Cogito, ergo sum - MÕTLEN, JÄRELIKULT ELAN, OLEN OLEMAS (R. Descartes)


Armas lugeja  ja meie kaastöödes kaasamõtleja! 

Soovime Sulle hingedekuuks edukat sisekaemust ja saadame rohkelt tervitusi meie üleilmapuuliselt ingliteelt, kust see kirjatükk taas oma siirdeid levitab ja Ema Maarja Ülemjõu kaudu aina edasi kiirgab! 
Suur Elu plaan ei jäta enam võimalusi niisama maailmas eksisteerida elik vegeteerida. Ehkki infot on palju, arvamused loksuvad laias infomeres seinast seina ja kõik on pidevas ja tormikiirusel muutumises, tuleb just nüüd sirgeselgselt oma elu eest seista ja kasvõi endamisi öelda: OODAKE, MA TAHAN MÕELDA JA ARU SAADA! 
Inimelu kõrgemad ja pühad, st jumalikust saatusest päritud saavutused põhinevad kõik suurelt mõtlemises, ülisuure tahtega tegutsemises ja julguses seda ka siis kaitsta, kui ülejäänud ilm seda kas ei mõista või ei taha mõista. Kus me oleksime ilma kosmoseuudisteta, üle planeedi liikumist hõlbustava transpordita, pesu- ja muude kodumasinateta ja kasvõi sellegi tehisintellektita, mille kaudu ja kaasabil siin teid kaasa mõtlema kutsun? 
Kas me oleksime inimestena võimelised juba kosmosest midagi konkreetsemalt arvama ja geenirikkest tingitud haigusi puhtamaks ravima, kui meil poleks akadeemilist teadust, mille panust maailma püsimajäämisse ei saa alahinnata? 
MÕTLEME VEEL, aga pigem  MITTE ÜLE, VAID SISUST LÄBI. 
Tänapäev tunneb ajaloolisi sündmusi üksnes seetõttu, et keegi tundis kutset ja mõistis olukorda ning võttis neid kajastada ja iga järgmine põlvkond pidas oluliseks lugude mälus hoidmist teatepulgana  edasi kanda. Selles mälukapslis on enim raskusi valmistav aga asjaolu, et kui neid inimesi ei ole enam elus, kes võiksid olnust tunnistusi anda, ei saa kunagi 100% kindel olla, et kõik toimus just nii nagu toimus, veel vähem aga, kuidas toonased kaasaegsed seda kirjeldasid ja ega see tänapäevalgi teisiti ole, kui mõtleme kasvõi asjaolule, et argipäev surub peale ja sündmuste paljususes ei ole vahel endal enam seegi nüanssidena meeles, mis toimus kasvõi eile täpselt samal ajal  või siis näiteks nädal ja  kuu aega tagasi.  


KÜSIME, kuidas siis ikkagi jõudsid möödanikuelu sündmused tänapäevastegi kroonikute ja kirjastajate töölaualt trükki ja mismoodi saame ka meie siin oma lood ja meenutused sel moel kirja panna, et lood oleksid tõesed ja legendide tundmise vastupandamatu soov  ei viiks meid saatuslikule eksirännakule? 

VASTUS. Inimelus pole juhuseid nagu ei ole ka inimese elu Maal sihitu ekslemine või kobamisi uue ajajärgu poole vaarumine. Maa Vaim elik jumalikud teenijad ei jäta mitte ühtki silmapilku siin planeedil virtuaalsesse kaamerasilma üles võtmata ja mitte kellegi elu sel planeedil ei saaks eksistentsi ilma hingele omase energeetilise ringlemise ajaloo tagajärjeta.
See on ajas alati nii olnud, et hinge jalajäljed on Maa Emas energeetilise nabanööri kaudu igavesti teada ja kõik elatud elud triipkoodilise kihistusena hingede eluraamatutes energiavalikutena jäädvustatud. Seda kogumispunkti on nimetatud mitmeti, meie kanalis on see tuntud nimetusena Sisemaa Kroonika elik Akaši Kroonikaraamatukogu, millest on ammutatud ka kogu meie senise hingeravikooli töökavad, loomisloo aine ja õppetöödeks oluline lisamaterjal. Inimesed ei suuda seda tihti teadlikult endasse vastu võtta, sest pole nii esoteeriliselt ja ebamaiselt harjunud kaasa mõtlema ning ega tunnustatud akadeemiline süvateadus seda ka tunnista, et peale mateeria ja argimälu veel ka Maa Ema, Gaiaks kutsutu, mis teistpidi just Ema Maarjaks on koondunud,  vaimne pagas kaasa räägib ning et isegi murrangulisi teadusavastusi saab suurest mõtteruumist ja kosmiliselt näidiselavalt üles korjata vaid  see, kel selleks vajalik avastuse edasiandmise saatuse poolt määratud roll või avastusega edasiliikumise Suure Plaani ülesanne. Kui inimmõtlemisega ja loova intellektiga saab paljutki juurde avastada ning arusaamatut endas valgemaks selgitada, siis seda, mida kusagil veel otseselt kirjas ega kogetud ei ole, pole üksnes tavamõtlemisega küll võimalik selgemaks saada. 
Nii ongi maalastele Looja poolt ammusest ajast alates ette nähtud kaitseinglite intuitiivne abikäsi ning tänapäevasele olukorrale mõeldes elu sel viisil määratud edasi liikuma, et Looja poolt algusajast kokku pandud Suur Planeedi Arenguplaan ei seiskuks inimmälu vähesuse ja piiratuse tõttu ja epohid ikkagi õigesse loomisvakku selleks ajaks välja jõuaksid, kui see Maa enam ei kasva, millest antud juhul meie inimkonna elukohta tuntakse. 


Me oleme tasapisi selle blogibülletääni veergudel teavet edastanud, et meie Maad liigutatakse praegusest dimensioonilisest korrusest igas päevas veidi ülespoole, kõrgema teadvuskanali käeulatusse ja kus loevad just need mõtted, sagedus ja käitumisnormid, mida maavälise emajõu kanaldamistöö kaudu loodud MA GISK etteulatuvalt eeskuju püüab näidata, aga mille kohta karm egomees ütleb, et "ah, mis jama, kes selle lolluse on välja mõelnud " ja läheb uhkelt ja sirgelt oma ellu edasi. 
Sel juhul tahaks Looja talle lähiaja uudistevoos ilmneva sündmusteahela avalikkuse ette väljatoomise tõttu allakukkumise eel küll ehk käed alla panna, aga ei saa, inimese  valik on Tema jaoks nüüd seadus ja kui teda on teavitatud, ohtudest jutustatud ja isegi teist valikuteed näidatud, aga tema jaoks on see endiselt  "tühi jutt ja abitu lapse lalin", siis polegi enam midagi teha, nii on otsustatud ja nii ka läheb, et sedalaadi isikute hinged enam Maa elus edasi ei lähe, sest need kipuvad aina end kahjustama, mässama, oma rikutud iseloomu esitama ja enesele õigust nõudma isegi siis, kui on silmaga näha, et see on vale ja kahjustab nii teda kui kõiki teisi, kes samal ajal tema ligiduses viibivad. 

On palju selliseid inimesi, kes on maailmale vajalikust  ülemeelelisest perepildist üht-teist aru saanud, midagi juba ära õppinud, ühisteadvusele kogemuseks laiali jaganud ja etteulatuvalt ohtude eest hoiatanud, kuid me ju teame, mismoodi see läheb - kui oht otse silme all veel ei ähvarda, siis madala mina sageduses elav inimene seda oluliseks ei pea või siis jätab mõtlemise tulevikuks, et "kunagi hiljem, kui ma olen teinud selle ja selle ja selle, saavutanud selle ja selle  ja selle, ostnud selle ja selle ja selle.. või kui juba suurem mass seda tunnistab ja igati kaasa teeb", kuni pole enam kuhugi peitu minna, sest õige aeg tuli ilma hoiatamata ise õuele ja pani kõike need "kui ma"-sõnumid sõna lausumata kalevi alla mõistatada, a'la  et las see nüüd jääb, meil on teine lugu vaja ette võtta ja kokku leppida, et kas elad inimesena õigesti või lahkud alatiseks Maa hingepere nimekirjast". 

Kas see tundus lugejale koletu  ähvardusena? Seega on ego siin tugevalt valvel, kuna kõrgteadvusele omaselt räägime me siin hingega ja võimalikult otse ja selgelt, et sel kirjutamisel oleks ka mõtet. 

Kui inimesele rääkida tulevikust ilusa aja mõttes, on ta õhinal ja valmis kohe teele minema, aga niipea, kui selgub, et ega see päris lepse reega suju, on tuju läinud, mäss lahti ja manamine huulil, et "kas me sellist... tahtsime" jne. Lapsed võivad seda nii käsitleda, aga mida arvata täiskasvanutest, kes vahel veelgi trastilisemalt toimivad ja lausa jonniva helliku kombel end maailmale näitavad, ehkki ise kandideerivad maailmajuhtide kohale ja kinnitavad, käsi püharaamatul, et  "teenin vankumatult oma kodumaad ja rahvast ja iga üksikliiget"?  
Maa teadvuses on praegusel ajal toimumas kapitaalremonti meenutavad ühismälu nihked. Madal langeb aina  madalamale ja vastupidine sagedus võtab peas suuremaid tuure üles, et ei, nii ei saa, midagi tuleb ses hullumises ette võtta ja madalusse kihutamine peatada. Seejärel tekib aga kohe küsimus, KUIDAS JA KES ÜTLEB, ET SEE AITAB JA MEIE ARVAMUS LOEB?  

Nüüd siis jõuamegi selle ainuvõimaliku lahenduseni, et siin tuleb suuta ja eelkõige julgeda Loojat appi kutsuda ning Tema poolt juba eksperimentaalkoolina annetatud teadvusharidus ja õppimine hingeravikoolis reaalseks ettevõtteks luua, 

SEST MIS ON SUURES PLAANIS LOOJA POOLT ETTE NÄHTUD,
ILMUB VÄÄRAMATU VÄEGA MAAILMA ETTE 
EGA LASE ENAM KAKSIPIDI SELGUST OTSIDA,
SEST ELU ON PÜHA,
AGA PÜHAST ON PRAEGUSEKS PIGEM  MUSTJÕU SIHTMÄRK JA EGOKOLETISE POOLT ALANDATU SAANUD.  Me tuleme täna siiski veel rõhutama, et Ema Maarja ja Tema ingelväe loodud Maa Eesti osa hingeravikoolis ei käi ka praegu asjad inimese tahte ja arusaama järgi, vaid selles õppimise läbi kasvatakse Kõrgema Minana avatariks ja võetakse seeläbi planetaarne vastutus oma individuaalse elukäigu ja planeedi saatuse eest, kuid ikka endiselt inimesena Maale toimima jäädes, ehkki avataris elamine teeb selle sageduseks maainglite dimensiooni, mis erineb paljuski  tavaarusaamisest ning on seni veel põhjustanud enamikule õppuritest vajalikust suuremaid kehastumise raskusi. Sageduste erinevuse tõttu on vaja saada treenitud just elus endas ja selliselt, et jäädakse perega kokku ning ametisse teenima, kuid võetakse vastu andepõhine koormis ja liigutakse selles nii isikuna kui ametiredelil õiget seina mööda ülespoole. Sealt, ülalt, saab elu suurema perspektiivi tunnetuse ja paneb maaingliks treenitava silma särama, et kui ilus ja valge siin on ja samas ka kahjutundes nentima, aga KUIDAS SEDA TEISTELE TUTVUSTADA, ET KA NEMAD SEDA KUULDA JA MUUTA VÕTAKSID? 
Jah, KUIDAS? 
Seni seda uudist, et EMA KÄIB INIMESENA MAA PEAL JA LOOB OMA TARKUSE INGLITEGA ERILIST ÜHISTEADVUSE RAVISÜSTEEMI, ET EELAJALOOLINE INGLISAGEDUS TAASELUSTADA JA MAAINGLITE VÄE HINGEJÕU KAUDU TAEVAS MAA PEALE LASTA TULLA veel tõsiselt pole võetud ja isegi meile end tutvustanud kui ingliinimesed ei usu, mida me räägime või ütlevad, et miks te mulle sellest räägite, mul on oma inglid ja oma tee, sellest piisab küll. 
Vaba inimtahet ei saa väärata, aga ka kohatist ahastust selle maa, Maarjamaa, Ema- leiguse suhtes ei soovigi me enam varjata, kuid see on kindel, et kusagil keegi ikka teab, et see on õige ja ainus väljapääs ja mõistab, et see pole Jumala trikk, vaid retoorikat kasutades kui päästepaati pääsemise turvateenus. Seega - hoidkem usku, lootust ja annetust, et me ei peaks paljude teiste eestlaste eeskujul pigem ikkagi välismaale pöörduma ja Eesti võimalusel ses imeloos eesmineja olla egomutta langeda laskma. 

Edukat sisekaemust inimelu eksistentsist anno 2020 hingedekuu hakul! 

MÕTE LOEB! KES MÕTLEB JA ELUS ning teadvusloori taga kanaldavate INGLITEE JUHTIDEGA KAASA TEEB, SEE JÄRELIKULT KA ELAB. 

Tervitused ka MA GISK  MAAINGLITEKS pürgijailt! Armastusega, Ingliterapeut Marya 

Kommentaarid

 1. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh! Nüüd kahe kuu möödudes oli teie mõtet oluliselt lihtsam jälgida, kui esmakordsel lugemisel. Jagan oma mõtteid, mida loetuga seoses soovin väljendada. Kui meie õppetöö ning maailmas toimuv oma mõtetes ühildada ja selitada, siis tugevneb arusaamgi, et on saabunud aeg, kus peab tulema laiemalt nähtavale see, millised on meie valikute tagajärjed ning ühtlasi vajadus teistsuguse inimpere toimimise järele. Me ei saa enam lõputult nõuda Emakeselt Maalt kõike seda, mida inimmõtte ahnete ideaalide täitmiseks vajalikuks peame, tekitades kannatusi neile, kes ei kuulu väikese protsendi õnnelike hulka, kel igapäevaselt on põhivajadused kaetud ning kelle kodukohta ei ähvarda sõda või drastilised muutused looduses. Maa on meie kodu ja keha on hinge maine kodu, kõik on omavahel seotud. Mõneti õpetab koroona, et see, mis toimub maailmas, sellest on saanud iga inimese asi, mis ei jäta puutumata ei vaeseid ega rikkaid ega tugevaid ega nõrgemaid. Me seisame kõik koos selle probleemi ees ühtviisi moel või teisel, olgu see siis majanduslike muutuste, enda või lähedaste tervise või ühiskonnas toimuvate vastandumiste tagajärjel või tekkivate dilemmade pärast, et keda küll siis uskuda ning millest lähtuvalt enda valikuid teha ja kas võidelda või säilitada rahu. See on väga suur pöörde hetk inimkonna ajaloos, kus paljude jaoks peaks hakkama selgeks saama vajadus kõrgmõtteid tabada ning enda tegusid nende järgi seada, sest keegi meist ei oska ette näha seda, kuhu need muutused võivad viia. See, mis eile tundus hea mõte, võib täna juba valusalt kätte maksta. Üht aga peaks inimene teadma, et see, kuhu poole sündmused keeravad, sõltub meie kõigi tahtest, südamest ja tegudest. Meie kogemustes katselises hingeravikoolis õppides on sageli tulnud ette olukordi, kus peame midagi tegema, ette teadmata, milleks see vajalikuks osutub, kuid hiljem tõdenud meiega töötavate inglite ettenägelikkust, et tõesti, see oli vajalik lüli sündmusteahelas. Praegusele trööstitule olukorrale loodushoius on Züleyxa Izmailova oma etteastes Viljandis toimunud konverentsil "Puhas jälg- alustades iseendast" nimetanud lahenduseks haridust ning rõhutanud iga inimese panuse tähtsust. Vajaduseni inimeste harimise järele on jõudnud ka tunnustatud arst Olga Butakova, kes kiirabiarstina töötades mõistis, et ta saab ravida vaid inimeste ebatervete harjumuste ja mõtlemise tagajärgi, aga see ei hoia ära uusi õnnetusi ja haigusi. Seega jõudis järelduseni, et inimesi tuleb hoopis õpetada tervelt elama (kel rohkem huvi, saab kuulata saate "Hallo Kosmos" selleteemalist salvestust https://r2.err.ee/665553/hallo-kosmos-olga-butakova). Kui on kadunud oskus (ja pahatihti juba ka võimalus) puhast vettki juua, siis mida rääkida veel paljudest teistest tervise alustest. Neid valdkondi, millest inimkonna kestmajäämine sõltub, on veel paljugi ning seni testitud teadvushariduse kool on need endas tervikuks sidunud ning praeguste õppurite elukäiguraviga kasutusel olevate meetodite toimimist tõestanud. Nüüd on aeg endale selgeks mõelda, et tõesti ei jää muud üle, kui Looja appi kutsuda ning teadvusharidus ja õppimine reaalseks ettevõtteks luua, nagu Sisemaa Kroonikatest juhitud projekt ette näeb. Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin

  VastaKustuta
 2. Armas Ingliterapeut Marya!
  Olen siinse postituse uuesti läbi lugenud, mis juba hingedekuul on teie poolt kirjutatud. Vaatasin meie kaunist posterit, kus oleme MA GISK liikmetega koos, jah, ilus.
  Oleme saanud kogemuse Looja kuulama õppimises ja jäljes liikumises, kuigi oleme erinevalt Looja suunamist ja õpetusi vastu võtnud. Ka Looja väele alistumise ehk allumise poolest oleme erineval tasemel. Huvitav on praegu seda mõelda, kuidas inimego kergelt Looja ja Inglite sagedusele kohe ei alistu, sest on harjunud oma isega toimetama sajandeid, tuhandeid aastaid. Nüüd oodatakse meilt -inimkonnalt midagi muud, suutlikkust järgneda Loojale, kes inimkehastununa Maarjamaal juba aastaid on vajaliku teadvushariduspaketi meie jaoks valmis pannud.
  Sellisel kujul, mida maailmas praegu näeme, kõigi hüvangu suunas meie planeedil kahjuks elu ei edene, nüüd veel lisaks on näha laastava viiruse mõjule, maailm on kriisis. Inimeste mõtted on madalal sagedusel ja sellisel juhul saabki igasugune viirus ja haigus tulla ligi. Muutumine saab alguse vaid endast alustades. Eks meie paljude sees võisid olla varasemalt mõtted, et igaühel on oma rada, aga kui teisel on raske, siis tavaliselt arvatakse see mingi karmalise õppetunni hulka, kuhu ei peakski sekkuma, ega oma abi pakkuma ning mida kõike veel, aga vaade teise murele muutub siis, kui endal on raske ja siis saab väga kiirelt tunda, kas ükskõiksust, headust või hukkamõistu, mis meil inimestena on kerge tulema üle huulte. Looja aga suunab just ühte hoidma, üksteist toetama ja aitama, et mitte kannatusi ja raskusi veel juurde põhjustada ja ükskõikse näoga viidata, et ilmselt tuli seda õppima, vaid koos tõusma teadvuses ja üksteisele andestama mineviku vead ja uurima, kuidas siit välja pääseb. Lihtsalt isega ei pääsegi. Te olete postituses välja toonud, et maad liigutatakse iga päev praegusest dimensioonilisest korrusest veidi ülespoole, mis tähendab ka seda, et sagedus tõuseb planeedil. Järelikult on meil abi vaja, kuidas uues sageduses terveks ning püsima jääda. Liitumine avatariga on see teekond, mis meid ootab, aga seda tuleb õppida. Nagu armas Dianka oma kommentaaris on välja toonud kiirabiarsti Olga Butakova ütluse, et inimest tuleb õpetada tervelt elama. Ja kuulates ära intervjuu arstiga, kuulete, et ta samamoodi jõdis selle juurde, et mõtlemine loeb, ehk siis tuleb tervelt mõtlema õppida. Juba mõtetest saab alguse terve olemine.
  Siin on ainus variant Looja appi kutsu ja mida hingeravikoolis oleme saanud näha, tunda ja ka kogeda, kuidas Looja abi käib.
  Meie oma grupiga teame, kes me hingeravikoolis oleme saanud treenida Looja mõtete ja suunamise järgi, et see ongi lahendus inimkonnale, järgneda Loojale, usaldada Loojat, olla kaaslooja, kuid alustades enda, oma vaadete, mõtete muutmisega, puhastumisega.
  Meist kõigist sõltub meie elu kvaliteet, MÕTE LOEB.
  Selles postituses hakkas mulle silma näpuviga * lepase reega. Intensiivsel õppeperioodil oli alati vaja näpuviga märgates see lahti tõlkida selle leidjal, sest just näpuvea leidjale on siin oluline sõnum. Kindlasti ei tule muutused lepase reega, vaid see on ikkagi sügav protsess, milles me kõik osaleme, kes teadlikumalt, kes eluga vähem või rohkem kaasa voolata suutes. Kuidas teadlikult kaasa voolata, just seda abi Ema Maarja Inglitega pakubki inimestele, eelkõige alustades Maarjamaalt. Lepase reega läheb ehk siis, kui Looja kehastunu Ema Maarja armsa Ingliterapeut Marya juhatusi vastu võtta ja hoolega pühendunult täpselt täide viia, kuigi egol on ikka vaja alistuda Kõrgeteadvusele see on selge. Teadvusharidus on see, mida me vajame elu jätkamiseks maal.
  Ma tänan teid kirja pandu eest!
  Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Magdalena! "Lepse reega" on rahvalik väljend, seega siin näpuviga ei olnud, aga osundus termini tähendusele ja mõistele "näpuviga" oli õige. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
  2. Armas Ingliterapeut Marya! Aitäh selgitamast! Ma sellisest väljendusest ei olnud teadlik enne.
   Armastusega, MA GISK 2. kobar, AB õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

   Kustuta
 3. Armas Ingliterapeut Marya! Tänan samuti siingi selle blogiteksti loomise eest! Pealkirjas on R. *Descartese mõttetera, mida ikka olete erinevas kontekstis rõhutanud, aga mille sisu saab mulle endalegi üha enam selgemaks. Olen filosoofi perekonnanime ette lisanud tärni, sest Vikipeedia andmete kohaselt kirjutatakse see teisiti, kui on pealkirjas: https://et.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes Siit saab ühtlasi lugeda, et Descarte juurdles selle üles, kas saab olla tõsikindel teadmine, tunnetus, mis ühtlasi tähendab ka kahtluse puudumist. "Descartesi ei rahuldanud traditsioonilised akadeemilised teadmised ega raamatutarkused, kuna need ei andnud vastust küsimusele, kas saab midagi tõsikindlalt teada". Samas pidas ta oluliseks ka neid teadmisi. Samuti ei välistanud ta hinge olemust ning lahutas selle kehast. Saan öelda, et ka mina juba üsna varases eas mõtisklesin selle üle, mis on tõde ning kas see üldse saab eksisteerida või see oleneb üksnes sellest, kuidas midagi vaadata ja kuidas millestki mõelda. Tundsin ka, et vaid raamatutarkustest ei piisa ning minu sooviks on arendada endas ka kõrgemat tunnetust. Siinkohal võib jääda pikalt filosofeerima, mis aga võib sootuks reaalsusest eemaldada ning panna inimest elu vaatama pigem eemalolevalt positsioonilt nagu ta ei olekski üldse selle osa, nii nagu ka armas Magdalena on enda kommentaaris kirjeldanud. Kui ma egoraviteekonda alustasin, siis ei olnud ma teadlik sellest, kui suur tähtsus on sellel, kuidas me millestki mõtleme. Ma küll olin veendunud, et sõna jõud on oluline, teadmised on olulised ning inimene saab palju muuta ka enesesisenduse kaudu, kuid mõtlemise süsteemse muutmise sügavam tähendus igas hetkes oli mulle veel kättesaamatu. Ammugi ei olnud ma teadlik sellest, kuidas on võimalik enda avatariga kokku saada või kuidas elu sügavamalt tunnetada. Nüüdseks olen kogenud, et Jumalik Tõde on tõepoolest olemas ja selles ei pea kahtlema, aga enda omaks saab see siiski ajapikku erinevaid teadvuskihte läbides. MA GISK treeningu ja hingeravi käigus olen õppinud Elu laiemalt nägema ning analüüsima ja olen selle üle väga tänulik. Eriti praegusel ajal, kus tõepoolest on erinevat teavet väga palju ning mõnikord tekibki tunne, et nüüd peab seisatama ja mõtlema, et mis nüüd siin siis kõige olulisem on. Olen nõus ka sellega, et üha enam annab Elu märke sellest, et Suur Elu plaan ei jäta enam võimalusi niisama maailmas eksisteerida elik vegeteerida, aga kahju, et see peab siiski tulema suurte kriiside kaudu. Aga eks ka inimese enda individuaalne areng kulgeb läbi suuremate ja väiksemate kriiside. Isegi, kui inimesed mõtlevad sellele, et hingelisus on oluline ning vaimsetele teemadele tuleks rohkem pühenduda, siis ei pruugita leida üles seda õiget teed, mis aitaks väga sügavuti iseennast tundma õppida ja enda kõrgeima väega liituda. Meil kõigil on olemas aga kaitseingli juhatus, mille sõnumeid kuuleme ka sisetunde ajel ning seeläbi jõudsime meiegi Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli (MA GISK). Usun, et mida aeg edasi, seda enam muutub oluliseks teie annetus teadvushariduse kooli näol ning ma loodan, et me suudame ühisperelise valgusketina seda senimaani edasi kanda. Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Armas Juno! Näpuviga andis Sulle kui näpuvea leidjast meie õppurile rõhu oma vastuse kirjapanekuks, mis on Sulle kui haritud inimesele oluline ka enda ametitöö mõttes, aga et üksnes seda pealkirja lugedes võib see kirjalik nimekuju kellelegi valesti meelde jääda, siis parandati see siiski nüüd edasise tähenduses ära, sest vajalik eesmärk sai täidetud. Armastusega, Ingliterapeut Marya

   Kustuta
 4. Armas Ingliterapeut Marya!

  Aitäh! Teie sissekande algusosa inimkonna senistest saavutustest toob meelde teie öeldu ja siin blogiski varem kirjutatu, et nii nagu looming, nii ka teadussaavutused ja avastused kõik on antud meile ülaltpoolt. Inimene, kes on selleni ulatunud, püüdis kinni ja on olnud ka näiteid, kus nö taevaluugid avati justkui mitmel pool, nii et maailma eri paigus leiutati samaagselt sama. Praegune haridusejagamine on alguse saanud ja areneb just siit, Maarjamaalt, kuigi paljud erinevad valgusliikumised on oma tegevuse läbi tõstnud vajalikult valgusefooni. See on niipalju kõrgem ja olulisem neist muudest taevaluukide avanemise näidetest, et selle vastuvõtmiseks on armas kehastunud Ingliterapeut Marya spetsiaalselt pikaaegselt ja põhjalikult treenitud ja selle läbi hingede tõstmine ongi ta elu pärisosa. See on pidevalt laienev protsess, mis minule kangastub silme ees sellise pidevalt laieneva koonusena taevast maa peale ankurdumas ja laienemas, mis ühel hetkel saab kõigile nähtavaks ja selgeks, aga kellegi jaoks võib siis olla juba hilja enam õppima ja muutuma hakata, sellest tulenevadki kaod. Praegune, sissekande kirjutamisest mõni kuu edasiliikunud aeg sarnaneb küllalt sellele, mis oli siis, ent nüüd ollakse enam ühekaupa islolatsioonis või haigena kodus ehk justkui on inimesed pandud jätkuvalt mõtlema, samas on kaootilisemaks muutunud meil ja maailmas toimuv. Selle kõige juures näitab Looja imet erilise lume ja suhtelise vaikuse ning pehmuse näol, mis seda toimuvat justkui kompenseerides usaldust siirdaks, et imedesse usuksime ja märkaksime aina enam kõrgemaid jõude ka reaalselt appi paluda. Kui vaadata südamega, siis on ennustatud muutused ju toimumas ja kõigil tasub seda tõsiselt võtta.

  Siit saan teada, et toimetame maainglite dimensioonis. Treening toimub tõepoolest täiesti erakordse hariduseandmise viisina elus eneses. Saan vaid kinnitada teie suurt hoolt perede ühtehoiu ja ka meie töö- ning andepõhise tõstmise üle, kaasa aitamist sellele, mis võimaldab tõesti õigel seinal ronida. Seda silma säramise tunnet olen palju tundud, kuigi on ka raskeid perioode egoga pusides. Tuttav on ka kahjutunne sellest, et ei haakuta, olgugi et jagame. Loodan ka väga, et me valgusketina tugevneme ja kanname piisavalt kuni abiliste saabumiseni.

  Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, loodusväe ja tunnetusravi töö koordinaator Hypatia alias Rita Hübner

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Legendid ärkavad. Avatar Hypatia laskumise lugu

NARRATIIVI OTSIMISEST JA LEIDMISEST JA SIIS EESTISKI VARGSI MAHASALGAMISEST

AVATARID KASVAVAD JA ON ALATI TEEL. Avatar Dianka laskumise lugu.