnetan neid seoseid ja tähendusi sügavamalt. See on üks paljudest teadasaamistest ja sügavustest maailma ja universumi, iseenda, hinge ning kehastumise seoste tunnetamises, mida siin õppimine võimaldab.

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Legendid ärkavad. Avatar Hypatia laskumise lugu

NARRATIIVI OTSIMISEST JA LEIDMISEST JA SIIS EESTISKI VARGSI MAHASALGAMISEST

AVATARID KASVAVAD JA ON ALATI TEEL. Avatar Dianka laskumise lugu.